کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)
اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) در مورد بانکداری، ربا، معاملات اسلامی و قرض الحسنه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : امیراصلانی، اسدالله

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1377

زبان اثر : فارسی

اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) در مورد بانکداری، ربا، معاملات اسلامی و قرض الحسنه

اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) در مورد بانکداری، ربا، معاملات اسلامی و قرض الحسنه

 

 اسدالله امیر اصلانی

‏ ‏

مقدمه: 

‏با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، مسلم بود که تحقق حکومت اسلامی تنها‏‎ ‎‏با پیاده شدن و تحقق ارزشها و معیارهای اسلامی، در کلیه شئون زندگی و جامعه میسر‏‎ ‎‏خواهد بود و نظام بانکی و اعتباری، که یکی از حساسترین و مهمترین شریانهای اقتصادی‏‎ ‎‏کشور بود، می بایست هماهنگ با روح و تعالیم اقتصادی اسلامی تنظیم و به مرحلۀ اجرا‏‎ ‎‏درآید. در این مورد حضرت امام فرمودند: «باید این بانکهایی که در ایران هست متحول‏‎ ‎‏بشوند، از صورت طاغوتی که رباگیری و رباخواری است به صورت اسلامی، ان شاءالله.»‏‎[1]‎‎ ‎‏ایشان همچنین فرمودند: «راجع به بانکها باید یک تحولی در آن پیدا بشود؛ و ان شاءالله‏‎ ‎‏با تدریج خواهد شد». ‏‎[2]‎

‏در این گزارش ابتدا اندیشۀ امام در مورد حرمت ربا، سپس تغییر نظام بانکداری در‏‎ ‎‏ایران، آثار تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در مورد نحوۀ سپرده گیری و چگونگی‏‎ ‎‏اعطای تسهیلات بر اساس عقود اسلامی، و نحوۀ اعمال سیاستهای پولی مورد بررسی قرار‏‎ ‎‏گرفته است و بالاخره در قسمت پایانی، گزارش اندیشه های حضرت امام در مورد‏‎ ‎‏قرض الحسنه آورده شده است. ‏

‏ ‏

‏حرمت ربا‏

‏در رابطه با سیستم بانکداری جاری در ایران، در سالهای قبل از انقلاب و سالهای‏‎ ‎


کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 49

‏اولیۀ بعد از انقلاب، حضرت امام فرمودند: «سیستم بانکداری به این وضعی که الان در‏‎ ‎‏ایران هست این وضع، وضع طاغوتی است. ربا در اسلام حرام است، در قرآن اعلام به‏‎ ‎‏حرمت شده است. کسی که ربا بخورد، ربا بگیرد، در اسلام، در قرآن گفته شده است که‏‎ ‎‏جنگ با خدا می کند. این سیستم باید متحول بشود. سیستم بانکی باید عوض شود.»‏‎[3]‎‎ ‎‏ایشان همچنین فرمودند: «اگر چنانچه ربا در یک کشوری مثل کشور ما – خدای‏‎ ‎‏نخواسته - باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش باشد، ما نمی توانیم بگوییم که ما‏‎ ‎‏جمهوریمان جمهوری اسلامی است، محتوای جمهوری، اسلامی است. از این جهت باید‏‎ ‎‏کارشناسان، علما در این مسأله بسیار فعالیت کنند؛ دقت کنند که ما را از این گرفتاری‏‎ ‎‏نجات بدهند و ملت هم باید توجه بکنند به این که مواجه هستند با یک همچو چیزی که‏‎ ‎‏قرآن کریم می فرماید: «‏فأذنوا بحرب من الله و رسوله»‏، اعلام جنگ بکنید با خدا. و اگر‏‎ ‎‏چنانچه بانکداری به آن معنایی که در جاهای دیگر هست رواج پیدا بکند، مردم از صنعت‏‎ ‎‏و کار و سایر چیزها باز می مانند؛ می نشینند توی خانه شان و پولشان برایشان کار می کند و‏‎ ‎‏حال آن که پول نباید کار بکند. پس اصلاح بانک هم یکی از امور بسیار مهم است». ‏‎[4]‎

‏در بانکداری ربوی سپرده های اشخاص، که اصل آن از طرف بانک تضمین و به‏‎ ‎‏نسبت مدت، مبلغی اضافه بر اصل به صاحبان سپرده پرداخت می شود، و همچنین‏‎ ‎‏اعتبارات بانکی که در آنها اضافه بر اصل مبالغ اعتبار، نسبت به مدت اعتبار بهره دریافت‏‎ ‎‏می گردد، برگشت به قرض کرده و مبلغ اضافه، ربا می باشد که طبق نص صریح قرآن حرام‏‎ ‎‏است. در این نحوه بانکداری، بانکها با پرداخت بهره جلب سپرده کرده و با توزیع سپرده‏‎ ‎‏بهره دریافت می دارند؛ و برای تضمین تسهیلات اعطائی وثیقۀ کافی می گیرند، و خارج از‏‎ ‎‏کم و کیف و شرایط بازار، بدون قبول خسران و زیان فقط به معاملات پولی می پردازند. در‏‎ ‎‏نتیجه فعالیتهای آنها مبتنی بر بهره (ربا) می باشد؛ که در قرآن و روایات زیادی حرمت ربا‏‎ ‎‏بصراحت اعلام شده است. ‏

‏علاوه بر حرمت ربا، حضرت امام در مورد بهره فرموده اند که: «اصلاً بهره از پول یک‏‎ ‎‏امری است بسیار خلاف انصاف و خلاف انسانیت، یک پولی آن جا گذاشته اند، بعد از‏‎ ‎‏این پول نه کاری، نه چیزی، یک چیزی درآورند و بدترین انواع استثمار همین رباست که در‏‎ ‎‏مقابل هیچ، خود پول که هست و در مقابل هیچ بزاید، بهره بردارد. در اسلام، این البته به هر‏‎ ‎‏صورتش حرام است... بهره برداری از این نقود و از پول به هیچ وجه در اسلام جایز نیست. ‏


کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 50

‏از جهتی که یک همچو بانک اسلامی که مبنایش بر این باشد که بهره در کار نباشد و ربا در‏‎ ‎‏کار نباشد این یک خدمت بزرگی است به جامعه و به اسلام». ‏‎[5]‎

‏ ‏

‏تغییر نظام بانکی‏

‏بنابراین، تغییر نظام بانکداری ربوی مبتنی بر بهره، به یک سیستم اسلامی یک ضرورت‏‎ ‎‏مسلم بود. ولی انجام این مهم و ایجاد چنین تحولی در نظام بانکداری ربوی امری بعید و‏‎ ‎‏حتی غیرممکن به نظر می رسید.‏

‏در این رابطه ابتدا طبق قانون اساسی، بانکداری و عملیات بانکی در انحصار دولت‏‎ ‎‏قرار گرفت. سپس در خرداد ماه سال 1358، بانکهای کشور ملی اعلام گردید و مالکیت‏‎ ‎‏کلیۀ بانکهای ایرانی، مختلط و خارجی مقیم ایران به دولت منتقل شد. بعد از آن و پس از‏‎ ‎‏حدود دو سال بررسی، لایحۀ قانونی عملیات بانکی بدون ربا از طرف دولت برای تصویب‏‎ ‎‏به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردید. لایحۀ مذکور پس از طی مراحل قانونی، در دهم‏‎ ‎‏شهریور ماه سال 1362 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت؛ و پس از تهیۀ‏‎ ‎‏آیین ‏‏ ‏‏نامه ها و دستورالعملهای اجرایی از اول سال 1363 به مرحلۀ اجرا درآمد. ‏

‏ ‏

‏آثار تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا‏

‏با تصویب این قانون، بهره از عملیات بانکی کشور حذب گردید. با این اقدام، از یک‏‎ ‎‏طرف نحوۀ قبول سپرده تغییر نمود؛ و مقرر گردید که سپرده گذار در سود عملیات بانکی‏‎ ‎‏سهیم گردد. و بدیهی است که سهیم شدن سپرده گذار در سود عملیات، با سهیم شدن وی‏‎ ‎‏در ریسک عملیات نیز نیز ملازمه دارد. لکن برای حفظ منافع بیشتر سپرده گذاران و احتمالاً‏‎ ‎‏تشویق به سپرده گذاری، استرداد اصل سپرده ها تضمین گردید. بدین ترتیب انواع سپرده در‏‎ ‎‏نظام بانکداری فعلی عبارت است از: ‏

‏1 - سپردۀ سرمایه گذاری بلند مدت 2 - سپردۀ سرمایه گذاری کوتاه مدت 3 – سپردۀ‏‎ ‎‏قرض الحسنه پس انداز 4 - سپردۀ قرض الحسنه جاری. بانکهای سپرده های سرمایه گذاری‏‎ ‎‏مدت دار را که در به کار گرفتن آنها وکیل هستند، به عنوان منابع سپرده گذار، و سپرده های‏‎ ‎‏قرض الحسنه و سایر منابع خود را، به عنوان منابع بانک در معاملات مورد استفاده قرار‏‎ ‎‏می دهند. به هیچ یک از سپرده های دریافتی تحت عنوان «سپرده های سرمایه گذاری‏‎ ‎


کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 51

‏مدت دار، رقم از قبل تعیین شده ای به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصله از‏‎ ‎‏معاملات بانکها، بین بانک و سپرده گذار متناسب با مدت و مبلغ سپرده های‏‎ ‎‏سرمایه گذاری، پس از وضع سپرده های قانونی، تقسیم خواهد شد. بنابراین، سپرده های‏‎ ‎‏سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت به شرح فوق در سود بانک سهیم هستند. سپرده های‏‎ ‎‏نوع سوم و چهارم که بر مبنای قرض الحسنه تجهیز می شوند، با توجه به اهمیت موضوع در‏‎ ‎‏قسمت آخر گزارش به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرند.‏

‏و از طرفی حذف بهره از عملیات بانکی، موجب شد که اعطای وام و اعتبار به شیوۀ‏‎ ‎‏گذشته منسوخ، و تسهیلات اعتباری منطبق با موازین اسلامی تنظیم گردد. ‏‎[6]‎‏ همان گونه که‏‎ ‎‏حضرت امام در ‏کشف الاسرار‏ فرموده اند: «قانون بانک از فروع قانون معاملات است که در‏‎ ‎‏اسلام مانند دیگر قوانین، مراعات صلاح کشور و توده را به طور کافی کرده؛ و حتی‏‎ ‎‏معاملات شخصی را که برخلاف صلاح کشور و توده است باطل دانسته است». ‏‎[7]‎‏ ‏

‏لذا در قانون عملیات بانکی بدون ربا، با توجه به مقررات فصل معاملات‏‎[8]‎‏ رسالۀ‏‎ ‎‏حضرت امام و همچنین مقررات ذیربط در قانون مدنی‏‎[9]‎‏ عملیات بانکها بر اساس عقود‏‎ ‎‏اسلامی تنظیم شده اند. این عقود عبارتند از: مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، جعاله،‏‎ ‎‏فروش اقساطی (مواد اولیه، ماشین‏‏ ‏‏آلات، مسکن)، معاملات سلف، مضاربه، مزارعه،‏‎ ‎‏مساقات، خرید دین، سرمایه گذاری مستقیم، اجاره به شرط تملیک و قرض الحسنه. ‏

‏در بانکداری اسلامی نیز همانند بانکداری ربوی، بانکها نسبت به تجهیز منابع پولی‏‎ ‎‏اقدام نموده، و جهت تأمین نیازهای مالی و اعتباری فعالیتهای اقتصادی، به اعطای‏‎ ‎‏تسهیلات مبادرت می نمایند. با این تفاوت که در بانکداری اسلامی به حسب مورد و با‏‎ ‎‏توجه به نوع نیاز، عقود مخصوصی در نظر گرفته شده است. مثلاً در بخش مسکن، برای‏‎ ‎‏احداث واحدهای مسکونی (اعم از تک واحدها یا مجتمعهای مسکونی) بانکها با استفاده‏‎ ‎‏از عقد مشارکت مدنی، نیاز مالی واحدهای احداثی را تأمین می نمایند؛ و پس از اتمام‏‎ ‎‏دوران مشارکت و ساخت واحدهای مورد نظر بانک، با استفاده از عقود فروش اقساطی،‏‎ ‎‏اجاره به شرط تملیک و یا فروش نقد، نسبت به واگذاری سهم خود اقدام می کنند. در عین‏‎ ‎‏حال، بانک می تواند برای احداث واحدهای مسکونی، از عقود سرمایه گذاری مستقیم،‏‎ ‎‏مشارکت حقوقی و یا جُعاله نیز استفاده نماید. تنوع ابزار تأمین مالی، برای بانک این‏‎ ‎‏فرصت را فراهم می آورد که با توجه به شرایط و نوع معامله، از ابزار مورد نظر استفاده نماید.‏‎ ‎


کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 52

‏در حالی که در بانکداری ربوی، در هر حال بانک منابع مالی مورد نیاز را تأمین و وثیقۀ‏‎ ‎‏کافی اخذ می نمود؛ و با توجه به سیستم مبتنی بر بهره، مبلغ اضافه و میزان بدهی مشتری را‏‎ ‎‏محاسبه و دریافت می کرد. بانک حتی اجباری به دقت در مصرف اعتبارات اعطایی‏‎ ‎‏نداشت؛ و مشتری می توانست اعتبارات دریافتی را در هر محلی که بخواهد مصرف کند.‏‎ ‎‏در حالی که در نظام بانکداری اسلامی، با توجه به قراردادهای مربوط به عقود اسلامی،‏‎ ‎‏بانکها باید قبل از اعطای تسهیلات، مورد مصرف را بررسی و سپس نسبت به انعقاد قرارداد‏‎ ‎‏اقدام نمایند؛ و پس از انعقاد قرارداد بر مصرف وجوه نظارت داشته باشند. به طور مثال برای‏‎ ‎‏تأمین مالی نیازهای بازرگانی، بانکها می توانند با استفاده از عقد مضاربه، به عنوان مالک،‏‎ ‎‏وجوه مورد نیاز را تأمین و در سود معامله شریک باشند. در این معامله، سهم سود هر یک از‏‎ ‎‏طرفین به عنوان جزئی مشاع از کل سود می باشد. بانک می تواند با توجه به شرایط فعالیت‏‎ ‎‏بازرگانی، از سایر عقود نظیر مشارکت مدنی، جعاله، خرید دین، و یا برای معاملاتی که‏‎ ‎‏بیش از یک سال نیازمند منابع مالی هستند، از مشارکت حقوقی استفاده نماید. ‏

‏از طرف دیگر بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور‏‎ ‎‏صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، اموال منقول را بنا به درخواست مشتری، و تعهد او‏‎ ‎‏مبنی بر خرید و مصرف و یا استفادۀ مستقیم مال و یا اموالِ مورد درخواست، خریداری‏‎ ‎‏نموده و با اخذ تأمین به صورت اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار کنند.‏‎ ‎‏همچنین بانکها برای گسترش فعالیتهای کشاورزی، می توانند اراضی مزروعی و یا باغهایی‏‎ ‎‏را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند. جدول کاربرد انواع‏‎ ‎‏معاملات اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی، جهت ملاحظه ضمیمه شده است.‏

‏استفاده از عقود اسلامی در اعطای تسهیلات بانکی، انجام سیاستهای پولی را تسهیل‏‎ ‎‏می نماید. تعیین خط‏‏ ‏‏مشی به منظور جهت دادن و سوقِ منابع پولی به طرف برنامه های‏‎ ‎‏مختلف، از خصوصیات بارز این نظام است. به عنوان مثال اگر مقرر شود که به بخش‏‎ ‎‏صنعت اولویت داده شود، این امکان وجود دارد که با استفاده از ابزارهای مختلف موجود،‏‎ ‎‏در جهت تقویت بخش صنعت بهره گیری شود یا برعکس، چنانچه قرار شود به بخش‏‎ ‎‏کشاورزی اولویت داده شود، می توان با استفاده از ابزارهای متعدد موجود، به اعتلای این‏‎ ‎‏بخش کمک نمود. ‏

‏البته در نظام ربوی نیز با استفاده از ابزار کمی و کیفی بهره، امکان هدایت منابع پولی‏‎ ‎


کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 53

‏در جهت برنامه های تعیین شده وجود داشت؛ ولی ابزارهای نظام بانکداری اسلامی،‏‎ ‎‏کاربردی بمراتب بیش از ابزار بهره دارند؛ زیرا علاوه بر جهت دادن به منابع پولی، منافع‏‎ ‎‏سیستم بانکی در نظام بانکداری اسلامی ایجاب می کند که بر طرحها و برنامه هایی که از‏‎ ‎‏تسهیلات اعطایی برخوردار بوده اند، نظارت کامل شود. در نظام ربوی، بانکها با دریافت‏‎ ‎‏بهره نسبت به اعطای اعتبارات اقدام نموده، و دقت در نحوۀ مصرف را بر عهدۀ گیرندۀ وام‏‎ ‎‏می گذاردند و مطلقاً دخالتی در نحوۀ مصرف آن نداشتند. ولی در نظام بانکداری اسلامی،‏‎ ‎‏منافع بانکها بستگی کامل به منافع حاصل از و جوه مصرف شده در واحدهای‏‎ ‎‏دریافت کنندۀ تسهیلات دارد. این امر به نوبۀ خود ایجاب می کند که بانکها در بسیاری از‏‎ ‎‏موارد به عنوان ذی‏‏ ‏‏نفع اصلی، بر مصرف صحیح و مطلوب و همچنین بازگشت به موقع‏‎ ‎‏وجوه نظارت کنند، و بتواند با کارآیی بیشتری در تحقق اهداف سیاستهای پولی مؤثر واقع‏‎ ‎‏شوند. ‏

‏ ‏

‏قرض الحسنه‏

‏کیست که به خدا قرض الحسنه بدهد تا خدا پاداشی چند برابر به وی عنایت نماید؟‏‎[10]‎‎ ‎‏ پرداخت و دریافت قرض الحسنه، مشخصۀ اصلی و انحصاری نظام بانکدار‏‎ ‎‏ اسلامی است؛ و در کتب و روایات اسلامی در مورد انجام این سنت پسندیده سفارشها و‏‎ ‎‏تأکیدهای متعددی شده است. حضرت امام فرموده اند: «قرض الحسنه از اعمال بسیار‏‎ ‎‏خوب است، و بهتر از همین طور پول دادن است و نکته اش هم، شاید یکی از نکته هایش‏‎ ‎‏هم این باشد که در قرض الحسنه فعالیت دنبالش هست... آن کسی که قرض می کند و‏‎ ‎‏موظف است که [پس] بدهد، این به فعالیت می افتد که در وقت خودش بتواند قرضش را‏‎ ‎‏ادا کند؛ و بعد هم [با] مازادی که پیدا کرده است ادامه بدهد به کار خودش. لکن آن کسی‏‎ ‎‏که نشسته کنار کوچه و از مردم چیزی می خواهد، آن هیچ وقت در فکر این نیست که یک‏‎ ‎‏کاری بکند؛ برای این که دیگر مُطالِبی ندارد، کسی نمی آید از او مطالبه کند که این که‏‎ ‎‏گرفتی بده. قرض بسیار اهمیت دارد و قرض الحسنه بسیار اهمیت دارد». ‏‎[11]‎‏ ‏

‏در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب شهریور ماه سال 1362، هم در فصل‏‎ ‎‏تجهیز منابع پولی و هم در فصل تسهیلات اعطایی بانکها، طبق ضوابط مربوط به‏‎ ‎‏قرض الحسنه نسبت به قبول سپرده و اعطای تسهیلات، مقررات مربوط تنظیم شده است. ‏


کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 54

‏سپردۀ قرض الحسنه‏

‏بانکها تحت هر یک از عناوین زیر به قبول سپرده قرض الحسنه مبادرت می کنند: ‏

الف - جاری

ب - پس انداز

‏* استرداد اصل سپرده های قرض الحسنه توسط بانکها تعهد و تضمین می گردد، و‏‎ ‎‏بانکها مکلف اند عندالمطالبه اصل سپرده های قرض الحسنه را مسترد نمایند. ‏

‏* سپرده های قرض الحسنه جزو منابع بانک محسوب می شود.‏‎[12]‎‏ ‏

‏* بانکها می توانند به منظور تجهیز سپرده های قرض الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با‏‎ ‎‏سپرده گذار، جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی به صاحبان این سپرده ها اعطا نمایند.‏‎[13]‎

‏ ‏

‏قرض الحسنۀ اعطایی‏

‏* بانکها به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای 2 و 9 اصل 143 قانون اساسی، و‏‎ ‎‏همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص؛ با تخصیص بخشی از منابع خود در موارد ذیل‏‎ ‎‏مبادرت به پرداخت قرض الحسنه می نمایند: ‏

‏الف - تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار، جهت کسانی که‏‎ ‎‏فاقد این گونه امکانات هستند، در شکل تعاونی. ‏

‏ب - کمک به امر افزایش تولید به تأکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی. ‏

‏ج - رفع احتیاجات ضروری. ‏

‏* هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد محاسبه و از قرض گیرنده دریافت‏‎ ‎‏خواهد شد. ‏


کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 55

جدول کاربرد انواع معاملات اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی براساس مصوبات و دستورالعمل اجرایی موجود

‏شرح معاملات‏

‏فعالیتهای ‏

‏انتفاعی‏

‏انواع معاملات و ابزار اعطای تسهیلات اعتباری در بانکداری اسلامی ایران‏

‏کوتاه مدت یا یکسال (سرمایه در گردش) ‏

‏بیش از یک سال (هزینه های سرمایه ای)‏

‏1 - تولیدی ‏

‏صنعت - معدن - کشاورزی‏

‏1 - مشارکت مدنی‏

‏2 - جعاله‏

‏3 - فروش اقساطی مواد اولیه و لوازم یدکی‏

‏4 - قرض الحسنه‏

‏5 - معاملات سلف (فروش نسیه) ‏

‏6 - مزارعه (فقط در کشاورزی) ‏

‏7 - مساقات (فقط در کشاورزی) ‏

‏8 - خرید دین ‏

‏1 - مشارکت مدنی‏

‏2 - جعاله‏

‏3 - فروش اقساطی ماشین‏‏ ‏‏آلات و تأسیسات و وسایل کار‏

‏4 - قرض الحسنه‏

‏5 - اجاره به شرط تملیک‏

‏6 - سرمایه گذاری مستقیم‏

‏7 - مشارکت حقوقی‏

‏2 - بازرگانی‏

‏داخلی - واردات - صادرات‏

‏1 -  مشارکت مدنی‏

‏2 - مضاربه‏

‏3 - جعاله‏

‏4 - خرید دین ‏

‏1 - مشارکت حقوقی‏

‏3 - خدماتی ‏

‏1 - مشارکت مدنی‏

‏2 - جعاله‏

‏3 - خرید دین ‏

‏1 - مشارکت مدنی‏

‏2 - جعاله‏

‏3 - اجاره به شرط تملیک‏

‏4 -  فروش اقساطی ماشین‏‏ ‏‏آلات، تأسیسات و وسایل کار‏

‏5 - مشارکت حقوقی‏‏ ‏

‏4 - مسکن ساختمان‏

‏1 - مشارکت مدنی‏

‏2 - جعاله‏

‏1 - مشارکت مدنی‏

‏2 - جعاله‏

‏3 - مشارکت حقوقی‏

‏4 - سرمایه گذاری مستقیم ‏

‏5 - فروش اقساطی‏

‏6 - اجاره به شرط تملیک‏

‏5 - رفع احتیاجات ضروری قرض الحسنه (فعالیت غیرانتفاعی) ‏

‏قرض‏‏ ‏‏الحسنه ‏

‏ ‏

پاورقی:

کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 56

‎ ‎

کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 57

 •  . ر.ک: صحیفه امام، ج 6، ص 534.
 •  . ر.ک: صحیفه امام، ج 6، ص 482.
 •  . ر.ک: صحیفه امام، ج 7، ص 1.
 •  . ر.ک: صحیفه امام، ج 18، ص 434
 •  . ر.ک: صحیفه امام، ج 7، ص 425.
 •  . حذف بهره به علاوه سیاستهای پولی و ابزار آن را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است؛ و موجب دگرگونی در ابزارهای سیاست پولی شده است. با توجه به این که بررسی مسائل مربوط به سیاستهای پولی از موضوع این گزارش خارج است ابزار جدید سیاستهای پولی در این گزارش به طور اختصار معرفی شده اند. این ابزارها عبارتند از:الف - ابزارهای مربوط به جذب سپرده:  - کارمزد به کارگیری سپرده ها - سپردۀ قانونی - جایزه برای حسابهای قرض الحسنهب - ابزارهای کنترل حجم تسهیلات:  - تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در تعدادی از تسهیلات اعطایی - تعیین حداقل نرخ سود مورد انتظار (بازده) در بعضی از انواع تسهیلات اعطایی - تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در بعضی از انواع تسهیلات - تعیین حداقل و حداکثر میزان هر یک از معاملات برای بانکها و یا هر یک از موارد و رشته های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.
 •  . کشف الاسرار، ص 296
 •  . از مسأله 2104 – 2118 و 2142 – 2159 و 2218 – 2251 و 2257 - 2272 از توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی الامام روح الله موسوی خمینی.
 •  . مواد 546 – 560 و 571 - 587 و همچنین مواد 518 و 542 قانون مدنی.
 •  . سورۀ بقره، آیۀ 245.
 •  . ر.ک: صحیفه امام، ج 12، ص 427.
 •  . مراجعه به مسأله 2854 از توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی الامام روح الله موسوی خمینی.
 •  . مراجعه به مسأله 2855 از توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی الامام روح الله موسوی خمینی.