کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
فهرست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

فهرست

فهرست

‏مقدمه ‏

‏عاشورا در فقه، ارزیابی دیدگاه فقهی امام خمینی و دیگر فقیهان دربارۀ قیام سیدالشهدا‏‎…………………………………………………..…………………………… ‎‏1‏

حجة‌الاسلام و المسلمین سید ضیاء مرتضوی

‏پیامها و دستاوردهای عاشورا و جنبشهای حق‌طلبانه و اصلاحی الهام گرفته از آن در تاریخ اسلام‏‎ ………………………………………………………...…………… ‎‏27‏

دکتر سید محمد مهدی جعفری 

‏عدالت میراث متروک انبیا در حکومت اموی  ‏‎………………..………………….‎‏39‏

دکتر غلامحسین زرگرنژاد

‏عرفان متعالی امام خمینی(س)، پرتوی از عرفان حسینی ‏‎………………..‎‏55‏

حجةالاسلام عباس ایزدپناه

‏کربلا، از برداشت معنوی تا برداشت سیاسی ‏‎……………………………….‎‏81‏

حجةالاسلام و المسلمین رسول جعفریان

‏حسین بن علی(ع) در آیینۀ شعر ‏‎……………………………………………….‎‏101‏

حجةالاسلام سید علی رضا حجازی

‏حسین وارث و پویندۀ راه انبیا؛ عرضۀ قیام حسینی به قرآن‏‎……………….‎‏135‏

مهندس عبدالعلی بازرگان

‏تعبیر ایدئولوژیک از عاشورا‏‎…………………………………………………………‎‏183‏

علیرضا علوی‌تبار

‏فلسفۀ تکرار مراسم عزاداری عاشورا ‏‎…………………………………………‎‏187‏

آیةالله محمد ابراهیم جناتی


مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 2صفحه ج

‏تکلیف‌گرایی در نهضت حسینی و نهضت خمینی ‏‎…………………………………‎‏197‏

حجةالاسلام و المسلمین کاظم قاضی‌زاده

‏نقش نهضت عاشورا در شکل‌گیری و تداوم انقلاب اسلامی ایران‏‎………….‎‏221‏

جمیله کدیور

‏امام خمینی  میراث‌دار فتوت حسین‏‎………………………………………………‎‏247‏

دکتر همایون همتی 

‏سیر مقتل‌نگاری‏ ‎………………………….……………………………………………‎‏263‏

محمد جواد صاحبی

‏اسلام ناب در صحرای سرخ کربلا ‏‎…………………………………………………‎‏277‏

پرویز خرسند

‏پیامها و دستاوردهای نهضت عاشورا‏‎…………………………………..…………‎‏289‏

حجةالاسلام و المسلمین محمد محمدی اشتهاردی

‏ریشه‌های تاریخی و زمینه‌های اعتقادی نهضت عاشورا ‏‎……………………‎‏299‏

حجةالاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی

‏تأثیر فرهنگ و هنر عاشورا بر هنر و ادبیات فارسی‏‎…………………………..‎‏341‏

احمد احمدی بیرجندی

‏نقش عاشورا در شکل‌گیری انقلاب اسلامی‏‎………………………….………‎‏357‏

حجةالاسلام و المسلمین عبدالمجید معادیخواه

‏نهضت عاشورا و دفاع مقدس ‏‎…………………………………………………….‎‏367‏

دکتر محمد رضا سنگری

‏تأثیر فرهنگ عاشورا و نمودهای عینی آن در اندیشه و زندگانی امام خمینی(س)‏ ‎………………………………………………………………………………‎‏375‏

لطف علی لطیفی پاکده

‏اصول فرهنگ و تعالیم عاشورا‏‎……………………………..………………………‎‏393‏

حجةالاسلام و المسلمین هاشم هاشم‌زاده هریسی

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 2صفحه د