بخش دوم سایر اقشار و صنوف
ب) نقش زنان
1. در تربیت جامعه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

1. در تربیت جامعه

1 در تربیت جامعه 

‏ ‏

دامن مادر، بزرگترین مدرسه 

‏دامن مادر بزرگترین مدرسه ای است که بچه در آنجا تربیت‏‎ ‎‏می شود. آنچه که بچه از مادر می شنود غیر از آن چیزی است که از‏‎ ‎‏معلم می شنود. بچه از مادر بهتر می شنود تا از معلم. در دامن مادر‏‎ ‎‏بهتر تربیت می شود تا در جوار پدر؛ تا در جوار معلم. [این‏‎ ‎‏]یک‏‎ ‎‏وظیفۀ انسانی است، یک وظیفۀ الهی است، یک امر شریف است؛‏‎ ‎‏انسان درست کردن است.(445)‏

‏27 / 5 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

آسیبهای روانی ـ اجتماعی، ناشی از عدم تربیت مادر

‏بچه هایی که از دامن مادر جدا شده اند و در پرورشگاهها رفتند‏‎ ‎‏اینها چون پیش اجنبی هستند و محبت مادر ندیده اند، عقده پیدا‏‎ ‎‏می کنند. این عقده ها منشأ همۀ مفاسدی است، یا اکثر مفاسدی‏‎ ‎‏است، که در بشر حاصل می شود. این جنگهایی که پیدا می شود از‏‎ ‎‏عقده هایی است که در قلوب این خونخوارها هست. این دزدیها،‏‎ ‎‏این خیانتها، اینها اکثراً از عقده هایی است که در انسان هست.‏‎ ‎‏بچه های شما را اگر از شما جدا کردند، به واسطۀ نداشتن محبت‏‎ ‎‏مادر، عقده پیدا می کنند؛ به فساد کشیده می شوند.(446)‏

‏27 / 5 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

تربیت و تعلیم دینی سوادآموزان 

‏درود بی پایان بر زنان متعهدی که اکنون در سراسر کشور، به تربیت‏‎ ‎‏نوباوگان و تعلیم بیسوادان و تدریس علوم انسانی و‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 336

‏آموزش فرهنگ غنی قرآنی اشتغال دارند.(447)‏

‏4 / 2 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 337