امام خمینی (س) - تروریسم
| ارسال به دوستان 0
تروریسم
تروریسم

تروریسم

تایید دین خدا

تروریسم

تایید دین خدا

این رجل فاجری که خون عزیز ما را به زمین ریخت...

ادامه ...
شخصیت و منزلت علمی آقای مرتضی مطهری‏

تروریسم

شخصیت و منزلت علمی آقای مرتضی مطهری‏

تروریستها نمی توانند شخصیت انسانی مردان اسلام را ترور کنند...

ادامه ...
مسلم تروریست نیست.

تروریسم

مسلم تروریست نیست.

ملت ما را شما تروریست می دانید؟...

ادامه ...