امام خمینی (س) - ۲۸ شهریورماه سالروز صدور حکم امام خمینی (س) برای احیای مقبره شهید آیت الله مدرس
| ارسال به دوستان 0
۲۸ شهریورماه سالروز صدور حکم امام خمینی (س) برای احیای مقبره شهید آیت الله مدرس

۲۸ شهریورماه سالروز صدور حکم امام خمینی (س) برای احیای مقبره شهید آیت الله مدرس

پرتال امام خمینی(س): شهید بزرگ ما، مرحوم مدرس که القاب برای او کوتاه و کوچک است، ستاره درخشانی بود بر تارک کشوری که از ظلم و جور رضاشاهی تاریک می نمود و تا کسی آن زمان را درک نکرده باشد، ارزش این شخصیت عالیمقام را نمی تواند درک کند. ملت ما مرهون خدمات و فداکاری های اوست.

صحیفه امام، جلد ۱۹، صفحه ۷۲