بخش های پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) نظر سنجی های متعددی را در سطح شهر تهران و کشور انجام داده است و از نظر سنجی و افکارسنجی های علمی حمایت می کند.نتایج این نظر سنجی ها در طرح های پژوهشی اعمال می شود

. انتهای پیام /*