امام خمینی (س) - اعتیاد مزمن
| ارسال به دوستان 0
مبارزه با مواد مخدر
اعتیاد مزمن

اعتیاد مزمن

هروئین و تریاک و مواد مخدر و مشروبات یک باب است که کسانی که عادی بشوند به اینها، دیگر از آنان کار نمی‏‏ آید.

صحیفه امام؛ ج 11، ص 531

اعتیاد مخرب جوانان

مبارزه با مواد مخدر

اعتیاد مخرب جوانان

اینها همه روی نقشه است. نقشه کشیدند که نگذارند این نهضت به ثمر برسد...

ادامه ...
مبارزه با اعتیاد

مبارزه با مواد مخدر

مبارزه با اعتیاد

اصل قضیه مبارزه با فساد مطلقاً و با این قِسم از فساد که اعتیاد باشد، هیچ اشکال ندارد و مطلبی است که باید بشود، و باید هم دولت و اشخاصی که می‏ توانند کمک کنند که این فساد برداشته بشود...

ادامه ...
مافیای مواد مخدر

مبارزه با مواد مخدر

مافیای مواد مخدر

از چیزهای مهمی که در این باب بوده همین قضیه مواد مخدر بود که با حساب مواد مخدره می‏ آید، نه این است که یک قاچاقچی این کار را می‏ کند، یا قاچاقچیهایی...

ادامه ...