کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا ـ دفتر 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا ـ دفتر 2

 

بسم الله الرحمن الرحیم 


مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 2صفحه I


مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 2صفحه II

مجموعه مقالات 

کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا

(دفتر دوم)

‏تهران‏

‏11 و 12 خرداد 1374‏

‏2 و 3 محرم 1416‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 2صفحه III