در دیدگاه امام خمینی(س)مسئولیت و ولایت بر جامعه مسلمین در زمان غیبت امام معصوم(ع)به عهده فقیه است، و فقیه است که از سوی حق تعالی برای این مهم منصوب شده است و نکته دوم آن است که نظام اسلامی، نظامی برای مردم است و این نظام با همراهی مردم پا می گیرد و نه بر پایه قدرت نظامی و دیکتاتوری و یاری بیگانگان، و این حقیقت در حکومت پیغمبر(ص)و علی (ع)خود را نشان داده است که حکومت پیغمبر(ص)پس از بیعت مردم مدینه و همراهی مهاجران انجام شد، و خلافت علی(ع)با خواست و بیعت عمومی مردم تحقق یافت. و جمهوری اسلامی نیز بر اساس رای مردم بوجود آمده است وفقیه ،هر چند ولایت وی به فرمان الهی باشد ولی تا مورد پذیرش و مقبول مردم نباشد، نمی تواند کاری انجام دهد.
امام خمینی (س)می فرماید:آنچه مهم است باید رئیس حکومت و همه آنها که زمام امور را در دست دارند مورد قبول ملت باشند.(صحیفه امام /5/382 )و نکته آخر این است که اعمال ولایت و به بیان دیگر تحقق دهنده خارجی ولایت ،زمانی است که مردم با فقیه بیعت کنند، و به بیان امروز او را انتخاب کنند و به وی رای دهند، و آن فقیهی از فقها دارای ولایت فعلی است که مورد قبول و منتخب مردم باشد و این مطلب را حضرت امام (س)در پاسخ نامه دبیر خانه ائمه جمعه سراسر کشور بیان کردند.

. انتهای پیام /*