بخش دوم سایر اقشار و صنوف
فصل نهم: جوانان
الف) نقش جوانان در پیروزی انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

الف) نقش جوانان در پیروزی انقلاب

الف) نقش جوانان در پیروزی انقلاب 

‏ ‏

مقاومت در برابر توپ و تانک 

‏شما جوانهایی که در متن توده، در متن جامعه بودید منت بر ما‏‎ ‎‏دارید. همه منتِ اسلام را دارند، ما منتی بر اسلام نداریم؛ اسلامْ‏‎ ‎‏منت بر ما دارد، قرآن منت بر ما دارد لکن من منت از شما‏‎ ‎‏می کشم. شما جوانهای قدرتمند، شما جوانهای باایمان، شما‏‎ ‎‏جوانهای با قدمِ ثابت، این پیروزی را تحصیل کرده اید. من ـ خدا‏‎ ‎‏می داند ـ در مدرسه‏‎[1]‎‏ که بعد از یکی ـ دو روز متوجه شدم به این‏‎ ‎‏عکسهایی که از جوانهای ما در مدرسه هست ، که البته این بعض از‏‎ ‎‏آن شهیدان ما هستند، خدا می داند که بر قلب من چه می گذرد و‏‎ ‎‏من چقدر متأسفم، متأثرم. اینها جوانهای خود ما هستند؛ اینها‏‎ ‎‏فرزندان من هستند. این جوانهای برومند برای اسلام شهید شدند.‏‎ ‎‏خداوند آنها را با صاحب اسلام محشور فرماید.‏

‏     ما متأسفیم از این کشتارها، از این وحشیگریهایی که رژیم‏‎ ‎‏منحوس کرد؛ لکن متشکریم که خون ما، خون جوانهای ما در راه‏‎ ‎‏اسلام ریخته شد. اسلام از این شهیدها خیلی داشته است، از این‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 345

‏عزیزها خیلی داشته است. و شما جوانها مثل جوانهای صدر‏‎ ‎‏اسلام به اسلام خدمت کرده اید... .‏

‏     قیام شما جوانهای ایران، قیام شما ملت ایران که قیام الهی بود،‏‎ ‎‏نهضت الهی بود، قرآن را زنده کرد، اسلام را زنده کرد؛ حیات تازه‏‎ ‎‏به اسلام بخشید... .‏

‏     امروز ملت ما زنده است. امروز جوانهای برومند ما زنده اند،‏‎ ‎‏ایستاده اند. اینها بودند که ثابت کردند که توپ و تانک اثر ندارد در‏‎ ‎‏مقابل ملت، در مقابل ایمان. ایمان به خدا، ایمان به مبادی اسلامی‏‎ ‎‏بود که شما را پیروز کرد.(460)‏

‏14 / 12 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

حس اسلامیت انگیزۀ اصلی جوانان در انقلاب 

‏این جوانهای ما در خیابانها ریختند و غلبه کرده اند بر اینها، روی آن‏‎ ‎‏حس اسلامیتشان بود، و الاّ اگر کلمۀ اسلام را ما برمی داشتیم کنار‏‎ ‎‏می گذاشتیم، مردم مگر بی عقلند که بروند جلوی توپ و تانک.‏‎ ‎‏مردم برای اسلام می روند. صدر اسلام سربازهای اسلامی برای‏‎ ‎‏اسلام جانشان را به خطر می انداختند یعنی خطر نمی دیدند، خطر‏‎ ‎‏برای خودشان نمی دیدند برای اینکه مردن را خطر نمی دانستند.‏‎ ‎‏جوانهای ما اینطور شده بودند و الآن هم هستند.‏

‏     الآن هم بعضی وقتها، شاید هر چند روز یک دفعه، یکی‏‎ ‎‏می آید بیخ گوش من می گوید دعا کنید من شهید بشوم. جوان‏‎ ‎‏اینطور آمده است الآن به میدان.(461)‏

‏3 / 5 / 58‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 346

اعتصابات جوانان 

‏من به شما تبریک می گویم که شما جوانانی هستید که با کوشش‏‎ ‎‏شما این انقلاب پیروز شد و شما مردان سلحشوری هستید که با‏‎ ‎‏اعتصابات شما رژیم سابق و اربابان آنها فلج گردیدند. مبارک باد بر‏‎ ‎‏شما این پیروزی و این قدرت.(462)‏

‏9 / 3 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 347

  • ) مراد مدرسه فیضیه در شهر مقدس قم بوده است.