بخش دوم سایر اقشار و صنوف
فصل نهم: جوانان
ه) توصیه به جوانان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

ه) توصیه به جوانان

ه) توصیه به جوانان 

‏ ‏

در غرب خبری نیست

‏جوانان عزیز ما، که سرمایه های میهن هستند، باید بدانند که رفتن‏‎ ‎‏به غرب و شرق برای آموختن علوم مختلفْ آنان را از رسیدن به‏‎ ‎‏مقصود، که استقلال و آزادی است، باز می دارد و وابسته ترشان‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 251

‏خواهد نمود. دشمنان ما، که به کشورمان چشم طمع دوخته اند،‏‎ ‎‏هرگز نخواهند گذاشت ما استقلال پیدا کنیم و از وابستگی رها‏‎ ‎‏شویم. باید به خود تلقین کنیم که در غرب هیچ خبری جز عقب‏‎ ‎‏نگه داشتن ما از قافلۀ تمدن و تعالی نیست؛ و باید همه بدانیم که‏‎ ‎‏دشمنان غارتگر ما چشم طمع به دانشگاهها دوخته اند که ولو در‏‎ ‎‏آینده ای دور به دانشگاهها رخنه کنند و جوانان پاکدل را با‏‎ ‎‏افسانه ها و دروغپردازیها منحرف نمایند و راه را برای خود و‏‎ ‎‏چپاولگریها و استثمارها باز نمایند.(473)‏

‏22 / 11 / 62‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

تلاش علمی و پیوند مستحکم با روحانیت 

‏من در اینجا به جوانان عزیز کشورمان، به این سرمایه ها و‏‎ ‎‏ذخیره های عظیم الهی و به این گلهای معطر و نوشکفتۀ جهان‏‎ ‎‏اسلام، سفارش می کنم که قدر و قیمت لحظات شیرین زندگی‏‎ ‎‏خود را بدانید؛ و خودتان را برای یک مبارزۀ علمی و عملی بزرگ‏‎ ‎‏تا رسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی آماده کنید... .‏

‏     مبارزۀ علمی برای جوانان، زنده کردن روح جستجو و کشف‏‎ ‎‏واقعیتها و حقیقتهاست. و اما مبارزۀ عملی آنان در بهترین‏‎ ‎‏صحنه های زندگی و جهاد و شهادت شکل گرفته است. و نکتۀ‏‎ ‎‏دیگری که از باب نهایت ارادت و علاقه ام به جوانان عرض می کنم‏‎ ‎‏این است که در مسیر ارزشها و معنویات از وجود روحانیت و‏‎ ‎‏علمای متعهد اسلام استفاده کنید و هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی‏‎ ‎‏خود را بی نیاز از هدایت و همکاری آنان ندانید.(474)‏

‏29 / 4 / 67‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 252

صرف جوانی در راه اسلام 

‏و اینجانب در اینجا یک وصیت به اشخاصی که به انگیزۀ مختلف‏‎ ‎‏با جمهوری اسلامی مخالفت می کنند و به جوانان، چه دختران و‏‎ ‎‏چه پسرانی که مورد بهره برداری منافقان و منحرفان فرصت طلب و‏‎ ‎‏سودجو واقع شده اند می نمایم، که بیطرفانه و با فکر آزاد به‏‎ ‎‏قضاوت بنشینید و تبلیغات آنان که می خواهند جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ساقط شود و کیفیت عمل آنان و رفتارشان با توده های محروم و‏‎ ‎‏گروهها و دولتهایی که از آنان پشتیبانی کرده و می کنند و گروهها و‏‎ ‎‏اشخاصی که در داخل به آنان پیوسته و از آنان پشتیبانی می کنند و‏‎ ‎‏اخلاق و رفتارشان در بین خود و هوادارانشان و تغییر‏‎ ‎‏موضعهایشان در پیشامدهای مختلف را، با دقت و بدون هوای‏‎ ‎‏نفس بررسی کنید؛ و مطالعه کنید حالات آنان که در این جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی به دست منافقان و منحرفان شهید شدند؛ و ارزیابی کنید‏‎ ‎‏بین آنان و دشمنانشان؛ نوارهای این شهیدان تا حدی در دست و‏‎ ‎‏نوارهای مخالفان شاید در دست شماها باشد، ببینید کدام دسته‏‎ ‎‏طرفدار محرومان و مظلومان جامعه هستند...‏

‏     من برای آنکه شما جوانان شایسته ای هستید علاقه دارم که‏‎ ‎‏جوانی خود را در راه خداوند و اسلام عزیز و جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏صرف کنید تا سعادت هر دو جهان را دریابید. و از خداوند غفور‏‎ ‎‏می خواهم که شما را به راه مستقیم انسانیت هدایت کند و از‏‎ ‎‏گذشتۀ ما و شما با رحمت واسعۀ خود بگذرد. شماها نیز در‏‎ ‎‏خلوتها از خداوند همین را بخواهید، که او هادی و رحمان‏‎ ‎‏است.(475)‏

‏15 / 3 / 68‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 253

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 254