"ستار هدایت خواه" عضو هیات رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سالروز صدور فرمان انقلاب فرهنگی رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی در زمینه ارائه الگوی زندگی انسانی بر مبنای آموزه های دینی را از ضرورت های انقلاب فرهنگی عنوان کرده و ضمن ارزیابی عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید می کند که دستیابی به این اهداف هنوز به طور کامل محقق نشده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جماران،"ستار هدایت خواه" معتقد است که وجود شورایی تحت عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی که سیاستگزاری های کلان در حوزه فرهنگ را متناسب با شرایط و نیازهای جامعه ما به روز کند و طراحی کند همواره ضرورت دارد.مشروح این گفت و گو را در پی می خوانید:

-چه ضرورتهایی زمینه انقلاب فرهنگی را در روزهای آغازین پیروزی انقلاب فراهم کرد؟

اهداف اصلی انقلاب اسلامی به عنوان تحولی عظیم در تاریخ معاصر، تحقق عینی و عملی اسلام در عرصه های مختلف زندگی بشر امروز و ارائه الگوی زندگی انسانی بر مبنای آموزه های دینی بود. قاعدتا روح این انقلاب را اهداف و پیام های فرهنگی تشکیل می داد. لذا برای رسیدن به چنین الگویی که مبتنی بر فرهنگ دینی و اسلامی است نیاز است تا نظامات مختلف اداری جامعه در عرصه های گوناگون به ویژه در حوزه فرهنگی بر مبنای آموزه های دینی طراحی و بازسازی شوند. اگر این نظامات نتوانند به معنای واقعی مبتنی بر آموزه های دینی طراحی و اجرا شوند قطعا رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی امکان پذیر نیست.

-هدف و مقصود امام خمینی از صدور فرمان انقلاب فرهنگی چه بود؟

حضرت امام(ره) با توجه به اهدافی که برای انقلاب قائل بودند و با توجه به شناخت عمیقی که نسبت به تاثیر فرهنگ در سایر حوزه های سیاسی و اقتصادی داشتند، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که پیروزی وجه سیاسی انقلاب بود برای اینکه این حرکت عظیم نهادینه شود و تا عمیق ترین لایه های جامعه سرایت کند فرمان انقلاب فرهنگی را صادر کردند.

-این انقلاب فرهنگی دقیقا چه معنایی داشت؟ آیا مقصود طراحان از این موضوع حاصل شد؟

معنای انقلاب فرهنگی این بود که هم ساختارهای فرهنگی کشور و هم فعالیت ها و برنامه های فرهنگی ما مبتنی بر آموزه های دینی طراحی و اجرا شود. گرچه برای بعضی ها ممکن است در حوزه هایی فهم ناقص و نوعی سطحی نگری در این فرمان حاصل شده باشد به این معنا که برای تحقق انقلاب فرهنگی صرفا بعضی تغییرات را در سطوح ظاهری نهادهای فرهنگی، علمی و آموزشی ایجاد کردند، بعضی نهادهای الصاقی را در بدنه دانشگاه قرار دادند و احیانا تغییراتی در برخی سطوح اساتید ایجاد شد. برای همین می بینیم که حدود 18 سال بعد از آن فرمان مقام معظم رهبری مجددا در سالهای 75 و 76 گفتند که دانشگاه های ما هنوز اسلامی نشده اند. آن هم دانشگاهی که باید تولید فکر و فرهنگ کند. هم چنین سالها بعد فرمان مهندسی فرهنگی، جنبش نرم افزاری و تولید علم را مطرح کردند که همه اینها در یک راستا تعریف می شوند.

-امروزه هم برخی از انقلاب فرهنگی دوم سخن می گویند، آیا هنوز هم این ضرورت وجود دارد؟

به هر حال ضرورت انقلاب فرهنگی و ایجاد نظام مبتنی بر آموزه های دینی امروزه بیش از گذشته تعقیب اهداف فرهنگی نظام را در سایه تحول ساختارهایی که تولید فرهنگ می کنند و فرهنگ ساز هستند، تولید مفاهیم بنیادی و تخصصی مبتنی بر آموزه های دینی و همینطور تولید محصولات و ارائه فعالیت های مبتنی بر این را ایجاب می کند.

-بعد از اعلام فرمان انقلاب فرهنگی در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب ادامه فعالیت در این رابطه تحت عنوان «شورای عالی انقلاب فرهنگی» چه ضرورتی داشته؟ موضوعات فرهنگی اینگونه نیست که مثلا کارخانه ای تاسیس شود و بعد از آن موسسان به دنبال کارهای دیگر بروند بلکه فرهنگ امری پویا و نو به نو است که هر روز به تولید مفاهیم جدید نیازمند است. باید شرایط موجود رصد شود و برای پیمودن مراحل و مراتب بالاتر برنامه ریزی شود. به همین جهت وجود شورایی تحت عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی که سیاستگزاری های کلان را متناسب با شرایط و نیازهای جامعه ما به روز کند و طراحی کند همواره ضرورت دارد.

-آیا مجموع عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکنون قابل دفاع بوده است؟

به هر حال در نظامات مختلف دنیا سه حلقه اعم از سیاستگزاری، قانونگذاری و اجرا وجود دارد. بر اساس همین مبنا سیاستگزاری در عرصه فرهنگی به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانونگذاری بر عهده مجلس و اجرا وظیفه دولت است. لذا این حلقه همواره باید وجود داشته باشد تا سیاستها را مبتنی بر تئوری های کلی که از آموزه های دینی گرفتیم طراحی کند و بعد مجلس مبتنی بر این سیاستها قانونگذاری کند و نهایتا دولت آن را به مرحله اجرا در آورد.

-آیا آرمان حضرت امام(ره) در این رابطه به طور کامل محقق شده است؟

در هر صورت ما به سمت آن اهداف حرکت کرده ایم اما اینکه ادعا کنیم به طور کامل دستیابی به آن اهداف تحقق یافته موضوعی است که خود اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هم چنین ادعایی ندارند چرا که مقام معظم رهبری به عنوان تداوم بخش راه امام خمینی(ره) چند سال پیش بحث تحول در نظام تعلیم و تربیت را که از لوازم رسیدن به آن اهداف است مطرح کردند و همچنین موضوعات دیگر مطروحه در این رابطه مثل مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی و نقشه علمی نشان می دهد که کارهای زیادی در این عرصه باقی است تا بتوانیم به آنچه مد نظر حضرت امام(ره) بوده دست یابیم.

. انتهای پیام /*