امام خمینی (س) - امید به جوانان
| ارسال به دوستان 0
امید به جوانان

امید به جوانان

این کودکان‏‎ ‎‏عزیز با ضعف بنیه ای که دارند و با اینکه کوچک هستند، ضعیف هستند مع ذلک در این‏‎ ‎‏نهضت شرکت کرده اند؛ پا به پای بزرگسالان در این نهضت شرکت کرده اند و پا به پای‏‎ ‎‏بزرگسالان نهضت را به پیش برده اند. سهم شما بیشتر از دیگران است. من امید دارم به‏‎ ‎‏شما؛ امید من به شما جوانان است، امید من به شما دبستانیهاست، امید من به شماست که‏‎ ‎‏ان شاءالله مقدرات کشور ما بعد از این در دست شماها باشد و شماها وارث این کشور‏‎ ‎‏باشید.‏

صحیفه امام جلد ۶ ص ۵۰۶