امام خمینی (س) - تحفه ای الهی
| ارسال به دوستان 0
تحفه ای الهی

تحفه ای الهی

پرتال امام خمینی(س): این جنگ و تحریم اقتصادی و اخراج کارشناسان خارجی، تحفه ای الهی بود که ما از آن غافل بودیم.

صحیفه امام، جلد ۲۱، صفحه ۴۳۳