هر روز با امام
| ارسال به دوستان 0
هر روز با امام
هر روز با امام

هر روز با امام

واکاوی روزانه سیره و اندیشه  امام(س) در پرتال امام خمینی

۲۷ اسفند ماه

هر روز با امام

۲۷ اسفند ماه

همه ما بنامان بر این باشد که در این سال جدید به فکر این باشیم که برای این امت هر کاری می خواهیم بکنیم...

ادامه ...
27 اسفند ماه

هر روز با امام

27 اسفند ماه

اگر چنانچه خدای نخواسته بین شما کسانی باشند که بخواهند تفرقه بیندازند...

ادامه ...
25 اسفند ماه

هر روز با امام

25 اسفند ماه

می دانید که سلاح تبلیغات، برنده تر از کاربرد سلاح در میدانهای جنگ است...

ادامه ...
۲۳ اسفند ماه

هر روز با امام

۲۳ اسفند ماه

چون ابعاد مختلف در حضرت امیر (ع) بوده است، هر کسی یک بعدی از او گرفته است...

ادامه ...
21 اسفند ماه

هر روز با امام

21 اسفند ماه

آنچه بارها گفته ام این است که همه شما پشتیبان یکدیگر باشید...

ادامه ...
20 اسفند ماه

هر روز با امام

20 اسفند ماه

ما تا آخر عمر علیه دولت آمریکا مبارزه می کنیم...

ادامه ...
18 اسفندماه

18 اسفندماه

زنهایی که جوانهای خودشان را دادند، افتخار بر این کردند که شهید دادیم...

ادامه ...
14 اسفند ماه

14 اسفند ماه

در اسلام تقوا مطرح است. هر که تقوایش زیادتر است، پیش خدا کرامتش زیادتر است...

ادامه ...
13 اسفند ماه

هر روز با امام

13 اسفند ماه

زنها گمان نکنند که این مقام زن است که باید بَزک کرده بیرون برود با سرِ باز و لخت...

ادامه ...
12 اسفند ماه

12 اسفند ماه

نباید اینطور منعکس بشود که ما یک ملتی هستیم که در عین حالی که مبتلا به دشمنها هستیم، خودمان به جان هم ریختیم...

ادامه ...
۱۰ اسفند ماه

۱۰ اسفند ماه

شما کاسبها و کسبه و تجار محترم، در ارزاق عمومی با مردم مراعات کنید؛ گرانفروشی را کنار بگذارید

ادامه ...
۹ اسفند ماه

۹ اسفند ماه

من هیچ وقت از این اعمال خلاف انسانی میل ندارم مرتکب شوم و نه شماها مرتکب شوید...

ادامه ...
8 اسفند ماه

8 اسفند ماه

استبداد محمد رضا خان پهلوی و پدر رو سیاهش روی سلاطین مستبد را سفید کرد...

ادامه ...
7 اسفند ماه

هر روز با امام

7 اسفند ماه

ما برای اقلیت مذهبی احترام قائل هستیم...

ادامه ...
5 اسفند ماه

هر روز با امام

5 اسفند ماه

ما برای حیات زیر سلطۀ غیر، ارزش قائل نیستیم...

ادامه ...
۴ اسفند ماه

هر روز با امام

۴ اسفند ماه

بعض از زبانها از چماق بدتر است...

ادامه ...
صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3