بخش دوم سایر اقشار و صنوف
ب) نقش زنان
3. در دفاع مقدس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

3. در دفاع مقدس

3 در دفاع مقدس 

‏ ‏

همراهی و پشتیبانی از قوای مسلح 

‏شما در تاریخ نگاه کنید از صدر تاریخ تا آخر، اگر پیدا کردید یک‏‎ ‎‏جایی را که زنها و زنهای جوانی که حالا باید ـ فرض کنید که ـ‏‎ ‎‏بروند سراغ جوانی شان، و پیرزنش، پیرمردش، پیرزنش، اینطور‏‎ ‎‏کوشش کند در اینکه پشتیبانی از ارتشش بکند، پشتیبانی از‏‎ ‎‏پاسدارهایش بکند. شما کجا [سراغ دارید]؟ اگر سراغ دارید،‏‎ ‎‏بگویید ما هم بفهمیم. کجا شما همچو چیزی دارید که دوش به‏‎ ‎‏دوش مردها و پاسدارها و ژاندارمری و ارتش و همۀ قوای مسلح،‏‎ ‎‏دوش به دوش اینها، زنها هم همراهی بکنند؟(452)‏

‏6 / 8 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

حضور در جبهه و پشت جبهه 

‏پیروز و سرافراز باد نهضت اسلامی زنان معظم ایران. افتخار بر این‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 339

‏قشر عظیمی که با حضور ارزشمند و شجاعانۀ خود در صحنۀ دفاع‏‎ ‎‏از میهن اسلامی و قرآن کریم، انقلاب را به پیروزی رسانده و اکنون‏‎ ‎‏هم در جبهه و پشت جبهه در حال فعالیت و آمادۀ فداکاری‏‎ ‎‏هستند.(453)‏

‏4 / 2 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

فعالیت در صحنه های نظامی 

‏ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در‏‎ ‎‏صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر، و همدوش مردان‏‎ ‎‏یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت‏‎ ‎‏دارند؛ و آنان که توان جنگ دارند، در آموزش نظامی که برای دفاع‏‎ ‎‏از اسلام و کشور اسلامی از واجبات مهم است شرکت، و از‏‎ ‎‏محرومیتهایی که توطئۀ دشمنان و ناآشنایی دوستان از احکام‏‎ ‎‏اسلام و قرآن بر آنها بلکه بر اسلام و مسلمانان تحمیل نمودند،‏‎ ‎‏شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قید خرافاتی که دشمنان‏‎ ‎‏برای منافع خود به دست نادانان و بعضی آخوندهای بی اطلاع از‏‎ ‎‏مصالح مسلمین به وجود آورده بودند، خارج نموده اند.(454)‏

‏15 / 3 / 68‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 340