امام خمینی (س) - همدم جان
| ارسال به دوستان 0
منزلت خانواده
همدم جان

همدم جان

تصدقت شوم؛ الهی قربانت بروم، در این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوّت قلبم گردیدم متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آئینه قلبم منقوش است.

صحیفه امام؛ ج 1، ص 2

گل بوستان احمد

منزلت خانواده

گل بوستان احمد

مرقوم اول شما وقتی عازم کربلا بودم رسید. مرقوم دوم امروز واصل شد...

ادامه ...
ادب مهرورزی با همسر

منزلت خانواده

ادب مهرورزی با همسر

مرقوم شما پس از مدتها انتظار واصل شد...

ادامه ...