کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)
سخنرانی اختتامیه حضرت آیت الله موسوی اردبیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : موسوی اردبیلی، عبدالکریم

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1377

زبان اثر : فارسی

سخنرانی اختتامیه حضرت آیت الله موسوی اردبیلی

سخنرانی اختتامیه حضرت آیت الله موسوی اردبیلی

‏ ‏

بِسْمِ اللهِ الرّحْمٰن الرَّحیم

‏ ‏

‏آقایان فرمودند یک جمعبندی مختصری از مجموع کار کنگره عرض کنم. مقالاتی که‏‎ ‎‏در آن کنگره ارائه شده بسیار خوب و متنوع بود. یکی دو نامه هم از جناب حجت الاسلام‏‎ ‎‏و المسلمین یادگار حضرت امام آقای حاج احمد آقای خمینی رسیده بود که تشکر کرده‏‎ ‎‏بودند از این که چنین کاری را بنا گذاشتند و فتح باب کردند و ان‏‏ ‏‏شاءالله ادامه خواهدیافت‏‎ ‎‏و موجب برکات زیادی ان‏‏ ‏‏شاءالله در آینده خواهد بود. مقالاتی که در این کنگره ارائه شد،‏‎ ‎‏صحبتهایی که عزیزان، بزرگان، دانشمندان، برادران و متفکرین فرمودند همه در قلمرو‏‎ ‎‏مباحث اقتصادی کاربردی و در پرتو فرمایشات حضرت امام راحل رحمة‏‏ ‏‏الله تعالی علیه و‏‎ ‎‏دارای تنوع خاصی بود. هر یک از این مقالات و سخنرانیها می تواند موضوع پژوهش و‏‎ ‎‏تحقیق جداگانه ای برای اساتید دانشگاه، مراکز پژوهشی و تحقیقی دانشگاهی و حوزوی‏‎ ‎‏باشد. این امکانات در عین حال، مورد توجه بسیاری از اساتید علاقه‏‏ ‏‏مند به اقتصاد اسلامی‏‎ ‎‏در دانشگاه قرارگرفته و ان‏‏ ‏‏شاءالله در آیندۀ نزدیک، در نتیجه تلاش و کوشش برادران عزیز،‏‎ ‎‏شاهد تحقیقات بیشتری از طرف اساتید فن و دانشمندان اسلامی در این باره خواهیم بود.‏‎ ‎‏موضوعاتی که در این کنگره مطرح شد، از جمله مباحث خودکفایی و سیاستهای کشاورزی‏‎ ‎‏و نیز نظرات حضرت امام و علاقۀ ایشان در این موارد، مسائل مربوط به پول و بانک و بهره‏‎ ‎‏از دیدگاه حضرت امام و امثال آن، بحثهای کلیدی در اقتصاد به شمار می‏‏ ‏‏آیند. بحث پول،‏‎ ‎‏بهره و نرخ گذاری از بحث های کلیدی و محوری اقتصاد است که بعضی از آنها حتی در‏‎ ‎

کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 539

‏محافل اقتصادی دنیا هم هنوز حل نشده است. وظایف و اختیارات اقتصادی دولت از‏‎ ‎‏دیدگاه حضرت امام(س) نیز یکی از بحثهای بسیار مهم است. مباحث توسعه اقتصادی که‏‎ ‎‏آقایان به آن توجه دارند یکی از بحثهای اصیل اقتصاد است. قلمرو وظایف و حدود‏‎ ‎‏اختیارات دولت، بخش خصوصی و تعاونیها مسائلی هستند که از 13سال پیش تاکنون در‏‎ ‎‏جامعۀ ما مطرح است و ان‏‏ ‏‏شاءالله این کنگره وسیله ای باشد تا بتوانیم این گونه بحثها را به‏‎ ‎‏جای خوبی برسانیم. قلمرو حکومت کجا است؟ در این مسائل بخش خصوصی چقدر‏‎ ‎‏اختیار دارد؟ تعاونیها چطور؟ اینها بحثهای مفیدی است. مسائل مربوط به خصوصی‏‏ ‏‏سازی‏‎ ‎‏واحدهای تولیدی و اندیشه های حضرت امام(س) در این زمینه افقهای جدیدی را برابر‏‎ ‎‏پژوهشگران و اهل مطالعۀ ایجاد خواهد کرد و با در نظر گرفتن فتاوای فقهی بحثهایی‏‎ ‎‏صورت خواهد گرفت، و همۀ اینها کلیدی است برای سامان دادن به نظام اقتصادی اسلام،‏‎ ‎‏که متأسفانه هنوز به آن صورت سامان داده نشده است. البته نمی خواهیم در اینجا زحمت‏‎ ‎‏آنهایی را که زحمت کشیده اند، کتاب نوشته اند، عمر خود را صرف کرده اند نادیده بگیریم.‏‎ ‎‏خداوند به حق محمد و آل محمد همۀ آنها را رحمت کند و به کارشان برکت دهد. اما‏‎ ‎‏بالاخره ان‏‏ ‏‏شاءالله اینها مقدمه و طلیعه ای باشد که به تمام کارها سامان داده شود. ‏

‏مقداری از مباحث و عناوین فقهی درکنگره عرضه شد که انگیزه تتبع و تحقیق‏‎ ‎‏جامعتری برای طلاب، دانشجویان و آنهایی که درسهای حوزه را می خوانند فراهم‏‎ ‎‏نموده است از جمله آنها بحثهای احتکار، ضرر و نظیر اینها بوده که بیشتر جنبۀ فقهی دارند.‏‎ ‎‏ضمن اینکه بحثهای اقتصادی هستند که با اسلوب فقیهی مورد بحث قرارگرفته اند. ‏

‏این جور که من شنیدم، برادران عزیز تصمیم دارند دبیرخانه کنگره را تعطیل نکنند و‏‎ ‎‏آن را دنبال کنند تا آنجایی که افراد را جلب و جذب کنند تا این که ان‏‏ ‏‏شاءالله به نتیجۀ‏‎ ‎‏مطلوب برسیم. ما از خداوند می خواهیم که روح پرفتوح امام راحلمان از ما راضی باشد و‏‎ ‎‏ان‏‏ ‏‏شاءالله رحمت و برکت خود را نازل بفرماید و به نتیجه های خوبی که مورد رضایت‏‎ ‎‏خداوند، رسول‏‏ ‏‏الله(ص) و ائمه خدا و روح امام راحلمان باشد، برسیم. ‏

والسلام علیکم

‎ ‎

کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 540