فهارس
فهرست مآخذ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

فهرست مآخذ

فهرست مآخذ

‏ ‏

ردیف--- تاریخ--- عنوان--- صحیفه امام--- جلد--- صفحه

‏ (1)-- 12/ 1/ 58-- پیام رادیو- تلویزیونی به ملت و اعلام «جمهوری اسلامی»-- 6-- 464--‏

‏(2)-- 3/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و رؤسای دانشگاهها-- 7-- 467--‏

‏(3)-- 10/ 11/ 59-- سخنرانی در جمع معلمان تعلیمات دینی-- 14-- 39--‏

‏(4)-- 18/ 6/ 60-- سخنرانی در جمع ائمه جماعات خراسان و روحانیون-- 15-- 219--‏

‏(5)-- 4/ 8/ 60-- سخنرانی در جمع وعاظ تهران و ...-- 15-- 329--‏

‏(6)-- 28/ 6/ 61-- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی-- 16-- 509--‏

‏(7)-- 23/ 1/ 42-- تلگراف تشکر از همدردی آقای حکیم-- 1-- 182- 183--‏

‏(8)-- 15/ 3/ 43-- اعلامیه مشترک آیات عظام به مناسبت سالگرد قیام 15 خرداد-- 1-- 335- 336--‏

‏(9)-- 4/ 8/ 43-- پیام به روحانیون و ملت ایران-- 1-- 412--‏

‏(10)-- 23/ 8/ 44-- سخنرانی در جمع علمای نجف-- 2-- 37--‏

‏(11)-- 21/ 8/ 56-- پیام به علما و ملت ایران-- 3-- 262--‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 413

‏ (12)-- 31/ 6/ 58-- پیام به استادان، دانشجویان و دانش آموزان-- 10-- 79--‏

‏(13)-- 16/ 5/ 65-- پیام به مردم و زائران بیت الله الحرام به مناسبت ایام حج-- 20-- 93--‏

‏(14)-- 6/ 5/ 66-- پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام-- 20-- 339- 340--‏

‏(15)-- بهمن 1349-- پیام به زائران بیت الله الحرام-- 2-- 323--‏

‏(16)-- 22/ 5/ 57-- پیام به ملت ایران-- 3-- 443--‏

‏(17)-- 27/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع جامعه وعاظ تهران-- 8-- 188--‏

‏(18)-- 18/ 5/ 59-- سخنرانی در جمع اعضای کنگره آزادی قدس-- 13-- 85--‏

‏(19)-- 22/ 11/ 63-- پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزی انقلاب-- 19-- 148--‏

‏(20)-- 15/ 1/ 58-- سخنرانی در جمع مدیران دبیرستانهای قم-- 6-- 476--‏

‏(21)-- 3/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و رؤسای دانشگاهها-- 7-- 473--‏

‏(22)-- 10/ 11/ 59-- سخنرانی در جمع معلمان تعلیمات دینی-- 14-- 36--‏

‏(23)-- 28/ 6/ 61-- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی-- 16-- 500--‏

‏(24)-- 5/ 10/ 61-- سخنرانی در جمع مسئولان نهضت سوادآموزی و هلال احمر-- 17-- 188--‏

‏(25)-- 26/ 10/ 61-- سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع-- 17-- 241--‏

‏(26)-- 5/ 6/ 64-- سخنرانی در جمع اعضای جامعه مدرسین و اساتیددانشگاه-- 19-- 356--‏

‏(27)------ شئون واختیارات ولی فقیه 56--‏

‏(28)-- 12/ 10/ 58-- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه اردبیل-- 12-- 8--‏

‏(29)-- 12/ 1/ 59-- پیام به ملت ایران-- 12-- 221--‏

‏(30)-- 2/ 7/ 60-- پیام به ملت ایران در آستانه سومین انتخابات ریاست جمهوری-- 15-- 251--‏

‏(31)-- 11/ 4/ 66-- سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان-- 20-- 300--‏

‏(32)-- 6/ 5/ 66-- پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام-- 20-- 335- 337--‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 414

‏ (33)-- 15/ 1/ 58-- سخنرانی در جمع مدیران دبیرستانهای قم-- 6-- 476- 477--‏

‏(34)-- 1/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع فرهنگیان اصفهان-- 7-- 427- 433--‏

‏(35)-- 21/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع بانوان فرهنگی دزفول-- 8-- 91--‏

‏(36)-- 27/ 5/ 58-- سخنرانی در جمع معلمان کشور-- 9-- 291- 293--‏

‏(37)-- 28/ 6/ 58-- سخنرانی در جمع کارکنان آموزش و پرورش-- 10-- 41- 42--‏

‏(38)-- 4/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع دبیران انجمن اسلامی آذربایجان شرقی-- 10-- 356- 357--‏

‏(39)-- 9/ 6/ 59-- سخنرانی در جمع دانشجویان پاکستانی و معلمان ایرانی-- 13-- 171- 172--‏

‏(40)-- 18/ 10/ 59-- سخنرانی در جمع دانشجویان شیراز و اصفهان-- 13-- 503- 508--‏

‏(41)-- 10/ 11/ 59-- سخنرانی در جمع معلمان تعلیمات دینی-- 14-- 35- 40--‏

‏(42)-- 26/ 7/ 60-- سخنرانی در جمع گروهی از خانواده های شهدا-- 15-- 318- 319--‏

‏(43)-- 7/ 10/ 60-- پیام به فرهنگیان و دانشجویان مراکز تربیت معلم-- 15-- 447--‏

‏(44)-- 10/ 4/ 59-- سخنرانی در جمع رؤسای آموزش و پرورش و اعضای انجمن اسلامی وزارت کشور-- 12-- 494--‏

‏(45)-- 31/ 6/ 60-- پیام به دانشجویان و دانش آموزان-- 15-- 244--‏

‏(46)-- 23/ 7/ 60-- سخنرانی در جمع مسئولان آموزش و پرورش-- 15-- 309--‏

‏(47)-- 7/ 10/ 60-- پیام به فرهنگیان و دانشجویان مراکز تربیت معلم-- 15-- 446- 447--‏

‏(48)-- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی-- 21-- 413--‏

‏(49)-- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی-- 21-- 430--‏

‏(50)-- 10/ 12/ 57-- سخنرانی در جمع مردم-- 6-- 271--‏

‏(51)-- 29/ 12/ 57-- سخنرانی در جمع هیأت دولت موقت-- 6-- 396--‏

‏(52)-- 15/ 1/ 58-- سخنرانی در جمع مدیران دبیرستانهای قم-- 6-- 476--‏

‏(53)---- از اسناد منتشر نشده امام موجود در آرشیو مؤسسه--------‏

‏(54)-- 29/ 1/ 58-- سخنرانی در جمع فرهنگیان رفسنجان-- 7-- 57- 58--‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 415

‏(55)-- 1/ 7/ 58-- سخنرانی در جمع دانش آموزان دبستان فیض قم-- 10-- 87- 88--‏

‏(56)-- 4/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع دبیران انجمن اسلامی آذربایجان شرقی-- 10-- 357--‏

‏(57)-- 10/ 4/ 59-- سخنرانی در جمع رؤسای آموزش و پرورش و اعضای انجمن اسلامی وزارت کشور-- 12-- 498- 499--‏

‏(58)-- 10/ 11/ 59-- سخنرانی در جمع معلمان تعلیمات دینی-- 14-- 33- 41--‏

‏(59)-- 27/ 5/ 60-- سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه، معلمان و ...-- 15-- 107--‏

‏(60)-- 31/ 6/ 60-- پیام به دانشجویان و دانش آموزان-- 15-- 244- 245--‏

‏(61)-- 28/ 6/ 61-- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش وآموزش عالی-- 16-- 509--‏

‏(62)-- 1/ 7/ 61-- پیام به دانشجویان و فرهنگیان در آغاز سال تحصیلی-- 17-- 1- 3--‏

‏(63)-- 5/ 10/ 61-- سخنرانی در جمع مسئولان نهضت سوادآموزی وهلال احمر-- 17-- 186- 188--‏

‏(64)-- 4/ 2/ 62-- سخنرانی در جمع کارگران، معلمان و مربیان پرورشی-- 17-- 411--‏

‏(65)-- 4/ 2/ 62-- سخنرانی در جمع کارگران، معلمان و مربیان پرورشی-- 17-- 414--‏

‏(66)-- 28/ 12/ 63-- سخنرانی در جمع مسئولان آموزش و پرورش-- 19-- 190--‏

‏(67)-- 27/ 1/ 64-- سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و آموزش عالی و معاونان-- 19-- 222--‏

‏(68)-- 4/ 8/ 43-- پیام به روحانیون و ملت ایران-- 1-- 412--‏

‏(69)-- 16/ 7/ 57-- پیام به ملت ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی-- 3-- 486- 487--‏

‏(70)-- 17/ 12/ 57-- سخنرانی در جمع فرهنگیان و دانش آموزان قم-- 6-- 352- 353--‏

‏(71)-- 10/ 8/ 58-- پیام به دانش آموزان، دانشگاهیان و طلاب-- 10-- 412- 413--‏

‏(72)-- 14/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع کارکنان بیمه مرکزی ایران-- 10-- 491- 492--‏

‏(73)-- 9/ 6/ 59-- سخنرانی در جمع دانشجویان پاکستانی و معلمان ایرانی-- 13-- 174--‏

‏(74)-- 2/ 11/ 59-- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم-- 14-- 1- 2--‏

‏(75)-- 1/ 7/ 61-- پیام به دانشجویان و فرهنگیان در آغاز سال تحصیلی-- 17-- 1- 3--‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 416

‏ (76)-- 22/ 11/ 61-- پیام به ملت ایران و مسئولین نظام-- 17-- 326--‏

‏(77)-- 8/ 6/ 62-- نامه به آقای خامنه ای-- 18-- 84--‏

‏(78)-- 19/ 9/ 63-- پیام به اعضای ستاد انقلاب فرهنگی-- 19-- 111--‏

‏(79)-- 21/ 1// 43-- سخنرانی در جمع دانشجویان و طلاب-- 1-- 267- 268--‏

‏(80)-- 4/ 7/ 55-- پیام به عموم مسلمین و دانشجویان-- 3-- 171- 172--‏

‏(81)-- 16/ 7/ 57-- پیام به ملت ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی-- 3-- 483- 484--‏

‏(82)-- 16/ 7/ 57-- پیام به ملت ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی-- 3-- 486- 487--‏

‏(83)-- 30/ 11/ 57-- پیام رادیو- تلویزیونی به مسئولان آموزش و پرورش-- 6-- 193- 194--‏

‏(84)-- 17/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز-- 9-- 3- 5--‏

‏(85)-- 31/ 6/ 58-- پیام به استادان، دانشجویان و دانش آموزان-- 10-- 80--‏

‏(86)-- 6/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع نمایندگان دانش آموزان وجهادسازندگی-- 10-- 382--‏

‏(87)-- 12/ 10/ 58-- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه اردبیل-- 12-- 7--‏

‏(88)-- 27/ 12/ 58-- پیام به ملت ایران-- 12-- 187- 188--‏

‏(89)-- 14/ 3/ 59-- سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران-- 12-- 393--‏

‏(90)-- 15/ 3/ 59-- سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری-- 12-- 403--‏

‏(91)-- 9/ 6/ 59-- سخنرانی در جمع دانشجویان پاکستانی و معلمان ایرانی-- 13-- 171--‏

‏(92)-- 31/ 6/ 60-- پیام به دانشجویان و دانش آموزان-- 15-- 244--‏

‏(93)-- 1/ 7/ 61-- پیام به دانشجویان و فرهنگیان در آغاز سال تحصیلی-- 17-- 3- 4--‏

‏(94)-- 28/ 9/ 61-- سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج-- 17-- 156--‏

‏(95)-- 9/ 12/ 62-- سخنرانی در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیما-- 18-- 368--‏

‏(96)-- 21/ 8/ 50-- پیام به ملت ایران-- 2-- 398--‏

‏(97)-- 24/ 12/ 51-- پیام به انجمنهای اسلامی دانشجویان مقیم خارج-- 2-- 489--‏

‏(98)-- 2/ 7/ 54-- پیام به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان امریکا وکانادا-- 3-- 114--‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 417

‏ (99)-- 21/ 8/ 56-- پیام به علما و ملت ایران-- 3-- 262--‏

‏(100)-- 24/ 11/ 56-- پیام به انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا-- 3-- 322--‏

‏(101)-- 27/ 6/ 57-- پیام به ملت ایران-- 3-- 475--‏

‏(102)-- 11/ 9/ 57-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 5-- 165--‏

‏(103)-- 19/ 11/ 57-- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی پزشکان ومعلمان-- 6-- 104--‏

‏(104)-- 25/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی-- 8-- 176- 177--‏

‏(105)-- 30/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع علما-- 8-- 219--‏

‏(106)-- 13/ 8/ 61-- سخنرانی در جمع اعضای شوراهای اسلامی روستاها-- 17-- 80--‏

‏(107)-- 6/ 5/ 66-- پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام-- 20-- 325--‏

‏(108)-- 12/ 5/ 66-- پیام به آقای مهدی کروبی، سرپرست حجاج ایرانی-- 20-- 353--‏

‏(109)-- 23/ 7/ 57-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس-- 4-- 17- 18--‏

‏(110)-- 6/ 8/ 57-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 184--‏

‏(111)-- 9/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع پرسنل کمیته انقلاب اسلامی-- 8-- 24--‏

‏(112)-- 23/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران-- 8-- 140--‏

‏(113)-- 25/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم-- 8-- 161- 162--‏

‏(114)-- 25/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی-- 8-- 171- 172--‏

‏(115)-- 30/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع وزیر و اعضای وزارت امور اقتصاد ودارایی-- 8-- 239- 240--‏

‏(116)-- 6/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم-- 8-- 314--‏

‏(117)-- 7/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان-- 8-- 338- 339--‏

‏(118)-- 14/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع نابینایان مدرسه ابابصیر اصفهان-- 8-- 450- 451--‏

‏(119)-- 14/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع نابینایان مدرسه ابابصیر اصفهان-- 8-- 455--‏

‏(120)-- 31/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع اعضای نهضت رادیکال ایران-- 9-- 210--‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 418

‏ (121)-- 2/ 6/ 58-- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم-- 9-- 344- 345--‏

‏(122)-- 17/ 6/ 58-- سخنرانی در جمع کارکنان پخش رادیو-- 9-- 453--‏

‏(123)-- 28/ 6/ 58-- سخنرانی در جمع عشایر آذربایجان شرقی-- 10-- 53- 54--‏

‏(124)-- 28/ 6/ 58-- سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی-- 10-- 60--‏

‏(125)-- 4/ 7/ 58-- سخنرانی در جمع هیأت فاطمیون تهران-- 10-- 119--‏

‏(126)-- 12/ 7/ 58-- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان-- 10-- 221--‏

‏(127)-- 14/ 7/ 58-- سخنرانی در جمع استادان و کارکنان دانشگاه شریف-- 10-- 229--‏

‏(128)-- 1/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع اهالی مسجد ارباب تهران-- 10-- 320- 321--‏

‏(129)-- 9/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع خانواده های شهدای 15 خرداد 42-- 10-- 406- 411--‏

‏(130)-- 13/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع دانش آموزان قم و تهران-- 10-- 476--‏

‏(131)-- 13/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع دانشجویان اصفهان-- 10-- 481--‏

‏(132)-- 21/ 9/ 58-- سخنرانی در جمع پیشه وران اصفهان-- 11-- 225- 226--‏

‏(133)-- 23/ 9/ 58-- سخنرانی در جمع کارکنان کمیته های امداد مرکز-- 11-- 232- 234--‏

‏(134)-- 7/ 10/ 58-- بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان امریکایی-- 11-- 459- 460--‏

‏(135)-- 23/ 2/ 59-- سخنرانی در حضور مدیر عامل صدا و سیما-- 12-- 291--‏

‏(136)-- 26/ 2/ 59-- بیانات خطاب به سردبیر روزنامه اطلاعات-- 12-- 298- 299--‏

‏(137)-- 31/ 2/ 59-- بیانات خطاب به مدیر واحد اطلاعات صدا و سیما-- 12-- 325--‏

‏(138)-- 4/ 3/ 59-- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس-- 12-- 349--‏

‏(139)-- 4/ 4/ 59-- سخنرانی در جمع اعضای شورای اسلامی کارگران وپرسنل ارتش-- 12-- 462- 463--‏

‏(140)-- 11/ 6/ 59-- سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری-- 13-- 177--‏

‏(141)-- 21/ 6/ 59-- پیام به مسلمین جهان و حجاج-- 13-- 211- 212--‏

‏(142)-- 25/ 8/ 59-- سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکده افسری-- 13-- 349- 351--‏

‏(143)-- 29/ 10/ 59-- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم-- 13-- 532--‏

‏(144)-- 18/ 6/ 60-- سخنرانی در جمع ائمه جماعات خراسان و روحانیون-- 15-- 219--‏

‏(145)-- 4/ 8/ 60-- سخنرانی در جمع وعاظ تهران و ...-- 15-- 329--‏

‏(146)-- 31/ 3/ 61-- سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم-- 16-- 347--‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 419

‏(147)-- 31/ 3/ 61-- سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم-- 16-- 350- 351--‏

‏(148)-- 9/ 6/ 61-- سخنرانی در جمع مسئولان کشور-- 16-- 467- 468--‏

‏(149)-- 1/ 7/ 61-- پیام به دانشجویان و فرهنگیان در آغاز سال تحصیلی-- 17-- 3--‏

‏(150)-- 22/ 7/ 61-- سخنرانی در جمع ائمه جمعه سراسر کشور-- 17-- 48--‏

‏(151)-- 4/ 11/ 61-- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورا-- 17-- 247--‏

‏(152)-- 12/ 6/ 62-- پیام به مسلمانان ایران و جهان به مناسبت ایام حج-- 18-- 90- 91--‏

‏(153)-- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی-- 21-- 425--‏

‏(154)------ کشف اسرار 57--‏

‏(155)-- 4/ 7/ 55-- پیام به عموم مسلمین و دانشجویان-- 3-- 172--‏

‏(156)-- 10/ 8/ 56-- سخنرانی در جمع روحانیون-- 3-- 237- 238--‏

‏(157)-- 10/ 8/ 56-- سخنرانی در جمع روحانیون-- 3-- 246- 247--‏

‏(158)-- 4/ 1/ 57-- پیام به ملت ایران به مناسبت اربعین شهدای تبریز-- 3-- 362--‏

‏(159)-- 9/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع پرسنل کمیته انقلاب اسلامی-- 8-- 25- 26--‏

‏(160)-- 15/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع روحانیون و اقشار مختلف مردم-- 8-- 60--‏

‏(161)-- 6/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم-- 8-- 315- 316--‏

‏(162)-- 18/ 4/ 58-- پیام به ملت ایران-- 9-- 25--‏

‏(163)-- 31/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع اعضای نهضت رادیکال ایران-- 9-- 211- 212--‏

‏(164)-- 26/ 5/ 58-- سخنرانی در جمع مردم-- 9-- 283- 284--‏

‏(165)-- 27/ 5/ 58-- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان-- 9-- 298--‏

‏(166)-- 23/ 6/ 58-- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم-- 9-- 535- 537--‏

‏(167)-- 28/ 6/ 58-- سخنرانی در جمع عشایر آذربایجان شرقی-- 10-- 55- 56--‏

‏(168)-- 9/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع خانواده های شهدای 15 خرداد 42-- 10-- 406- 410--‏

‏(169)-- 24/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان-- 11-- 51--‏

‏(170)-- 7/ 10/ 58-- بیانات خطاب به حامد الگارمتفکر مسلمان امریکایی-- 11-- 460--‏

‏(171)-- 20/ 12/ 58-- پیام به ملت ایران-- 12-- 176--‏

‏(172)-- 27/ 12/ 58-- پیام به ملت ایران-- 12-- 187- 188--‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 420

‏(173)-- 1/ 1/ 59-- پیام به ملت ایران به مناسبت سال نو-- 12-- 202- 208--‏

‏(174)-- 7/ 2/ 59-- حکم به آقای ابوالحسن بنی صدر-- 12-- 259--‏

‏(175)-- 20/ 4/ 59-- سخنرانی در جمع روحانیون و ائمه جماعات-- 13-- 17--‏

‏(176)-- 15/ 9/ 59-- سخنرانی در جمع پاسداران پادگان امام حسین وولی عصر-- 13-- 394--‏

‏(177)-- 29/ 12/ 59-- پیام به مردم و مسئولین در آغاز سال نو-- 14-- 220--‏

‏(178)-- 21/ 1/ 62-- سخنرانی در جمع پرسنل کمیته های مرکزی انقلاب-- 17-- 406--‏

‏(179)-- 17/ 8/ 62-- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد-- 18-- 216- 217--‏

‏(180)-- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی-- 21-- 419--‏

‏(181)-- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی-- 21-- 428- 429--‏

‏(182)-- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی-- 21-- 441- 443--‏

‏(183)------ کشف اسرار 333- 334--‏

‏(184)-- 5/ 5/ 57-- پیام به ملت ایران-- 3-- 435--‏

‏(185)-- 22/ 5/ 57-- پیام به ملت ایران-- 3-- 443--‏

‏(186)-- 1/ 9/ 57-- پیام به ملت مسلمان ایران-- 5-- 76- 77--‏

‏(187)-- 29/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع گروهی از خطبا و وعاظ در آستانه ماه محرم-- 11-- 102--‏

‏(188)-- 13/ 8/ 61-- سخنرانی در جمع اعضای شوراهای اسلامی روستاها-- 17-- 80- 81--‏

‏(189)-- 29/ 11/ 57-- سخنرانی در جمع نویسندگان-- 6-- 188--‏

‏(190)-- 7/ 7/ 58-- پیام به مسلمانان ایران و جهان-- 10-- 159--‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 421

‏ (191)-- 13/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع دانش آموزان قم و تهران-- 10-- 473--‏

‏(192)-- 28/ 9/ 58-- مصاحبه با حسنین هیکل نویسنده مصری-- 11-- 325- 326--‏

‏(193)-- 28/ 3/ 62-- پیام به ملت ایران و عراق-- 17-- 501--‏

‏(194)-- 21/ 10/ 66-- نامه به آقای خامنه ای-- 20-- 456--‏

‏(195)-- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی-- 21-- 406- 407--‏

‏(196)-- 21/ 7/ 57-- سخنرانی در جمع دانشجویان-- 3-- 523--‏

‏(197)-- 4/ 8/ 57-- پیام به ملت ایران-- 4-- 156--‏

‏(198)-- 18/ 11/ 57-- سخنرانی در جمع وکلای دادگستری-- 6-- 91- 92--‏

‏(199)-- 11/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع دانشجویان-- 10-- 439--‏

‏(200)-- 22/ 11/ 59-- پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان-- 14-- 72- 73--‏

‏(201)-- 31/ 6/ 61-- پیام به ملت ایران در سالگرد آغاز جنگ تحمیلی-- 16-- 520- 521--‏

‏(202)-- 4/ 11/ 59-- سخنرانی در جمع هیأت دولت و نمایندگان مجلس-- 14-- 20- 22--‏

‏(203)-- 16/ 11/ 59-- سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی-- 14-- 57- 58--‏

‏(204)-- 4/ 12/ 59-- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و پرسنل شهربانی-- 14-- 144- 149--‏

‏(205)-- 12/ 1/ 60-- پیام هفت ماده ای به ملت ایران-- 14-- 253- 254--‏

‏(206)-- 8/ 6/ 65-- سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت به مناسبت «هفته دولت»-- 20-- 127- 130--‏

‏(207)-- 7/ 3/ 67-- پیام به نمایندگان مجلس شورا در افتتاح سومین دوره-- 21-- 51- 52--‏

‏(208)-- 13/ 8/ 56-- نامه تشکر به آقای جلال الدین فارسی-- 3-- 258--‏

‏(209)-- 5/ 5/ 57-- پیام به ملت ایران-- 3-- 434--‏

‏(210)-- 4/ 8/ 57-- پیام به ملت ایران-- 4-- 156- 157--‏

‏(211)-- 29/ 10/ 59-- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم-- 13-- 535--‏

‏(212)-- 22/ 11/ 59-- پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان-- 14-- 76--‏

‏(213)-- 4/ 12/ 59-- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و پرسنل شهربانی-- 14-- 144--‏

‏(214)-- 4/ 8/ 60-- سخنرانی در جمع وعاظ تهران و ...-- 15-- 328--‏

‏(215)-- 4/ 9/ 60-- پیام به بسیجیان و ملت ایران در هفته بسیج-- 15-- 388--‏

‏(216)-- 29/ 6/ 61-- پیام به مسلمانان جهان و زائران بیت الله الحرام-- 16-- 516- 517--‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 422

‏(217)-- 15/ 3/ 62-- پیام به ملت ایران به مناسبت سالگرد قیام 15 خرداد-- 17-- 483--‏

‏(218)------ کشف اسرار 4- 5--‏

‏(219)------ کشف اسرار 282- 283--‏

‏(220)-- دی 1356-- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب-- 3-- 305- 306--‏

‏(221)-- 5/ 5/ 57-- پیام به ملت ایران-- 3-- 434--‏

‏(222)-- 4/ 2/ 58-- سخنرانی در جمع اعضای جامعه زنان خارجی مقیم ایران-- 7-- 110--‏

‏(223)-- 9/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع پرسنل کمیته انقلاب اسلامی-- 8-- 25- 26--‏

‏(224)-- 9/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع روحانیون سبزوار و بانوان قم-- 8-- 28--‏

‏(225)-- 5/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع پاسداران قم و کارمندان شرکت نفت آبادان-- 8-- 295- 297--‏

‏(226)-- 12/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع هیأت بحرینی و روحانیون کردستان-- 8-- 369--‏

‏(227)-- 31/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع اعضای نهضت رادیکال ایران-- 9-- 210--‏

‏(228)-- 28/ 6/ 58-- سخنرانی در جمع کارکنان آموزش و پرورش-- 10-- 44- 45--‏

‏(229)-- 28/ 6/ 58-- سخنرانی در جمع عشایر آذربایجان شرقی-- 10-- 55- 56--‏

‏(230)-- 29/ 6/ 58-- سخنرانی در جمع نمایندگان انجمن اسلامی دانشگاهها-- 10-- 69--‏

‏(231)-- 14/ 7/ 58-- سخنرانی در جمع استادان و کارکنان دانشگاه شریف-- 10-- 229--‏

‏(232)-- 3/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع پاسداران بابل-- 10-- 350- 351--‏

‏(233)-- 13/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع مربیان امور تربیتی تهران-- 10-- 467- 469--‏

‏(234)-- 14/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع کارکنان بیمه مرکزی ایران-- 10-- 494- 496--‏

‏(235)-- 16/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد اصفهان-- 10-- 527- 528--‏

‏(236)-- 26/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع استاندار اصفهان و کارکنان بنیاد مسکن قم-- 11-- 66--‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 423

‏ (237)-- 22/ 11/ 59-- پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان-- 14-- 76--‏

‏(238)-- 27/ 11/ 59-- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم-- 14-- 130- 131--‏

‏(239)-- 27/ 11/ 59-- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم-- 14-- 131- 134--‏

‏(240)-- 1/ 7/ 61-- پیام به دانشجویان و فرهنگیان در آغاز سال تحصیلی-- 17-- 4--‏

‏(241)-- 21/ 8/ 56-- پیام به علما و ملت ایران-- 3-- 260- 261--‏

‏(242)-- 17/ 12/ 57-- سخنرانی در جمع فرهنگیان و دانش آموزان قم-- 6-- 354--‏

‏(243)-- 18/ 12/ 57-- سخنرانی برای اقشار مختلف مردم در قم-- 6-- 361- 362--‏

‏(244)-- 9/ 5/ 58-- پیام به ملت ایران-- 9-- 255--‏

‏(245)-- 28/ 6/ 58-- سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی-- 10-- 58- 59--‏

‏(246)-- 30/ 7/ 58-- سخنرانی در جمع گروهی از روشندلان-- 10-- 304- 305--‏

‏(247)-- 3/ 8/ 58-- پیام به مسلمین و حجاج-- 10-- 340--‏

‏(248)-- 20/ 4/ 59-- سخنرانی در جمع روحانیون و ائمه جماعات-- 13-- 17--‏

‏(249)-- 29/ 10/ 59-- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم-- 13-- 537--‏

‏(250)-- 12/ 1/ 60-- حکم نمایندگی امام در هیأت حل اختلاف به آقای مهدوی کنی-- 14-- 249--‏

‏(251)-- 26/ 10/ 61-- سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع-- 17-- 236--‏

‏(252)-- 31/ 6/ 62-- پیام به ملت ایران به مناسبت هفته جنگ تحمیلی-- 18-- 147- 148--‏

‏(253)-- 30/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع نمایندگان مردم سیستان و سواحل جنوب-- 8-- 227- 228--‏

‏(254)-- 20/ 7/ 58-- سخنرانی در جمع اعضای سمینار دادگاههای انقلاب-- 10-- 270--‏

‏(255)-- 20/ 7/ 58-- سخنرانی در جمع اعضای سمینار دادگاههای انقلاب-- 10-- 271- 272--‏

‏(256)-- 10/ 4/ 60-- سخنرانی در جمع روحانیون تهران-- 15-- 10--‏

‏(257)-- 17/ 5/ 61-- سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور-- 16-- 413- 414--‏

‏(258)-- 19/ 10/ 61-- سخنرانی در جمع قضات شورای عالی قضایی و دیوان عالی کشور-- 17-- 231- 232--‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 424

‏ (259)-- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی-- 21-- 424--‏

‏(260)-- 25/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم-- 8-- 162- 163--‏

‏(261)-- 31/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع اعضای نهضت رادیکال ایران-- 9-- 211- 212--‏

‏(262)-- 21/ 2/ 60-- سخنرانی در جمع روحانیون آذربایجان شرقی و غربی-- 14-- 336- 337--‏

‏(263)-- 31/ 5/ 61-- سخنرانی در جمع مسئولان کاروانهای حج-- 16-- 422- 427--‏

‏(264)-- 20/ 11/ 57-- سخنرانی در جمع پزشکان-- 6-- 119--‏

‏(265)-- 16/ 12/ 57-- سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران قم-- 6-- 340--‏

‏(266)-- 24/ 1/ 58-- سخنرانی در جمع پرسنل بیمارستانهای تهران-- 7-- 12--‏

‏(267)-- 23/ 2/ 59-- سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران-- 12-- 285- 286--‏

‏(268)-- 23/ 2/ 59-- سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران-- 12-- 289--‏

‏(269)-- 18/ 3/ 60-- سخنرانی در جمع انجمنهای اسلامی وزارت بهداری-- 14-- 412- 413--‏

‏(270)-- 12/ 11/ 60-- پیام به پزشکان و پرستاران به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب-- 16-- 7--‏

‏(271)-- 16/ 9/ 62-- سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان وزارت بهداری-- 18-- 233- 234--‏

‏(272)-- 16/ 12/ 57-- سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران قم-- 6-- 344--‏

‏(273)-- 18/ 1/ 58-- سخنرانی در جمع پزشکان قم-- 6-- 422- 423--‏

‏(274)-- 18/ 1/ 58-- سخنرانی در جمع پزشکان قم-- 6-- 423--‏

‏(275)-- 24/ 1/ 58-- سخنرانی در جمع پرسنل بیمارستانهای تهران-- 7-- 12--‏

‏(276)-- 17/ 6/ 58-- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم-- 9-- 462--‏

‏(277)-- 11/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع زندانیان سیاسی در رژیم پهلوی-- 10-- 443- 444--‏

‏(278)-- 25/ 9/ 58-- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی پزشکان اصفهان-- 11-- 283- 284--‏

‏(279)-- 23/ 2/ 59-- سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران-- 12-- 286--‏

‏(280)-- 23/ 2/ 59-- سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران-- 12-- 288- 289--‏

‏(281)-- 18/ 3/ 60-- سخنرانی در جمع انجمنهای اسلامی وزارت بهداری-- 14-- 413--‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 425

‏ (282)-- 16/ 9/ 62-- سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان وزارت بهداری-- 18-- 236--‏

‏(283)-- 8/ 1/ 66-- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم-- 20-- 241--‏

‏(284)-- 9/ 12/ 57-- پیام چهارده ماده ای به ملت ایران-- 6-- 262--‏

‏(285)-- 10/ 12/ 57-- سخنرانی در جمع مردم-- 6-- 272--‏

‏(286)-- 26/ 12/ 57-- حکم به آقای داریوش فروهر-- 6-- 381--‏

‏(287)-- 11/ 2/ 58-- پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران-- 7-- 171- 173--‏

‏(288)-- 10/ 2/ 59-- پیام به ملت ایران به مناسبت روز جهانی کارگر-- 12-- 264--‏

‏(289)-- 11/ 2/ 61-- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت کار و کارگران-- 16-- 232- 239--‏

‏(290)-- 24/ 8/ 57-- پیام به کارکنان شرکت نفت-- 4-- 498--‏

‏(291)-- 1/ 9/ 57-- پیام به ملت مسلمان ایران-- 5-- 76--‏

‏(292)-- 8/ 10/ 57-- حکم به آقای مهدی بازرگان-- 5-- 302- 303--‏

‏(293)-- 18/ 10/ 57-- مصاحبه با روزنامه تایمز-- 5-- 390- 391--‏

‏(294)-- 7/ 2/ 58-- سخنرانی در جمع کارکنان صنعت نفت-- 7-- 156--‏

‏(295)-- 1/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع اعضای سندیکاهای کارگری-- 7-- 418--‏

‏(296)-- 16/ 7/ 57-- پیام به ملت ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی-- 3-- 487- 488--‏

‏(297)-- 16/ 10/ 57-- پیام به ملت ایران-- 5-- 351--‏

‏(298)-- 28/ 10/ 57-- حکم به آقای یدالله سحابی-- 5-- 494--‏

‏(299)-- 9/ 11/ 57-- پیام به ملت ایران-- 6-- 2--‏

‏(300)-- 26/ 12/ 57-- حکم به آقای داریوش فروهر-- 6-- 380--‏

‏(301)-- 4/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع کارکنان کارخانه اتمسفر ایران-- 8-- 287--‏

‏(302)-- 10/ 2/ 60-- پیام به کارگران و ملت ایران-- 14-- 326--‏

‏(303)-- 10/ 2/ 60-- سخنرانی در جمع کارگران و اقشار مختلف مردم-- 14-- 328--‏

‏(304)-- 8/ 9/ 57-- مصاحبه با مجله «الاقتصاد العربی»-- 5-- 139--‏

‏(305)-- 14/ 12/ 57-- سخنرانی در جمع گروهی از پاسداران-- 6-- 313--‏

‏(306)-- 26/ 12/ 57-- حکم به آقای داریوش فروهر-- 6-- 380- 381--‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 426

‏ (307)-- 29/ 12/ 57-- سخنرانی در جمع هیأت دولت موقت-- 6-- 397- 398--‏

‏(308)-- 12/ 1/ 58-- پیام رادیو- تلویزیونی به ملت و اعلام «جمهوری اسلامی»-- 6-- 464- 465--‏

‏(309)-- 15/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع صاحبان صنایع و بازاریان-- 8-- 468- 474--‏

‏(310)-- 1/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع اعضای سندیکاهای کارگری-- 7-- 419--‏

‏(311)-- 4/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع کارکنان کارخانه اتمسفر ایران-- 8-- 286--‏

‏(312)-- 10/ 2/ 59-- پیام به ملت ایران به مناسبت روز جهانی کارگر-- 12-- 264- 265--‏

‏(313)-- 4/ 4/ 59-- سخنرانی در جمع اعضای شورای اسلامی کارگران وپرسنل ارتش-- 12-- 459--‏

‏(314)-- 10/ 2/ 60-- پیام به کارگران و ملت ایران-- 14-- 326- 327--‏

‏(315)-- 10/ 2/ 60-- سخنرانی در جمع کارگران و اقشار مختلف مردم-- 14-- 328- 329--‏

‏(316)-- 1/ 10/ 57-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 5-- 265--‏

‏(317)-- 9/ 12/ 57-- پیام چهارده ماده ای به ملت ایران-- 6-- 262--‏

‏(318)-- 10/ 12/ 57-- سخنرانی در جمع مردم-- 6-- 272--‏

‏(319)-- 28/ 12/ 57-- سخنرانی در جمع نمایندگان عشایر لرستان-- 6-- 390--‏

‏(320)-- 25/ 1/ 58-- سخنرانی در جمع دانشجویان و پاسداران-- 7-- 18--‏

‏(321)-- 4/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع کارکنان کارخانه اتمسفر ایران-- 8-- 288--‏

‏(322)-- 10/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع نمایندگان مخابرات بین شهری تهران-- 8-- 345- 346--‏

‏(323)-- 10/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع هیأت محاسبات وزارت دارایی-- 8-- 352--‏

‏(324)-- 5/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع پاسداران سمیرم و جهاد سازندگی اصفهان-- 10-- 367--‏

‏(325)-- 15/ 11/ 59-- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم-- 14-- 45--‏

‏(326)-- 10/ 2/ 60-- پیام به کارگران و ملت ایران-- 14-- 326- 327--‏

‏(327)-- 10/ 2/ 60-- سخنرانی در جمع کارگران و اقشار مختلف مردم-- 14-- 329- 330--‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 427

‏ (328)-- 11/ 2/ 61-- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت کار و کارگران-- 16-- 240- 241--‏

‏(329)-- 14/ 6/ 61-- سخنرانی در جمع هیأتهای بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها-- 16-- 476- 477--‏

‏(330)-- 4/ 2/ 62-- سخنرانی در جمع کارگران، معلمان و مربیان پرورشی-- 17-- 410- 414--‏

‏(331)-- 22/ 11/ 63-- پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزی انقلاب-- 19-- 154--‏

‏(332)-- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی-- 21-- 426--‏

‏(333)-- 2/ 6/ 58-- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم-- 9-- 346--‏

‏(334)-- 26/ 3/ 59-- پیام به ملت ایران و پاسداران-- 12-- 443--‏

‏(335)-- 11/ 6/ 59-- سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری-- 13-- 180--‏

‏(336)-- 25/ 1/ 60-- سخنرانی در جمع خلبانان و وزیر دفاع-- 14-- 294- 295--‏

‏(337)-- 22/ 11/ 63-- پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزی انقلاب-- 19-- 149--‏

‏(338)-- 24/ 7/ 64-- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی-- 19-- 401--‏

‏(339)-- 4/ 7/ 59-- پیام رادیو- تلویزیونی به ملت و ارتش ایران و عراق-- 13-- 233--‏

‏(340)-- 8/ 7/ 60-- پیام به ملت ایران-- 15-- 264--‏

‏(341)-- 26/ 2/ 61-- سخنرانی در جمع اعضای شورایعالی تبلیغات اسلامی-- 16-- 253- 254--‏

‏(342)-- 9/ 6/ 61-- سخنرانی در جمع مسئولان کشور-- 16-- 467--‏

‏(343)-- 3/ 5/ 59-- سخنرانی در جمع فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش-- 13-- 63--‏

‏(344)-- 4/ 6/ 59-- سخنرانی در جمع اعضای بسیج مستضعفین-- 13-- 150--‏

‏(345)-- 27/ 1/ 60-- پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح-- 14-- 301--‏

‏(346)-- 8/ 7/ 61-- سخنرانی در جمع سرپرستان کمیته ها-- 17-- 15--‏

‏(347)-- 18/ 4/ 60-- پیام به آقای ولی الله فلاحی-- 15-- 37--‏

‏(348)-- 8/ 7/ 61-- سخنرانی در جمع سرپرستان کمیته ها-- 17-- 14- 15--‏

‏(349)-- 12/ 1/ 62-- پیام به ملت ایران-- 17-- 393--‏

‏(350)-- 4/ 2/ 64-- سخنرانی در جمع فرماندهان و پرسنل سپاه در روز پاسدار-- 19-- 238- 239--‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 428

‏ (351)-- 24/ 3/ 60-- سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی-- 14-- 441- 442--‏

‏(352)-- 29/ 1/ 61-- پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی به مناسبت روز ارتش-- 16-- 203--‏

‏(353)-- 18/ 5/ 63-- سخنرانی در جمع مقامات کشوری و لشکری-- 19-- 12--‏

‏(354)-- 24/ 7/ 64-- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی-- 19-- 400- 401--‏

‏(355)-- 16/ 10/ 58-- سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش-- 12-- 54- 55--‏

‏(356)-- 1/ 4/ 59-- بیانات در جمع مسئولان اطلاعات و تحقیقات سپاه-- 12-- 454- 455--‏

‏(357)-- 1/ 11/ 59-- پیام یازده ماده ای به نیروهای مسلح و ملت ایران-- 13-- 542--‏

‏(358)-- 29/ 1/ 61-- پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی به مناسبت روز ارتش-- 16-- 202--‏

‏(359)-- 3/ 3/ 61-- پیام به ملت ایران-- 16-- 258--‏

‏(360)-- 17/ 5/ 61-- سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور-- 16-- 410- 411--‏

‏(361)-- 24/ 10/ 57-- پیام به علما و اهالی کردستان-- 5-- 445--‏

‏(362)-- 7/ 7/ 60-- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم-- 15-- 259- 260--‏

‏(363)-- 25/ 2/ 63-- سخنرانی در جمع مسئولان اقتصادی و کشاورزی-- 18-- 433--‏

‏(364)-- 2/ 11/ 41-- پیام به جمعی از متدینین تهران-- 1-- 136--‏

‏(365)-- 4/ 8/ 43-- پیام به روحانیون و ملت ایران-- 1-- 413- 414--‏

‏(366)-- بهمن 1349-- پیام به زائران بیت الله الحرام-- 2-- 325--‏

‏(367)-- 21/ 12/ 53-- پیام به ملت مسلمان ایران-- 3-- 74--‏

‏(368)-- 10/ 3/ 57-- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب-- 3-- 417--‏

‏(369)-- 19/ 7/ 57-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس-- 3-- 507- 508--‏

‏(370)-- 21/ 7/ 57-- سخنرانی در جمع دانشجویان-- 3-- 521--‏

‏(371)-- 23/ 7/ 57-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس-- 4-- 23- 24--‏

‏(372)-- 29/ 7/ 57-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 84- 85--‏

‏(373)-- 30/ 8/ 57-- سخنرانی در جمع دانشجویان مقیم خارج-- 5-- 67--‏

‏(374)-- 12/ 10/ 57-- پیام به ملت ایران-- 5-- 331- 332--‏

‏(375)-- 10/ 12/ 57-- سخنرانی در جمع مردم-- 6-- 272--‏

‏(376)-- 28/ 12/ 57-- سخنرانی در جمع پاسداران-- 6-- 388--‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 429

‏(377)-- 29/ 12/ 57-- سخنرانی در جمع هیأت دولت موقت-- 6-- 394- 395--‏

‏(378)-- 2/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع شهردار و کارکنان شهرداری قائم شهر-- 10-- 333- 334--‏

‏(379)-- 5/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع پاسداران سمیرم و جهاد سازندگی اصفهان-- 10-- 366- 367--‏

‏(380)-- 6/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع نمایندگان دانش آموزان وجهادسازندگی-- 10-- 383- 384--‏

‏(381)-- 5/ 10/ 58-- سخنرانی در جمع اعضای مؤسسه مبارزه با اعتیاد-- 11-- 424- 425--‏

‏(382)-- 14/ 8/ 59-- سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی در آستانه ماه محرم-- 13-- 335- 336--‏

‏(383)-- 24/ 1/ 60-- سخنرانی در جمع اهالی گرگان، گنبد و ترکمن صحرا-- 14-- 290- 291--‏

‏(384)-- 10/ 2/ 60-- سخنرانی در جمع کارگران و اقشار مختلف مردم-- 14-- 329- 330--‏

‏(385)-- 7/ 7/ 60-- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم-- 15-- 260--‏

‏(386)-- 11/ 2/ 61-- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت کار و کارگران-- 16-- 240--‏

‏(387)-- 25/ 2/ 63-- سخنرانی در جمع مسئولان اقتصادی و کشاورزی-- 18-- 433- 434--‏

‏(388)-- 18/ 6/ 43-- سخنرانی در جمع مردم قم-- 1-- 393--‏

‏(389)-- 4/ 8/ 43-- پیام به روحانیون و ملت ایران-- 1-- 413- 414--‏

‏(390)-- 26/ 1/ 46-- نامه سرگشاده به امیرعباس هویدا-- 2-- 123--‏

‏(391)-- دی 1356-- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب-- 3-- 310--‏

‏(392)-- 29/ 11/ 56-- سخنرانی در جمع روحانیون-- 3-- 334--‏

‏(393)-- 4/ 1/ 57-- پیام به ملت ایران به مناسبت اربعین شهدای تبریز-- 3-- 359--‏

‏(394)-- 23/ 2/ 57-- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب-- 3-- 386- 387--‏

‏(395)-- 20/ 10/ 57-- مصاحبه با آژانس «سیگما»-- 5-- 421- 422--‏

‏(396)-- 25/ 10/ 59-- سخنرانی در جمع بازاریان تهران-- 13-- 525--‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 430

‏ (397)-- 25/ 10/ 59-- سخنرانی در جمع بازاریان تهران-- 13-- 525- 529--‏

‏(398)-- 4/ 11/ 61-- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورا-- 17-- 250--‏

‏(399)-- 10/ 11/ 61-- سخنرانی در جمع اصناف و بازاریان سراسر کشور-- 17-- 270- 279--‏

‏(400)-- 4/ 6/ 63-- سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت-- 19-- 39--‏

‏(401)-- 22/ 11/ 63-- پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزی انقلاب-- 19-- 158--‏

‏(402)-- 18/ 8/ 57-- پیام به علما و روحانیون-- 4-- 409--‏

‏(403)-- 12/ 10/ 57-- پیام به ملت ایران-- 5-- 332--‏

‏(404)-- 16/ 10/ 57-- پیام به ملت ایران-- 5-- 351--‏

‏(405)-- 28/ 11/ 57-- پیام تشکر از اعتصاب کنندگان-- 6-- 169- 170--‏

‏(406)-- 10/ 12/ 57-- سخنرانی در جمع مردم-- 6-- 272--‏

‏(407)-- 28/ 12/ 57-- سخنرانی در جمع پاسداران-- 6-- 388--‏

‏(408)-- 29/ 12/ 57-- سخنرانی در جمع هیأت دولت موقت-- 6-- 395--‏

‏(409)-- 19/ 1/ 58-- پیام به اصناف و کسبه-- 6-- 510--‏

‏(410)-- 25/ 2/ 58-- سخنرانی در جمع اعضای هیأت بازرگانان ایرانی-- 7-- 317--‏

‏(411)-- 8/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع بانوان تهران و پاسداران دشت مغان-- 7-- 533--‏

‏(412)-- 13/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع پاسداران و روحانیون تربت حیدریه-- 8-- 421--‏

‏(413)-- 25/ 10/ 59-- سخنرانی در جمع بازاریان تهران-- 13-- 526- 528--‏

‏(414)-- 10/ 11/ 61-- سخنرانی در جمع اصناف و بازاریان سراسر کشور-- 17-- 274--‏

‏(415)-- 12/ 1/ 62-- پیام به ملت ایران-- 17-- 391- 392--‏

‏(416)-- 1/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع اعضای انجمن کاراته-- 8-- 250--‏

‏(417)-- 21/ 9/ 60-- سخنرانی در جمع اعضای تیم ملی کشتی آزاد-- 15-- 422- 423--‏

‏(418)-- 16/ 12/ 60-- سخنرانی در جمع ورزشکاران و تیمهای فوتبال منتخب تهران-- 16-- 81--‏

‏(419)-- 16/ 12/ 60-- سخنرانی در جمع ورزشکاران و تیمهای فوتبال منتخب تهران-- 16-- 81--‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 431

‏ (420)-- 4/ 7/ 62-- بیانات در جمع ورزشکاران و وزنه برداران-- 18-- 151--‏

‏(421)-- 23/ 2/ 58-- سخنرانی در جمع اعضای تیم ملی و هیأت وزنه برداری تهران-- 7-- 261- 263--‏

‏(422)-- 8/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع ورزشکاران ورزش باستانی-- 7-- 541--‏

‏(423)-- 9/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع ورزشکاران-- 8-- 35--‏

‏(424)-- 30/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع ورزشکاران و فرهنگیان بابل-- 8-- 222--‏

‏(425)-- 1/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع اعضای انجمن کاراته-- 8-- 250--‏

‏(426)-- 12/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع جامعه ورزشکاران باستانی مشهد-- 8-- 374--‏

‏(427)-- 17/ 7/ 58-- سخنرانی در جمع ورزشکاران و قهرمانان کشور-- 10-- 252- 253--‏

‏(428)-- 20/ 10/ 58-- سخنرانی در جمع کارکنان بیمارستان سهامیه قم وکشتی گیران ارتش-- 12-- 104--‏

‏(429)-- 21/ 9/ 60-- سخنرانی در جمع اعضای تیم ملی کشتی آزاد-- 15-- 422--‏

‏(430)-- 16/ 12/ 60-- سخنرانی در جمع ورزشکاران و تیمهای فوتبال منتخب تهران-- 16-- 80- 81--‏

‏(431)-- 4/ 7/ 62-- بیانات در جمع ورزشکاران و وزنه برداران-- 18-- 151--‏

‏(432)-- 8/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع ورزشکاران ورزش باستانی-- 7-- 544--‏

‏(433)-- 9/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع ورزشکاران-- 8-- 34--‏

‏(434)-- 12/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع جامعه ورزشکاران باستانی مشهد-- 8-- 374- 375--‏

‏(435)-- 23/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع اعضای جامعه ورزشی اصفهان-- 9-- 78- 79--‏

‏(436)-- 12/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع ورزشکاران و اهالی قزوین-- 10-- 457--‏

‏(437)-- 16/ 12/ 60-- سخنرانی در جمع ورزشکاران و تیمهای فوتبال منتخب تهران-- 16-- 81- 82--‏

‏(438)-- 4/ 7/ 62-- بیانات در جمع ورزشکاران و وزنه برداران-- 18-- 151--‏

‏(439)-- 4/ 2/ 57-- مصاحبه با لوسین ژرژ-- 3-- 370--‏

‏(440)-- 18/ 8/ 57-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 427- 428--‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 432

‏ (441)-- 7/ 10/ 57-- مصاحبه با «کرککروفت»-- 5-- 294--‏

‏(442)-- 13/ 12/ 57-- سخنرانی در جمع بانوان قم-- 6-- 301--‏

‏(443)-- 9/ 1/ 58-- سخنرانی در جمع مردم-- 6-- 436- 437--‏

‏(444)-- 12/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع بانوان سواحل جنوب-- 8-- 383--‏

‏(445)-- 27/ 5/ 58-- سخنرانی در جمع معلمان کشور-- 9-- 293- 294--‏

‏(446)-- 27/ 5/ 58-- سخنرانی در جمع معلمان کشور-- 9-- 293--‏

‏(447)-- 4/ 2/ 60-- پیام به ملت ایران به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س)-- 14-- 317--‏

‏(448)-- 27/ 2/ 58-- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم-- 7-- 341- 342--‏

‏(449)-- 27/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع جامعه وعاظ تهران-- 8-- 188--‏

‏(450)-- 25/ 1/ 61-- پیام به ملت ایران به مناسبت روز زن-- 16-- 193- 194--‏

‏(451)-- 22/ 12/ 63-- سخنرانی در جمع بانوان جامعةالزهراء-- 19-- 183- 184--‏

‏(452)-- 6/ 8/ 59-- سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت و نمایندگان مجلس-- 13-- 294--‏

‏(453)-- 4/ 2/ 60-- پیام به ملت ایران به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س)-- 14-- 317--‏

‏(454)-- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی-- 21-- 397- 398--‏

‏(455)-- 12/ 2/ 42-- سخنرانی در جمع روحانیون قم-- 1-- 209- 210--‏

‏(456)-- 26/ 1/ 43-- سخنرانی در جمع اقشار مردم-- 1-- 305--‏

‏(457)-- دی 1356-- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب-- 3-- 299- 300--‏

‏(458)-- 26/ 2/ 58-- پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران-- 7-- 338- 339--‏

‏(459)-- 15/ 2/ 59-- پیام به ملت ایران-- 12-- 274--‏

‏(460)-- 14/ 12/ 57-- سخنرانی در جمع گروهی از پاسداران-- 6-- 308- 309--‏

‏(461)-- 3/ 5/ 58-- سخنرانی در جمع دانشجویان کاشان-- 9-- 245- 246--‏

‏(462)-- 9/ 3/ 61-- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت نفت-- 16-- 272--‏

‏(463)-- 28/ 6/ 58-- سخنرانی در جمع کارکنان آموزش و پرورش-- 10-- 39--‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 433

‏ (464)-- 12/ 10/ 58-- سخنرانی در جمع کارکنان جهادسازندگی-- 11-- 531--‏

‏(465)-- 7/ 3/ 59-- سخنرانی در جمع پاسداران و نظامیان-- 12-- 366--‏

‏(466)-- 19/ 5/ 62-- سخنرانی در جمع وزیر و معاونان وزارت سپاه-- 18-- 45--‏

‏(467)-- 19/ 3/ 65-- سخنرانی در جمع مسئولان نظام در عید سعید فطر-- 20-- 54--‏

‏(468)-- بهمن 1349-- پیام به زائران بیت الله الحرام-- 2-- 322--‏

‏(469)-- 1/ 11/ 57-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 5-- 512--‏

‏(470)-- 3/ 11/ 57-- مصاحبه با تلویزیون فرانسه-- 5-- 524--‏

‏(471)-- 23/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع پاسداران و بازاریان تهران-- 8-- 121--‏

‏(472)-- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی-- 21-- 416--‏

‏(473)-- 22/ 11/ 62-- پیام به ملت ایران در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب-- 18-- 339--‏

‏(474)-- 29/ 4/ 67-- پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه-- 21-- 96- 97--‏

‏(475)-- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی-- 21-- 411- 412--‏

‏(476)-- 29/ 8/ 57-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 5-- 58--‏

‏(477)-- 29/ 11/ 57-- سخنرانی در جمع نویسندگان-- 6-- 188--‏

‏(478)-- 8/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع روحانیون و گروهی از مردم یزد-- 7-- 540--‏

‏(479)-- 27/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع جامعه وعاظ تهران-- 8-- 187- 188--‏

‏(480)-- 28/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع اعضای انجمن ندای اسلام قم-- 8-- 198- 199--‏

‏(481)-- 13/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع دانش آموزان قم و تهران-- 10-- 473--‏

‏(482)-- 7/ 10/ 58-- بیانات خطاب به حامدالگار متفکر مسلمان امریکایی-- 11-- 460--‏

‏(483)-- 14/ 12/ 59-- سخنرانی در جمع روحانیون دفتر تبلیغات حوزه های علمیه-- 14-- 191--‏

‏(484)-- 11/ 5/ 60-- سخنرانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای رجایی-- 15-- 68--‏

‏(485)-- 2/ 7/ 60-- پیام به ملت ایران در آستانه سومین انتخابات ریاست جمهوری-- 15-- 251--‏

‏(486)-- 31/ 6/ 61-- پیام به ملت ایران در سالگرد آغاز جنگ تحمیلی-- 16-- 521--‏

‏(487)-- 8/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع روحانیون، پاسداران و اهالی کرج-- 8-- 4- 6--‏

‏(488)-- 8/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع هیأت قائمیه تهران-- 8-- 11- 12--‏

‏(489)-- 25/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی-- 8-- 175--‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 434

‏(490)-- 16/ 9/ 58-- سخنرانی در جمع وزیر و مسئولان وزارت بهداری وبهزیستی-- 11-- 181- 182--‏

‏(491)-- 30/ 1/ 58-- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم-- 7-- 64--‏

‏(492)-- 6/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع دانشجویان و کارکنان مخابرات-- 7-- 520--‏

‏(493)-- 25/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع روحانیون و پاسداران خراسان-- 8-- 167- 168--‏

‏(494)-- 6/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع نمایندگان دانش آموزان و جهادسازندگی-- 10-- 383--‏

‏(495)-- 13/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع دانش آموزان قم و تهران-- 10-- 472- 474--‏

‏(496)-- 15/ 11/ 58-- حکم تنفیذ ریاست جمهوری آقای بنی صدر-- 12-- 139- 140--‏

‏(497)-- 10/ 12/ 57-- سخنرانی در جمع مردم-- 6-- 270- 271--‏

‏(498)-- 23/ 1/ 58-- سخنرانی در جمع کارمندان بانکهای قم و کاشان-- 7-- 3--‏‎[1]‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 435

  • خمینی، روح الله ( رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران)، اقشار اجتماعی، از دیدگاه امام خمینی «س»، 1جلد، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - تهران - ایران، چاپ: 2، 1386 ه.ش.