بخش سوم توصیه های عمومی به اقشار مختلف جامعه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

بخش سوم توصیه های عمومی به اقشار مختلف جامعه

‏ ‏

‏ ‏

     بخش سوم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

توصیه های عمومی به اقشار مختلف جامعه

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏              الف) حفظ نهضت و دستاوردهای آن ‏

‏               ب) نظارت و اجرای دقیق احکام اسلامی ‏

‏               ج) حفظ وحدت، آرامش و پرهیز از تفرقه و تشنج ‏

‏               د) توسعه و سازندگی کشور‏

‏ ‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 355

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 356