مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. قیام عاشورا درکلام و پیام امام خمینی(س)/ ]ویرایش3[. ـ تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی(س)، 1385. 117 ص. ــ (تبیان: آثارموضوعی؛ دفترسوم) ISBN:  978 - 964 - 335 - 029 - 1فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: ص 103 ـ 117؛ همچنین به صورت زیرنویس. چاپ اول = 1373.1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ پیامها وسخنرانیها ـ ـ نظریه درباره حسین بن علی(ع). 2. عاشورا. 3. حسین بن علی(ع)،   امام سوم، 4 ـ 61 ق. ـ ـ مقاله ها و خطابه ها. الف. مؤسسه تنظیم و نشر آثار               امام خمینی(س)، معاونت پژوهشی. ب. عنوان.      9  ق 2  ع / 5/  1574   DSR                                             0842/ 955               کتابخانه ملی ایران                                                            3729 ـ 73 م

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

     کد/ م 507

ARMMOA~1

‎ ‎

‏ ‏

قیام عاشورا درکلام و پیام امام  خمینی) ـ تبیان آثارموضوعی(دفترسوم)

تحقیق ونشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

چاپ وصحافی: مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ چهاردهم:   1392 / 2000 نسخه

قیمت:   3800 تومان

‏ ‏

                            0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                            0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

  مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                            0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                            0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                              نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

‎ ‎

کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه IV