امام خمینی (س) - در حقیقت پاسداری
| ارسال به دوستان 0
در حقیقت پاسداری
در حقیقت پاسداری

در حقیقت پاسداری

امروز صبح بعد از ملاقات با تنی چند از پاسداران به این فکر افتادم که ای کاش منهم یک پاسدار بودم، اینها چه می‏کنند و من چه کار. آنها می‏روند با دشمن اسلام می‏جنگند و من در اینجا هستم و نمی‏توانم.
صحیفه امام، جلد 15، ص 496

در حقیقت پاسداری

در حقیقت پاسداری

در حقیقت پاسداری

اگر فرض کنید که ماها مدعی هستیم پاسدار اسلام هستیم و در این انقلاب...[در]آنجایی که خراب کردن و زدن و کشتن و کشته شدن بود درست آمدیم و به انقلابمان وفادار بودیم ـ اما در این مرحله، که مرحلۀ سازندگی یک حکومت عدل اسلامی است، ما خدای نخواسته پاسداری‏مان از یک همچو حکومت عدل اسلامی به طور صحیح نباشد، یعنی خودمان در این مرحلۀ انقلابی نباشیم، در این مرحله خودمان را نساخته باشیم که موصوف به عدالت باشیم، تا پاسدار عدالت باشیم، پاسدار یک حکومت عادلانه، چنانچه اگر حکومت ما هم یک حکومت عدل نبود، نمی‏توانیم بگوییم که این جهت انقلاب ما تحقق پیدا کرده است که جهت حکومت عدل اسلامی بود. یا اگر فرض کنید که در ادارات ما، در بازار ما، در سایر جاهای دیگری که این افراد ایرانی، نشیمن دارند و مشغول به کارهای خودشان هستند، اگر اینها هم آن عدل اسلامی که باید باشد مراعات نکنند، باز افراد انقلابی اسلامی نیستند صحیفه امام، جلد 8، ص 318و 317

ادامه ...
در حقیقت پاسداری

در حقیقت پاسداری

در حقیقت پاسداری

پاسداری این است که؛ این حکومت، حکومت «عدل» باشد، و «پاسداری از عدالت» باشد. پاسداری از عدالت این است که؛ پاسدار خودش موصوف به عدالت باشد تا بتواند پاسداری از عدالت کند. اگر خدای نخواسته یک پاسداری، یک گروهی، در جامعۀ ما موصوف به عدالت نیستند و همان طوری که دستگاه سابق دستگاه تعدی و ظلم و تجاوز به مردم بود، این گروه یا این پاسدار یا این جمعیت، هرکس باشد، این هم تا آن اندازه که دستش می‏رسد همان کارهای رژیم سابق را بکند، این پاسدار نمی‏تواند باشد. صحیفه امام، جلد 8، ص 317

ادامه ...
در حقیقت پاسداری

در حقیقت پاسداری

در حقیقت پاسداری

امروز صبح بعد از ملاقات با تنی چند از پاسداران به این فکر افتادم که ای کاش منهم یک پاسدار بودم، اینها چه می‏کنند و من چه کار. آنها می‏روند با دشمن اسلام می‏جنگند و من در اینجا هستم و نمی‏توانم. شما قدر خودتان را بدانید. خداوند به شما عنایت داشته است که شما را مهیا کرده تا قرآن کریم و اسلام عزیز و میهن اسلامی را حفظ کنید. نظام الهی مقرر کرده است تا شما برای خدمت به اسلام انتخاب شوید و این پیش خدا ثبت است و ملائکة‏اللّه‏ و خداوند پشتیبان شماست و دلتان قوی باشد. هر قدمی که برای اسلام برمی‏دارید قدمی است الهی که خدا برای شما پیش آورده است. صحیفه امام، جلد 15، ص 496

ادامه ...

عکس نوشته های مرتبط