کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)
عطر خمینی در فضای کنگره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1377

زبان اثر : فارسی

عطر خمینی در فضای کنگره

عطر خمینی در فضای کنگره 

 حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی (در مراسم افتتاحیه) 

‏بحث از مواضع اقتصادی حضرت امام(س)، و درک عمق اندیشه های اقتصادی ایشان‏‎ ‎‏به نظر من، مشکل است. اندیشه های اقتصادی حضرت امام، به عنوان اینکه عمق‏‎ ‎‏اندیشه چیست، فهمش مشکل است، کلیت جریان، جریان زراندوزی، دفاع از محرومیت،‏‎ ‎‏و دفاع از محرومین و مستضعفین و چیزهایی که این دو جریان را تشکیل می دهد، در‏‎ ‎‏کلمات امام زیاد است اما اینکه اندیشه های ناب امام در مسائل اقتصادی چیست قدری‏‎ ‎‏مشکل است و آنچه که تاکنون بیشتر مطرح گردیده است جهتگیریهای اقتصادی است.‏‎ ‎‏حضرت امام(س)، جهتگیریهای اقتصادی زیادی دارند، از جمله: ‏

‏1 - خودکفایی و استقلال اقتصادی. در این مورد می فرمایند: ‏

‏ «... ما باید مستقل باشیم. ما وابسته نباشیم. ما باید متکی به خودمان باشیم. ما باید‏‎ ‎‏به صورتی زندگی کنیم که خودمان بتوانیم خودمان را اداره کنیم، خودکفا باشیم...».‏

‏2 - قدردانی از متخصصین و تشویق ایشان به کار و همچنین مصرفی نبودن. ‏

‏ «... بر دولتها و دست‏‏ ‏‏اندرکاران است چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آینده، که‏‎ ‎‏از متخصصین خود قدردانی کنند و آنان را با کمکهای مادی و معنوی تشویق به کار‏‎ ‎‏نمایند. و از ورود کالاهای مصرفساز و خانه‏‏ ‏‏برانداز جلوگیری نمایند. غرب جز تباهی شما‏‎ ‎‏و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپیدن ذخایر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگی‏‎ ‎‏کشیدنتان و مصرفی نمودنتان به چیز دیگری فکر نمی کند». ‏


کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 3

‏3 - حفظ منافع محرومین و مستضعفین. ‏

‏ «... اصولاً جهتگیری اقتصاد اسلام، در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش‏‎ ‎‏مشارکت عمومی آنان در مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان‏‎ ‎‏از اسارت فقر و تهیدستی است». ‏

‏4 - پذیرش مالکیت (به نحو محدود) و عدالت اجتماعی. ‏

‏ «... نه رژیمی است اسلام مثل رژیم امریکا و انگلستان، و نه رژیمی مانند رژیم‏‎ ‎‏کمونیزم و مارکسیسم لنینیسم است که با مالکیت فردی مخالف و قایل به اشتراک می باشند‏‎ ‎‏به اختلاف زیادی از دوره های قدیم تاکنون. حتی اشتراک در زن و همجنس بازی بوده و یک‏‎ ‎‏دیکتاتوری و استبداد کوبنده در برداشته، بلکه اسلام یک رژیم معتدل، با شناخت مالکیت‏‎ ‎‏و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف که اگر به حق به آن عمل شود‏‎ ‎‏چرخهای اقتصاد سالم به راه می افتد و عدالت اجتماعی که لازمۀ یک رژیم سالم است‏‎ ‎‏تحقق می یابد». ‏

‏در این فرمایشات حضرت امام(س)، که وصیتنامۀ ایشان نقل شده، امام روشن‏‎ ‎‏نکرده اند که محدودیتی که می فرمایند، در چه چیزی است. این مورد یکی از زمینه هایی‏‎ ‎‏است که باید روی آن کار شود. ‏

‏حضرت امام(س) از این نوع جهتگیریهای اقتصادی در فرمایشاتشان زیاد دارند. اما‏‎ ‎‏از نامه ای که آن حضرت برای روحانیت نوشته بودند، می توان اندیشۀ اقتصادی و سیاسی و‏‎ ‎‏فرهنگی ناب امام را دریات، بخشی از آن نامه چنین است: ‏

‏ «... در مورد دروس، تحقیق و تحصیل حوزه ها، اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد‏‎ ‎‏جواهری هستم، و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است. ولی‏‎ ‎‏این بدان معنی نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین‏‏ ‏‏کننده در‏‎ ‎‏اجتهاد هستند...». ‏

‏بعد ایشان مسأله را باز می کنند و می فرمایند: ‏

‏ «... مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، بظاهر، همان مسأله، در روابط‏‎ ‎‏حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. ‏

‏... بدین معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع‏‎ ‎‏اول را که از نظر ظاهر با قدیم فرق نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً‏‎ ‎


کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 4

‏حکم جدیدی می طلبد». ‏

‏ما می دانیم تغییرات درون موضوعی داریم. مثلاً سگ، نمک می شود، که «استحاله»‏‎ ‎‏می گویند. تغییرات درون موضوعی موجب می شود، موضوع تغییر کند. تا حالا سگ بوده و‏‎ ‎‏نجس بوده، امّا حال نمک شده است. این دو تا موضوع است که دو تا حکم دارد. اما در‏‎ ‎‏اینجا یک موضوع است، شرایط و روابط دقیق اجتماع و سیاست و اقتصاد، همین موضوع را‏‎ ‎‏دارای حکم جدیدی می کند. این حکم جدید است، نه روی عنوان ثانوی ما بیاییم و‏‎ ‎‏بگوییم که این اشکال ندارد. ‏

‏مثلاً مسأله خرید و فروش خون. اگر ما آمدیم گفتیم در قدیم خون را برای خوردن‏‎ ‎‏می خریدند و فروش آن حرام و باطل است، اگر امروز طبق روابط علمی، اجتماعی و‏‎ ‎‏اقتصادی جدید، معلوم شد که نجات انسانها به خون است، همین خون که خرید و فروش‏‎ ‎‏آن در قدیم حرام بوده حلال می شود؛ حتی مستحب و در بعضی جاها واجب می شود.‏

‏بعضیها می گویند، اگر این جور باشد، پس «‏حلال محمدٍ حلال الی یوم القیامة و‎ ‎حرامُهُ حرامٌ الی یوم القیامة»‏ چه می شود. پس حلال و حرام، با شرایطی که دارند تا روز‏‎ ‎‏قیامت می باشند. مثل اینکه شما بگویید سگ نجس است. بله، این حکم تا روز قیامت‏‎ ‎‏برقرار است، اما وقتی نمک شد حکم نجاست آن از بین می رود. در اینجا هم، با این‏‎ ‎‏تغییرات برون موضوعی، موضوع جدید می شود، گرچه بظاهر فرق نکرده باشد.‏

‏به عنوان نمونه، شورای محترم نگهبان از حضرت امام سؤال کردند: بعد از خطاب و‏‎ ‎‏آن تعارفات، در مورد معادنی که به تبع ارض یا احیا، مالک خاصی دارد، و بر حسب‏‎ ‎‏«تحریرالوسیله» و سایر متون معتبر فقهی از انفال محسوب نمی شود «... اکنون در مورد‏‎ ‎‏خصوص نفت، طرحی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که به موجب مادۀ دو‏‎ ‎‏آن، کلیۀ معادن نفت اعم از اینکه در ملک شخصی، وقفی یا زمینهای دیگر و یا در دریاها‏‎ ‎‏باشد، از «انفال» محسوب شده است. چون در شمول تبعیت مذکور، در مورد نفت‏‎ ‎‏بالخصوص، کسب نظر مبارک لازم شد، مستدعی است، نظر شریف را اولاً در اصل‏‎ ‎‏موضوع و ثانیاً نسبت به جواز تصرف در زمینهای شخصی، وقفی جهت استخراج در‏‎ ‎‏صورت عدم تبعیت مرحمت فرمایند». ‏

‏حضرت امام در جواب فرموده اند: ‏

‏ «اولاً نفت و اینها که هیچی، معادن هم تابع املاک شخصی نیست... اصلاً مسألۀ‏‎ ‎


کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 5

‏تبعیت اعماق زمین و نیز هوا، نسبت به املاک شخصی، تا حدود احتیاجات عرفی است...»‏

‏یعنی اینکه تا به حال می گفتند، از زمین تا آسمان مال طرف می باشد. پس تمام این‏‎ ‎‏هواپیماها به قول امام دارند کار غصبی می کنند! از روی خانه های مردم رد می شوند. یا مثلاً‏‎ ‎‏«مترو» که از اعماق زمین می گذرد، دارندگان منازل، زمین یا متولیان نمی توانند ادعایی‏‎ ‎‏بکنند.‏

‏بنابراین، نفت، گاز و معادنی که خارج از حدود عرفی املاک شخصی است، تابع‏‎ ‎‏املاک نیست، زیرا این معادن، متعلق به ملتهای حال و آینده است که در طول زمان موجود‏‎ ‎‏می گردند. از طرف دیگر، امروزه با وجود وسایل جدید، کشف و استخراج معادن به نحو‏‎ ‎‏وسیعی ممکن شده است. مثلاً با کمک ماهواره یا اشعۀ لیزر، معدنی را کشف می کنند. یا در‏‎ ‎‏مورد جنگلها، اگر بگوییم هر کسی به اندازۀ توانایی و نیازش می تواند از جنگل بهره برداری‏‎ ‎‏کند. با وجود وسایل جدید، اشخاصی قادر خواهند بود که مقدار زیادی از جنگل را مورد‏‎ ‎‏استفادۀ شخصی قرار دهند.‏

‏نکتۀ جالب توجه دیگر این است که حضرت امام(س)، در ادامۀ پاسخ و پرسش‏‎ ‎‏شورای محترم نگهبان می فرمایند: ‏

‏ «... ولی دولت اسلامی باید قیمت املاک اشخاص و یا اجارۀ زمین تصرف شده را‏‎ ‎‏مانند سایر زمینها، بدون محاسبۀ معادن در قیمت و یا اجاره بپردازند». ‏

‏یعنی به زور هم بروند و بگیرند. ‏

‏در اینجا دو سؤال پیش می آید: یکی اینکه، چه کسی روابط اجتماعی و اقتصادی‏‎ ‎‏جدید را تشخیص دهد. دوم اینکه، حکمش چگونه باشد. مثلاً تا به حال اگر معدن بود و‏‎ ‎‏باید یک مقدار خمس می داد حالا باید چه مقدار بدهد؟ همه اش را از او می گیریم،‏‎ ‎‏نصفش را می گیریم، دو ثلثش را می گیریم. این را چه کسی بگوید؟ آیا این حکمی که‏‎ ‎‏می کند مانند حکم شارع است؟‏

‏این مواردی است که باید در حوزه های علمیه بحث شود و حلاجی شود و چند نفر‏‎ ‎‏فقیه شجاع بیایند میدان و اینها را بررسی کنند و بگویند.‏

‏ما الآن در مسألۀ موسیقی هم همین را داریم. در مسألۀ موسیقی با وجود روابط قدیم‏‎ ‎‏در زمان قبل از انقلاب، امام می گفتند، موسیقی حرام است. حتی امام گفتند؛ اخبار را هم‏‎ ‎‏من حرام می دانستم. اما در روابط اجتماعی جدید و حکومت اسلامی، امام این‏‎ ‎


کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 6

‏موسیقیهایی که تا زمان خودشان از رادیو تلویزیون پخش می شد، صریحاً گفتند، ندرتاً‏‎ ‎‏اشکال دارند، بقیۀ آن درست است. ‏

‏موسیقی که موسیقی است. این مال این است که روابط حاکم در جامعه باعث‏‎ ‎‏می شود که یک موضوع دارای دو حکم شود و یک موضوع هم نیست، ظاهراً یک موضوع‏‎ ‎‏است. اگر من تأکید دارم به یک موضوع، یعنی یک موضوعی که از نظر ظاهر هیچ تغییری‏‎ ‎‏نکرده، حالا دارای دو حکم می شود.‏

‏من از همۀ شما عزیزان تشکر می کنم. مخصوصاً از حضرت آیت الله موسوی اردبیلی‏‎ ‎‏که ریاست این جلسه را دارند و زحمت کشیدند و قبول کردند و سایر حضار و از حضور‏‎ ‎‏حضرت آیت الله مهدوی هم تشکر می کنم و همچنین سایر خواهران و برادران. ‏

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. 

 

 

 

 

‎ ‎

کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه 7