کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مجموعه مقالات کنگرۀ بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا- دفتر دوم

‏ناشر: ‏ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

‏حروفچینی و صفحه آرایی:  ‏ سازمان خدمات پژوهشی حضور- قم

‏لیتوگرافی، چاپ و صحافی: ‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج

‏تیراژ: ‏ 5000 جلد

‏نوبت چاپ: ‏ اول

‏تاریخ چاپ: ‏ بهار  ‏1375‏

‏قیمت: 8000 ریال ‏

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 2صفحه IV