بخش دوم سایر اقشار و صنوف
فصل نهم: جوانان
ج) جوانان و دفاع مقدس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

ج) جوانان و دفاع مقدس

ج) جوانان و دفاع مقدس 

‏ ‏

ایثارگری در جبهه ها

‏من وقتی که فکر می کنم جوانهای ما که در جبهه ها اینطور زحمت‏‎ ‎‏می کشند خجالت می کشم چرا در اینجا نشسته ام.(466)‏

‏19 / 5 / 62‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

شور و شعف جوانان در عزیمت به جبهه ها

‏خدا می داند که من هر وقت نظرم به این جوانهایی که عازم جبهه‏‎ ‎‏هستند و با شور و شعف دارند به جبهه ها می روند، وقتی من آنها‏‎ ‎‏را نگاه می کنم، از خودم خجالت می کشم، ما کی هستیم، ما چی‏‎ ‎‏هستیم؟ ما قریب هشتاد و چند سال در این دنیاـ خودم را می گویم‏‎ ‎‏ـ بودم و به قدر این چند روزی که اینها مشغول خدمت هستند، ما‏‎ ‎‏خدمت نکردیم، ما خودمان را نساختیم.(467)‏‎[1]‎

‏19 / 3 / 65‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 349

  • ) جهت اطلاع بیشتر علاوه بر مجموعه جوانان از دیدگاه امام خمینی (تبیان دفتر شانزدهم)، به مجموعه «دفاع مقدس» (تبیان دفتر بیست و پنجم) مراجعه شود.