بخش دوم سایر اقشار و صنوف
فصل هشتم: زنان
الف) حقوق زنان در نظام اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

الف) حقوق زنان در نظام اسلامی

الف) حقوق زنان در نظام اسلامی 

‏ ‏

‏ ‏

تساوی حقوق زن و مرد

‏در خصوص زنان، اسلام هیچ گاه مخالف آزادی آنان نبوده است،‏‎ ‎‏برعکس اسلام با مفهوم زن به عنوان شیء مخالفت کرده است و‏‎ ‎‏شرافت و حیثیت او را به وی باز داده است. زن مساوی مرد است.‏‎ ‎‏زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعالیتهای خود را انتخاب‏‎ ‎‏کند؛ اما رژیم شاه است که با غرق کردن آنها در امور خلاف‏‎ ‎‏اخلاق، می کوشد تا مانع آن شود که زنان آزاد باشند. اسلام شدیداً‏‎ ‎‏معترض به این امر است. رژیمْ آزادی زن را البته نظیر آزادی مرد از‏‎ ‎‏میان برده و پایمال ساخته است. زنان مانند مردان زندانهای ایران‏‎ ‎‏را پر کرده اند. در اینجاست که آزادی آنها در معرض تهدید و در‏‎ ‎‏خطر قرار گرفته است. ما می خواهیم که زنان را از فساد، که آنان را‏‎ ‎‏تهدید می کند، آزاد سازیم.(439)‏

‏4 / 2 / 57‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 333

خدمت اسلام به حقوق زن 

‏اسلام می خواهد که زن و مرد رشد داشته باشند. اسلام زنها را‏‎ ‎‏نجات داده است از آن چیزهایی که در جاهلیت بود. آنقدری که‏‎ ‎‏اسلام به زن خدمت کرده، خدا می داند به مرد خدمت نکرده؛‏‎ ‎‏آنقدر که به زن خدمت کرده. شما نمی دانید که در جاهلیت زن چه‏‎ ‎‏بوده و در اسلام چه شده.(440)‏

‏18 / 8 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

اختیار در انتخاب نوع حجاب اسلامی 

‏در اسلام زن باید حجاب داشته باشد، ولی لازم نیست که چادر‏‎ ‎‏باشد. بلکه زن می تواند هر لباسی را که حجابش را به وجود آورد‏‎ ‎‏اختیار کند.(441)‏

‏7 / 10 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

دخالت در مقدرات اساسی کشور

‏زن باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت بکند... شما همان‏‎ ‎‏طوری که تاکنون در نهضتها دخالت داشتید و سهیم بودید در این‏‎ ‎‏نهضت و سهیم بودید در این پیروزی، حالا هم باز باید سهیم‏‎ ‎‏باشید؛ و هر وقت اقتضا بکند نهضت کنید، قیام کنید. مملکت از‏‎ ‎‏خود شماست ان شاءالله ... شما باید بسازید مملکت را.(442)‏

‏13 / 12 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏همان طوری که حقوق مردها در اسلام مطرح است، حقوق زنها‏‎ ‎‏[هم مطرح است]. اسلام به زنها بیشتر عنایت کرده است تا به‏‎ ‎‏مردها. اسلام زنها را بیشتر حقوقشان را ملاحظه کرده است تا‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 334

توجه اسلام به حقوق زن بیشتر از مرد

‏مردها. این هم [آن] معنا که بعد از این چه خواهد شد: زنها حق‏‎ ‎‏رأی دارند ـ از غرب بالاتر است این مسائلی که برای زنها ما قائل‏‎ ‎‏هستیم ـ حق رأی دادن دارند، حق انتخاب دارند، حق انتخاب‏‎ ‎‏شدن دارند. همۀ اینها هست. تمام معاملاتشان به اختیار خودشان‏‎ ‎‏است، و آزاد هستند. اختیار شغل را آزاد هستند. البته در شرق‏‎[1]‎‎ ‎‏برای مردها یک محدودیتهایی هست که آن محدودیتها به صلاح‏‎ ‎‏خود مردها هست و آن محدودیتها، یعنی در آنجاهایی که مَفْسَده‏‎ ‎‏هست برای مرد، از قماربازی جلوگیری می کند اسلام، از‏‎ ‎‏شرابخواری جلوگیری می کند اسلام، از هروئین جلوگیری می کند‏‎ ‎‏اسلام؛ برای اینکه مفسده دارند. برای همه یک محدودیتهایی‏‎ ‎‏هست، و محدودیتهای شرعی و الهی. محدودیتهایی است که به‏‎ ‎‏صلاح خود جامعه است؛ نه این است که برای جامعه یک چیزی‏‎ ‎‏مثلاً نافع بوده است که محدودیت برایش ایجاد کرده اند.(443)‏

‏9 / 1 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

حضور در مسائل سیاسی جامعه 

‏این از برکات نهضت است که شما بانوان ساحلی را و سایر بانوان‏‎ ‎‏محترم ایران را در مسائل روز، در مسائل سیاسی، وارد کرده است.‏‎ ‎‏دستهای جنایتکار، که مظهرش دست محمدرضا و پدر او بود،‏‎ ‎‏همۀ قشرهای ملت را از امور اجتماعی و سیاسی کنار گذاشته بود.‏‎ ‎‏مسائل سیاسی در پیش بانوان اصلاً مطرح نبود. و پیش برادرها هم‏‎ ‎‏مطرح نبود. یا اگر بعضی مطرح می کردند، روی همان جریان‏‎ ‎‏سیاست چپاولگری بود.(444)‏

‏12 / 4 / 58‏

‏*  *  *‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 335

  • ) منظور شرقِ اسلامی است.