امام خمینی (س) - قربانگاه عشق
| ارسال به دوستان 0
قربانگاه عشق
قربانگاه عشق

قربانگاه عشق

پیام به مسلمانان جهان و زائران بیت الله حرام

قربانگاه عشق

پیام به مسلمانان جهان و زائران بیت الله حرام

به سرّ قربانگاه ابراهیمی اسماعیلی توجه کنند، که برای خدای تبارک و تعالی و هدف مقدس اسلام تا سرحد فدای عزیزترین ثمرۀ وجود خود باید ایستاد...

ادامه ...
وحدت و ایثارگری نتیجه تدبر در مسائل حج و عید قربان

قربانگاه عشق

وحدت و ایثارگری نتیجه تدبر در مسائل حج و عید قربان

یک قدری تفکر در عید قربان و مسائل قربانگاهی حضرت ابراهیم ...، ایثاری که او کرد و از خودگذشتگی‏ ای که او کرد...

ادامه ...