بخش دوم سایر اقشار و صنوف
فصل نهم: جوانان
د) جنایتها و نقشه های رژیم گذشته در انحراف جوانان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

د) جنایتها و نقشه های رژیم گذشته در انحراف جوانان

د) جنایتها و نقشه های رژیم گذشته در انحراف جوانان 

‏ ‏

رواج فرهنگ استعماری 

‏فرهنگ مسموم استعمار تا اعماق قصبات و دهات ممالک اسلامی‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 349

‏رخنه کرده، فرهنگ قرآن را عقب زده و نوباوگان ما را فوج فوج در‏‎ ‎‏خدمت بیگانگان و مُسْتَعمِرین درمی آورد؛ و هر روز با نغمۀ تازه با‏‎ ‎‏اسامی فریبنده جوانان ما را منحرف می کند، بر شما ملت عزیز‏‎ ‎‏اسلام که برای ادای مناسک حج در این سرزمین وحی اجتماع‏‎ ‎‏کرده اید لازم است از فرصت استفاده کرده به فکر چاره باشید.‏‎ ‎‏برای حل مسائل مشکلۀ مسلمین تبادل نظر و تفاهم کنید.(468)‏

‏بهمن 1349‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

سلب انسانیت از جوانان 

‏جوانهای ما را فانی کرد، به باد فنا داد. از همۀ شناعتها [و] جنایتها‏‎ ‎‏بالاتر، از دست دادن نیروی انسانی است؛ انسان است که می تواند‏‎ ‎‏کار بکند و ارزش دارد و الاّ آب و خاک و اینها ارزش ندارد، انسان‏‎ ‎‏ارزش دارد. این انسانیت را سلب کرد از ایران؛ جوانها و نیروهای‏‎ ‎‏جوانهای ما را اصل به باد فنا داد.(469)‏

‏1 / 11 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

ترویج فساد اخلاقی 

‏شاه تمام آثار تمدن را به صورت فاسدکننده درآورد. سینما به‏‎ ‎‏صورت ترویج فساد شد. اخلاق  جوانها را فاسد کرد، مراکز فحشا‏‎ ‎‏را زیاد کرد، و وسایل اعتیاد جوانان را فراهم ساخت. جوانهای ما‏‎ ‎‏را به هروئین مبتلا کرد. ما با اینها مخالفیم.(470)‏

‏3 / 11 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

گسترش مراکز فساد و فحشا

‏جوانهای ما را بد بار آوردند؛ هروئینی بار آوردند، تریاکی بار‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 350

‏آوردند، قمارباز بار آوردند، شرابخوار بار آوردند و یک صدمۀ‏‎ ‎‏بزرگی به کشور ما زدند که نیروی انسانی را از ما گرفتند؛‏‎ ‎‏نیروهای انسانی را هدر دادند... جوانهای ما را برایشان مراکز ‏‎ ‎‏فحشا تهیه کردند؛ و تشویق کردند به این مراکز فحشا. مراکز ‏‎ ‎‏فحشا را می گویند بیشتر از کتابخانه هست! و همین طور هم ‏‎ ‎‏هست.(471)‏

‏23 / 3 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

سرگرم کردن جوانان برای عقب نگه داشتن کشور

‏وارد کردن کالاها از هر قماش و سرگرم کردن بانوان و مردان‏‎ ‎‏خصوصاً طبقۀ جوان، به اقسام اجناس وارداتی از قبیل ابزار‏‎ ‎‏آرایش و تزئینات و تجملات و بازیهای کودکانه و به مسابقه‏‎ ‎‏کشاندن خانواده ها و مصرفی بار آوردن هر چه بیشتر، که خود‏‎ ‎‏داستانهای غم انگیز دارد، و سرگرم کردن و به تباهی کشاندن‏‎ ‎‏جوانها که عضو فعال هستند با فراهم آوردن مراکز فحشا و‏‎ ‎‏عشرتکده ها، و دهها از این مصایب حساب شده، برای عقب‏‎ ‎‏نگه داشتن کشورهاست.(472)‏

‏15 / 3 / 68‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 351