امام خمینی (س) - دانشگاه و دانشگاهیان
| ارسال به دوستان 0
دانشگاه و دانشگاهیان
دانشگاه و دانشگاهیان

دانشگاه و دانشگاهیان

اگر دانشگاه واقعا دانشگاه باشد و دانشگاه اسلامی باشد؛ یعنی در کنار تحصیلات متحقّق در آنجا، تهذیب هم باشد، تعهد هم باشد، یک کشوری را اینها می‏ توانند به سعادت برسانند.

صحیفه امام، ج‏13، ص: 412-413

انسان‏ سازی وظیفه دانشگاه‏

دانشگاه و دانشگاهیان

انسان‏ سازی وظیفه دانشگاه‏

دانشگاه باید مرکز درست کردن انسان باشد...

ادامه ...
اهمیت تربیت انسان توسط دانشگاه‏

دانشگاه و دانشگاهیان

اهمیت تربیت انسان توسط دانشگاه‏

دانشگاه باید انسان ایجاد کند و انسان بیرون بدهد...

ادامه ...
انحراف اساتید دانشگاه، عامل انحراف جامعه

دانشگاه و دانشگاهیان

انحراف اساتید دانشگاه، عامل انحراف جامعه

یک فرد دانشگاهی که انحراف پیدا بکند غیر از یک فرد بازاری است؛ غیر از یک فرد کشاورز است...

ادامه ...
ایجاد انگیزه الهی در دانشگاه

دانشگاه و دانشگاهیان

ایجاد انگیزه الهی در دانشگاه

دانشگاه را باید شما رو به خدا ببرید، رو به معنویت ببرید...

ادامه ...
ساختن جوانان

دانشگاه و دانشگاهیان

ساختن جوانان

باید ما خودمان این کشور خودمان را نگه داریم. همه ملت، همه افراد مسئول هستند، خصوصاً، دانشگاه مسئولیت دارد...

ادامه ...
دانشگاه، زمینه ساز استقلال مملکت

دانشگاه و دانشگاهیان

دانشگاه، زمینه ساز استقلال مملکت

مهم در دانشجویی و در دانشیاری و در استادی و در شاگردی و در تربیت [و] در علم این است که یک تربیت صحیح همراه علم باشد.

ادامه ...
خودباوری و استقلال

دانشگاه و دانشگاهیان

خودباوری و استقلال

بفهمند که ما هم یک چیزی در عالم هستیم؛ و ما خودمان می‏ خواهیم خودمان را اداره کنیم...

ادامه ...
لزوم آرامش در دانشگاه ها

دانشگاه و دانشگاهیان

لزوم آرامش در دانشگاه ها

اگر آرامش در دانشگاه نباشد و در محیطهای تعلیمی نباشد، چه طور امکان دارد که متفکران افکار خودشان را به جوانان ما صادر کنند و مغزهای آنها را متفکر و متخصص بار بیاورند.

ادامه ...