امام خمینی (س) - تحفه الهی
| ارسال به دوستان 0
تحفه الهی

تحفه الهی

پرتال امام خمینی(س):این جنگ و تحریم اقتصادی و اخراج کارشناسان خارجی، تحفه الهی بود که ما از آن غافل بودیم.

صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۴۳۳