بخش دوم سایر اقشار و صنوف
ب) نقش زنان
2. در پیروزی انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

2. در پیروزی انقلاب

2 در پیروزی انقلاب 

‏ ‏

مجاهدات عظیم انسانی و مالی 

‏زنان ایران، هم مجاهدات انسانی عظیم کرده اند و هم مجاهدات‏‎ ‎‏مالی. این طبقۀ محترم زنها که در جنوب تهران و در شهر قم و در‏‎ ‎‏سایر شهرها هستند، همین خانمهای محجبه، همینها که مظهر‏‎ ‎‏عفاف هستند، در نهضت پیشقدم بودند و در ایثار مال هم پیشقدم.‏‎ ‎‏ایثار کردند جواهرات و طلاهایی که دارند، برای مستضعفین،‏‎ ‎‏عمده در این امور آن قصد پاک است. خداوند چند آیه برای چند‏‎ ‎‏قرص نان که حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ و عائله اش صدقه‏‎ ‎‏دادند، ... چند آیه نازل فرمود. این آیات برای قرص نان نیست، این‏‎ ‎‏آیات برای اخلاص، برای آنکه برای خدا بود. ارزش اعمال به‏‎ ‎‏معنویات اعمال است. خواهرهای ما که در عصر نهضت شرکت‏‎ ‎‏داشتند ارزش اعمال آنها بیشتر بود از ارزش اعمال مردها، آنها با‏‎ ‎‏پرده های عفاف بیرون آمدند و با پردۀ عفاف با مردان هم صدا‏‎ ‎‏شدند و پیروزی را تحصیل کردند و حالا هم با قصد خالص آنچه‏‎ ‎‏که در ایام عمر تهیه کردند برای مستمندان دادند. این ارزش دارد،‏‎ ‎‏متمکنین اگر میلیونها بدهند، به قدر ارزش این نیست.(448)‏

‏27 / 2 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

ایستادگی در مقابل توپ و تانک برای پیروزی نهضت 

‏     این یک تحولی بود که بشر نمی توانست این تحول را درست‏‎ ‎‏کند. این تحول الهی بود. یعنی «مقلب القلوب» این کار را کرد. قلبها‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 337

‏را از آن وحشت بیرون آورد. از آن وحشتی که از این رژیمها همه‏‎ ‎‏داشتند. از آن وحشت بیرون آورد؛ و به جای آن تصمیمْ امر‏‎ ‎‏شجاعت نشاند، به طوری که زنها، بچه ها، مردها [به خیابانها‏‎ ‎‏ریختند] کیْ سابقه داشت که زن در مبارزه بیاید؛ مقابل توپ و‏‎ ‎‏تانک بیاید. این یک تحول روحی بود که خدای تبارک و تعالی در‏‎ ‎‏این ملت این تحول را ایجاد فرمود. و مادامی که ما این تحول را‏‎ ‎‏حفظ بکنیم و نهضت را به همان طور که تا حالا آمده است حفظش‏‎ ‎‏بکنیم، برای ما پیروزی هست.(449)‏

‏27 / 3 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

مقاومت زنان در کوتاهی دست استعمارگران از کشور

‏شک نیست که توده های زنان مذهبی، خصوصاً محرومان جامعه‏‎ ‎‏مقاومت نمودند، ولی برای استعمارگران خائن در بسیاری از‏‎ ‎‏قشرهای مرفّه و عشرت طلب توفیق حاصل شد و اینان بازار را‏‎ ‎‏برای اربابان گرم کردند. و اکنون نیز که با عنایت خداوند متعال و‏‎ ‎‏فعالیت ملت عظیم الشأن بویژه بانوان و زنان شیردل، دست‏‎ ‎‏ستمکاران کوتاه شده است، هنوز اقلیتی ناچیز به  کارهای‏‎ ‎‏جاهلانۀ خود ادامه می دهند؛ و امید است ان شاءالله تعالی آنان هم‏‎ ‎‏از حیله های شیاطین بزرگ و کوچک آگاه شده و از دَمِ فریب آنان‏‎ ‎‏برهند.(450)‏

‏25 / 1 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

موفقیت نهضت، مرهون خدمات بانوان 

‏ما بسیاری از موفقیتها را مرهون خدمتهای شما بانوان می دانیم.‏‎ ‎‏شما هستید که علاوه بر آنکه خودتان فعالیت می کنید، فعالیت را‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 338

‏در مردها مضاعف‏‎[1]‎‏ می کنید. و شما بودید که در زمان طاغوت‏‎ ‎‏تحت رنج و شکنجۀ روحی واقع شدید و بحمدالله با قدرت‏‎ ‎‏خودتان و تعهد خودتان آن قدرت شیطانی غرا [را] از صفحۀ‏‎ ‎‏روزگار بیرون کردید و نگذاشتید که آن خیالهایی که آنها در سر‏‎ ‎‏خودشان و در خاطر خودشان پخته بودند، آن خیالها به نتیجه‏‎ ‎‏برسد. و خدا می داند که اگر نبود این نهضت، و نبود کوشش ملت‏‎ ‎‏ایران از زن و مرد و جوان و پیر و بزرگ و کوچک، این ملت همه‏‎ ‎‏چیزش را از دست داده بود و می داد.(451)‏

‏22 / 12 / 63‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 339

  • ) دو برابر.