بخش دوم سایر اقشار و صنوف
فصل هفتم: ورزشکاران
الف) نقش ورزشکاران در معرفی و صدور انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

الف) نقش ورزشکاران در معرفی و صدور انقلاب

الف) نقش ورزشکاران در معرفی  و صدور انقلاب 

‏ ‏

‏ ‏

معرفی نهضت با آداب و اخلاق اسلامی 

‏و من امیدوارم که در پناه اسلام، همۀ قدرتها، همۀ قوه ها‏‎ ‎‏قدرتمندتر بشوند، قوّت دارتر بشوند. و شماها ان شاءالله برای‏‎ ‎‏مملکت، آبرومندی تهیه کنید و مملکت ما را معروف کنید در همه‏‎ ‎‏جا؛ چنانکه در این نهضت بحمدالله همه جا معروف شد و همه با‏‎ ‎‏چشم احترام به این ملت نگاه می کنند. و عمده این است که از این‏‎ ‎‏به بعد هم ما این احترام را حفظ بکنیم به اینکه همه با اخلاق‏‎ ‎‏اسلامی و با آداب اسلامی باشیم؛ تا ان شاءالله این قدرت و این قوه‏‎ ‎‏در جای خودش خرج بشود و نهضت اسلامی ما به ثمر‏‎ ‎‏برسد.(416)‏

‏1 / 4 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

صدور انقلاب و خنثی سازی توطئه ها با اعمال و کردار اسلامی

‏این چهره های شما و آن حال بشاشتی که در چهره های شما دیده‏‎ ‎‏می شود، این خودش پیروزی است و من امیدوارم که شماها‏‎ ‎‏انقلاب ایران را عملاً صادر کنید به کشورهای دیگری که می روید‏‎ ‎‏و امیدوارم که در جهان شما پیروز باشید و مهم این است که در کنار‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 317

‏این پیروزیها همان طور که توجه داشتید و دارید ـ ان شاءالله ـ‏‎ ‎‏پیروزی بر نفس خودتان هم داشته باشید. پهلوانها از سابقِ ایام،‏‎ ‎‏اینها که در زورخانه ها آن وقت [ورزش‏‎ ‎‏]می کردند، توجه خاصی‏‎ ‎‏به اسلام داشتند، مخصوصاً، در صحبتهاشان، در کارهاشان همه با‏‎ ‎‏ذکر خدا و ذکر امیرالمؤمنین ـ سلام الله علیه ـ توأم بود و این در‏‎ ‎‏روحیه هایشان تأثیر داشت. این ذکرها در روحیه ها تأثیر دارد و شما‏‎ ‎‏با اخلاق خوش خودتان و با رفتار خودتان و با کردار خودتان،‏‎ ‎‏ان شاءالله که این وجهۀ اسلامی جمهوری اسلامی را صادر کنید به‏‎ ‎‏خارج. وقتی که شما پهلوانهای عزیز و شما قهرمانان در خارج از‏‎ ‎‏کشور رفتید و پیروزی چشمگیر به دست آوردید و دیدند مردم که‏‎ ‎‏شما وضع روحیتان هم یک وضع خاصی است، با دیگران فرق‏‎ ‎‏دارد، اعمالتان هم با دیگران فرق دارد، این موجب این می شود که‏‎ ‎‏اینهمه بوقهایی که بر ضد اسلام و مسلمین و بر ضد ملت ما هست‏‎ ‎‏اینها خنثی بشود. شما می دانید که الآن همۀ کوششهای قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ این است که ایران را منزوی کنند بکلی و اصلاً از نقشۀ دنیا‏‎ ‎‏ساقطش کنند و آنها نمی دانند که خدا را نمی شود منزوی کرد،‏‎ ‎‏اسلام را نمی شود منزوی کرد و این جوانهای اسلام که بحمدالله در‏‎ ‎‏صحنه حاضرند و برای اسلام کوشش می کنند، برای پیروزی‏‎ ‎‏اسلام فداکاری می کنند، اینها را نمی شود منزوی کرد. و شما جای‏‎ ‎‏خودتان را در دنیا ان شاءالله باز می کنید و نام ایران و نام اسلام را‏‎ ‎‏همه جا مشهور می کنید و بیرق اسلام را سرافراز می کنید و ملت‏‎ ‎‏مسلمان را مفتخر می کنید. و آنی هم که قسمت من هست این‏‎ ‎‏است که دعا کنم به شما و من دعا می کنم و سلامت و سعادت و‏‎ ‎‏توفیق همۀ شما را از خدای تبارک و تعالی خواستارم و پیروزی‏‎ ‎‏شما را خواستارم. خداوند این پهلوانهای اسلامی را بر همۀ نقاط‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 318

‏دنیا پیروز کند. خداوند تأییدتان کند ان شاءالله .(417)‏

‏21 / 9 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

تقویت جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی با رفتار اسلامی 

‏شما نمونه باشید در کشورهای دیگر که شماها از جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی هستید. ما امروز احتیاج به این داریم که اسلام را در هر جا‏‎ ‎‏تقویت کنیم و در هر جا پیاده کنیم و از مملکت خودمان اسلام را به‏‎ ‎‏جاهای دیگر به آن معنایی که در مملکت الآن حاصل شده است‏‎ ‎‏صادر کنیم و یکی از وجه صدورش همین شما جوانها هستید که‏‎ ‎‏در سایر کشورها می روید و جمعیتهای زیادی به تماشای شما‏‎ ‎‏می آیند، به تماشای قدرتهای شما می آیند. باید طوری بکنید که‏‎ ‎‏این جمعیتهای زیاد را دعوت کنید عملاً به اسلام. در اعمالتان، در‏‎ ‎‏رفتارتان، در کردارتان طوری باشید که نمونه باشد برای جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و جمهوری اسلامی با شما به جاهای دیگر هم ان شاءالله ‏‎ ‎‏برود.(418)‏

‏16 / 12 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

عرضه ارزشهای اخلاقی به ملتها 

‏ما در بین دولتهای مرتجع و دولتهایی که مردم را می خواهند چپاول‏‎ ‎‏کنند، ما در بین دولتها منزوی هستیم؛ برای اینکه آنها همه بر ضد‏‎ ‎‏ما هستند، لکن بین ملتها اینطور نیست.‏

‏     ملتها باحقند، ملتها با چیزهایی هستند که، ارزشهایی هستند که‏‎ ‎‏ارزشهای انسانی است. این دولتها هستند که بسیاری از آنها از این‏‎ ‎‏ارزشهای انسانی هیچ اطلاعی ندارند. شما هم وقتی که آنجاها‏‎ ‎‏می روید با ملتها تماس دارید و ملتها به تماشای شما می آیند.‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 319

‏همان طوری که عرضه می دارید ارزشهای بدنی خودتان را،‏‎ ‎‏قدرتهای بدنی خودتان را و برای ایران ارزش قائل می شوید و‏‎ ‎‏ارزش ایران را به آنها حکایت و نمایش می دهید، ارزشهای‏‎ ‎‏اخلاقی، ارزشهای اعمالی، ارزشهای عقیدتی، اینها هم توسط‏‎ ‎‏خود شما ان شاءالله در آنجاها منتشر بشود.(419)‏

‏16 / 12 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

صدور انقلاب در تمامی ابعاد آن 

‏ان شاءالله هر جا می روید قهرمان باشید و موفق شوید انقلاب را در‏‎ ‎‏تمام معانی آن صادر کنید.(420)‏

‏4 / 7 / 62‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 320