فصل پنجم: وجوه مختلف وحدت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

فصل پنجم: وجوه مختلف وحدت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

           فصل پنجم:

 

 

 

 

وجوه مختلف وحدت

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

‏ وحدت مسلمین‏

‏ وحدت شیعه و سنی‏

‏ وحدت ملّی‏

‏ وحدت روحانیون‏

‏ وحدت حوزه و دانشگاه‏

‏ وحدت روحانیون با دیگر اقشار‏

‏ وحدت نیروهای مسلّح‏

‏ وحدت نیروهای مسلّح با مردم‏

‏ وحدت دولت و مردم‏

‏ وحدت دولت و مجلس‏

‏ وحدت دانشجویان‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 175

‏ ‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 176

وحدت مسلمین

‏ ‏

‏ ‏

وحدت سران مسلمین

‏اگر حکومت کنندگان کشورهای اسلامی نمایندۀ مردمِ با ایمان و‏‎ ‎‏مجری احکام اسلام می بودند، اختلافات جزئی را کنار‏‎ ‎‏می گذاشتند، دست از خرابکاری و تفرقه اندازی برمی داشتند، و‏‎ ‎‏متحد می شدند و ید واحده می بودند، در آن صورت مشتی‏‎ ‎‏یهودی بدبخت، که عمال امریکا و انگلیس و اجانبند،‏‎ ‎‏نمی توانستند این کارها را بکنند، هرچند امریکا و انگلیس پشتیبان‏‎ ‎‏آنها باشند. این از بی عرضگی کسانی است که بر مردم مسلمان‏‎ ‎‏حکومت می کنند.(215)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکومت برای تحقق وحدت

‏ما برای اینکه وحدت امت اسلام را تأمین کنیم، برای اینکه وطن‏‎ ‎‏اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهای دست نشاندۀ‏‎ ‎‏آنها خارج و آزاد کنیم، راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت‏‎ ‎‏بدهیم. چون به منظور تحقق وحدت و آزادی ملتهای مسلمان‏‎ ‎‏بایستی حکومتهای ظالم و دست نشانده را سرنگون کنیم؛ و پس از‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 177

‏آن حکومت عادلانۀ اسلامی را که در خدمت مردم است به وجود‏‎ ‎‏آوریم. تشکیل حکومت برای حفظ نظام و وحدت مسلمین است؛‏‎ ‎‏چنانکه حضرت زهرا، سلام الله علیها، در خطبؤ خود می فرماید که‏‎ ‎‏امامت برای حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد‏‎ ‎‏است.‏‎[1]‎‏(216)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد مسلمین یک وظیفه

‏قیام عمومی دینی شما موجب عبرت برای اجانب گردید. لیکن‏‎ ‎‏لازم است متذکر شوم که مسلمین باید بیش از پیش بیدار و هوشیار‏‎ ‎‏بوده، مراقب اوضاع خود و مصالح اسلام باشند و صفوف خود را‏‎ ‎‏فشرده تر کنند، که اگر خدای نخواسته دستهای ناپاکی به سوی‏‎ ‎‏مقدسات آنها دراز شود قطع کنند.(217)‏

11 / 9 / 41

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برنامۀ ما، وحدت مسلمین

‏ما برای دفاع از اسلام و ممالک اسلامی و استقلال ممالک اسلامی‏‎ ‎‏در هر حال مهیا هستیم. برنامۀ ما برنامۀ اسلام است، وحدت کلمۀ‏‎ ‎‏مسلمین است، اتحاد ممالک اسلامی است، برادری با جمیع فرق‏‎ ‎‏مسلمین است در تمام نقاط عالم، هم پیمانی با تمام دوَل اسلامی‏‎ ‎‏است در سراسر جهان؛ مقابل صهیونیست، مقابل اسرائیل، مقابل‏‎ ‎‏دوَل استعمارطلب، مقابل کسانی که ذخایر این ملت فقیر را به‏‎ ‎‏رایگان می برند و ملت بدبخت در آتش فقر و بیکاری و بینوایی‏‎ ‎‏می سوزد. در حضور چهره های رنگ پریده از گرسنگی و بینوایی‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 178

‏دائماً دولتها دم از ترقی و پیشرفتهای اقتصادی می زنند.‏

‏این حقایق تلخ ما را به تنگ آورده، علمای اسلام را رنج‏‎ ‎‏می دهد. اگر اینها «ارتجاع سیاه» است بگذار ما مرتجع‏‎ ‎‏باشیم!.(218)‏

15 / 3 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عزت مسلمین هدف ما

‏ما می گوییم که شما با هم؛ همۀ مسلمین با هم؛ ما نه با آن یکیش‏‎ ‎‏روابطی داریم نه با شما‏‎[2]‎‏ روابطی داریم؛ نه با آن یکی، و ما با همه‏‎ ‎‏روابط داریم؛ ما همۀ شما را عَلَی السِّواء نگاه می کنیم؛ و همۀ‏‎ ‎‏مسلمین در نظر ما اگر چنانچه عمل به احکام اسلام بکنند عزیزند.‏‎ ‎‏ما ملت اسلام را، ترکش باشد، عربش باشد، عجمش باشد ـ از هر‏‎ ‎‏ملت ـ افریقا باشد، امریکا باشد، هر جا می خواهد باشد، ما ملت‏‎ ‎‏اسلام را عزیز می داریم. ما می گوییم آقا دست به دست هم‏‎ ‎‏بدهید؛ شما یک جبهۀ ثلاثه درست نکنید و پیوند بکنید با اسرائیل‏‎ ‎‏در مقابل اتحاد آنها، آنها هم یک اتحاد درست نکنند در مقابل‏‎ ‎‏شما؛ همه با هم متحد بشوید؛ همه مسلمانید، اتکای شما به قرآن‏‎ ‎‏باشد.(219)‏

18 / 6 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مقصد، برادری میان دول اسلامی

‏آن مقداری که من می توانم، به عنوان اینکه یک نفر معمم هستم و‏‎ ‎‏طلبه هستم، می توانم به دول اسلامی اعلام کنم؛ و امیدوارم برسد‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 179

‏به آنها. این چیزهایی است که، ضروریاتی است که اینها خودشان‏‎ ‎‏هم باید توجه داشته باشند؛ و امیدوارم که به گوش اینها فرو برود و‏‎ ‎‏یک وحدت اسلامی واقعی ‏‏[‏‏پیدا کنند‏‏]‏‏. گذشت کنند از بعض‏‎ ‎‏شهوات خودشان، و با هم دست برادری بدهند؛ تفوق از هم‏‎ ‎‏نکنند، با هم برادر بشوند ـ همه مجتمعاً در مقابل غرب؛ غربزده‏‎ ‎‏نباشند، در مقابل غرب بایستند دول شرق؛ حتی بوداییها، بایستند‏‎ ‎‏در مقابل غرب؛ غرب را عقبش بزنند. بعد در بین خودشان یک‏‎ ‎‏حکومت آرام، یک اجتماع آرام؛ همۀ ممالک سرجای خودش‏‎ ‎‏باقی؛ هیچ کدام به هیچ کدام تجاوز نکنند؛ همه با هم برادر باشند.‏‎ ‎‏اگر غیرْ خواست به آنها تجاوز کند، همه با هم همناله بشوند و جلو‏‎ ‎‏بروند. اگر مسلمین با هم متحد بشوند هیچ دولتی نمی تواند به آنها‏‎ ‎‏غلبه کند. اینها اشتباه است که خیر، آنها چه دارند و چه دارند؛‏‎ ‎‏خیر، اینها نیست. شما عرضه ندارید؛ شما اغفال شدید.(220)‏

18 / 6 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت سران و سیادت اسلام

‏پیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کند؛‏‎ ‎‏می خواست تمام ممالک دنیا را در تحت یک کلمۀ توحید، در‏‎ ‎‏تحت کلمۀ توحید تمام ربع مسکون را قرار بدهد، منتها اغراض‏‎ ‎‏سلاطین آن وقت از یک طرف و اغراض علمای نصارا و یهود و‏‎ ‎‏امثال ذلک از طرف دیگر سد شد؛ مانع شد از اینکه ایشان بتوانند‏‎ ‎‏آن کار را انجام بدهند. الآن هم سد است؛ الآن هم آنها مانع‏‎ ‎‏هستند؛ الآن هم گرفتاری ما برای خاطر آنهاست؛ الآن هم یهود‏‎ ‎‏مانع هستند که اسلام ترویج بشود؛ الآن هم نصارا مانع هستند که‏‎ ‎‏اسلام را، آنطور که هست، معرفی کنند. مانع هستند.‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 180

‏الآن بر رؤسای اسلام، بر سلاطین اسلام، بر رؤسای جمهور‏‎ ‎‏اسلام، الآن تکلیف است که این اختلافات جزئی موسمی را که‏‎ ‎‏گاهی دارند، این اختلافات را کنار بگذارند؛ عرب و عجم ندارد،‏‎ ‎‏ترک و فارس ندارد؛ اسلام ـ کلمۀ اسلام ـ پیغمبر اسلام،‏‎ ‎‏همان طوری که خودشان طریقۀ مبارزه شان بوده است، باید آنها‏‎ ‎‏هم تَبَع باشند، تبع اسلام باشند. اگر وحدت کلمۀ خودشان را‏‎ ‎‏حفظ کنند، اگر این اختلافات جزئی موسمی را کنار بگذارند، اگر‏‎ ‎‏همه با هم همدست بشوند ـ هفتصد میلیون می گویند که جمعیت‏‎ ‎‏هست، اما هفتصد میلیون متفرق به قدر یک میلیون هم نیستند؛‏‎ ‎‏هفتصد میلیون متفرق به درد نمی خورد؛ هزارها میلیون متفرق هم‏‎ ‎‏به درد نمی خورد؛ اما اگر این هفتصد میلیون، دویست میلیونش،‏‎ ‎‏چهارصد میلیونش، با هم دست بدهند، دست برادری بدهند،‏‎ ‎‏حدود و ثغورشان را حفظ کنند، حدود خودشان را حفظ کنند لکن‏‎ ‎‏در جامعۀ اسلامی که مشترک مابین همه است، در کلمۀ توحید که‏‎ ‎‏مشترک بین همه است، در مصالح اسلامی که مشترک بین همه‏‎ ‎‏است با هم توحیدِ کلمه کنند. اگر اینها توحید کلمه کنند، دیگر‏‎ ‎‏یهود به فلسطین طمع نمی کند؛ دیگر هندو به کشمیر طمع‏‎ ‎‏نمی کند. این برای این است که نمی گذارند شما متحد بشوید.‏‎ ‎‏بدانند آنها ـ می دانند هم ـ دستهایی که می خواهند منابع شما را از‏‎ ‎‏دستتان بگیرند، می خواهند ثروت شما را به رایگان ببرند،‏‎ ‎‏می خواهند ذخایر تحت الارضی و فوق الارضی شما را به یغما‏‎ ‎‏ببرند، آنها نمی گذارند که عراق و ایران با هم متحد بشود؛ ایران و‏‎ ‎‏مصر با هم متحد بشود؛ ترکیه و ایران با هم متحد بشود؛ همه شان‏‎ ‎‏با هم وحدت کلمه پیدا کنند. نخواهند گذاشت.‏

‏ولی شما تکلیفتان این نیست؛ رؤسا تکلیفشان این است که‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 181

‏ بنشینند با هم تفاهم کنند، حدود و ثغور خودشان را حفظ کنند، هر‏‎ ‎‏کدام حدود و ثغورشان محفوظ، لکن آن دشمن خارجی که به شما‏‎ ‎‏اینقدر ضرر وارد می کند در مقابل او توحید کلمه کنید. اگر توحید‏‎ ‎‏کلمه بکنید، یک مشت یهودی دزد در فلسطین است، بیش از یک‏‎ ‎‏میلیون از مسلمین را ده سال، بیشتر از ده سال است که متفرق‏‎ ‎‏کرده اند و ممالک اسلامی نشسته اند با هم عزا گرفته اند، اگر‏‎ ‎‏توحید کلمه باشد چطور می توانند اینها، این یک مشت یهود دزد،‏‎ ‎‏چطور می توانند فلسطین شما را از دستتان بگیرند و مسلمین را از‏‎ ‎‏فلسطین بیرون کنند و نتوانید هیچ کار بکنید؟ اگر توحید کلمه کنید،‏‎ ‎‏چطور هندوی بدبخت می تواند کشمیر عزیز را از ما بگیرد و از‏‎ ‎‏مسلمین بگیرد و هیچ کاری از آنها نیاید؟‏

‏اینها مطالبی است که جزو واضحات است منتها تذکر لازم‏‎ ‎‏است. خود آنها هم می دانند این مطلب را لکن باید فکر کنند، باید‏‎ ‎‏بنشینند جلسه کنند، اجتماع کنند، فکر کنند، این اختلافات جزئی‏‎ ‎‏[‏‏را‏‏]‏‏ کنار بگذارند. الآن اسلام در دست شما است. الآن رؤسای‏‎ ‎‏اسلام بدانند، سلاطین اسلام بدانند، رؤسای جمهور بدانند،‏‎ ‎‏شیوخ بدانند، آنهایی که ریاست دارند در اسلام، بدانند که خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی این ریاست را به آنها داده است؛ مسئولیت دارد‏‎ ‎‏رئیس یک قوم شدن؛ رئیس یک ملت شدن، مسئولیت دارد نسبت‏‎ ‎‏به آن ملت، نسبت به آن قوم، نسبت به زندگی آن قوم؛ نسبت به‏‎ ‎‏حوادثی که برای آن قوم پیش می آید. مسئولند اینها؛ دیگران‏‎ ‎‏محتاج به اینهایند.‏

‏این از عجایب است.این مطلب از عجایب است که ثروت در‏‎ ‎‏دست شرق است، این ثروت مهم نفت در دست شرق است، در‏‎ ‎‏دست مسلمین است ـ اینکه در ممالک اسلامی است ـ این مخازن‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 182

‏ بسیار مهمی که دنیا به واسطۀ آن ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ هر مملکتی پیشرفت کرده‏‎ ‎‏است به واسطۀ این مخازن پیشرفت کرده است؛ هر جنگی مقدم‏‎ ‎‏شده است، هر مملکتی در جنگ مقدم شده است، به واسطۀ‏‎ ‎‏موجهای نفت مقدم شده است؛ اینها در دست شماست، عراق‏‎ ‎‏بحمدالله نفت دارد، ایران بحمدالله نفت دارد، کویت نفت دارد،‏‎ ‎‏حجاز نفت دارد، نفت دست مسلمین است. آنها باید بیایند به شما‏‎ ‎‏تملق بگویند، دست شما را ببوسند، پای شما را ببوسند و این‏‎ ‎‏ذخایر را به قیمت أعلَی القِیَم بخرند؛ شما نباید از آنها یک تملقی‏‎ ‎‏بگویید ان شاءالله نمی گویید آنها باید تملق شما را بگویند؛ ثروت‏‎ ‎‏دست شماست. مع ذلک انسان می بیند که مطلب اینطور نیست.‏‎ ‎‏جوری مستعمِرینْ این مطلب را درست کرده اند که بعض ممالک را‏‎ ‎‏بازی دادند و خیال می کنند که نه، باید از آنها هم یک تملقی‏‎ ‎‏بگویند، به آنها هم یک تعارفی بدهند، تا اینکه ثروت آنها را هم‏‎ ‎‏ببرند. این تأسف دارد.‏

‏تا وحدت کلمه نباشد، تا رؤسای اسلام، وحدت کلمه در‏‎ ‎‏خودشان ایجاد نکنند، تا فکر نکنند بر بدبختیهای ملتهای اسلام،‏‎ ‎‏بدبختیهای اسلام، بدبختیهای احکام اسلام، غربت اسلام و قرآن‏‎ ‎‏کریم، سیادت نمی توانند بکنند. باید فکر کنند، عمل کنند، تا‏‎ ‎‏سیادت کنند. و اگر این مطلب را انجام بدهند، سید دنیا خواهند‏‎ ‎‏شد. اگر اسلام را آنطوری که هست به دنیا معرفی کنند و آنطوری‏‎ ‎‏که هست عمل بکنند، سیادت با شماست؛ بزرگی با شماست: ‏لله ِِ‎ ‎الْعِزَّةُ وَ لِرَسولِه وَ لِلْمؤمنین.‎[3]‎‏(221)‏

23 / 8 / 44

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 183

ملت ایران مدافع همه مسلمین

‏ملت ایران، خود را از ملت عراق جدا نمی داند، و در مشکلاتی که‏‎ ‎‏برای این مملکت اسلامی پیش آمده در رأس مدافعین و مجاهدین‏‎ ‎‏بوده است. از مجاهدات علمای اعلام ایران که دررأس آنها مرحوم‏‎ ‎‏آیت الله آقا سید محمدکاظم یزدی‏‎[4]‎‏ و مرحوم آیت الله آقا میرزا‏‎ ‎‏محمدتقی شیرازی‏‎[5]‎‏ ـ قدس سرّهماـ بوده اند، مدت زیادی‏‎ ‎‏نمی گذرد. مسلمین به حکم اسلام باید ید واحده باشند که بتوانند‏‎ ‎‏دست اجانب و مستعمرین را از دخالت در کشور خود قطع کنند. با‏‎ ‎‏قطع نظر از جهات سیاسی، از نظر اقتصاد نیز اخراج یک امت‏‎ ‎‏بزرگ و سرمایه های آنها که موجب رشد اقتصادی است، برخلاف‏‎ ‎‏صلاح است.(222)‏

2 / 10 / 50

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

یاری تمام مسلمین به مجاهدان فلسطین

‏اکنون بر عموم مسلمین و دوَل کشورهای اسلامی، و خصوصْ بر‏‎ ‎‏دوَل عربی، لازم است برای حفظ استقلال خود، از این گروه‏‎ ‎‏مجاهد‏‎[6]‎‏ نگهداری کنند و به آنان کمک نمایند، و از رساندن اسلحه‏‎ ‎‏و آذوقه به آنان دریغ نورزند؛ و بر فداییان مجاهد لازم است با توکل‏‎ ‎‏به خدای متعال و تمسک به قرآن کریم، از کوشش در این راه مقدس‏‎ ‎‏دریغ ننمایند و سردیهای بعضی عناصر موجب سردی آنها نشود، و‏‎ ‎‏نیز اکیداً لازم است در هر نقطه ای هستند با اهالی آنجا خوش‏‎ ‎‏رفتاری کنند و به وظایف اخوت ایمانی عمل نمایند.‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 184

‏از مسلمین بیدار و آگاه و خصوصْ بندگان خالص خداوند و‏‎ ‎‏علمای اعلام امیدوارم که در این ایام متبرکه برای رهایی مسلمین از‏‎ ‎‏چنگال خبیث اجانب دعا کنند، و در مجامع شهر مبارک رمضان و‏‎ ‎‏دیگر اجتماعات بزرگ اسلامی مانند اجتماع جمعه و مراسم حج‏‎ ‎‏حقایق را به گوش عموم مسلمین برسانند و پیروان قرآن را به وحدت‏‎ ‎‏کلمه و تشریک مساعی، برای آزادی فلسطین و حل مشکلات‏‎ ‎‏خانمانسوزی که گریبانگیر ملت اسلام است، دعوت نمایند.‏

‏از خداوند متعال مسئلت می نمایم که دست اجانب را از بلاد‏‎ ‎‏مسلمین قطع فرماید. «انّه سمیعٌ مجیب».(223)‏

19 / 7 / 51

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فشردگی صفوف مسلمین

‏بر عموم دولتهای ممالک اسلامی و خصوصْ دوَل عربی لازم‏‎ ‎‏است که با توکل به خدای متعال و تکیه بر قدرت لایزال، همۀ قوا و‏‎ ‎‏نیروی خویش را بسیج ساخته به یاری مردان فداکاری که در خط‏‎ ‎‏اول جبهه چشم امید به ملت اسلام دوخته اند بشتابند، برای آزادی‏‎ ‎‏فلسطین و احیای مجد و شرف و عظمت اسلامی در این جهاد‏‎ ‎‏مقدس شرکت کنند؛ از اختلافات و نفاقهای خانمانسوز و ذلت بار‏‎ ‎‏دست برداشته، دست برادری به هم داده صفوف خود را فشرده و‏‎ ‎‏متشکل سازند؛ از قدرت پوشالی مدافعان صهیونیسم و اسرائیل‏‎ ‎‏نهراسند؛ از وعد و وعیدهای پوچ قدرتهای بزرگ، مغرور و مقهور‏‎ ‎‏نگردند؛ از سستی و مسامحه که شکست ننگ بار و عواقب‏‎ ‎‏خطرناکی به دنبال خواهد داشت بپرهیزند.(224)‏

16 / 7 / 52

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 185

پایداری در راه وحدت مسلمین

سؤال‏: ‏‏[‏‏آیا آرزومند آن هستید که ایران علیه اسرائیل در جرگۀ‏‎ ‎‏کشورهای عربی وارد شود؟‏‏]‏

جواب‏: من همواره مُصراً خواسته ام که مسلمانان سراسر جهان‏‎ ‎‏متحد شوند و بر ضد دشمنانشان از جمله اسرائیل مبارزه کنند.‏‎ ‎‏متأسفانه دعوتهای مرا رژیمهای مختلفی که در کشورهای مسلمان‏‎ ‎‏بر سر کار آمده اند، نشنیدند. من امیدوارم که بالاخره این دعوتها‏‎ ‎‏شنیده شود. من در این راه پایداری خواهم کرد.(225)‏

4 / 2 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تفرقه مسلمین، عامل سلطۀ دشمن

‏می بینید که شما در فلسطین یک عدۀ محدودی از این صهیونیستها،‏‎ ‎‏از این یهودیها، یک قِسمْ از این اسرائیل، یک عدۀ محدودی اینقدر‏‎ ‎‏ممالک عربی را بیش از صد میلیون جمعیت، طوری کرده است که‏‎ ‎‏بعضی شان تسلیم او شده اند، بعضی شان هم نمی توانند هیچ کاری‏‎ ‎‏بکنند. الآن چقدر سال است که اسرائیل آمده و غصب کرده است‏‎ ‎‏این اراضی فلسطینی ها را و این همه جمعیت عرب و ممالک عربی،‏‎ ‎‏اینقدر عُرضه نداشته اند که این فلسطین را رد بکنند. می گویند‏‎ ‎‏امریکا پشت سرش است. خیر، بی عرضه هستید! بی عرضه اند. نه‏‎ ‎‏این است که امریکا ـ اگر این قدرت، قدرت صد میلیونی عرب با هم‏‎ ‎‏مجتمع بشوند، امریکا هم نمی تواند کاری بکند، اروپا هم نمی تواند،‏‎ ‎‏هیچ جا نمی تواند کاری بکند؛ لکن مجتمع نیستند. بله، آنها کاری که‏‎ ‎‏می کنند این است که اینها را نگذارند مجتمع بشوند. کاری که آنها‏‎ ‎‏می کنند این است که اگر یکوقت استشمام این را کردند که این دوَل‏‎ ‎‏عربی می خواهند با هم مجتمع بشوند، یک کاری بکنند بر هم‏‎ ‎‏بخورد این اجتماعشان؛ مثلاً رئیس مصر را ببرند به آنجا،‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 186

‏رئیس جمهور مصر را ببرند به امریکا و با او قراردادی بکنند، چه‏‎ ‎‏بکنند و از یک راهی، او را یک راهی ببرند که دیگران آن راه را‏‎ ‎‏ندارند؛ آن یکی را ببرند یک راه دیگری که آنها آن راه را ندارند. این‏‎ ‎‏از کم فهمی ماهاست و از بی عرضگی ما مسلمین است که اینطور‏‎ ‎‏اسیر هستیم و همۀ ما در تحت سلطه هستیم، و همۀ منافعِ شرق را‏‎ ‎‏دارند امریکا و شوروی و امثال اینها می برند؛ برای اینکه این قطرات‏‎ ‎‏در آنجایی هم که با هم مجتمعند اجتماع نیست.(226)‏

9 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

الزام دول اسلامی به وحدت

سؤال:‏] ‏‏حضرت آیت الله ، برای مسلمانان به طور اعم و مسلمانان‏‎ ‎‏لبنان و مردم فلسطین، بخصوص پس از وقایع اخیر لبنان، چه پیامی‏‎ ‎‏دارید؟‏‏]‏

جواب:‏ برای همۀ مسلمین، پیام من این است که با دارا بودن تمام‏‎ ‎‏امکانات و با جمعیت عظیمی که مسلمین دارند و با ممالک کثیری‏‎ ‎‏که تحت سلطه و قدرت آنهاست، آنها با هم اتحاد کنند. اگر متحد‏‎ ‎‏شوند، هیچ یک از ابرقدرتها، قدرت اینکه به آنها تجاوز کنند ندارند.‏‎ ‎‏تمام بدبختیهای مسلمین برای این تفرقه ای است که بینشان هست.‏‎ ‎‏ملتهای مسلم با هم اجتماع کنند و حکومتها را الزام کنند به اینکه‏‎ ‎‏دست از تفرقه بردارند و دست از حمایت از منافع اجانب هم‏‎ ‎‏بردارند. و اما نسبت به لبنان، از اوضاع لبنان و ظلمی که بر مسلمانان‏‎ ‎‏آنجا می رود، شدیداً متأسفم و امیدوارم که خداوند آنان را تأیید‏‎ ‎‏کند، و آنان را از زیر سلطۀ اجانب بخصوص امریکا نجات دهد.(227)‏

20 / 8 / 57

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 187

برادری مسلمین تنها راه نجات

سؤال: ‏[‏‏آیا از طرف خود پیامی برای ملت عرب دارید؟‏‏]‏

جواب:‏ پیام من برای برادران عرب و مسلمان این است که بیایید‏‎ ‎‏اختلافات را کنار بگذارید و دست برادری به یکدیگر بدهید و‏‎ ‎‏همگام و هم پیمان با همۀ برادران مسلمان غیر عرب، تنها اسلام را‏‎ ‎‏تکیه گاه خود قرار دهید. شما با داشتن ذخایر مادی که از حساب‏‎ ‎‏افزون است و از همۀ آنها مهمتر ذخیرۀ الهی و معنوی، که اسلام‏‎ ‎‏است، می توانید قدرتی باشید که هرگز ابرقدرتها هوس تسلط بر‏‎ ‎‏شما را نکنند و اینگونه شما را از چپ و راست، مورد حمله قرار‏‎ ‎‏ندهند و همه چیزتان را غارت نکنند.(228)‏

2 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اخوت مردم لبنان

سؤال: ‏[‏‏چه انتظاراتی از مسلمانان لبنان دارید؟‏‏]‏

جواب:‏ از مسلمانان لبنان انتظار دارم که در قضیۀ لبنان با هم برادر‏‎ ‎‏باشند و با هم بر ضد ظلم قیام کنند و به این نهضتی که در ایران بپا‏‎ ‎‏شده به اندازۀ خودشان همراهی کنند و لااقل تبلیغات کنند،‏‎ ‎‏همچنان که مردم ایران تاکنون به آنها خدمت کرده است و آنان را‏‎ ‎‏در مصایبشان تنها نگذارده است.(229)‏

16 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجوب اتحاد مسلمین

‏اگر مسلمین وحدت کلمه داشتند، امکان نداشت اجانب بر آنها‏‎ ‎‏تسلط پیدا بکنند. این تفرقه در بین مسلمین است که باعث شده‏‎ ‎‏است که اجانب بر ما تسلط پیدا بکنند. این تفرقۀ مسلمین است که‏‎ ‎‏از اول با دست اشخاص جاهل تحقق پیدا کرد، و الآن هم ما گرفتار‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 188

‏هستیم. واجب است بر همۀ مسلمین که با هم باشند. یک زمان‏‎ ‎‏حساسی است؛ مابین حیات و موت مردد هستیم. ما الآن‏‎ ‎‏مملکتمان یا باید تا ابد زیر یوغ استعمار و استبداد باشد، یا باید‏‎ ‎‏الآن از این یوغ خارج بشود. اگر وحدت کلمه را حفظ نکنید، تا‏‎ ‎‏آخر باید مبتلا باشید.(230)‏

17 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد ملل اسلام

‏به برادرهای قَطری ما بگویید و به برادرهای خلیجی ما بگویید که‏‎ ‎‏آقا متحد بشوید. زیر پناه بیرق اسلام بیایید. از طاغوت کناره گیری‏‎ ‎‏کنید. وحدت کلمه پیدا کنید. رمز غلبۀ ما وحدت کلمه و اتکال به‏‎ ‎‏خدا بود. شما هم اتکال به خدا پیدا کنید و وحدت کلمه؛ شما هم‏‎ ‎‏پیروز خواهید شد. همۀ ملتهای اسلام باید یکی بشوند. اگر‏‎ ‎‏ملتهای اسلام و دولتهای اسلام متفرق نبودند ـ دولت اسلامی که‏‎ ‎‏نمی دانم داریم یا نداریم! و شاید شما بدانید که نداریم، امید است‏‎ ‎‏که پیدا بکنیم ـ اگر مسلمین با هم بودند، اینطور ذلیل نبودند زیر‏‎ ‎‏دست اجانب و عمال اجانب. مسلمین قریب یک میلیارد جمعیتند‏‎ ‎‏ولی یک میلیارد جمعیت متفرق، جدا از هم. اگر یک حکومت بود‏‎ ‎‏مثل صدر اسلام، یک حکومت بود و همه تابع، ما به این روز‏‎ ‎‏نمی نشستیم. آنها ـ اجانب ـ جدیت کردند تا حکومتها را به نفع‏‎ ‎‏خودشان متفرق کردند، تکه تکه کردند. حتی اخیراً که عثمانی یک‏‎ ‎‏مملکت وسیع بود، وقتی جنگ تمام شد، اینها را به قریب پانزده تا‏‎ ‎‏جدا جدا از هم کردند؛ و همه عمال خودشان!‏

‏باید مسلمین بیدار بشوند، باید از این خوابی که سیصد سال آنها‏‎ ‎‏را خواب کردند هوشیار بشوند؛ اقتدا کنند به ایران که با هیچ‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 189

‏ـ با مشت خالی ـ بر تانکها و توپها و مسلسلها و قدرتهای بزرگ غلبه‏‎ ‎‏کرد برای اینکه اتکال به خدا داشت. همه می گفتند ما اسلام‏‎ ‎‏می خواهیم؛ همه فریاد می کردند که ما حکومت اسلامی‏‎ ‎‏می خواهیم. این ایمان راسخ که در این ملت شکوفا شد، این تبدلی‏‎ ‎‏که پیدا شد و تحولی که در نفوس مسلمین اینجا پیدا شد، رمز‏‎ ‎‏پیروزی بود: همه با هم اتکال به خدا. برادران من! اتکال به خدا‏‎ ‎‏داشته باشید، وحدت کلمه داشته باشید، با هم باشید، تفرقه را کنار‏‎ ‎‏بگذارید، خداوند همۀ شما را عزت، سلامت، توفیق، وحدت کلمه‏‎ ‎‏عنایت فرماید. خداوند اسلام را قوه و قدرت عنایت فرماید.(231)‏

16 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت مسلمین به اتحاد

‏من توصیه می کنم به همۀ ملتها که این رمزی که در ایران به آن رمز‏‎ ‎‏غلبه پیدا شد بر ابرقدرتها، این رمز را آنها به کار ببرند. وحدت،‏‎ ‎‏اتکای به خدا، تقویت ایمان، اتکال به قرآن کریم، اتکال به اسلام،‏‎ ‎‏وحدت کلمه؛ رمز پیروزی ما: وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالی. همه با هم می گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.‏

‏خداوندا! این وحدت کلمه را در بین ملتهای اسلام و در بین‏‎ ‎‏ایران حفظ کن.(232)‏

18 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حذف جرثومه فساد با اتحاد

‏بر مسلمین و بر دولتهای اسلامی است که با هم متحد بشوند و این‏‎ ‎‏جرثومۀ فساد‏‎[7]‎‏ را از بن و بیخ برکنند و ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ کسانی که پشتیبانی‏‎ ‎

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 190

‏آنها را می کنند اجازه ندهند که پشتیبانی کنند. من از خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی قدرت اسلام و عظمت اسلام و مسلمین را و وحدت کلمۀ‏‎ ‎‏آنها را خواستارم.(233)‏

31 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بیداری مسلمین برای اتحاد

‏من از خداوند تعالی می خواهم که تمام ملتها و دولتها بیدار شوند و‏‎ ‎‏همۀ ملتها و دولتهای اسلامی به هم پیوند کنند تا ابرقدرتها نتوانند‏‎ ‎‏بر اینها غلبه کنند و مخازن آنها را ببرند.‏

‏مسلمین قریب یک میلیارد جمعیت دارند و مع الأسف به‏‎ ‎‏واسطۀ تفرقه ای که بین آنها واقع است و به واسطۀ عدم رشدی که‏‎ ‎‏در حکومتهاست نتوانستند آن قدرتی را که اسلام برای آنها‏‎ ‎‏پیش بینی می کند به دست بیاورند.(234)‏

4 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسلمین متحد، ابرقدرت دنیا

‏اگر همۀ ملتها و دولتهای اسلامی اغراض شخصیه را کنار بگذارند‏‎ ‎‏و همه با هم به اسلام رو بیاورند و تحت لوای «لااله الاالله » باشند،‏‎ ‎‏قدرت اول را در دنیا احراز می کنند؛ برای اینکه معنویت اسلام‏‎ ‎‏کمک آنهاست و خدای تبارک و تعالی پشتیبان.(235)‏

5 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شعار ما، وحدت مسلمین

‏همۀ ما باید این دشمنی را نهی کنیم، و وحدت اسلامی را شعارمان‏‎ ‎‏کنیم. با وحدت، و بودن زیر پرچم «لا اله الاالله » پیروز می شویم.‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 191

‏تا مسلمین رمزی را که در ایران اتفاق افتاد پیدا نکنند، پیروز‏‎ ‎‏نمی شوند. آنها متحد شدند، و همه یکصدا اسلام را خواستند و‏‎ ‎‏جمهوری اسلام را خواستند. و وقتی همه با هم متحد شدند، خداوند‏‎ ‎‏پیروزشان کرد. اگر مسلمین این رمز را پیدا کنند، این ملت عظیم اگر با‏‎ ‎‏هم مجتمع شوند، قدرتی هستند مافوق قدرتها؛ زیرا علاوه بر مخازن‏‎ ‎‏طبیعی، قدرت معنوی دارند، که عبارت است از ایمان به خدا و‏‎ ‎‏رسول؛ که اگر مجتمع شوند قدرتی فوق آنها نمی شود(236)‏

16 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نهضت ما نهضت همه مسلمین

‏البته همۀ مسلمین در این نهضت شرکت داشتند و این نهضتی بود‏‎ ‎‏که برای هدف اسلامی بود، نه فقط برای ایران؛ منتها نقطۀ ابتدا از‏‎ ‎‏ایران است و همۀ مسلمین در این هدف شریک هستند. و نهضت‏‎ ‎‏برای اقامۀ عدل است که باید بگویم همۀ بشر در آن شرکت دارند؛‏‎ ‎‏و چون برای اقامۀ اسلام است همۀ مسلمین در آن شرکت دارند.‏‎ ‎‏بنابراین لازم است که همۀ مسلمین با هم یکصدا در این نهضت‏‎ ‎‏عظیم اسلامی شرکت بکنند و آن معنایی که در ایران تحقق پیدا‏‎ ‎‏کرد ـ که آن حقیقتْ فداکاری در راه اسلام و وحدت همۀ اقشار‏‎ ‎‏ملت برای پیشرفت مقاصد اسلام است ـ این در همۀ ملتها‏‎ ‎‏ان شاءالله حاصل بشود. و اگر همچو وحدت کلمه ای با یک همچو‏‎ ‎‏مقصد بزرگی که اقامۀ عدل است در این کشورها، در کشورهای‏‎ ‎‏پهناور اسلام پیدا بشود قدرت عظیمی است که هیچ قدرت و‏‎ ‎‏ابرقدرتی در مقابل آن ایستادگی نمی تواند بکند.(237)‏

17 / 2 / 58

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 192

نهضت ما، کمک به وحدت مسلمین

‏یکی از بزرگترین نتایجی که ما از این نهضت می بریم و بردیم،‏‎ ‎‏همین مواجه شدن با برادرهایی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که در طول این مدتها‏‎ ‎‏[‏‏با آنها‏‎ ‎‏]‏‏مواجه نشدیم. در این مجلس الآن برادرهای ایرانی،‏‎ ‎‏بحرینی، پاکستانی، دور هم نشسته ایم و مشکلات خودمان را‏‎ ‎‏می توانیم بیان کنیم.(238)‏

30 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد مسلمین تحت بیرق اسلام

‏ان شاءالله . امیدواریم که این انقلابات و نهضتهایی که در بین‏‎ ‎‏مسلمین پیدا شده همه جا برود و همه جا با هم باشند، و با‏‎ ‎‏وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی، که منشأ همۀ‏‎ ‎‏پیروزیهاست، ما به پیش برویم، و همۀ ممالک اسلامی‏‎ ‎‏وحدت کلمه، و زیر بیرق اسلام زندگی مرفه آبرومندانه بکنند‏‎ ‎‏ان شاءالله تعالی.(239)‏

30 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اخوت اسلامی شرط تحقق قدرت اسلام

‏من امیدوارم که بین دولتهای اسلامی یک اخوتی، اخوت اسلامی،‏‎ ‎‏همان طوری که قرآن امر فرموده است، پیدا بشود؛ که اگر این‏‎ ‎‏اخوت اسلامی در بین ممالک اسلامی پیدا بشود، یک قدرت‏‎ ‎‏عظیمی است که هیچ یک از قدرتهای دنیا نمی توانند به پای آن‏‎ ‎‏باشند. و من از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم که این معنا در‏‎ ‎‏همۀ دولتها تحقق پیدا بکند؛ و همه موفق بشوند که برای اسلام‏‎ ‎‏باشند؛ و همه موفق باشند که اخوت اسلامی خودشان را حفظ‏‎ ‎‏بکنند؛ و همه موفق باشند که در خدمت ملت شان باشند که ملت‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 193

‏هم پشتیبان آنها باشد.(240)‏

21 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت حلاّل مشکل مسلمین

‏مشکل عمدۀ مسلمین همان دوری از اسلام و قرآن است؛ و اگر‏‎ ‎‏مسلمین به حسب امری که خدای تبارک و تعالی فرموده است‏‎ ‎‏وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ الله ِ جَمِیعاً و لاَتَفَرَّقُوا‏‎[8]‎‏ اگر به همین یک امر و نهی‏‎ ‎‏عمل می کردند، تمام مشکلاتشان ـ مشکلات سیاسی، اجتماعی و‏‎ ‎‏اقتصادی شان ـ رفع می شد؛ و هیچ قدرتی نمی توانست با آن مقابله‏‎ ‎‏کند. لکن مع الأسف به واسطۀ غفلت بعضی و عدم توجه بعضی و‏‎ ‎‏تغافل بعضی، از این امر محروم ماندند؛ و تا این امر الهی تحقق پیدا‏‎ ‎‏نکند، باید مسلمین انتظار گرفتاریهای بیشتر داشته باشند.(241)‏

26 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت درمان درد مسلمین

‏دولتهای اسلامی که باید با هم همصدا باشند، همفکر باشند، همه‏‎ ‎‏از یک دیانت، صاحب یک کتاب، و همه هم می بینند که با‏‎ ‎‏اختلافاتی که بینشان هست دیگران نتیجه می گیرند، درد را‏‎ ‎‏می دانند، لکن دنبال دوا نمی روند؛ بلکه هر روز اختلافاتشان بیشتر‏‎ ‎‏می شود و جدایی از هم بیشتر پیدا می کنند. و دولتهای بزرگ هم‏‎ ‎‏حرفشان همین است که ماها از هم جدا باشیم، و بلکه با هم‏‎ ‎‏دشمن باشیم و اشتغال پیدا کنیم به حال هم، و آنها استفاده کنند.‏

‏باید مسلمین فکر اساسی برای خودشان بکنند و دولتهای‏‎ ‎‏اسلامی فکر اساسی بکنند، فکر این نباشند که چند روزی که‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 194

‏هستند مرفَّه باشند و دارای سلطه بر کشور خودشان و این درد‏‎ ‎‏تفرُّق را خودشان دوا کنند؛ والاّ هیچ علاجی دیگر نیست در کار، و‏‎ ‎‏هیچ مجلس و هیچ کنفرانس و هیچ اجتماعی نخواهد داشت.(242)‏

19 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رحمت بین مسلمین، دستور قرآن

‏امیدوارم که مسلمین و ملتهای اسلامی همان طور که دستور اسلام‏‎ ‎‏و قرآن مجید است با هم برادر باشند و نسبت به دشمنان انسانیت‏‎ ‎‏[‏‏و‏‎ ‎‏]‏‏کشورهای اسلام، با شدت و قدرت رفتار کنند. و این حاصل‏‎ ‎‏نمی شود الاّ به اینکه از اختلافات جزئی، که بین دولتها هست،‏‎ ‎‏دست بردارند و مثل برادر هم باشند. این اختلاف موجب‏‎ ‎‏بهره برداری دشمنهای اسلام و مسلمین است. باید از این‏‎ ‎‏بهره برداری جلوگیری بشود به وحدت اسلامی و اینکه همه در‏‎ ‎‏تحت لوای اسلام و قرآن مجید مجتمع بشوند؛ زیرا آنطور که قرآن‏‎ ‎‏دستور داده است: «رُحَماء» بینهم و «اشدّاء» بر کفار‏‎[9]‎‏ باشد.(243)‏

24 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد مسلمین با تشکیل حزب مستضعفین

‏ما گفته ایم مکرر که اسرائیل ـ این جرثومۀ فساد ـ اکتفا به قدس،‏‎ ‎‏اکتفا به بیت المقدس، نخواهد کرد. و اگر مهلت داده شود، تمام‏‎ ‎‏دوَل اسلامی در معرض خطر است. اشتباه سابق باید جبران بشود به‏‎ ‎‏اتحاد مسلمین و تشکیل «حزب مستضعفین» بر ضد مستکبرین ـ که‏‎ ‎‏در رأس آنها امریکای جانی است، و نوکر بسیار فاسد او که اسرائیل‏‎ ‎‏است. این اشتباه دوَل اسلامی و اعراب خصوصاً بود و باید جبران‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 195

‏کنند این اشتباه را، و در پیشگاه خدای تبارک و تعالی توبه کنند.(244)‏

26 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اقدام در کنار هم برای مصالح مسلمین

‏من از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم که این عید‏‎[10]‎‏ را و همه‏‎ ‎‏اعیاد را بر همۀ مسلمین مبارک فرماید؛ و مسلمین را بیدار کند که‏‎ ‎‏همه با هم، در کنار هم، در همه جا؛ در همه جای عالَم برای‏‎ ‎‏مصالح مسلمین اقدام کنند؛ برای گرفتاری هایی که ما در افغانستان‏‎ ‎‏داریم و آنها هم گرفتار به دست همین طایفه هستند که منافقین‏‎ ‎‏هستند. اظهار اسلام می کنند، لکن منافق هستند. و همین طور در‏‎ ‎‏قدس؛ و همین طور در محالّ دیگر، مثل لبنان، مثل فلسطین که‏‎ ‎‏برادرهای ما گرفتار هستند، و ابرقدرتها با صهیونیسم موافقت‏‎ ‎‏می کنند و آنها را به آتش می کشند. مسلمین همه توجه داشته‏‎ ‎‏باشند و در روز دعا، دعا کنند به اینها؛ و در روز عمل، عمل کنند. و‏‎ ‎‏من امیدوارم که ما بتوانیم پرچم اسلام را، پرچم جمهوری اسلام‏‎ ‎‏را، در همه جای دنیا برپا کنیم و اسلام، که حق همه است، از او‏‎ ‎‏تبعیت کنند؛ همه از او تبعیت کنند.‏

‏و این نکته را باید تذکر بدهم که ما که گفتیم حزبی به نام «حزب‏‎ ‎‏مستضعفین» در همۀ دنیا، معنایش این نبود که حزبهای صحیحی‏‎ ‎‏که در ایران هست نباشد. حزبهای منطقه ای علی'حده است و‏‎ ‎‏حزب تمام مناطق و تمام جاها یک حزب دیگر است. اگر ان شاءالله ‏‎ ‎‏مسلمین موفق بشوند و یک همچو حزبی که «حزب مستضعفین»‏‎ ‎‏است، برای همۀ جاها یک همچو حزبی را تأسیس کنند، بسیار‏‎ ‎‏بموقع است؛ لکن ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ معنای این نیست که در محل و در منطقه ها‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 196

‏حزب نباشد. خیر، در منطقه ها احزاب هستند و آزاد هم هستند،‏‎ ‎‏مادامی که توطئه معلوم نشده است.(245)‏

2 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اختلافات، مشکل مسلمین

‏مسلمین باید ید واحده باشند بر ضد همۀ ستمگران. و امیدوارم که‏‎ ‎‏با وحدت کلمه بین ما و شما که بحمدالله حاصل است و با وحدت‏‎ ‎‏کلمه بین سایر قشرهای مسْلم و خصوصاً دولتهای اسلامی،‏‎ ‎‏موجب بشود که گرفتاریهای ما و گرفتاریهای شما و گرفتاری سایر‏‎ ‎‏مسلمین رفع بشود.‏

‏ما می دانیم و مسلمین هم، بلکه مهم دولتهای اسلامی هم،‏‎ ‎‏همه می دانند که آنچه به ما می رسد و رسیده است از دو مشکل‏‎ ‎‏است: یکی مشکلۀ بین خود دولتهاست، که مع الأسف تا کنون‏‎ ‎‏نتوانسته اند این مشکل را حل بکنند و آن مشکل؛ اختلافات بین‏‎ ‎‏خودشان است و آنکه می دانند منشأ همۀ گرفتاریهای مسلمین این‏‎ ‎‏اختلافات است و ما هم بیش از قریب به بیست سال است که در‏‎ ‎‏این موضوع هِی سفارش کردیم، هِی گفتیم، نوشتیم، دعوت‏‎ ‎‏کردیم سران دولتها را بر این اتحاد، لکن مع الأسف تا کنون حاصل‏‎ ‎‏نشده است. و مشکل دوم؛ مشکل دولتها با ملتهاست که دولتها با‏‎ ‎‏ملتها طوری رفتار کردند که ملتها پشتیبان آنها نیستند. مشکلاتی که‏‎ ‎‏برای دولتها پیدا می شود و باید به دست ملتها این مشکلات رفع‏‎ ‎‏بشود، برای تفاهمی که بین آنها نیست. اگر ملتها دامن نزنند به‏‎ ‎‏مشکلات دولتها؛ لااقل بی تفاوت هستند.(246)‏

24 / 6 / 58

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 197

وحدت، رمز پیروزی مسلمین

‏ای مسلمانان جهان و ای پیروان مکتب توحید! رمز تمام‏‎ ‎‏گرفتاریهای کشورهای اسلامی، اختلاف کلمه و عدم هماهنگی‏‎ ‎‏است و رمز پیروزی، وحدت کلمه و ایجاد هماهنگی است. که‏‎ ‎‏خداوند تعالی در یک جمله بیان فرموده: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله ِ‏‎ ‎‏جَمیعاً وَ لاٰ تَفَرَّقُوا‏‎[11]‎‏. «اعتصام به حبل الله » بیان هماهنگی جمیع‏‎ ‎‏مسلمین است. همه برای اسلام و به سوی اسلام و برای مصالح‏‎ ‎‏مسلمین، و گریز از تفرقه و جدایی و گروه گرایی ـ که اساس همۀ‏‎ ‎‏بدبختیها و عقب افتادگیهاست.(247)‏

7 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انقلاب ما، درسی برای وحدت مسلمین

‏این گرفتاریهایی که در این مدت طولانی برای برادرهای ما در‏‎ ‎‏قدس پیدا شده است، در اثر سهل انگاری رؤسای اعراب بوده‏‎ ‎‏است. و من بیش از بیست سال در خطابه هایم، در گفتارم به اینها‏‎ ‎‏توصیه کردم، به سران دولتها که این اختلافات محلی جزئی را کنار‏‎ ‎‏بگذارند، و برای اسلام و برای پیشبرد اهداف اسلام با هم‏‎ ‎‏همفکری کنند و با هم اتحاد داشته باشند. و من باید بگویم که‏‎ ‎‏اظهار خجلت می کنم که در مقابل بیش از صد میلیون جمعیت‏‎ ‎‏عرب و هفتصد میلیون جمعیت مُسْلِم، هشتصد میلیون تقریباً‏‎ ‎‏جمعیت مُسْلِم، یک عده معدودی بیایند و در مقابل اینها، آنطور‏‎ ‎‏کارها را بکنند. و این هم نمی شود عذر باشد که پشتیبان‏‎ ‎‏امریکاست. برای اینکه امریکا پشتیبان شاه هم بود، لکن وقتی که‏‎ ‎‏یک ملت اجتماع کردند بر یک مطلبی، نه قدرت شیطانی شاه‏‎ ‎‏توانست مقاومت کند، نه پشتیبانی ابرقدرتها. بلکه مطلق قدرتها اگر‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 198

‏اتحاد پیدا کنند، جمعیت عرب و مهم سران این جمعیتها اگر اتحاد‏‎ ‎‏پیدا بکنند، شکی نیست که نه امریکا می تواند در مقابلشان کاری‏‎ ‎‏انجام بدهد و نه دیگر قدرتها. لکن مع الأسف مطلبی است که‏‎ ‎‏مشکل است که تحقق پیدا کند. لکن من از خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏می خواهم که یک همچو مشکلی را با قدرت خودش حل کند. و‏‎ ‎‏اضافه کنید به اینکه در عین حال که ملت نه اسلحه داشت و نه‏‎ ‎‏تربیت نظامی و آنها مجهز به همه جهازات بودند و آن انتظامات‏‎ ‎‏هم داشتند و مجهز به جهاز نظامی بودند، مع ذلک چون شَعْب‏‎ ‎‏واحد بود و قوۀ واحده بود و مهمتر اینکه استناد به خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی داشتند و با فریاد «الله اکبر» زن و مرد و بچه و بزرگ پیش‏‎ ‎‏رفتند، به طوری که همه قدرتها درهم شکسته شد. و دولتهای‏‎ ‎‏اسلامی مجهز به جهازات هستند، مع ذلک در مقابل یک همچو‏‎ ‎‏عنصری قیام نمی کنند. بلکه بعضی از آنها خیانت هم می کنند.‏‎ ‎‏خداوند ان شاءالله  ‏‏ـ‏‏ آنها را بیدار کند و مسلمین را پیروز.(248)‏

22 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد مسلمین با اتکال به اسلام

‏من امیدوارم که مسلمانان جهان در آستان قرن حاضر، گرفتاری های‏‎ ‎‏خود و منشأ آن را بدرست ادراک کنند؛ و با اتحاد همه جانبه و اتکال‏‎ ‎‏به اسلام و در زیر پرچم پرافتخار آن از قید و بندهای استعمارگران‏‎ ‎‏رهایی یابند. مسلمین که در آستان این قرن دردهای جانفرسای خود‏‎ ‎‏را یافته، و از قدرتهای شیطانی بزرگ جز گرفتاریهای گوناگون و‏‎ ‎‏چپاولگریها و جنایات چیزی ندیده اند، باید با به هم پیوستگی‏‎ ‎‏صمیمانه و توجه به خداوند بزرگ و اسلام عزیز به فکر چاره‏‎ ‎‏برآیند. چاره، و یا مقدمۀ اساسی آن است که ملتهای مسلمان و‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 199

‏دولتها اگر ملی هستند کوشش کنند تا وابستگی فکری خود را از‏‎ ‎‏غرب بزدایند و فرهنگ و اصالت خود را بیابند، و فرهنگ مترقی‏‎ ‎‏اسلام را ـ که الهام از وحی الهی می گیرد ـ بشناسند و‏‎ ‎‏بشناسانند.(249)‏

8 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسلمانان، دست در دست هم

‏ای مسلمانان جهان! چه شد شما را که در صدر اسلام با عدۀ بسیار‏‎ ‎‏کم، قدرتهای عظیم را شکستید و امت بزرگ اسلامی ـ انسانی‏‎ ‎‏ایجاد نمودید، اکنون با قریب یک میلیارد جمعیت و دارا بودن‏‎ ‎‏مخازن بزرگی که بالاترین حربه است در مقابل دشمن، اینچنین‏‎ ‎‏ضعیف و زبون شدید؟ آیا می دانید که تمام بدبختیهای شما در‏‎ ‎‏تفرقه و اختلاف بین سران کشورهای شما و بالنتیجه بین خود‏‎ ‎‏شماست؟ از جای برخیزید و قرآن کریم را به دست گرفته و به‏‎ ‎‏فرمان خدای تعالی گردن نهید تا مجد خود و عظمت اسلام عزیز‏‎ ‎‏را اعاده کنید. بیایید و به یک موعظۀ خداوند گوش فرا دهید؛ آنجا‏‎ ‎‏که می فرماید ‏قُلْ اِنَّمٰا اَعِظُکُمْ بِواٰحِدَةٍ اَنْ تَقُومُواِلله ِ مَثْنیٰ وَ فُراٰدیٰ‎[12]‎‏ همه قیام‏‎ ‎‏کنید و برای خدا قیام کنید؛ قیام فرادیٰ در مقابل جنود شیطانیِ‏‎ ‎‏باطنِ خودتان، و قیام همگانی در مقابل قدرتهای شیطانی. اگر قیام‏‎ ‎‏و نهضت، الهی و برای خدا باشد پیروز است. ای مسلمانان جهان و‏‎ ‎‏ای مستضعفان عالم! دست به دست هم دهید و به خدای بزرگ رو‏‎ ‎‏آورید و به اسلام پناهنده شوید، و علیه مستکبران و متجاوزان به‏‎ ‎‏حقوق ملتها پرخاش کنید. ای زائران خانۀ خدا، در مواقف و‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 200

‏مشاعر الهی به هم بپیوندید و از خداوند تعالی نصرت اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین و مستضعفان جهان را بخواهید.(250)‏

3 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مرزها جدا؛ قلب ها با هم

‏مسلمین باید با هم ید واحده باشند. «هُمْ یَدٌ وٰاحِدةٌ علٰی مَن‏‎ ‎‏سِوٰاه»‏‎[13]‎‏. اینها باید دست واحد باشند. مجتمع باشند. یک باشند.‏‎ ‎‏خودشان را از هم جدا ندانند. مرزها را اسباب جدایی قلبها ندانند.‏‎ ‎‏مرزها جدا، قلبها با هم. مسلمین دارای قدرت بسیار هستند، و‏‎ ‎‏دارای خزاین بسیار. چنانچه با هم مجتمع بشوند، چنانچه مسلمین‏‎ ‎‏با هم اتحاد پیدا کنند، با حفظ مرزهای خودشان، لکن قلبهایشان با‏‎ ‎‏هم متحد بشود، اینها جمعیت بسیار کثیری هستند؛ یک میلیارد‏‎ ‎‏جمعیت. شاید الآن بیشتر باشند. و خزاین بسیار دارند. و احتیاج به‏‎ ‎‏هیچ کشوری ندارند. و همۀ کشورها تقریباً به آنها محتاج هستند.‏‎ ‎‏مع الأسف در اثر تبلیغات سوئی که در طول تاریخ شده است، و‏‎ ‎‏مردم را از این ابرقدرتها ترسانده اند. تبلیغات خود آن ابرقدرتها‏‎ ‎‏این بوده است که ملتهای ما را، ملتهای شما را از اینها بترسانند. به‏‎ ‎‏طوری که ما گمان بکنیم که این ابرقدرتها آسیب پذیر نیستند، اگر‏‎ ‎‏ملتی نفس بکشد، آنها نفسش را خفه می کنند. لکن ما دیدیم که‏‎ ‎‏اینها تبلیغاتی بود که صحیح نبود. و قدرتهای بزرگ هم با مقدرات‏‎ ‎‏یک مملکت وقتی که خود ملت با هم مجتمع شدند نمی توانند‏‎ ‎‏بازی بکنند. و ما اتکال به خدا داریم. اتکال به اسلام داریم.‏‎ ‎‏پشتیبانی ما اسلام و خداست. و امید این را داریم که همۀ ملتهای‏‎ ‎‏اسلامی به ما بپیوندند.‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 201

‏در این نزاعی که، مبارزه ای که الآن بین کفر و اسلام است، این‏‎ ‎‏منازعه بین ما و امریکا نیست، بین اسلام است و کفر. چنانچه غلبه‏‎ ‎‏کنند خدای نخواسته اینها بر نهضت ما ـ که نخواهند کرد ـ این‏‎ ‎‏غلبه، غلبه بر اسلام است. غلبه بر مسلمین است. باید همۀ‏‎ ‎‏مسلمین بدانند که مقدرات ما الآن تنها نیست که بین وجود و عدم‏‎ ‎‏است. مقدرات اسلام، مقدرات همۀ مسلمین است. همۀ مسلمین‏‎ ‎‏در این مسئله با هم باید شرکت کنند. که اگر این نهضت خدای‏‎ ‎‏نخواسته به سستی گراید یا از بین برود، حساب شرق، حساب‏‎ ‎‏تمام شرق و خصوصاً مسلمین ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ به تباهی خواهند کشید. من از‏‎ ‎‏همۀ ملتهای اسلامی، از همۀ مسلمین، از همۀ ارتشهای اسلامی،‏‎ ‎‏از همۀ قوای انتظامی اسلامی، از همۀ رؤسای جمهور ممالک‏‎ ‎‏اسلامی می خواهم که با این نهضت ما همراه باشند. با این‏‎ ‎‏مقابله ای که مابین کفر و اسلام است، نه مابین ایران و امریکا. مابین‏‎ ‎‏تمام کفر و تمام اسلام است. مسلمین بپاخیزند. برخیزند و در این‏‎ ‎‏معارضه پیروز شوند. و پیروز خواهند شد. و از این طبلهای‏‎ ‎‏میان تهی نترسند. نترسند که امریکا یک قدرت بزرگ است،‏‎ ‎‏«یک قدرت شیطانی است و می تواند که با یک روز همه را به هم‏‎ ‎‏بزند»! اینها تبلیغات است. امریکا نمی تواند این کار را بکند.‏

‏در مقابل مسلمین نمی تواند امریکا خودنمایی کند. دنیا‏‎ ‎‏توجهش الآن به این مبارزه است. دنیا الآن توجه به این دارد که در‏‎ ‎‏این مبارزه چه خواهد شد. و خود مملکت امریکا در آن اختلاف‏‎ ‎‏واقع شده است. سیاههای امریکا که در تحت ظلم امریکا بودند‏‎ ‎‏الآن آنها هم موافقت با ما دارند. و ممکن است آنها هم قیام بکنند.‏‎ ‎‏باید مسلمین در یک همچه موقع حساسی که ما مقابل ایستادیم در‏‎ ‎‏مقابل امریکا و در مقابل دسایس شیطانی او، با ما موافقت کنند. با‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 202

‏ما همراهی کنند. ما و خود را از هم بدانند. مملکت ایران را با سایر‏‎ ‎‏ممالک، با پاکستان، با عراق، با اندونزی، با تمام این ممالک‏‎ ‎‏اسلامی یک بدانند. و همه قیام کنند. و همه تظاهر کنند در مقابل‏‎ ‎‏این ظلمی که این شخص به ما دارد می کند.(251)‏

1 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع مسلمین از کیان اسلام

‏ای مسلمانان جهان، و ای مستضعفین بپاخاسته، و ای دریای‏‎ ‎‏بی پایان انسانها، بپا خیزید و از کیان اسلامی و ملی خویش دفاع‏‎ ‎‏کنید.‏

‏اسرائیل بیت المقدس را از مسلمین گرفت، و با مسامحۀ دولتها‏‎ ‎‏مواجه شد. اکنون، چنانکه آثارش ظاهر شده است، امریکا و‏‎ ‎‏شاخۀ فاسد آن اسرائیل، در صدد است که مسجدالحرام و‏‎ ‎‏مسجدالنبی را قبضه کند. باز هم مسلمانان نشسته و تماشا گرند و‏‎ ‎‏بی تفاوت! برخیزید و از اسلام و مرکز وحی دفاع کنید و از این‏‎ ‎‏هیاهوها نهراسید، که امروز اسلام به شما محتاج است و شما در‏‎ ‎‏قبال خداوند متعال مسئول هستید. به خداوند تعالی اتکال نمایید،‏‎ ‎‏و با وحدت کلمه به پیش روید.(252)‏

4 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

امید به اتحاد ممالک اسلامی

سؤال: ‏[‏‏رؤسای دولتهایی که در تونس جمع بودند، به نفع ایران‏‎ ‎‏موضع نگرفتند. ـ منظور کشورهای عربی است  ‏‏ـ‏‏ چگونه می توانید‏‎ ‎‏روی همبستگی اعراب حساب کنید؟‏‏]‏

جواب:‏ ما امیدواریم همانطوری که ملتهای عرب با ما موافق اند،‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 203

‏دولتهای عرب هم با ما موافق باشند. و دولتهای عرب اگر به مسائل‏‎ ‎‏ایران توجه کنند که چه بوده و ما چه می خواهیم، ما آزادی از همه‏‎ ‎‏قید و بندهایی که تا حالا گرفتارش بودیم می خواهیم.‏

‏ما می خواهیم مستقل باشیم و منافع ممالک اسلامی به جیب‏‎ ‎‏دیگران نرود. این چیزی نیست که با ما مخالفت کنند. ممکن است‏‎ ‎‏بعضی از رؤسای مسلمین هم روی اشتباهات و تبلیغاتی که‏‎ ‎‏برایشان شده، یک اشتباهاتی کنند. لکن من امیدوارم که آنها از‏‎ ‎‏اشتباه بیرون بیایند و همۀ ممالک اسلامی با هم متحد بشوند و‏‎ ‎‏حساب خودشان را از حساب ابرقدرتهایی که می خواهند آنها را‏‎ ‎‏بچاپند، جدا کنند.(253)‏

9 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتصال مسلمین، بزرگترین آرزوی ما

‏مهمترین چیزی که در سال گذشته برای ملت ما حاصل شد، قطع‏‎ ‎‏ایادی ابرقدرتها از کشور و قطع ظلمی که بر اینها در سالهای‏‎ ‎‏طولانی می شد، آن بزرگتر چیزی بود که بر ما گذشت. و بزرگتر‏‎ ‎‏چیزی که ما آرزو داریم این است که در این سال ان شاءالله ممالک‏‎ ‎‏اسلامی به ما متصل بشوند و ملتهای مسلمین بیدار بشوند و‏‎ ‎‏متوجه به این بشوند که این تبلیغاتی که ابرقدرتها کردند و خودشان‏‎ ‎‏را آسیب ناپذیر معرفی کردند، اینها حقیقت نداشته است. دیدند‏‎ ‎‏ملتها که ملت ما بزرگتر آسیب را به بزرگتر رژیم وارد کرد و الآن هم‏‎ ‎‏مشغول است که آسیبها را پشت سر آسیب ها وارد کند و آن بت‏‎ ‎‏بزرگی که برای دنیا درست کرده بودند، ملت ما شکست آن را و‏‎ ‎‏می شکند. آرزوی بزرگ ما این است که ملتهای دیگر هم با ما‏‎ ‎‏متصل بشوند و همانطور که اسلام دستور داده است که مؤمنین‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 204

‏اخوه هستند، همان مسائل در پیش روی ملتها باشد. البته من از‏‎ ‎‏دولتها باید بگویم مأیوسم. لکن ملتها اینطور نیستند. ملت مصر‏‎ ‎‏یک حکم دارد و آقای سادات‏‎[14]‎‏ هم یک حکم. و همینطور سایر‏‎ ‎‏ملتها نسبت به دولتها. کمی از دولتها هست که امیدی به آنها هست‏‎ ‎‏و الاّ اکثراً امید بر آنها نیست. و ما آرزوی بزرگمان این است که‏‎ ‎‏ملتها این معنایی که در ایران واقع شد و دیدند آن چیزهایی که به‏‎ ‎‏نظرشان امکان نداشت تحقق پیدا کرد، آنها هم توجه داشته باشند‏‎ ‎‏که غیرممکنها با ارادۀ ملتها، اراده ای که تبع ارادۀ خداست،‏‎ ‎‏اراده ای که برای خداست، غیرممکنها ممکن می شود و محالها‏‎ ‎‏واقع.(254)‏

28 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

متحد شدن همه مسلمین

‏امیدوارم که خداوند همۀ مسلمین را بیدار کند و همۀ مسلمین با‏‎ ‎‏هم متحد بشوند. برادر باشند. اختلافات را دست بردارند.‏‎ ‎‏حکومتها اختلافات را دست بردارند. ملتها با هم باشند. و خداوند‏‎ ‎‏ان شاءالله این مشکلات را رفع کند تا مسلمین ید واحده باشند و‏‎ ‎‏خداوند با جماعت است.(255)‏

20 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت دست واحد بودن مسلمین

‏مسلمین به حسب دستور خدای تبارک و تعالی، «ید واحده»‏‏[‏‏اند‏‏]‏‎ ‎‏نه دو تا دست، ید واحده علی من سواهم.‏‎[15]‎‏ همه مثل اینکه یک‏‎ ‎

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 205

‏دست، باز دو دست هم نفرموده است؛ برای اینکه دو دست هم‏‎ ‎‏ممکن است این از این طرف برود، آن از آن طرف. نه، دست‏‎ ‎‏واحد، همه شان مثل دست واحد می مانند. مسلم اینطوری است و‏‎ ‎‏اگر مسلمین اینطور باشند که آنطور وحدت با هم داشته باشند، که‏‎ ‎‏مثل یک دست باشند، ید واحده باشند، این دیگر آسیب بردار‏‎ ‎‏نیست. آسیب از داخل خود آدم، داخل خود ملت و کشور بر ما‏‎ ‎‏وارد می شود و بر شما. از خارج هیچ ترسی نداشته باشید، از‏‎ ‎‏داخل خودمان بترسید. از اینکه با توطئه ها شماها را از هم جدا‏‎ ‎‏کنند و شماها را از پاسدارها و پاسدارها را از شما و ژاندارمری را‏‎ ‎‏از دیگران و شهربانی را از دیگران و ملت را از آنها. این آسیب یک‏‎ ‎‏آسیب بزرگی است که خود به خود، ما تحلیل می رویم، ولو اینکه‏‎ ‎‏از خارج هم به ما حمله ای نشود و نمی شود، این آسیب، آسیب‏‎ ‎‏مهمی است.(256)‏

15 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

روز قدس، روز فریاد همه مسلمین

‏خداوند ان شاءالله ما را موفق کند به اینکه یک روزی برویم و در‏‎ ‎‏قدس نماز بخوانیم. امیدوارم که مسلمانها روز قدس را بزرگ‏‎ ‎‏بشمارند و در همۀ ممالک اسلامی، در روز قدس، در روز جمعۀ‏‎ ‎‏آخر ماه مبارک، تظاهر کنند، مجالس داشته باشند، محافل داشته‏‎ ‎‏باشند، مسجد داشته باشند، در مساجد فریاد بزنند. وقتی یک‏‎ ‎‏میلیارد جمعیت فریاد کرد، اسرائیل نمی تواند، از همان فریادش‏‎ ‎‏می ترسد. اگر همۀ مسلمینی که در دنیا الآن هستند، که قریب یک‏‎ ‎‏میلیارد هستند، اگر در روز قدس، همه بیرون بیایند از خانه، فریاد‏‎ ‎‏بکنند «مرگ بر امریکا» و «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر شوروی»،‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 206

‏همین قول «مرگ بر شوروی» برای آنها مرگ می آورد. جمعیتشان‏‎ ‎‏یک میلیارد، ذخایرشان این همه زیاد که همۀ دولتها محتاج به‏‎ ‎‏ذخایر شما هستند. مع ذلک، شما را وادار می کنند با هم مختلف‏‎ ‎‏باشید، اختلاف کنید و ذخایرتان را ما ببریم و هیچ کدام صحبت‏‎ ‎‏نکنید.(257)‏

15 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

راه نجات، وحدت قرآنی

‏باید تعلیمات اسلام را گرفت و همان طوری که اسلام دستور داده‏‎ ‎‏است که مؤمنین، همۀ مؤمنین در همه جا برادر هستند و امر کرده‏‎ ‎‏است به اینکه اعتصام به حبل الله بکنید و متفرق از هم نشوید و‏‎ ‎‏دستور داده است به اینکه تنازع با هم نکنید والاّ فَشَل می شوید،‏‎ ‎‏مسلمین وقتی می توانند از گیر ابرقدرتها و از گیر حکومتهای فاسد‏‎ ‎‏خودشان خلاص بشوند که این امر خدا را اجابت کنند. این دعوت‏‎ ‎‏الهی است. از صدر اسلام تا آخر، این دعوت را اجابت کنند. اگر‏‎ ‎‏دعوت را اجابت نکنند و هی بخواهند بگویند که آقا بیایید بکنید‏‎ ‎‏این کار را، تا این دعوت اجابت نشود، کاری از ما نمی آید. کار‏‎ ‎‏وقتی از ما ساخته است که اسلامی فکر کنیم و به قرآن و اسلام‏‎ ‎‏گرایش پیدا کنیم و به تعلیمات صدر اسلام عمل کنیم.(258)‏

18 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وعاظ السلاطین، مانع اتحاد مسلمین

‏ما می خواهیم که همۀ ممالک اسلامی اولاً، در محیطی که‏‎ ‎‏خودشان هستند، به حسب حکم اسلام، بین حکومت و بین مردم‏‎ ‎‏مخالفت نباشد و همه با هم باشند و ممالک اسلامی همه با هم‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 207

‏باشند و همه متحد بشوند تا اینکه آسیبی برای آنها واقع نشود.‏‎ ‎‏شما دیدید که ما وقتی که در ایران ملتمان اتحاد پیدا کرد، چه‏‎ ‎‏قدرت بزرگی را شکست داد. ما می خواهیم که یک میلیارد‏‎ ‎‏جمعیت دنیا از مسلمین، اینطور با هم متحد بشوند. اگر متحد‏‎ ‎‏بشوند، نه قضیۀ قدس دیگر باقی می ماند و نه قضیۀ افغانستان و نه‏‎ ‎‏قضایای دیگر و اگر وعّاظ السلاطین بگذارند و اتحاد ما را به هم‏‎ ‎‏نزنند، ان شاءالله ، پیروز خواهیم شد و دوَل اسلامی و ممالک‏‎ ‎‏اسلامی پیروز خواهند شد.‏

‏من از خداوند تبارک و تعالی، عظمت اسلام و مسلمین و‏‎ ‎‏وحدت کلمۀ اسلام و مسلمین را خواهان هستم.(259)‏

21 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد مسلمین تمام بلاد عالم

‏بیخود درصدد تفرقه اندازی هستند. مسلمانها برادرند و تفرقه پیدا‏‎ ‎‏نمی کنند با تبلیغات سوء بعض عناصر فاسد. اصل این مسئله که‏‎ ‎‏شیعه وسنی، شیعه یک طرف و سنی یک طرف، این از روی‏‎ ‎‏جهالت و از روی تبلیغاتی که اجانب کردند پیش آمده است.‏‎ ‎‏چنانچه بین خود شیعه هم اشخاص مختلفی را با هم به مبارزه‏‎ ‎‏وامی دارند، و بین خود برادرهای سنی هم یک طایفه ای را به‏‎ ‎‏طایفۀ دیگر، در مقابل هم قرار می دهند.‏

‏امروز روزی است که تمام طوایف مسلمین مقابل هستند با‏‎ ‎‏قدرتهای شیطانی که اساس اسلام را می خواهند از بین ببرند؛ آن‏‎ ‎‏قدرتهایی که دریافته اند که آن چیزی که خطر برای آنها دارد اسلام‏‎ ‎‏است، آن چیزی که خطر برای آنها دارد وحدت ملتهای اسلامی‏‎ ‎‏است. امروز روزی است که ‏‏[‏‏باید‏‏]‏‏ تمام مسلمین تمام بلاد عالَم با‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 208

‏ هم مجتمع بشوند. امروز روزی نیست که یک دسته ای در یک جا‏‎ ‎‏بگویند ما خودمان، یک دسته ای دیگر در جای دیگر بگویند ما‏‎ ‎‏خودمان. امروز روزی است که همه به دستور اسلام، به دستور‏‎ ‎‏قرآن کریم ‏‏[‏‏باید‏‏]‏‏ با هم متحد باشند، تنازع نکنند. اگر تنازع با هم‏‎ ‎‏بکنند، به هر شیوه ای باشد، به حسب قرآن کریم ممنوع است این‏‎ ‎‏تنازع و اگر تنازع بکنند فشل می آورد و رنگ و بوی انسان را و ملت‏‎ ‎‏را از بین می برد؛ این دستور خدای کریم است. اینهایی که دارند‏‎ ‎‏کوشش می کنند که تفرقه بیندازند و تنازع ایجاد کنند و مع ذلک،‏‎ ‎‏ادعای اسلام می کنند، اینها آن اسلامی را که قرآن کتاب اوست، آن‏‎ ‎‏اسلامی را که کعبه قبلۀ اوست، آن اسلام را نیافته اند وایمان به آن‏‎ ‎‏اسلام نیاورده اند. آنهایی ایمان به اسلام آورده اند که قرآن را،‏‎ ‎‏محتوای قرآن را قبول دارند. محتوای قرآنی که می فرماید که‏‎ ‎‏مؤمنون اخوه هستند، برادر هستند با هم. برادری هر چه اقتضا‏‎ ‎‏می کند باید اینها انجام بدهند. برادری اقتضا می کند که اگر به شما‏‎ ‎‏صدمه ای وارد شد همۀ برادرهایی که در هرجا هستند متأثر باشند.‏‎ ‎‏اگر شما خوشحال باشید همه خوشحال باشند. برادرها، متوجه‏‎ ‎‏باشید که با اسمهای مختلف، با چیزهایی که پخش می کنند و تبلیغ‏‎ ‎‏می کنند، می خواهند بین برادرها را جدایی بیندازند که اثر این‏‎ ‎‏جدایی افکندن بین برادرها، سلطۀ اجانب است بر همه و برگشتن‏‎ ‎‏همان اوضاع سابق است که به همۀ شما، به همۀ ما از مرکز گرفته تا‏‎ ‎‏هر جا بروید ظلم شده است و همه را آزار داده اند.‏

‏باید بیدار باشید شما برادرها. روحانیون محترم کردستان باید‏‎ ‎‏متوجه باشند؛ در مساجد خودشان، در جمعۀ خودشان، در‏‎ ‎‏جماعات خودشان، مردم محل خودشان را بیدار کنند که گول‏‎ ‎‏نخورند از این اجانب پرستها، از اینهایی که می خواهند تفرقه‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 209

‏بیندازند و بعد از اینکه تفرقه انداختند باز ما را برگردانند به آن‏‎ ‎‏حال اول و سلطۀ اجانب مستقر بشود. باید این توجه را همه‏‎ ‎‏بکنید.(260)‏

4 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حل مشکلات در سایه وحدت

‏قرآن کریم که می فرماید که ‏وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ الله ِ جَمیعاً وَ لاتَفَرَّقُوا،‎[16]‎‏ ما‏‎ ‎‏اگر همین یک آیه را، مسلمین اگر همین یک آیه را عمل به آن‏‎ ‎‏بکنند تمام اشکالات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و همه‏‎ ‎‏چیزشان بدون تشبث به غیر رفع می شود.(261)‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم رفع دشمنی دول اسلامی

‏مسلمین باید توجه به قدرت اسلام داشته باشند. این قدرت اسلام‏‎ ‎‏بود که با دست خالی یک ملتی را بر یک دولت غاصب بزرگ و‏‎ ‎‏ابرقدرتهای بزرگ عالَم غلبه داد، این قدرت اسلام بود. چرا‏‎ ‎‏مسلمین از این قدرت غافلند؟ چرا دولتهای اسلامی از این قدرت‏‎ ‎‏اسلام غافل هستند؟ چرا باید در طول سالهای متمادی دولتهای‏‎ ‎‏عربی سیلی بخورند از صهیونیسم؟ چرا باید در تحت سلطۀ‏‎ ‎‏قدرتهای خارجی باشند؟ چرا خودشان با هم مجتمع نمی شوند؟‏‎ ‎‏چرا به آیات شریفۀ قرآن عمل نمی کنند؟ چرا با هم مجتمع‏‎ ‎‏نیستند؟ چرا به احادیث نبی اکرم اعتنا نمی کنند که فرموده است:‏‎ ‎‏مسلمین یدٌ واحِدةٌ علی مَن سِواهُم؟ مع الأسف بین خودشان‏‎ ‎‏اختلافات است. مشکل مسلمین همین است که اختلاف‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 210

‏انداخته اند بینشان. و بعد از جنگ عمومی این نقشه کشیده شد و‏‎ ‎‏قدرت اسلام را دیدند و نقشه کشیده شد و دولتهای اسلامی را از‏‎ ‎‏هم جدا کردند و مسلمین را با هم مخالف کردند و دولتهای‏‎ ‎‏اسلامی با هم دشمن شدند. این مشکلی است که حل باید بشود.‏‎ ‎‏این مشکلی است که در روز عید و در روز عرفه در پناه خانۀ خدا‏‎ ‎‏باید حل بشود. این مشکلی است که سران قوم مجتمع بشوند در‏‎ ‎‏مکۀ معظمه، امر خدای تبارک و تعالی را اطاعت کنند و با هم در‏‎ ‎‏آنجا اجتماع کنند و با هم مشکلات خودشان را در میان بگذارند و‏‎ ‎‏غلبه کنند بر مشکلات خودشان. اگر یک همچو امری واقع بشود‏‎ ‎‏احدی از قدرتها نمی تواند با شما مقابله کند. شما مسلمین همه‏‎ ‎‏چیز دارید. شما مسلمین قدرت اسلام دارید که بالاترین‏‎ ‎‏چیزهاست، بالاترین سلاحهاست. و شما مسلمین صحراها و‏‎ ‎‏دریاهای وسیع و کشورهای بسیار وسیع دارید و غنی هستید. در‏‎ ‎‏عین حالی که شما از حیث همه چیز غنی هستید مع ذلک، بیشتر‏‎ ‎‏مستمندان شما به حال فقر دارند زندگی می کنند؛ این برای این‏‎ ‎‏است که شما به اسلام عمل نمی کنید.(262)‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت تحت لوای توحید

‏من امیدوارم که ممالک اسلامی در این وقتی که دنیا یک تحولی‏‎ ‎‏پیدا کرده است و مستضعفین بیدار شدند و بسیاری از ممالک،‏‎ ‎‏استقلال از سایر ممالک پیدا کرده اند ما مسلمین هم که جمعیتمان‏‎ ‎‏اگر هم باشیم بیشترین جمعیت را داریم، و ذخایرمان بزرگترین‏‎ ‎‏ذخایر است، و افرادمان افراد بزرگ و برجسته است، بتوانیم با‏‎ ‎‏وحدت اسلامی و زیر تعالیم قرآن مجید با هم مجتمع باشیم. در‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 211

‏عین حال که همه در ممالک خودمان استقلال داشته باشیم، لکن‏‎ ‎‏تمام مجتمع باشیم تحت لوای اسلام و توحید و نگذاریم که‏‎ ‎‏دستهای ابرقدرتها در ممالک ما حکومت کند و ما زیر پرچم آنها‏‎ ‎‏باشیم.(263)‏

4 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اجتماع مثل دندانه های شانه

‏من دعا می کنم، به خدای تبارک و تعالی التجا می کنم که ما مسلمین‏‎ ‎‏را بیدار کند و ما را به مقاصد اسلامی خودمان برساند. و دستهایی‏‎ ‎‏که تفرقه بین ممالک اسلامی می خواهند بیندازند قطع کند. و‏‎ ‎‏ممالک اسلامی همه با هم بدون اینکه نژادی در کار باشد، بدون‏‎ ‎‏اینکه زبانی در کار باشد، همان طوری که اسلام خواسته است مثل‏‎ ‎‏دندانه های شانه با هم مجتمع باشند. و اگر مجتمع شدند هیچ‏‎ ‎‏آسیبی به آنها نمی رسد و هیچ کشوری نمی تواند به آنها تعدّی‏‎ ‎‏کند.(264)‏

4 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انسجام ملتها برای حفظ ایران اسلامی

‏من به ملت ایران و سایر ملتهای مستضعف جهان در این قضایایی‏‎ ‎‏که مخالفین اسلام برای اسلام می خواهند پیش بیاورند هشدار‏‎ ‎‏می دهم که باید هر چه این قضایا و این خرابکاریها حجمش زیاد‏‎ ‎‏می شود، حجم انسجام ملتهای مستضعف و مستضعفان جهان‏‎ ‎‏بیشتر بشود. اساس این است که مستکبران جهان، کسانی که از این‏‎ ‎‏ممالک اسلامی و از ممالک مستضعف بهره برداری می کردند و‏‎ ‎‏می کنند احساس خطر کرده اند و چون که ایران را احساس کردند‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 212

‏ که مبدأ قیام عمومی مسلمین و مستضعفان است تمام قوای‏‎ ‎‏خودشان را چه در تبلیغات و چه در خرابکاری متمرکز کردند در‏‎ ‎‏ایران. و باید تمام برادرهای ما در همۀ اقطار عالم ـ که از قراری که‏‎ ‎‏گفته شد بعضی از برادرهای پاکستانی اینجا آمده اند ـ تمام‏‎ ‎‏برادرهای ایمانی که خداوند تعالی در قرآن کریم آنها را برادر‏‎ ‎‏خوانده است توجه کنند به اینکه اگر این نقطۀ بُروز مخالفت با همۀ‏‎ ‎‏ابرقدرتها ـ خدای نخواسته ـ آسیب ببیند، اسلام تا سالهای‏‎ ‎‏طولانی منزوی خواهد شد. و چون همۀ برادرهای ایمانی ما، در‏‎ ‎‏همه جا علاقه به اسلام دارند و اسلام را برای زندگی در این عالم و‏‎ ‎‏در آن عالم مفید و تنها پایگاه می دانند، توجه کنند به اینکه تمام‏‎ ‎‏قدرتهای عالم چه در سطح تبلیغاتی و چه در سطح خرابکاری و‏‎ ‎‏هجوم نظامی قدرتشان را روی هم گذاشته اند که این نقطه ای که از‏‎ ‎‏اینجا شروع شد برای قطع ایادی مستکبران جهان شرقی و غربی،‏‎ ‎‏این را در همین جا خفه کنند و نگذارند جاهای دیگر توجه به اینجا‏‎ ‎‏داشته باشد. از خوف اینکه همان طور که در ایران دستشان قطع‏‎ ‎‏شد از سلطه های همه جانبه و از ذخایر ایران، در جاهای دیگر هم‏‎ ‎‏بشود.‏

‏همان طور که آنها مجهز شدند برای سرکوبی این انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی در ایران از این خوفی که دارند، باید همۀ برادران اسلامی‏‎ ‎‏ما در هر جا که هستند و در هر کشوری که هستند، بلکه تمام‏‎ ‎‏مستضعفان جهان که در زیر سلطۀ قدرتهای شیطانی و زیر چکمۀ‏‎ ‎‏نظامیان قدرتهای شیطانی سرکوب شده اند باید تمام آنها متوجه‏‎ ‎‏باشند و توجه به این معنا داشته باشند که این نقطۀ بُروز مخالفت را‏‎ ‎‏حفظ کنند. اگر ـ خدای نخواسته ـ این نقطه ای که از اینجا شروع‏‎ ‎‏شده است مخالفت با تمام ابر قدرتها و با تمام شیاطین عالم، اگر‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 213

‏این نقطه ـ خدای نخواسته ـ رکود پیدا بکند یا شکست بخورد،‏‎ ‎‏شکست همۀ مستضعفین جهان و همۀ مسلمین جهان وشکست‏‎ ‎‏اسلام در تمام ممالک اسلامی خواهد شد. و اگر این قدرتی که از‏‎ ‎‏ناحیۀ خدا به این ملت اعطا شد و توانایی آن را پیدا کرد که تمام‏‎ ‎‏قدرتهای مجهز بر ضد ملت را خنثی کند و همۀ دستها را از ذخائر‏‎ ‎‏خودش و از ملت خودش قطع بکند، اگر این محفوظ بماند امید‏‎ ‎‏این است که این مطلب در همۀ ممالک اسلامی و در همه جایی که‏‎ ‎‏مستضعفین جهان تحت سلطۀ مستکبرین بودند، در همه جا این‏‎ ‎‏مسئله انجام بگیرد.(265)‏

10 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دست مودّت علیه دشمنان بشریت

‏آیا برای مسلمانان جهان ننگ نیست که با اینهمه سرمایه های‏‎ ‎‏انسانی و مادی و معنوی، با داشتن چنین مکتب مترقی و پشتوانۀ‏‎ ‎‏الهی تن به سلطۀ قدرتمندان مستکبر و دزدان دریایی و زمینی قرن‏‎ ‎‏بدهند؟ آیا وقت آن نرسیده است که هواهای نفسانیه را کنار‏‎ ‎‏گذاشته و با یکدیگر دست مودت و اخوت داده و دشمنان بشریت‏‎ ‎‏را از صحنه خارج و به حیات ننگین ستمبارشان خاتمه دهند؟ آیا‏‎ ‎‏وقت آن نرسیده است که ملت مبارز و غیور فلسطین، بازیهای‏‎ ‎‏سیاسی مدعیان مبارزه با اسرائیل را شدیداً محکوم نموده و با‏‎ ‎‏سلاح گرم، سینۀ اسرائیل دشمن سرسخت اسلام و مسلمین را‏‎ ‎‏بشکافند؟ آیا مسلمانان چه جوابی در مقابل خداوند عظیم که آنان‏‎ ‎‏را دعوت به اعتصام بحبل الله نموده و از تفرقه و نزاع نهی فرموده‏‎ ‎‏است دارند؟ آیا تکلیف خود نمی دانند که از ملت و دولت ایران که‏‎ ‎‏با جهاد مقدس پرچم کفر را سرنگون و پرچم پرعظمت اسلام را‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 214

‏برافراشته است پشتیبانی کنند؟ آیا وعاظ السلاطین سرکوبی‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ایران را از مخالفت با امریکا و اسرائیل لازمتر‏‎ ‎‏می شمارند؟ ما از برادران اسلامی خود در مشارق و مغارب ارض‏‎ ‎‏می خواهیم که با جمهوری اسلامی ایران هم صدا و هم جهت شده‏‎ ‎‏و با یاری خداوند متعال شرّ جنایتکاران را دفع و بساط چپاولگری‏‎ ‎‏را از کشورهای اسلامی و بلاد مستضعفین برچینند و به ندای‏‎ ‎‏خداوند متعال در این امر حیاتی پاسخ مثبت دهند.(266)‏

15 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم اتحاد، مشکل ملتهای مسلمان

‏امریکا باید به حسب آن تزی که دارد و آنکه اختلاف بین مسلمین‏‎ ‎‏بیندازد و بهره برداری کند و همۀ حیثیت مسلمین را و دارایی‏‎ ‎‏مسلمین را و ذخایر مسلمین را بچاپد و مسلمین را به حال مصرفگرا‏‎ ‎‏نگه دارد. آنها البته روی مقاصد پلید خودشان این مسائل را پیش‏‎ ‎‏می آورند و ما هم از آنها توقع اینکه اینطور نباشند نداریم، اما‏‎ ‎‏مسلمین یعنی سران مسلمین، اینها را ما از آنها شکایت داریم و باید‏‎ ‎‏فریاد بزنیم از دست اینها که خودشان را طرفدار اسلام معرفی‏‎ ‎‏می کنند و برخلاف نص قرآن کریم و برخلاف سنت رسول الله اعظم‏‎ ‎‏عمل می کنند و برخلاف مصالح کشورهای زیردست خودشان عمل‏‎ ‎‏می کنند. مشکل مسلمانها این حکومتهایی است که بر آنها دارند‏‎ ‎‏حکومت می کنند و این اختلافاتی است که با دست خود آنها در بین‏‎ ‎‏خودشان ایجاد می شود.‏

‏اگر نبود این طرح امریکا و طرح دوم امریکا به دست فهد و‏‎ ‎‏طرحهایی هم که بعدها خواهند درست کرد، اسرائیل به خودش‏‎ ‎‏حق نمی داد که بیاید و ارتفاعات جولان را به خاک خودش ملحق‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 215

‏کند. این طرحها موجب اختلاف شد و راه را باز کرد برای‏‎ ‎‏اسرائیل.(267)‏

25 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رفع وابستگیها با وحدت مسلمین

‏اگر این دولتهای اسلامی، این دولتهایی که همه چیز دارند، این‏‎ ‎‏دولتهایی که افراد زیاد دارند، این دولتهایی که ذخایر زیاد دارند،‏‎ ‎‏اگر اینها با هم اتحاد پیدا بکنند، در سایۀ اتحاد احتیاج به هیچ چیز‏‎ ‎‏و هیچ کشوری و هیچ قدرتی ندارند، بلکه آنها به اینها محتاج‏‎ ‎‏هستند. اگر مسلمین و دولتهای اسلامی با هم آن پیوند اخوتی که‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم فرموده است حفظ کنند و‏‎ ‎‏ایجاد کنند، نه افغانستان مورد هجمه واقع می شود و نه فلسطین‏‎ ‎‏مورد حمله واقع می شود و نه سایر کشورها. اگر دولتهای اسلامی‏‎ ‎‏با هم وحدت کلمه پیدا بکنند، چه احتیاج به این است که ما‏‎ ‎‏دستمان را پیش امریکا دراز کنیم یا پیش شوروی؟ ما چه احتیاجی‏‎ ‎‏به آنها داریم؟ احتیاج وقتی پیدا می شود که مثل حالا متفرق باشند؛‏‎ ‎‏کشورها از هم جدا باشند. چرا باید کشورها که یک همچو پشتوانه‏‎ ‎‏عظیم دارند و آن قرآن کریم و اسلام عزیز و خدای بزرگ است،‏‎ ‎‏چرا باید با یک همچو پشتوانه ای که آنها را دائم دعوت می کند به‏‎ ‎‏وحدت و از تفرقه اندازی و تفرقه آنها را منع می کند، چرا باید ما در‏‎ ‎‏مقابل کتاب خدا و در مقابل اسلام عزیز تفرقه بیندازیم؟...‏‎ ‎‏کشورهای دیگر چرا از ایران الگو نمی گیرند؟ چرا الگو نمی گیرند‏‎ ‎‏از ایران و وحدت کلمه پیدا نمی کنند و با ملتهای خودشان سازش‏‎ ‎‏نمی کنند، و هر یک با دیگری سازش نمی کند تا اسرائیل بر آنها‏‎ ‎‏غلبه کند؟ و دیدید که اسرائیل بلندیهای جولان را گرفت و اعتنا به‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 216

‏ هیچ یک از شما نکرد و اعلام کرد که هیچ قدرتی نمی تواند‏‎ ‎‏اسرائیل را از این تصمیم برگرداند. چرا باید شما به جای اینکه‏‎ ‎‏همه را دعوت کنید به جبهه گیری در مقابل اسرائیل، در مقابل‏‎ ‎‏اسرائیلی که دشمن اسلام است و دشمن انسان است و دشمن‏‎ ‎‏شماست و دشمن اعراب است و دشمنی با همۀ شماها دارد، شما‏‎ ‎‏در یک همچو حالی تفرقه بین خودتان ایجاد کنید؟ جمعیتها تفرقه‏‎ ‎‏بین خودشان ایجاد کنند؟ گروههای دولتی تفرقه ایجاد کنند؟‏‎ ‎‏جبهه گیری کنند؟ این جبهه گیریها در مقابل اسلام است، در مقابل‏‎ ‎‏قرآن کریم است. قرآن کریم دعوت به وحدت می کند و شماها‏‎ ‎‏دعوت به تفرقه و مقابله با هم. باید عقل را پیشوای خودتان قرار‏‎ ‎‏بدهید و اسلام را مقتدای خودتان قرار بدهید و در مقابل اسلام‏‎ ‎‏همه خاضع باشید و به حکم عقل عمل کنید و عقل و اسلام‏‎ ‎‏می گوید شما با هم متحد باشید و اگر متحد باشید هیچ کشوری به‏‎ ‎‏شما نمی تواند تعدی کند. اسرائیل جرأت به خودش نمی دهد که‏‎ ‎‏در این کشورها باقی بماند و در زمینهای غصبی باقی بماند اگر شما‏‎ ‎‏با هم متحد بشوید. اکنون که با هم اختلاف دارید، اسرائیل فریاد‏‎ ‎‏می زند که هیچ قدرتی نمی تواند ‏‏[‏‏با ما مقابله کند‏‏]‏‏؛ برای اینکه او‏‎ ‎‏پشتوانه اش امریکاست و ملتهای ما پشتوانه شان خداست.‏

‏چه شده است که شما جبهه گیری می کنید؟ می دانید که این‏‎ ‎‏جبهه گیریها برای شما نفعی ندارد بلکه ضرر دارد. اسلام از شما‏‎ ‎‏وحدت می خواهد، اسلام از شما اتحاد می خواهد. اعتصام به‏‎ ‎‏حبل الله می خواهد. چرا با هم اعتصام به حبل الله نمی کنید و هر‏‎ ‎‏کس به یک شاخه، یا شرق یا غرب متوجه شده است؟ بیایید و‏‎ ‎‏دست از این کارها بردارید و همه با هم متحد شوید و همه با هم‏‎ ‎‏برادر شوید. همان طور که خدای تبارک و تعالی فرموده است که‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 217

‏مؤمنین برادر هستند، برادر با هم باشید و دست رد به سینۀ‏‎ ‎‏مخالفان اسلام بزنید و مطمئن باشید که اگر با هم متحد بشوید‏‎ ‎‏پیروز هستید و هیچ قوۀ شرقی و غربی نمی تواند به شما حکومت‏‎ ‎‏کند. من از خدای تبارک و تعالی وحدت کلمۀ مسلمین، آشنا شدن‏‎ ‎‏سران مسلمین به احکام اسلام، آشنا شدن به مصالح مسلمین را‏‎ ‎‏خواستارم و توفیق همه را از خدای تبارک و تعالی امیدوارم.(268)‏

7 / 10 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت مسلمین از برکات انقلاب

‏امروز که در این جلسه ای که در صورت کوچک و در واقع نورانی و‏‎ ‎‏بسیار بزرگ است، طوایف مختلف مسلمین، برادران اهل سنت و‏‎ ‎‏برادران اهل تشیع، دانشگاهیها و فیضیه ایها و همۀ قشرهای‏‎ ‎‏مختلف از بلاد مختلف در این محل مجتمع هستند. این یک‏‎ ‎‏نمونه ای از برکات انقلاب اسلامی است که خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏بر همۀ ما منت گذاشته است که ‏اَصبَحنٰا بِنِعمَتِهِ اِخواناً.‎[17]‎‏ دانشگاه که از‏‎ ‎‏فیضیه دور بود و جدا، امروز با هم پیوند کرده اند و امید است که‏‎ ‎‏این پیوند تا آخر باقی باشد، و برادران اهل تسنن و تشیع با هم‏‎ ‎‏توحید کلمه را آغاز کردند و امیدوارم که تا آخر این توحید و‏‎ ‎‏وحدت باقی باشد.(269)‏

20 / 10 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برادری، مبنای دعوت انبیا

‏ما دیدیم آنچه که در این قرنهای آخر واقع شد خصوصاً در این‏‎ ‎‏پنجاه سال، از آن طرف با تبلیغات وسیع بین برادرهای اهل سنت‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 218

‏ و برادرهای اهل تشیع کوشش کردند که تفرقه ایجاد کنند. با همۀ‏‎ ‎‏وسایل کوشش کردند و این دو جناح بزرگ را از هم جدا کردند،‏‎ ‎‏بطوری که آن طایفه این طایفه را حتی تکفیر می کردند و این طایفه‏‎ ‎‏آن طایفه را، احزاب درست می کردند در کشور. این اختصاص به‏‎ ‎‏کشور ما ندارد، همۀ کشورها احزابی که درست می کردند دو‏‎ ‎‏طایفه را به جان هم می انداختند. حزبها غافل بودند، رؤسای‏‎ ‎‏احزاب غافل بودند که اینها دارند چه می کنند. هر حزبی دشمن‏‎ ‎‏حزب دیگری بود و هر قشری دشمن قشر دیگر. پس ما می بینیم‏‎ ‎‏که آن چیزی که آنها اصرار به آن دارند این است که ما با هم مجتمع‏‎ ‎‏نشویم، ما با هم برادر نباشیم، مسلمانها در هر جا که هستند با‏‎ ‎‏اشکال مختلفه ‏‏[‏‏باشند‏‏]‏‏؛ یک شکل آن ملی گرایی، آن می گوید‏‎ ‎‏ملت فارس، آن می گوید ملت عرب، آن می گوید ملت ترک. این‏‎ ‎‏ملی گرایی که به این معناست که هر کشوری، هر زبانی بخواهد‏‎ ‎‏مقابل کشور دیگر و زبان دیگر بایستد، این آن امری است که‏‎ ‎‏اساس دعوت پیغمبرها را به هم می زند. پیغمبرها که از اول تا‏‎ ‎‏ختمشان آمده اند، مردم را به برادری، به دوستی، به اخوت دعوت‏‎ ‎‏کرده اند. در مقابل آنها یک قشرهای تحصیلکرده در دامن غرب یا‏‎ ‎‏شرق آمده اند و ندانسته، اکثراً ندانسته و بعضی هم دانسته قضیۀ‏‎ ‎‏ملی گرایی را پیش کشیده اند، ملت عرب باید چطور باشد، در‏‎ ‎‏مقابل اینکه اسلام و ملت مسلم باید چه باشند، ملت عرب باید‏‎ ‎‏چه باشد، ملت فارس باید چه باشد، ترک باید چه باشد.‏

‏رنگهای مختلف، این رنگ، رنگ سفید است، آن رنگ، رنگ‏‎ ‎‏سیاه است، آن زرد است، تمام این مسائل، مسائل تفرقه افکن از‏‎ ‎‏این قدرتهای بزرگ و شیطانهای بزرگ است که بین ملتها و بین‏‎ ‎‏افراد انسانها می خواهند تفرقه بیندازند و ما از آن طرف می بینیم که‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 219

‏ اسلام تکیه کرده است بر اخوت با تعبیرهای مختلف. اِنَّمَا‏‎ ‎‏المُؤمِنُونَ اِخْوَة‏‎[18]‎‏ از آن استفاده می شود که کانّه مؤمنین هیچ شأنی‏‎ ‎‏ندارند الاّ برادری، همه چیزشان در برادری خلاصه می شود. در‏‎ ‎‏مقابل این کلمه و سایر کلماتی که در قرآن کریم هست، آنها؛‏‎ ‎‏ابرقدرتها دیده اند که اگر این کلمه و امثال این کلمه تحقق پیدا بکند‏‎ ‎‏آنها دیگر نمی توانند در این کشورها دخالت کنند.‏

‏شما ملاحظه بفرمایید که در این سالهای اخیری که ملت ایران‏‎ ‎‏به تأیید خدای تبارک و تعالی قیام کرد و قشرهای میلیونی آنها، چه‏‎ ‎‏قشرهای روحانی و چه قشرهای دانشگاهی در کنار هم فعال‏‎ ‎‏شدند و همۀ ملت متحد شدند، چه معجزه ای ایجاد کردند. این‏‎ ‎‏برادری در یک محیط کوچک مثل ایران، با یک جمعیت کم در‏‎ ‎‏مقابل جمعیتها چه اعجازی کرد. این اعجاز برای همین‏‎ ‎‏وحدت کلمه و اخوت بود؛ این اخوت و برادری که در ایران پیدا‏‎ ‎‏شد و این تحول عظیمی که پیدا شد و همۀ قشرها را با هم منسجم‏‎ ‎‏کرد، برادران اهل سنت را با اهل تشیع، تشیع را با اهل تسنن،‏‎ ‎‏دانشگاهی را با فیضیه ای و ترک و عرب و فارس، همۀ اینها در‏‎ ‎‏ایران هست، همه با هم. ملاحظه بفرمایید که همین وحدت در یک‏‎ ‎‏جمعیت محدود و در یک کشور محدود با ابرقدرتها چه کرده‏‎ ‎‏است. بیخود نیست که همۀ رسانه های گروهی تمام کشورها‏‎ ‎‏تقریباً، کشورهای بزرگ مسلماً و بعضی کشورهای دیگر، همّشان‏‎ ‎‏را صرف این می کنند که ایران را در نظر مسلمانها بد جلوه بدهند،‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی را بد جلوه بدهند. سرتاسر دنیا را تبلیغات بر‏‎ ‎‏ضد ایران فرا گرفته است. چه شده است که ایران اینقدر مورد‏‎ ‎‏تهاجم تبلیغی واقع شده است و تهاجمهای دیگر؟ این نیست الاّ‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 220

‏ اینکه در ایران این معنی اخوت تا اندازه بسیار زیادی تحقق پیدا‏‎ ‎‏کرده است و آنها دیدند که با این وحدتی که در ایران پیدا شده‏‎ ‎‏است، این انسجامی که در ایران پیدا شده است و پرتوش دارد در‏‎ ‎‏سایر بلاد مسلمین هم می رود، این یک خطر بزرگی است که تمام‏‎ ‎‏منافع ابرقدرتها را منهدم می کند و از بین می برد. اگر این خوف را‏‎ ‎‏نداشتند که ایران سرایت می کند این اخوّتش به سایر کشورها،‏‎ ‎‏کشورها علی حده، بودند و ایران علی حده، بود و برادری بین ایران‏‎ ‎‏و دیگران تحقق پیدا نمی کرد شاید این قدر حمله نمی کردند به ما.‏‎ ‎‏این حملۀ همه جانبۀ تبلیغاتی و غیرتبلیغاتی برای این است که این‏‎ ‎‏انسجام کوچک را دیده اند که دست آنها را از اینجا کوتاه کرده‏‎ ‎‏است. اگر این انسجام پیدا بشود و ان شاءالله ، پیدا می شود، اگر این‏‎ ‎‏انسجام پیدا بشود دست ابرقدرتها از همۀ ذخایر مسلمین کوتاه‏‎ ‎‏می شود و بلکه دست ابرقدرتها از تمام مستضعفین جهان کوتاه‏‎ ‎‏می شود. این وحدت کلمه ای که در ایران پیدا شده است و الآن از‏‎ ‎‏سایر بلاد هم به ما دارند متصل می شوند و دیگران هم دارند‏‎ ‎‏اخوت پیدا می کنند با ایرانیها، من امیدوارم که دولتها هم توجه‏‎ ‎‏کنند، بیدار بشوند، تحلیل کنند مسائل را، ببینند که آیا مسلمانها‏‎ ‎‏همه در کنار هم، هر کدام در کشور خودشان مستقل لکن به ما ...‏

‏اینکه همه مسلمان هستند، در آرمانهای اسلامی با هم باشند،‏‎ ‎‏این خوب است یا هر کشوری با کشور دیگر مخالف؟ آنچه‏‎ ‎‏می تواند مشکلات همۀ کشورها را و مسلمین را از بین ببرد، آیا‏‎ ‎‏اخوّت بین مسلمین است که خدای تبارک و تعالی به او سفارش‏‎ ‎‏فرموده است یا تفرقه بین مسلمین است؟ دولتها اگر با هم متحد و‏‎ ‎‏برادر باشند بهتر می توانند آن چپاولگرها را از صحنه خارج کنند یا‏‎ ‎‏حالا که با هم مختلف هستند و دامن به اختلاف می زنند؟‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 221

‏ما، ملت ایران، دولت ایران، همۀ ایرانیها دستشان را پیش همۀ‏‎ ‎‏مسلمین دراز می کنند و از آنها می خواهند که به این ملت بپیوندند‏‎ ‎‏و برادری را مستحکم کنند و همۀ مسلمین با هم پیوند اخوت‏‎ ‎‏داشته باشند. و ما دستمان را پیش همۀ دولتهای کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی دراز می کنیم و از آنها می خواهیم که به ما بپیوندند و همه‏‎ ‎‏ما با هم برادر باشیم و همان طور که اسلام فرموده است ما همه‏‎ ‎‏دوست، برادر، با هم باشیم تا اینکه مشکلاتمان را حل کنیم. گمان‏‎ ‎‏نکنند اینها که ضررشان در این وحدت ایران است. ایران یک‏‎ ‎‏کشور مسلم است و صلاح حال همه مسلمین را می خواهد. ایران‏‎ ‎‏با همۀ مسلمین خودش را برادر می داند و ما از همۀ مسلمین،‏‎ ‎‏دولتها، ملتها، همه می خواهیم که با ما متحد بشوند در این‏‎ ‎‏مقصدی که ما داریم و آن مقصد اسلام است.‏

‏ما هیچ مقصدی نداریم، نه حکومت می خواهیم به آن معنا که‏‎ ‎‏آن قدرتهای بزرگ می خواهند و نه قدرت می خواهیم به آن معنا و‏‎ ‎‏نه سلطه جویی می خواهیم و ما همه می خواهیم تابع قرآن کریم و‏‎ ‎‏اسلام عزیز باشیم و قرآن کریم و اسلام عزیز همه چیز ما را اداره‏‎ ‎‏می کند. عبرت بگیرند از این وحدت کلمۀ ایران و این اتحادی که‏‎ ‎‏در ایران پیدا شده است بین همه طوایف که آن همه مشکلات را‏‎ ‎‏که از همه عالم رو به ما آورده است حل کردند و حل می کنند.‏‎ ‎‏ببینند که یک وحدت در یک جمعیت کم و در یک محیط کوچک‏‎ ‎‏چطور دنیا را متوجه به خودش کرده است و چطور قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏را از خودش ترسانده است. اگر این قدرت سی و چند میلیونی‏‎ ‎‏ضمیمه بشود به قدرتهای سایر کشورهای اسلام که یک میلیارد‏‎ ‎‏ـ تقریباً ـ جمعیت هستند، این سیل بزرگ یک میلیارد جمعیتی را‏‎ ‎‏اگر منسجم بشوند، کی می تواند درهم بشکند؟‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 222

‏ما به حسب حکم خدای تبارک و تعالی اخوت خودمان را با‏‎ ‎‏همۀ مسلمین جهان، با دولتهای کشورهای اسلامی، با ملتهای‏‎ ‎‏مسلم در هر مذهبی هستند، در هر کشوری هستند، ما برادری‏‎ ‎‏خودمان را با آنها اعلام می کنیم و ما اعلام می کنیم که نظر تجاوز به‏‎ ‎‏هیچ یک از کشورهای اسلامی و غیراسلامی نداریم. ما‏‎ ‎‏می خواهیم که همۀ کشورهای اسلامی در محیط خودشان که‏‎ ‎‏هستند با هم برادر باشند، همانطور که دولت ایران و ملت ایران‏‎ ‎‏یک هستند، برخلاف رژیم سابق که دولت ایران بر ضد ملت و‏‎ ‎‏ملت بر ضد دولت بود، و لهذا، به مجرد اینکه ملت یک انسجامی‏‎ ‎‏پیدا کرد نتوانستند، قدرتهای بزرگ هم نتوانستند آنکه نوکر بی قید‏‎ ‎‏و شرطشان بود نگه دارند.‏

‏این انسجامی که در اینجاست ما می خواهیم که در همۀ کشورها‏‎ ‎‏باشد. همۀ مسلمین ید واحده باشند بر مَن سِواهم. هر کس در محیط‏‎ ‎‏خودش با هر حکومتی که هست و با هر مذهبی که هست در محیط‏‎ ‎‏خودش باشد و مستقل باشد، لکن اینکه مسلمان است با مسلمین‏‎ ‎‏دیگر اخوت داشته باشند، دوستی داشته باشند، پیوند داشته‏‎ ‎‏باشند، ارتشهای همۀ کشورهای اسلامی پشتیبان هم باشند. اگر این‏‎ ‎‏افتراق بین مسلمین نبود ممکن بود که اسرائیل با یک جمعیت کمی‏‎ ‎‏اینطور جسور بشود و همۀ حیثیت مسلمین را زیر پای خودش‏‎ ‎‏بگذارد؟ اگر اختلاف بین کشورهای اسلامی، دولتهای اسلامی‏‎ ‎‏نبود، امریکا می توانست حکومت کند بر همۀ کشورها، منافع همه‏‎ ‎‏کشورها را غارت کند؟ ما عازم هستیم که کشور خودمان را حفظ‏‎ ‎‏کنیم و مستقل، آزاد زندگی کنیم و در کنار هم همۀ مسلمانهای‏‎ ‎‏کشور، بلکه همۀ ساکنین کشور، مذاهب رسمی، همه با هم باشیم و‏‎ ‎‏کشور خودمان را حفظ کنیم و هیچ قدرتی نمی تواند اگر این انسجام‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 223

‏در همین محیط کوچک و با همین جمعیت کم این انسجام باشد،‏‎ ‎‏هیچ کشوری نمی تواند آسیب برساند به ما.(270)‏

20 / 10 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد مستضعفین مانع قدرتمندان

‏یک گرفتاری هم گرفتاری برای همۀ جهان است؛ همۀ مستضعفان‏‎ ‎‏جهان. این گرفتاری به اضافۀ همۀ گرفتاری ها زیر سر امریکا و‏‎ ‎‏شوروی است. اگر امریکا پشتیبانی از اسرائیل نمی کرد، اسرائیل‏‎ ‎‏می توانست فلسطین را غصب کند؟ می توانست ادعا کند که جولان‏‎ ‎‏مال ماست و آن را برای خودشان ثبت کند؟ اگر امریکا نبود و این‏‎ ‎‏قدرت شیطانی نبود، این همه فساد در بلاد مسلمین حاصل‏‎ ‎‏می شد؟ این همه خونریزیهایی که در بلاد مسلمین انجام می شود‏‎ ‎‏با تحریکات امریکاست. امریکا و آنهایی که با او هستند، اینطورند‏‎ ‎‏و از این طرف شوروی هم همینطور. دنیا اگر بخواهد از شرّ فساد‏‎ ‎‏آسوده بشود، باید همۀ مستضعفین دست به هم بزنند و قدرتهای‏‎ ‎‏اینها را محدود کنند در حکومتهای خودشان...بالاخره، اگر‏‎ ‎‏بخواهد بشر، مستضعفین عالم اگر بخواهند یک زندگی‏‎ ‎‏شرافتمندانه انسانی داشته باشند، باید همۀ مستضعفین جهان به‏‎ ‎‏هم دست بدهند و قدرت این قدرتمندانی که حق وتو دارند، اینها‏‎ ‎‏را باید محدود کنند.(271)‏

4 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت مسلمین مسئله مهم قرآن

‏از مسائل مهم سیاسی قرآن دعوت به وحدت و منع از اختلاف‏‎ ‎‏است ـ با تعبیرهای مختلفی که در قرآن کریم هست ـ منع تنازع بین‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 224

‏ مسلمین و سران مسلمین است که نکته اش را هم فرموده است که‏‎ ‎‏لاتَنٰازَعُوا فَتَفشَلُوا وَ تَذْهَبَ ریحُکُم.‏‎[19]‎‏ ما بررسی کنیم به اینکه آیا‏‎ ‎‏این دو اصل مهمی که دو اصل سیاسی مهم اسلامی است، در بین‏‎ ‎‏مسلمین چه وضعی دارد. آیا مسلمین اعتنایی کرده اند به این دو‏‎ ‎‏اصل؟ و آیا تبعیتی کرده اند از این دو اصل مهمی که اگر اطاعت از‏‎ ‎‏آن بکنند، تمام مشکلات مسلمین حل می شود و اگر اطاعت نکنند‏‎ ‎‏فشل می شوند و رنگ و بویشان از بین می رود؟‏

‏مسلمین دو طایفه هستند؛ یک طایفه ملتهای اسلامی است،‏‎ ‎‏توده های مردمی است و یک دسته آنهایی هستند که حکومت بر‏‎ ‎‏این توده ها می کنند و سردمدار کشورهای خودشان هستند. ما‏‎ ‎‏بررسی کنیم از این سردمداران و این دولتهایی که در اسلام هر‏‎ ‎‏کدام در یک کشوری حکومت می کنند و همه هم مدعی اسلام‏‎ ‎‏هستند و مدعی تبعیت از کتاب الله ، ببینیم که اینها آیا به این اصل‏‎ ‎‏سیاسی مهم کتاب الله عمل کرده اند یا پشت کردند و مخالفت. از‏‎ ‎‏آن طرف باز یک اصل دیگری هست که باز از اصول مهم است که‏‎ ‎‏مسلمین نباید تحت سلطۀ کفار باشند. خدای تبارک و تعالی برای‏‎ ‎‏هیچ یک از کفار سلطه بر مسلمین قرار نداده است و نباید مسلمین‏‎ ‎‏این سلطه کفار را قبول بکنند. این از اصولی ‏‏[‏‏می باشد‏‏]‏‏ که از امور‏‎ ‎‏سیاسی است و قرآن کریم طرح کرده است و مسلمین را به آن‏‎ ‎‏دعوت کرده است. ما الآن می بینیم که در کشورهای اسلامی،‏‎ ‎‏سران کشورهای اسلامی یا با هم در نزاع واقع شده اند و منازعات‏‎ ‎‏سیاسی، منازعات تبلیغاتی می کنند و یا با هم تفاهم و اتحاد‏‎ ‎‏ندارند. بین کشورهای اسلامی اتحاد می بینیم که نیست، تنازع هم‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 225

‏ هست؛ گاهی تنازع مسلحانه و گاهی و بسیاری از اوقات تنازع‏‎ ‎‏تبلیغاتی و سیاسی و در اثر این تنازع ها فشل شده اند.‏

‏قرآن کریم اخطار کرده است به اینکه اگر تنازع کنید فشل‏‎ ‎‏می شوید. شما آثار فشل را در مسلمین مشاهده می کنید، آثار فشل‏‎ ‎‏را در کشورهای عربی مشاهده می کنید. فشل شدن از این بدتر چه‏‎ ‎‏که کشورهای پهناور اسلامی با همۀ قدرتی که از حیث سیاسی، از‏‎ ‎‏حیث نظامی، از حیث ذخایر دارند، در مقابل اسرائیل همه فشل‏‎ ‎‏هستند؟ شما فشل را چه می دانید؟ جز این است که نتواند یک‏‎ ‎‏دولتی یا یک ملتی کاری که باید انجام بدهد، کاری که باید برای‏‎ ‎‏حفظ نظام خودش انجام بدهد، نتواند انجام بدهد؟ دشمنی که‏‎ ‎‏حمله بر اسلام کرده است و حمله بر بلاد مسلمین کرده است و هر‏‎ ‎‏روز توسعه را زیاد می کند و قانع به یک کشور هم برای خودش‏‎ ‎‏نیست، مسلمین در مقابل او فشل هستند. شما ملاحظه کنید این‏‎ ‎‏کودکهایی که از لبنان و جنوب لبنان آمده اند و این کودکهایی که‏‎ ‎‏وارث شهدای اسلام هستند، ما در مقابل اینها چه جواب داریم؟‏‎ ‎‏وجدان زندۀ انسان در مقابل این کودکهایی که با دلهای کوچک‏‎ ‎‏خودشان اینجا آمده اند و از اسلام می خواهند پشتیبانی کنند و در‏‎ ‎‏محلهای خودشان مورد ظلم و تعدی اسرائیل هستند، مسلمانها در‏‎ ‎‏مقابل اینها چه جواب دارند؟ در حدیث شریف رسول اکرم‏‎ ‎‏ـ صلی الله علیه و آله ـ هست که «اگر مسلمی فریادی بزند‏‎ ‎‏«یٰا لَلمُسلِمین» و اجابت نکنند از او، مسلم نیستند آنها»‏‎[20]‎‏ و من از‏‎ ‎‏اینجا فریاد می کنم: یا لَلمُسلِمین! ای مسلمانهای جهان! ای دولتهای‏‎ ‎‏مدعی اسلام! ای ملتهای مسلمان جهان! به داد اسلام برسید، به داد‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 226

‏ مظلومینی که در فشار قدرتهای بزرگ هستند برسید، به داد این‏‎ ‎‏بچه های کوچکی که مادرها و پدرهای خودشان را از دست‏‎ ‎‏داده اند برسید، به داد این کشورهایی که مورد هجوم ابرقدرتها‏‎ ‎‏واقع شده اند برسید، به داد خودتان برسید، به داد ملتهای خودتان‏‎ ‎‏برسید، ای مسلمانهای جهان! قدرتهای بزرگ دارند با‏‎ ‎‏حیله گری هایی که دارند و با تبلیغاتی که دارند و با کسانی که وابسته‏‎ ‎‏به آنهاست، در داخل کشورهای اسلامی بر همه چیز اسلام سلطه‏‎ ‎‏پیدا می کنند؛ پیدا کرده اند. اسلام را دریابید ای مسلمانهای جهان!‏‎ ‎‏ای اشخاصی که از همه کشورها، از بسیاری از کشورها به ایران‏‎ ‎‏آمده اید و وضع ایران را از نزدیک ملاحظه می کنید و بعضی از‏‎ ‎‏شما یا همه رفته اند و اوضاع غرب و جنوب ایران را ملاحظه‏‎ ‎‏کرده اند و آن چیزهایی را که به دست امریکا و به دست وابستۀ‏‎ ‎‏امریکا صدام است ملاحظه کرده اید، به دنیا برسانید.‏

‏اگر از افغانستان اطلاع ندارید، علمای افعانستان و بسیاری از‏‎ ‎‏محترمین افغانستان اینجا هستند، در ایران هستند؛ از آنها سؤال‏‎ ‎‏کنید که به افغانستان چه می گذرد. ای مسلمین! به داد اسلام‏‎ ‎‏برسید. ابرقدرتها با اسلام مخالفند، ابرقدرتها اسلام را‏‎ ‎‏نمی خواهند باشد؛ برای اینکه مشاهده می کنند که در زیر پرچم‏‎ ‎‏اسلام اگر یک میلیارد جمعیت مجتمع بشوند، برای آنها در دنیا‏‎ ‎‏زندگی کردن دیگر مشکل می شود و دست جنایتکار همۀ آنها قطع‏‎ ‎‏می شود. چه شده است مسلمین را و چه شده است سران مسلمین‏‎ ‎‏را که همۀ حیثیت و آبروی خودشان را نثار امریکا کرده اند؟ چه‏‎ ‎‏شده است اینها را که خزاین بزرگ اسلامی را که مال ملتهای‏‎ ‎‏پابرهنۀ ضعیف است به امریکا تقدیم می کنند و امریکا در مقابل‏‎ ‎‏این تقدیم از اسرائیل طرفداری می کند و می گوید که اسرائیل را ما‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 227

‏ به اینها نمی فروشیم؟ چه شده است مسلمین را؟ چرا باید مسلمین‏‎ ‎‏اینطور باشند؟ چرا باید دستگاههای تبلیغات مسلمین بر ضد یک‏‎ ‎‏دسته از مسلمین که می خواهند خودشان را نجات بدهند از‏‎ ‎‏سلطه های خارجی و از دزدهای بین المللی، این تبلیغات به ضد‏‎ ‎‏همین طایفه هستند؟ چه شده است که جبهه بندی می کنند در‏‎ ‎‏مقابل ایران؟ مگر ایران چه کرده است؟ چه شده است که بعض از‏‎ ‎‏روحانیون درباری، ایران را تکفیر می کنند؟ قرآن تصریح می کند که‏‎ ‎‏اگر کسی ادعای اسلام کرد، او را مسلم بدانید، از او قبول کنید، او‏‎ ‎‏را رد نکنید. اینها از اسلام چه خبر دارند؟ ما فریاد می کنیم که ما‏‎ ‎‏مسلم هستیم، و می خواهیم قرآن کریم و دستورات رسول اکرم را‏‎ ‎‏در این کشور پیاده کنیم. و ما بیشتر از بیست سال مخالفت خودمان‏‎ ‎‏را با اسرائیل و با امریکا اعلام کرده ایم و باز این نویسندگان‏‎ ‎‏مجلات، روزنامه ها و این گویندگان رادیوها ما را متهم می کنند که‏‎ ‎‏با اسرائیل دوستی داریم. ما با اسرائیل دوستی داریم یا آنهایی که‏‎ ‎‏می بینند و مشاهده می کنند که اسرائیل با مسلمین دارد چه‏‎ ‎‏می کند؟ اسرائیل لبنان را به چه حالت کشانده است؟ و اسرائیل با‏‎ ‎‏سوریه چه دارد می کند؟ بلندیهای جولان را به کشور خودش‏‎ ‎‏متصل کرده است و آمالش بیشتر از اینهاست، لکن شما می گویید‏‎ ‎‏که ما او را می خواهیم ‏‏[‏‏به رسمیت‏‎ ‎‏]‏‏بشناسیم. ما دوستی داریم با او‏‎ ‎‏که بیش از بیست سال است فریاد کرده ایم این غدۀ سرطانی را‏‎ ‎‏اجتماع کنید و از بین مسلمین بیرون کنید، بیت المقدس را از او‏‎ ‎‏بگیرید، کشورهای اسلامی را از این غده سرطانی آزاد کنید یا شما‏‎ ‎‏که اسرائیل را می خواهید با حیله هایی ‏‏[‏‏به رسمیت‏‏]‏‏ بشناسید و‏‎ ‎‏یک کشور در مقابل اسلام و هوادار یک همچو کشوری باشید که‏‎ ‎‏ظلمش بر همه جهانیان واضح است؟ و شما جرأت دارید در مقابل‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 228

‏ خدا ایستاده اید و دشمن خدا و دشمن سرسخت مسلمین را‏‎ ‎‏می خواهید سلطه به او بدهید و می خواهید آرامش به او بدهید و‏‎ ‎‏می خواهید بشناسید؟ شما اسرائیل را بشناسید، او شما را‏‎ ‎‏نمی شناسد. و شما ایستادید و نشستید تا اسرائیل بر همۀ شما‏‎ ‎‏ـ خدای نخواسته ـ حکومت کند.‏

‏ای ملتهای مسلم! ای ملتهای مظلوم همۀ کشورهای اسلامی!‏‎ ‎‏ای ملتهای عزیزی که در تحت سلطۀ اشخاصی واقع شدید که‏‎ ‎‏ذخایر شما را تقدیم امریکا می کند و شما خودتان با زحمت و ذلت‏‎ ‎‏زندگی می کنید! بیدار بشوید، برخیزید از جا. ای مستضعفین‏‎ ‎‏جهان! برخیزید و در مقابل ابرقدرتها بایستید که اگر ایستادید، اینها‏‎ ‎‏هیچ کاری نمی توانند بکنند. شما دیدید که ملت مسلم ایران با هم‏‎ ‎‏متحد شدند و با هم قیام کردند و با دست خالی بدون اسلحه در‏‎ ‎‏مقابل آن قدرتهای عظیم شیطانی محمدرضا و آن قدرتهای‏‎ ‎‏ابرقدرتها که پشت سر او صف بندی کرده بودند، آنها همه را به‏‎ ‎‏کنار زدند و این دولت فاسد را و این سلطنت غیرقانونی فاسد را با‏‎ ‎‏قدرت ایمان خودشان و با بانگ «الله اکبر» از صحنه بیرون کردند و‏‎ ‎‏به جهنم فرستادند، و به جای او دولت اسلامی ـ دولتی که الآن در‏‎ ‎‏ایران مشاهده می کنید، یک دولت اسلامی است، یک دولتی‏‎ ‎‏است که طرفدار ضعفاست، طرفدار مستضعفین جهان است ـ‏‎ ‎‏یک همچو دولتی را بپا کردند، با اینکه نه قدرت مالی و نه قدرت‏‎ ‎‏بدنی و نه قدرت نظامی داشتند، لکن قدرت ایمانی داشتند.‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی اگر شما او را نصرت کنید شما را نصرت‏‎ ‎‏می کند؛ ‏اِنْ تَنْصُرُوا الله َ یَنْصُرکُم وَ یُثَبِّتْ اَقْدامَکُم.‎[21]‎‏ اگر خدا را نصرت‏‎ ‎‏بکنید، نصرت خدا به نصرت دین اوست، به نصرت بندگان‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 229

‏اوست، به نصرت مظلومین است. ...‏

‏پس اسلام امروز مظلوم است و قرآن مهجور است. احکام‏‎ ‎‏قرآن مهجور است به اینکه در مأذنه ها اذان می گویید و نماز‏‎ ‎‏می خوانید و اکثر احکام سیاسی اسلام را اعتنا به آن ندارید، از‏‎ ‎‏مهجوریت بیرون نمی رود قرآن. البته قرائت قرآن و حاضر بودن‏‎ ‎‏قرآن در تمام شئون زندگی انسان از امور لازم است، لکن کافی‏‎ ‎‏نیست. قرآن باید در تمام شئون زندگی ما حاضر باشد. قرآن وقتی‏‎ ‎‏می فرماید: ‏وَاعْتَصِمُوا بِحَبلِ الله ِ جَمیعاً وَ لاتَفَرَّقُوا،‎[22]‎‏ می فرماید: ‏وَ لاتَنازَعُوا‎ ‎فَتَفشَلُوا وَ تَذْهَبَ ریحُکُم؛‎[23]‎‏ اینطور احکام مترقی سیاسی که اگر به آن‏‎ ‎‏عمل بشود سیادت عالم مال شماست. این قرآن را مهجور کردیم‏‎ ‎‏همه و اعتنا نکردیم به این مسائل. باید قرآن در همۀ شئون وارد‏‎ ‎‏بشود، قرائت قرآن باید بشود. قرآن، ذکر، همه باید در همه جا‏‎ ‎‏باشد. در همۀ شئون انسانی اسلام باید قرآن وارد بشود، لکن‏‎ ‎‏بعضش باشد و بعض نباشد، اشکال است.(272)‏

21 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد مسلمین، تودهنی به آمریکا

‏و من ان شاءالله ، امیدوارم که همۀ مسلمین بیدار بشوند و توجه بکنند‏‎ ‎‏به اینکه چنانچه جلوی امریکا و این مهره های امریکا، که برای‏‎ ‎‏خاطر امریکا و منافع او به اسلام صدمه وارد می آورند مثل اسرائیل‏‎ ‎‏و مثل صدام ـ ان شاءالله ، مردم بیدار بشوند و بفهمند ـ اگر به اینها‏‎ ‎‏مهلت داده بشود، همۀ مسلمین به تباهی کشیده خواهند شد. و‏‎ ‎‏امریکا محدود نیست آمالش به یک کشور و دو کشور و اینها، هر‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 230

‏جایی را می خواهد او تحت سیطرۀ او باشد. و امروز روزی است که‏‎ ‎‏ما اعتقادمان این است که باید مسلمین با هم متحد بشوند و تودهنی‏‎ ‎‏بزنند به امریکا و بدانند که می توانند؛ توانایی این امر را دارند، هم‏‎ ‎‏قدرت پرسنلی و افراد دارند و هم ملت باهاشان موافق است، اگر‏‎ ‎‏امری بکنند، کاری بکنند و هم امکانات زیاد دارند؛ شریان حیات‏‎ ‎‏امریکا و غرب بسته به نفت این منطقه است.(273)‏

14 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اجتماع تحت پرچم توحید

‏ما همه در تحت لوای توحید مجتمع هستیم. ایران مال همه است و‏‎ ‎‏توحید مذهب همه است و مبدأ و معاد ایدۀ همه است و ما این‏‎ ‎‏مشترکات را داریم و ملت واحده هستیم. و لازم است که در مسائل‏‎ ‎‏ایران، همه در صحنه باشیم و همه با هم ید واحده باشیم که دیگرانی‏‎ ‎‏که می خواهند به همه ماها تعدی کنند، چه با اسم اسلام، چه با اسم‏‎ ‎‏سایر مذاهب، به مسلمین جهان و به ملتهای مظلوم جهان ظلم و ستم‏‎ ‎‏روا می دارند، با هم تشریک مساعی کنیم در اینکه یک راه پیدا کنیم‏‎ ‎‏برای جلوگیری از ستم در تمام قشرهای انسانهای دنیا.(274)‏

27 / 8 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همه ممالک اسلامی، وطن مسلمین

‏ما جدایی مابین خودمان و مسلمین احساس نمی کنیم و امیدواریم‏‎ ‎‏که مسلمین هم احساس بکنند که همۀ ممالک، ممالک اسلام است‏‎ ‎‏و همه مال همۀ مسلمین.(275)‏

12 / 10 / 61

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 231

فِرَق اسلامی دست در دست هم

‏همان طور که امریکا برای توطئه آماده است، ما هم باید برای مبارزه‏‎ ‎‏و مقابله آماده باشیم. مادامی که بخواهیم مستقل باشیم و زیر بار‏‎ ‎‏وابستگی نرویم، باید تحمل این مشکلات و قدرت مبارزه با آن را پیدا‏‎ ‎‏کنیم. امروز ما وارث کشوری هستیم که وابسته به شرق و غرب بود؛ و‏‎ ‎‏شرقزده و غربزده هم در رأس امور بودند. بنابراین، باید محکم‏‎ ‎‏بایستیم و این جمهوری را که در مقابل همۀ انحرافات ایستاده است‏‎ ‎‏حفظ کنیم. برادران و خواهران مذاهب گوناگون، همه دست در دست‏‎ ‎‏یکدیگر بگذارند و از حیثیت و کیان اسلام و جمهوری اسلامی دفاع‏‎ ‎‏کنند و از این هیاهوها نترسند، که ما شکست نمی خوریم.(276)‏

3 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لااله الاّالله ، محور اتحاد مسلمین

‏اگر مسلمانان به دستورات اسلامی رفتار کنند و وحدت کلمۀ خود را‏‎ ‎‏حفظ نمایند و از اختلاف و تنازع که مایۀ شکست آنهاست دست‏‎ ‎‏بکشند، در سایۀ پرچم «لا اله الاّ الله » از تجاوز دشمنان اسلام و‏‎ ‎‏جهانخواران مصون خواهند شد، و دست شرق و غرب را از بلاد‏‎ ‎‏عزیز مسلمین قطع خواهند کرد، زیرا هم عدۀ اینها فزونتر و هم‏‎ ‎‏ذخایرشان بی پایان است.و از همه بالاتر قدرت غیر متناهی خداوند‏‎ ‎‏پشتیبان آنان است، و قدرتهای بزرگ به اینان محتاج هستند.(277)‏

22 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، شرط ایستادگی مقابل قدرتها

‏تا مجتمع نشوید، تا دستتان را به هم ندهید، تا اخوت اسلامی را‏‎ ‎‏حفظ نکنید، نمی توانید در مقابل این قدرتها بایستید.(278)‏

21 / 1 / 62


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 232

بیداری مسلمین برای اتحاد

‏مستضعفین جهان، چه آنها که زیر سلطۀ امریکا و چه آنها که زیر‏‎ ‎‏سلطۀ سایر قدرتمندان هستند اگر بیدار نشوند و دستشان را به هم‏‎ ‎‏ندهند و قیام نکنند، سلطه های شیطانی رفع نخواهد شد. و همه باید‏‎ ‎‏کوشش کنیم که وحدت بین مستضعفان در هر مسلک و مذهبی که‏‎ ‎‏باشند، تحقق پیدا کند که اگر خدای ناخواسته، سستی پیدا شود، این‏‎ ‎‏دو قطب مستکبر شرق و غرب مانند سرطان همه را به هلاکت‏‎ ‎‏خواهند رساند. ما عازم هستیم که تمام سلطه ها را نابود سازیم، و‏‎ ‎‏شما هم کوشش کنید که ملتها را با حق همراه کنید. و آنچه مهم است‏‎ ‎‏این است که شما در مذهب خود و ما در مذهب خودمان اخلاص را‏‎ ‎‏حفظ و به خدای تبارک و تعالی اعتماد داشته باشیم تا عنایت او‏‎ ‎‏شامل حال ما باشد و ما را از تحت این سلطه ها خارج سازد.(279)‏

20 / 2 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت مسلمانان، چاره دردها

‏یک چاره که اساس چاره هاست و ریشۀ این گرفتاریها را قطع‏‎ ‎‏می کند و فساد را از بن می سوزاند، وحدت مسلمانان، بلکه تمامی‏‎ ‎‏مستضعفان و دربند کشیده شدگان جهان، است. و این وحدت، که‏‎ ‎‏اسلام شریف و قرآن کریم بر آن پافشاری کرده اند، با دعوت و‏‎ ‎‏تبلیغ دامنه دار باید به وجود آید. و مرکز این دعوت و تبلیغ مکّۀ‏‎ ‎‏معظّمه در زمان اجتماع مسلمین برای فریضۀ حج است.(280)‏

12 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

طرح ارتش مشترک جهان اسلام

‏اگر ان شاءالله آن وحدت بین مسلمین و دولتهای کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی که خداوند تعالی و رسول عظیم الشأنش خواسته اند و امر‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 233

‏به آن و اهتمام در آن فرموده اند حاصل شود، دولتهای کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی با پشتیبانی ملتها می توانند یک ارتش مشترک دفاعیِ بیش‏‎ ‎‏از صد میلیونیِ تعلیم دیدۀ ذخیره و یک ارتش ده ها میلیونی زیر‏‎ ‎‏پرچم داشته باشند، که بزرگترین قدرت را در جهان به دست‏‎ ‎‏آورند. و اکنون که این حاصل نیست، دولتهای اسلامی منطقه و‏‎ ‎‏حواشی آن می توانند یک ارتش ذخیره ده ها میلیونی و یک ارتش‏‎ ‎‏بیش از ده میلیونیِ تحت پرچم برای دفاع از کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏داشته باشند، که این نیز فوق قدرتهاست. و امید است دولتهای‏‎ ‎‏منطقه، با قطع نظر از زبان و نژاد و مذهب، فقط تحت پرچم اسلام‏‎ ‎‏در این امر فکر کنند و طرح آن را بریزند؛ و از ننگ خضوع در برابر‏‎ ‎‏ابرقدرتها نجات یابند، و شیرینی استقلال و آزادی را بچشند. و‏‎ ‎‏برای به دست آوردن چنین قدرتی لازم است هر یک از دولت ها با‏‎ ‎‏تفاهم با ملت خود برای دفاع از کشورشان یک چنین طرح‏‎ ‎‏حیاتبخشی را در دست مطالعه قرار دهند؛ و از کشور اسلامی‏‎ ‎‏ایران در این امر که مدافع کشورهای خود و برادران اسلامی‏‎ ‎‏خویش است الهام بگیرند.(281)‏

12 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اجتماع مسلمین، تنها سخن ما

‏ملت ایران و گویندگان ایران نصیحت شان همیشه بر دولت های‏‎ ‎‏اسلامی این بوده است که آقا، بیایید با هم مجتمع بشویم! بیایید با‏‎ ‎‏هم باشیم! ما نمی خواهیم بیاییم ممالک شما را بگیریم، ما‏‎ ‎‏مملکت گیر نیستیم، لکن مدافع از حق خودمان هستیم. خوب، ما‏‎ ‎‏به این حرفمان همیشه پایبند بوده ایم. از اول حرف ما یک کلمه‏‎ ‎‏بوده تا حالا. نه آن وقت می گفتیم که عرب مقابل عجم، مجوس اند‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 234

‏اینها یا آنها چه هستند، نه آن وقت ما این حرف را می زدیم، نه‏‎ ‎‏حالا، نه بعدها. حرف ما یکی است که مسلمان ها با هم مجتمع‏‎ ‎‏بشوند، و این گرگهایی که ریخته اند به جان مسلمین، اینها را از بین‏‎ ‎‏ببرند. کنارشان بزنند. دستشان را کوتاه کنند. می گویند نمی شود،‏‎ ‎‏خوب، ما دیدیم ایران کرد و شد.(282)‏

1 / 10 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدرت برتر اجتماع مسلمین

‏ما باید این مطلب را به مردم دنیا بفهمانیم که هر کسی نمی داند،‏‎ ‎‏بداند که امروز وضع غیرسابق است. و مظلومین باید برخیزند از‏‎ ‎‏جا، و مظلومین باید داد خودشان را از ستمکاران بگیرند. و این‏‎ ‎‏یک مطلب شدنی است. و مسلمین باید با هم باشند، و مع الأسف‏‎ ‎‏باز بسیاری از سران مسلمین کارشکنی می کنند. مسلمین با هم‏‎ ‎‏باشند، اگر مسلمین با هم باشند، یک قدرتی را تشکیل می دهند که‏‎ ‎‏هیچ یک از این قدرتها مثل آن قدرت نیست. برای اینکه، یک‏‎ ‎‏میلیارد جمعیت ایماندار غیر یک میلیارد جمعیت بی ایمان است،‏‎ ‎‏غیر صدمیلیارد جمعیت بی ایمان است.(283)‏

9 / 12 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فریاد برائت مسلمین در حج

‏مسلمانان حاضر در مواقف کریمه، از هر ملت و مذهب که هستند،‏‎ ‎‏باید به خوبی بدانند که دشمن اصلی اسلام و قرآن کریم و پیامبر‏‎ ‎‏عظیم الشأن ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ ابر قدرتها، خصوصاً‏‎ ‎‏امریکا و ولیدۀ فاسدش اسرائیل است که چشم طمع به کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی دوخته و برای چپاول مخازن عظیم زیرزمینی و‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 235

‏ روی زمینی این کشورها از هیچ جنایت و توطئه ای دست بردار‏‎ ‎‏نیستند. و رمز موفقیت آنان در این توطئۀ شیطانی تفرقه انداختن‏‎ ‎‏بین مسلمانان، به هر شکل که بتوانند، می باشد. در مراسم حج‏‎ ‎‏ممکن است اشخاصی، از قبیل ملاّهای وابسته به خود، را وادار‏‎ ‎‏کنند که اختلاف بین شیعه و سنی ایجاد کنند؛ و آنقدر به این پدیدۀ‏‎ ‎‏شیطانی دامن زنند که بعض ساده دلان باور کنند و موجب تفرقه و‏‎ ‎‏فساد شوند. برادران و خواهران هر دو فرقه باید هوشیار باشند. و‏‎ ‎‏بدانند که این کوردلان جیره خوار با اسم اسلام و قرآن مجید و‏‎ ‎‏سنت پیامبر می خواهند اسلام و قرآن و سنت را از بین مسلمین‏‎ ‎‏برچینند؛ یا لااقل به انحراف کشانند. برادران و خواهران باید‏‎ ‎‏بدانند که امریکا و اسرائیل با اساس اسلام دشمنند؛ چرا که اسلام‏‎ ‎‏و کتاب و سنت را خار راه خود و مانع از چپاولگری شان می دانند؛‏‎ ‎‏چرا که ایران با پیروی از همین کتاب و سنت بود که در مقابل آنان‏‎ ‎‏بپاخاست و انقلاب نمود و پیروز شد. امروز توطئه بر ضد ایران و‏‎ ‎‏حکومت آن و حزب الله در حقیقت توطئه برای محو اسلام و کتاب‏‎ ‎‏و سنت است. و ایران بهانه ای بیش نیست. اینان با ایران زمان شاه‏‎ ‎‏که حکومتش جان نثار آنان بود و ایران را در همه چیز وابسته به‏‎ ‎‏آنان کرده و نقشۀ اسلام زدایی را دنبال می کرد بسیار موافق بودند.‏‎ ‎‏و با ایران امروز که دستشان را از منابع و مخازن کشورمان قطع‏‎ ‎‏کرده و مستشاران و وابستگان به آنان را از کشور رانده است‏‎ ‎‏مخالفند. از طرف دیگر، دشمن حقیقی آنها هم اسلام است. مگر‏‎ ‎‏آنکه اسلامی ساخته و پرداختۀ بعضی حکومتها و آخوندهای بدتر‏‎ ‎‏از آنان باشد که با آن موافقند. و آن اسلام نیز حامی آنان و مدافع‏‎ ‎‏منافع آنان است. و از آن دیدگاه است که فریاد مظلومانۀ حجاج‏‎ ‎‏ایرانی را در مرکز وحی و مهبط ‏أَذٰانٌ مِنَ الله ِ وَ رَسُولِهِ الَیِ النّٰاسِ یَوْمَ الْحَجِّ

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 236

الأکْبَرِ أنَّ الله َ بَرِی ءٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ وَ رَسُولُهُ‎[24]‎‏ در گلو خفه می کنند و به کفر‏‎ ‎‏آنان فتوا می دهند. پس، در این مقطع زمانی تکلیف الهی حجاج‏‎ ‎‏است که اگر مطلبی از گویندگان شنیدند که بوی ایجاد اختلاف بین‏‎ ‎‏صفوف مسلمانان را می دهد، انکار کنند؛ و برائت از کفار و‏‎ ‎‏سردمداران آنان را از وظایف خود در مواقف کریمه بدانند؛ تا حج‏‎ ‎‏آنها حج ابراهیمی ابوالأنبیاـ صلوات الله علیه ـ باشد و حج‏‎ ‎‏محمدی  ‏‏ـ‏‏ صلی الله علی و آله وسلم. و الاّ ‏ما أکْثَرَ الضَّجِیجَ وَ أَقَلَّ‎ ‎الحجِیجَ‎[25]‎‏ دربارۀ آنها صادق است.(284)‏

4 / 6 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حج میعادگاه مسلمین جهان

‏با توجه به اینکه فریضۀ حج یکی از بزرگترین فریضه های‏‎ ‎‏عبادی ـ سیاسی اسلام و کنگرۀ عظیم حج در مواقف معظمه از‏‎ ‎‏بزرگترین کنگره های جهان اسلام است، حجاج محترم جهان را دور‏‎ ‎‏هم گردآورده، و در مصالح اسلام و مشکلات مسلمین تبادل آرا‏‎ ‎‏نموده، و در حل مشکلات و راه رسیدن به آرمان مقدس اسلام‏‎ ‎‏تصمیمات لازم را اتخاذ نمایید؛ و راههای اتحاد بین همۀ طوایف و‏‎ ‎‏مذاهب اسلامی را بررسی کنید؛ و در امور سیاسی مشترک بین همۀ‏‎ ‎‏طوایف مشکلاتی را که برای همۀ مسلمین جهان به دست دشمنان‏‎ ‎‏سرسخت اسلام پیش آمده است، که اهمّ آن اختلاف انگیزی بین‏‎ ‎‏صفوف مسلمانان است، را چاره اندیشی بنمایید.‏

‏همان طور که همه می دانیم، در سده های اخیر آتش افروز این‏‎ ‎‏معرکۀ خطرناک قدرتهای جهانخوار شرق و غرب می باشند، که از‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 237

‏وحدت بیش از یک میلیارد مسلمان وحشت دارند، و با تمام قوا،‏‎ ‎‏مستقیماً یا به دست عمال منحرف خود، به این اختلافات دامن‏‎ ‎‏می زنند، تا بر مقدرات مسلمانان جهان مسلط و بر آنها حکومت نموده‏‎ ‎‏و ذخایر بی پایان آنان را چپاول نمایند.ان شاءالله در مقابله با تبلیغات‏‎ ‎‏دروغین رسانه های گروهی، و از آن بدتر آخوندهای درباری که با قلم‏‎ ‎‏و بیان علیه جمهوری اسلامی بپا خاسته اند، پیروز شوید.(285)‏

28 / 4 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

از خود راندن تفرقه افکنان

‏هان! ای مسلمانان قدرتمند، به خود آیید و خود را بشناسید و به‏‎ ‎‏عالم بشناسانید؛ و اختلافات فرقه ای و منطقه ای را، که به دست‏‎ ‎‏قدرتهای جهانخوار و عمال فاسد آنها برای غارت شما و پایمال‏‎ ‎‏کردن شرف انسانی و اسلامی شما بار آمده، به حکم خدای تعالی‏‎ ‎‏و قرآن مجید به دور افکنید؛ و تفرقه افکنان، از قبیل آخوندهای‏‎ ‎‏جیره خوار و ملیگرایان بیخبر از اسلام و مصالح مسلمین را از خود‏‎ ‎‏برانید، که ضرر اینان بر اسلام از ضرر جهانخواران کمتر نیست.‏‎ ‎‏اینان اسلام را وارونه نشان می دهند، و راه را برای غارتگران باز‏‎ ‎‏می کنند. خداوند تعالی اسلام و ممالک مسلمین را از شرّ‏‎ ‎‏جهانخواران و پیوستگان و وابستگان به آنان نجات دهد.(286)‏

25 / 5 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ترس جهانخواران از اتحاد مسلمین

‏با صفوف فشردۀ خود، وحدت بین قشرهای مختلف را تحکیم‏‎ ‎‏نموده، و همه را به یک سو و یک جهت سوق داده، و تفرقه اندازان‏‎ ‎‏و گروهگرایان و خدمتگزاران چشم و گوش بسته به شرق و غرب‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 238

‏را مطرود کرده و به انزوا کشیده اید؛ و اقشار مختلف را قشر واحد‏‎ ‎‏کرده و همه را در خدمت کشور و ملت و دین جاوید حق در‏‎ ‎‏آورده اید؛ و از جهت سیاسی ایران امروز را زبانزد همۀ کشورهای‏‎ ‎‏دوست و دشمن کرده اید. دوستان چشم خود را به نهضت‏‎ ‎‏اسلامی، که تجدید حیات اسلام را نموده، دوخته اند؛ برای‏‎ ‎‏وحدت اسلامی در زیر پرچم توحید، که ندای آن از این گوشۀ دنیا‏‎ ‎‏بلند و به سراسر جهان طنین افکنده است، به کوشش و جهاد‏‎ ‎‏برخاسته اند. و دشمنان از خوف این بارقۀ الهی، که می رود دست‏‎ ‎‏جنایت آنان را از بلاد و عباد خداوند کوتاه کند، به دست و پا‏‎ ‎‏افتاده اند. ولی قدرت اسلامْ آرام را از آنان گرفته، و از یکپارچگی‏‎ ‎‏ملتهای اسلامی و به دنبال آن مستضعفان جهان لرزه به اندامشان‏‎ ‎‏افتاده است. و دولتهای کوچک و بزرگ و شرق و غرب در هوای‏‎ ‎‏رابطه با ایران و جمهوری اسلامی در تلاشند. و همۀ این امور از‏‎ ‎‏عنایات خاص خداوند متعال و برکات اسلام بزرگ است. «وَ لاَ‏‎ ‎‏حولَ و لا قُوّةَ إِلاّ بِالله العَلی العظیم».(287)‏

25 / 5 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

چاره اساسی، وحدت مسلمین

‏به حجاج محترم و زائران بیت الله الحرام، از هر کشور و هر طایفه و‏‎ ‎‏تابع هر مذهب هستند، متواضعانه عرض می کنم شما همه ملت‏‎ ‎‏اسلام و تابع پیامبر و پیرو دستورات قرآن مجید هستید؛ و همه،‏‎ ‎‏دشمنان غدار مشترک دارید، که با ایجاد اختلاف به واسطۀ عمال‏‎ ‎‏بدبخت خود و رسانه های گروهی و تبلیغات تفرقه افکن در طول‏‎ ‎‏تاریخ، بویژه در سده های اخیر و بالأخص در عصر حاضر، همۀ‏‎ ‎‏دولتها و ملتهای اسلامی را در اسارت کشیده اند، و ذخایر غنی‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 239

‏بلاد شما و دسترنج مظلومان کشورهای شما را به غارت برده و‏‎ ‎‏می برند؛ و درصدد هستند که حکومتها را گوش و چشم بسته و‏‎ ‎‏دربست به خدمت خود گمارند، و ملتها را به دست آنان مصرفی‏‎ ‎‏بار بیاورند و از رشد انسانی و ابتکار صنعتی کشورهای مظلوم با‏‎ ‎‏حیله ها و توطئه های شیطانی جلوگیری کنند، و وابستگی هرچه‏‎ ‎‏بیشتر و اتکا به غرب و شرق را روزافزون کنند، و مجال تفکر برای‏‎ ‎‏استقلال و ابتکار را به هیچ کس ندهند، و نفسهایی که برای بیداری‏‎ ‎‏ملتها آماده اند در سینه ها خفه کنند. و وضع نکبتباری که در‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی و سایر کشورهای مظلوم مشاهده می کنید‏‎ ‎‏زاییدۀ همین توطئه های دشمنان مشترک مسلمانان و مظلومان‏‎ ‎‏است. پس، اکنون که در مرکز اسلام حیاتبخش به امر خدا و ندای‏‎ ‎‏رسولش گرد آمده اید و از هر ملت و مذهب در این مکان عظیم‏‎ ‎‏اجتماع کرده اید، برای این درد مهلک و سرطان کشنده‏‎ ‎‏چاره اندیشی کنید. و باید بدانید که چارۀ اساسی در سایۀ وحدت‏‎ ‎‏همۀ مسلمین و اجتماع همگانی در قطع ید ابرقدرتها از کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی است، و عملی کردن شعائر مواقف کریمه و مشاهد‏‎ ‎‏مشرفه در کشورهای خویش است. و قدم اول زدودن یأس از‏‎ ‎‏دلهاست که عمال خبیث آنان با کوشش غرب و شرق در جانهای‏‎ ‎‏مسلمین جایگزین کردند، و به آنها باورانده اند که بدون وابستگی‏‎ ‎‏به یک ابرقدرت نمی شود به زندگانی خود ادامه داد.(288)‏

25 / 5 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، نیاز دائمی ما

‏امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی به ملت قهرمان ایران سلامت‏‎ ‎‏بدهد و «هفتۀ وحدت» را واقعاً وحدت درست کنند، نه اینکه فقط‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 240

‏ما «هفتۀ وحدت» می گیریم. ما محتاج به وحدت هستیم در‏‎ ‎‏سالیان دراز، همیشه. قرآن کریم که ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ ما دستور داده و به‏‎ ‎‏مسلمین دستور وحدت داده، برای یک سال و ده سال و صد سال‏‎ ‎‏نیست، برای سرتاسر عالم است در سرتاسر تاریخ. و ما محتاج به‏‎ ‎‏این هستیم که عملاً وحدت را محقق کنیم و محقق هست و نگه‏‎ ‎‏داریم این وحدت را. ما الآن هم در بین راه هستیم و باید این‏‎ ‎‏وحدت را حفظ کنیم. و من امیدوارم که با برکت وحدت ملت‏‎ ‎‏ایران، این وحدت در سایر کشورهای اسلامی هم پیدا بشود که‏‎ ‎‏دارد پیدا می شود، و همۀ مسلمین دست واحد بشوند بر اعدا‏‎ ‎‏چنانچه در روایت‏‎[26]‎‏ هست.(289)‏

9 / 9 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت مسلمین شرط مناسک حج

‏شرط همۀ مناسک و مواقف برای رسیدن به آرزوهای فطری و‏‎ ‎‏آمال انسانی، اجتماع همۀ مسلمانان در این مراحل و مواقف و‏‎ ‎‏وحدت کلمۀ تمامی طوایف مسلمین است بدون اعتنا به زبان و‏‎ ‎‏رنگ و قبیله و طایفه و مرز و بوم و عصبیتهای جاهلی، و هماهنگ‏‎ ‎‏خروشیدن بر دشمن مشترک است که دشمن اسلام عزیز است و‏‎ ‎‏در این عصر از آن سیلی خورده است و آن را مانع غارتگریهای‏‎ ‎‏خود می داند و با تفرقه افکنی و نفاق پراکنی می خواهد این مانع‏‎ ‎‏ملموس را از سر راه خود بردارد. و عمال مزدور آنان که در رأس‏‎ ‎‏آنها آخوندهای حسود دنیاگرای درباری اند و در هر جا و هر وقت‏‎ ‎‏خصوصاً در ایام حج و مراسم الهی آن، مأمور اجرای این مقاصد‏‎ ‎‏شوم می باشند. مسلمانان در مواقف و مراسم این عبادت که یکی‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 241

‏از مقاصد بزرگ آن، اجتماع مسلمین از تمام بقاع زمین برای منافع‏‎ ‎‏مستضعفان جهان است، و کدام نفع بالاتر از کوتاه کردن دست‏‎ ‎‏جهانخواران از ممالک اسلامی است، لازم است با هوشیاری‏‎ ‎‏مراقب اعمال ضد اسلامی و قرآنی این عمال خبیث و آخوندهای‏‎ ‎‏نفاق افکن باشند و آنان را که با نصیحت به اسلام و منافع مسلمین‏‎ ‎‏وقعی نخواهند گذاشت، از خود برانند که اینان از طاغوتیان‏‎ ‎‏شیطانتر و پستترند.(290)‏

16 / 5 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دست برادری حجاج به یکدیگر

‏لازم است حجاج بیت الله الحرام در این مجمع عمومی و سیل‏‎ ‎‏خروشان انسانی فریاد برائت از ظالمان و ستمکاران را هر چه‏‎ ‎‏رساتر برآورند و دست برادری را هر چه بیشتر بفشارند و مصالح‏‎ ‎‏عالیۀ اسلام و مسلمین مظلوم را فدای فرقه گرایی و ملیگرایی‏‎ ‎‏نکنند و برادران مسْلم خود را هر چه بیشتر متوجه به توحید کلمه‏‎ ‎‏و ترک عصبیتهای جاهلی که جز به نفع جهانخواران و وابستگان‏‎ ‎‏آنان تمام نمی شود بنمایند، که این خود نصرت خداوند تعالی‏‎ ‎‏است و وعدۀ حق تعالی به امید واثق شامل حالشان می شود. و اگر‏‎ ‎‏خدای نخواسته از عمال جهانخواران که در رأس آنان آخوندهای‏‎ ‎‏جیره خوار تفرقه افکن واقعند پیروی کنند، به معصیت بزرگی‏‎ ‎‏دست زده اند و مشمول غضب قادر جبار خواهند شد و در قید و‏‎ ‎‏بند ابرقدرتها باقی خواهند ماند و باید به خداوند از آن پناه‏‎ ‎‏برد.(291)‏

16 / 5 / 65

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 242

ظهور قدرت اسلام با برادری مسلمین

‏علمای اعلام و خطبای محترم کشورهای اسلامی دولتها را دعوت‏‎ ‎‏کنند که از وابستگی به قدرتهای بزرگ خارجی خود را رها کنند و با‏‎ ‎‏ملت خود تفاهم کنند؛ در این صورت پیروزی را در آغوش خواهند‏‎ ‎‏کشید. و نیز ملتها را دعوت به وحدت کنند؛ و از نژادپرستی که‏‎ ‎‏مخالف دستور اسلام است بپرهیزند؛ و با برادران ایمانی خود در هر‏‎ ‎‏کشوری و با هر نژادی که هستند دست برادری دهند که اسلام بزرگ‏‎ ‎‏آنان را برادر خوانده. و اگر این برادری ایمانی با همت دولتها و ملتها و‏‎ ‎‏با تأیید خداوند متعال روزی تحقق یابد، خواهید دید که بزرگترین‏‎ ‎‏قدرت جهان را مسلمین تشکیل می دهند. به امید روزی که با خواست‏‎ ‎‏پروردگار عالم این برادری و برابری حاصل شود.(292)‏

15 / 3 / 68

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

وحدت شیعه و سنی

‏ ‏

‏ ‏

مطرح نبودن قضیه شیعه و سنی

‏ما با مسلمین اهل تسنن یکی هستیم؛ واحد هستیم که مسلمان و‏‎ ‎‏برادر هستیم. اگر کسی کلامی بگوید که باعث تفرقه بین ما‏‎ ‎‏مسلمانها بشود، بدانید که یا جاهل هستند یا از کسانی هستند که‏‎ ‎‏می خواهند بین مسلمانان اختلاف بیندازند. قضیۀ شیعه و سنی‏‎ ‎‏اصلاً در کار نیست، ما همه با هم برادریم.(293)‏

23 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شیعه و سنی، اهل ملت واحد

‏شنیده شده که عده ای وضع کردستان عزیز را مغشوش کرده اند و‏‎ ‎‏نمی خواهند بگذارند مسلمانان آسایش داشته باشند و برخلاف‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 243

‏اسلام عمل می کنند. این عده به ارتش، که اکنون به سوی ملت‏‎ ‎‏مسلمان برگشته و از آن تبعیت می کنند، حمله می برند و آنها را‏‎ ‎‏مورد توهین قرار می دهند. این قبیل کارها برخلاف اسلام و مصالح‏‎ ‎‏مردم مسلمان است. مردم کردستان و سایر نقاط باید بدانند که‏‎ ‎‏هرگونه حمله به ارتش و ژاندارمری از نظر ما مردود است. و ما با‏‎ ‎‏برادران اهل سنت خود هیچ اختلافی نداریم، همه اهل ملت واحد‏‎ ‎‏و قرآن واحد هستیم.(294)‏

28 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تساوی حقوق شیعه و سنی

‏برادرهای سنی ما مثل ما هستند، با ما هیچ فرقی ندارند در حقوق؛‏‎ ‎‏حقوق همۀ آنها داده خواهد شد. شرکت کنند آنها هم در آنچه‏‎ ‎‏سرنوشت آنها را تعیین می کند. به حرف اشخاصی که بین آنها‏‎ ‎‏می خواهند تفرقه بیندازند، می خواهند به اسم سنی و شیعه بین ما‏‎ ‎‏برادرها را جدایی بیندازند و منافع ما را به جیب دیگران بکنند، به‏‎ ‎‏حرف اینها اعتنا نکنید.‏

‏فردا همه ـ شیعه و سنی و اقلیتهای مذهبی ـ همه بیایند و رأی‏‎ ‎‏بدهند و کشور خودشان را از این گرفتاری و آشفتگی رهایی‏‎ ‎‏بخشند. همۀ اقشار ملت با ملت شریک هستند در حقوق؛ و حقوق‏‎ ‎‏همه به آنها داده خواهد شد. اقلیتهای مذهبی در اسلام احترام‏‎ ‎‏دارند، حقوق دارند؛ حقوق آنها داده خواهد شد. در عمل به‏‎ ‎‏مذهب ـ به مذهب خودشان، در رأی دادن برای وکلای خودشان‏‎ ‎‏آزادند. همۀ اقشار آزاد هستند. و این معنا که بین شماها پخش‏‎ ‎‏می کنند که روحانیون می خواهند حق شما را نگذارند به شما‏‎ ‎‏برسد، بدانید که این خیانتی است که اینها می کنند به ملت ما.‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 244

‏روحانیون در رأس آنها هستند که حقوق را، حقوق شماها را‏‎ ‎‏محترم می شمارند. روحانیون تابع قرآن و اسلام هستند.(295)‏

9 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برادری اهل سنت و شیعه

‏عوامل اجانب که منافع خود و اربابانشان را در خطر می بینند، برای‏‎ ‎‏تحریک برادران اهل سنت و دامن زدن به برادرکشی، قضیۀ شیعه‏‎ ‎‏و سنی را طرح نموده و می خواهند با شیطنت بین برادران اختلاف‏‎ ‎‏ایجاد کنند. در جمهوری اسلامی همۀ برادران سنی و شیعه در کنار‏‎ ‎‏هم و با هم برادر و در حقوق مساوی هستند. هر کس خلاف این را‏‎ ‎‏تبلیغ کرد، دشمن اسلام و ایران است و برادران کُرد باید این‏‎ ‎‏تبلیغات غیراسلامی را در نطفه خفه کنند.(296)‏

29 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اختلاف شیعه و سنی، جنایت بدخواهان

‏من مکرر اعلام کرده ام که در اسلامْ نژاد، زبان، قومیت و گروه و‏‎ ‎‏ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین ـ چه اهل سنت و چه شیعی ـ‏‎ ‎‏برادر و برابر و همه برخوردار از همۀ مزایا و حقوق اسلامی‏‎ ‎‏هستند. از جمله جنایتهایی که بدخواهان به اسلام مرتکب شده اند‏‎ ‎‏ایجاد اختلاف بین برادران سنی و شیعی است. من از همۀ برادران‏‎ ‎‏اهل سنت تقاضا دارم که این شایعات را محکوم و شایعه سازان را‏‎ ‎‏به جزای اعمالشان برسانند.(297)‏

6 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 245

شیعه، مذهبی در کنار مذاهب

‏در اسلام نژاد، گروه، دستجات، زبان، این طور چیزها مطرح‏‎ ‎‏نیست. اسلام برای همه است و به نفع همه. و ما با شما برادر‏‎ ‎‏هستیم به حکم قرآن، به حکم اسلام؛ و از هم جدا نیستیم. با‏‎ ‎‏کردها، با ترک ها، با بلوچ ها، همه برادر و باید با هم زندگی کنیم.‏

‏الآن یک مملکتی است که دست اجانب از آن کوتاه شده، و این‏‎ ‎‏جنایتکارهای داخلی هم یا فرار کردند، یا در زوایا هستند. البته آنها‏‎ ‎‏به این زودی نمی توانند، خارجی ها، آنهایی که منافع ما را‏‎ ‎‏می بردند، به این زودی نمی توانند که دست بردارند و ما هم به آنها‏‎ ‎‏مجال نخواهیم داد ان شاءالله . آن چیزی که من تأکید کردم یکی‏‎ ‎‏همین معنا بود که گمان نکنند برادرهای سُنّی ما که در اسلام این‏‎ ‎‏معنا مطرح باشد که فرقی مابین شما و ما باشد. همان طور که چهار‏‎ ‎‏مذهبی که در اهل تسنُّن هست، چه طور آن مذهب با آن مذهب‏‎ ‎‏دوتاست، لکن برادرند همه، دشمن نیستند، این هم یک مذهب‏‎ ‎‏خامسی است که دشمنی در کار نیست، همه برادر؛ همه مسلمان؛‏‎ ‎‏همه اهل قرآن؛ همه تابع رسول اکرم.(298)‏

7 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم حضور در جماعت اهل سنت در حج

‏لازم است برادران ایرانی و شیعیان سایر کشورها از اعمال‏‎ ‎‏جاهلانه، که موجب تفرق صفوف مسلمین است احتراز کنند و‏‎ ‎‏لازم است در جماعات اهل سنت حاضر شوند و از انعقاد و‏‎ ‎‏تشکیل نماز جماعات در منازل و گذاشتن بلندگوهای مخالف‏‎ ‎‏رویّه اجتناب نمایند و از افتادن روی قبور مطهره و کارهایی که‏‎ ‎‏گاهی مخالف شرع است جداً اجتناب کنند.(299)‏

29 / 6 / 58


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 246

متابعت از قضات اهل سنت در وقوفین

‏6ـ طواف را به نحو متعارف که همۀ حجاج به جا می آورند، به جا‏‎ ‎‏آورند و از کارهایی که اشخاص جاهل می کنند احتراز شود و‏‎ ‎‏مطلقاً از کارهایی که موجب وَهْن مذهب است باید احتراز شود.‏

‏7ـ در وقوفیْن، متابعت از حکم قضات برادران اهل سنت لازم‏‎ ‎‏و مجزی است اگر چه قطع به خلاف داشته باشید.(300)‏

29 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احتراز از اختلاف

‏یک دسته از مسلمانان شیعه هستند و یک دسته ای از مسلمانان‏‎ ‎‏سنی، یک دسته حنفی و یک دسته ای حنبلی و دسته ای اخباری‏‎ ‎‏هستند؛ اصلاً طرح این معنا، از اول درست نبود. در یک جامعه ای‏‎ ‎‏که همه می خواهند به اسلام خدمت کنند و برای اسلام باشند، این‏‎ ‎‏مسائل نباید طرح شود. ما همه برادر هستیم و با هم هستیم؛ منتها‏‎ ‎‏علمای شما یک دسته فتوا به یک چیز دادند و شما تقلید از علمای‏‎ ‎‏خود کردید و شدید حنفی؛ یک دسته فتوای شافعی را عمل کردند و‏‎ ‎‏یک دستۀ دیگر فتوای حضرت صادق را عمل کردند، اینها شدند‏‎ ‎‏شیعه، اینها دلیل اختلاف نیست. ما نباید با هم اختلاف و یا یک‏‎ ‎‏تضادی داشته باشیم، ما همه با هم برادریم. برادران شیعه و سنی باید‏‎ ‎‏از هر اختلافی احتراز کنند. امروز اختلاف بین ما، تنها به نفع آنهایی‏‎ ‎‏است که نه به مذهب شیعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفی و یا‏‎ ‎‏سایر فِرق، آنها می خواهند نه این باشد نه آن، راه را اینطور می دانند‏‎ ‎‏که بین شما و ما اختلاف بیندازند. ما باید توجه به این معنا بکنیم که‏‎ ‎‏همۀ ما مسلمان هستیم و همۀ ما اهل قرآن و اهل توحید هستیم، و‏‎ ‎‏باید برای قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت بکنیم.(301)‏

30 / 4 / 59


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 247

اختلاف شیعه و سنی خطرناکتر از ملی گرایی

‏از ملی گرایی خطرناکتر و غم انگیزتر، ایجاد خلاف بین اهل سنت و‏‎ ‎‏جماعت با شیعیان است، و القای تبلیغات فتنه انگیز و دشمنی ساز‏‎ ‎‏بین برادران اسلامی و ایمانی است. و بحمدالله تعالی در انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی ایران هیچ اختلافی بین این دو طایفه وجود ندارد و همه با‏‎ ‎‏دوستی و اخوت در کنار هم زندگی می کنند. و اهل سنت که در‏‎ ‎‏ایران جمعیتش بیشمارند و در اطراف و اکناف کشور زیست‏‎ ‎‏می کنند و دارای علما و مشایخ بسیار هستند، با ما برادر و ما با آنها‏‎ ‎‏برادر و برابریم. و آنان با نغمه های نفاق افکنانه ای که بعضی‏‎ ‎‏جنایتکاران و وابستگان به صهیونیسم و امریکا، ساز نموده اند‏‎ ‎‏مخالفند. و برادران اهل سنت در کشورهای اسلامی بدانند که این‏‎ ‎‏عمال وابسته به قدرتهای شیطانی بزرگ، خیرخواه مسلمین و‏‎ ‎‏اسلام نیستند و لازم است مسلمانان از آنها تبرّی کنند و به تبلیغات‏‎ ‎‏نفاق افکنانه آنان گوش فرا ندهند. من دست برادری به تمام‏‎ ‎‏مسلمانان متعهد جهان می دهم و از آنان می خواهم که به شیعیان با‏‎ ‎‏چشم برادری عزیز نگاه کنند؛ و با این عملشان همانند همیشه‏‎ ‎‏نقشه های شوم اجانب را خنثی کنند.(302)‏

21 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تجمع شیعه و سنی به برکت انقلاب

‏این جماعات بسیار مؤثر است، بسیار خوب است. اگر برکت‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی جز این نبود، این یک برکت بزرگی است که ما‏‎ ‎‏را و همۀ برادرهای اهل تشیّع و تسنّن را یک جا جمع کرده و‏‎ ‎‏همه مان برای اسلام می خواهیم کوشش کنیم. و باید همۀ ما توجه‏‎ ‎‏داشته باشیم که مبادا یک وقت تبلیغی بشود که در طول تاریخ‏‎ ‎‏تقریباً شده است که ما را، برادرها را از هم جدا کردند. اهل سنت‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 248

‏ را با ما جدا کردند. ما را از آنها جدا کردند. باید اینها را توجه‏‎ ‎‏بکنیم. باید ما با هم برادر باشیم. نگذاریم دیگران بیایند همه‏‎ ‎‏چیزمان را ببرند و ما بنشینیم سرش دعوا بکنیم سر یک چیزی که‏‎ ‎‏نباید دعوا بکنیم. در هر صورت جماعات باید، این جمعه ها باید‏‎ ‎‏هر چه بیشتر و هر چه بزرگتر، و ملت باید هر چه بیشتر به این‏‎ ‎‏جماعات، حاضر بشود و جمعه را بزرگ بشمارد. و خطبا هم در‏‎ ‎‏خطبه های خودشان مردم را بیدار کنند. مردم را دعوت کنند به‏‎ ‎‏صلاح، دعوت کنند به اینکه این توطئه هایی که در اطراف هست‏‎ ‎‏الآن این توطئه ها برای محو اسلام است. بیدار کنند مردم را تا‏‎ ‎‏ـ ان شاء الله ـ توفیق حاصل بشود. و ملت ما الآن که بیدار است و‏‎ ‎‏متوجه است برسد به آنجایی که همۀ احکام اسلام در این مملکت‏‎ ‎‏پیاده بشود، و این الگویی بشود از برای همۀ ممالک اسلامی.‏

‏و این جلسه ای که آقایان درست کردند و اجتماع کردند و‏‎ ‎‏برادرهای اهل سنت و اهل تشیع همه جمع شدند و مسائل را طرح‏‎ ‎‏کردند، بسیار کار خوبی است. و من متشکرم از همه که ـ ان شاءالله ‏‎ ‎‏باز هم اجتماعاتشان را بکنند و رسیدگی به حال ملت بکنند. شما ‏‏ـ‏‎ ‎‏باید به حال این ملت رسیدگی کنید. از توطئه ها خبر بشوید و‏‎ ‎‏جلوگیری کنید و مردم را بیدار بکنید. و امیدوارم که این اجتماعات‏‎ ‎‏در بلاد دیگر از مسلمین هم باشد. و همۀ گرفتاریهایی که ملت‏‎ ‎‏دارد، حَلاّلش خود شماها باشید.(303)‏

3 / 10 / 59

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

اختلاف شیعه و سنی، نقشۀ ابرقدرتها

‏شما برادران می دانید که به هر نحوی تشبثات خارجی ‏‏[‏‏در کار است‏‏]‏‎ ‎‏و آنهایی که در راه آنها قدم برمی دارند به اسم اسلام، یا به‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 249

‏اسماء دیگر، همه درکارند که این انقلاب را که به نفع همۀ کشور و‏‎ ‎‏خصوص طبقه های کشاورز و کارگر و مستضعفان است، از بین‏‎ ‎‏ببرند و باز این کشور را که با خون صدها هزار نفر و معلولین به ما‏‎ ‎‏اعطا شده است، با ایجاد اختلاف از بین ببرند و بر ما همه و بر شما‏‎ ‎‏همه است که هوشیار باشیم و این توطئه ها را یا ازبین ببریم و یا با‏‎ ‎‏بی اعتنایی از کنار آنها عبور کنیم. الآن اجتماعاتی هست که به اسم‏‎ ‎‏شیعه و سنی بنا بر ایجاد اختلاف دارند؛ همان طوری که وابستگان‏‎ ‎‏به قدرت بزرگ امریکا در طائف‏‎[27]‎‏ این مسئله را طرح کردند و‏‎ ‎‏برای خدمتگزاری به امریکا که دنبالش خدمتگزاری به شوروی‏‎ ‎‏هم است، نقشۀ اختلاف بین برادران را ریختند و دنبال او در کشور‏‎ ‎‏خودمان هم، اشخاصی دارند همان نقشه را پیاده می کنند؛ غافل از‏‎ ‎‏آنکه اگر ـ خدای نخواسته ـ این قدرتهای بزرگ در ایران برگردند،‏‎ ‎‏نه اسلامی و نه اهل سنتی و نه اهل تشیعی باقی می گذارد. اگر اینها‏‎ ‎‏این دفعه ـ خدای نخواسته ـ برگردند، برای اینکه از این برادران‏‎ ‎‏سنی و شیعه صدمه دیدند و از اجتماعات آنها نفعهای خودشان را‏‎ ‎‏و چپاولگریهای خودشان را از دست داده اند، این دفعه بدانید که‏‎ ‎‏ـ خدای نخواسته ـ اگر آنها برگردند، اساس اسلام را که منشأ‏‎ ‎‏اجتماع شما برادران بود، از بین خواهند برد. برادران بیدار باشند و‏‎ ‎‏کسانی که درصدد این هستند که بین برادران شیعی و سنی‏‎ ‎‏اختلاف بیندازند، اگر وابسته به امریکا یا شوروی هستند، آنها‏‎ ‎‏نصیحت را معلوم نیست بپذیرند و اما اگر وابسته به آنها نیستند و‏‎ ‎‏برای اسلام و برای کشور اسلامی خودشان و برای مسلمین‏‎ ‎‏می خواهند کاری بکنند، راه ایجاد اختلاف نیست. راه، این است‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 250

‏ که تمام گروهها، را با هم آشتی بدهند و این اجتماعی که بحمدالله ‏‎ ‎‏در ایران پیدا شده است و این وحدت کلمه ای که بین همۀ قشرهای‏‎ ‎‏کشور پیدا شده است، کوشش کنند که محفوظ باشد.‏

‏ما در سایۀ آرامش و وحدت می توانیم این کشور را به مقاصد‏‎ ‎‏عالیۀ اسلامی برسانیم و این مستضعفین را از آن ظلمهایی که در‏‎ ‎‏طول تاریخ به آنها شده است، نجات دهیم. اگر آرامش نباشد،‏‎ ‎‏کشاورزی نخواهد بود و اگر آرامش نباشد، صنعت راه نخواهد‏‎ ‎‏افتاد. اگر آرامش نباشد، اصلاحاتی که باید بشود و برای‏‎ ‎‏مستضعفین عمل بشود، نخواهد شد. شما می بینید که در کردستان‏‎ ‎‏و در خوزستان که آشوب بپاکردند ـ و بعضی از آنها هم که آشوب‏‎ ‎‏را بپاکردند با اسم اسلام بود ـ تاکنون دولت نتوانسته است در‏‎ ‎‏آنجاها یک عمل چشمگیر مثبتی ایجاد کند؛ برای اینکه محیط‏‎ ‎‏ناآرام فرصت نمی دهد که کسانی که بخواهند خدمت کنند،‏‎ ‎‏درست بتوانند خدمت کنند. چه طور ممکن است که کشاورزی در‏‎ ‎‏یک محیطی که خرمنها را اشخاص فاسد آتش می زنند، به نتیجه‏‎ ‎‏برسد؟ و چه طور ممکن است صنعت در یک محیطی که کارگران‏‎ ‎‏را به اعتصاب و اشتغال به کارهای غیر انسانی وادار می کنند، تأثیر‏‎ ‎‏داشته باشد و نتیجه بدهد؟‏

‏برادران من، برادران اهل سنت، برادران اهل تشیع، همه توجه‏‎ ‎‏داشته باشید که ریشه های فسادی که شماها را در تحت فشار ظلم‏‎ ‎‏و زیر چکمه های دژخیمان خودشان خرد کردند در طول تاریخ و‏‎ ‎‏الآن از بین شما بحمدالله رفته اند و می روند، اینها در صددند که با‏‎ ‎‏اسمهای مختلف شما را به جان هم بیندازند و نتیجه بگیرند. الآن‏‎ ‎‏در اطراف کشور همین اشخاصی که می خواهند این کشور را به‏‎ ‎‏حلقوم امریکا یا شوروی بیندازند، مشغول فعالیت اند. دراطرافی‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 251

‏که شماها هم هستید مشغول اند، درشمال بیشتر مشغول اند، در‏‎ ‎‏خود تهران مشغول اند و اجتماعاتی دارند.(304)‏

24 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

یکی بودن مصلحت شیعه و سنی

‏آنهایی که می خواهند بین اهل سنت و اهل تشیع فاصله ایجاد کنند‏‎ ‎‏نه سنی هستند نه شیعه. اینها اصلاً به اسلام کار ندارند. و الاّ کسی‏‎ ‎‏که به اسلام اعتقاد داشته باشد، در یک زمانی که با وحدت همۀ‏‎ ‎‏مسلمین باید پیشروی کنیم و پیروز بشویم ان شاءالله ، این نمی آید‏‎ ‎‏دامن بزند به اختلاف و مسائل اختلافی را طرح کند، اینها نیست‏‎ ‎‏جز اینکه اشاره ای از خارج هست. و قدرتهای بزرگ فهمیدند که‏‎ ‎‏آن چیزی که آنها را عقب زده است اسلام است و وحدت مسلمین‏‎ ‎‏و برادری بین همۀ گروههای اسلامی، از این جهت، از اینجا شروع‏‎ ‎‏کردند که اینها را به هم بزنند.‏

‏و شماها بحمدالله خودتان بیدار هستید و ملت را در آنجا بیدار‏‎ ‎‏کنید. به همۀ آنها سفارش کنید که ماها برادر بودیم و هستیم و‏‎ ‎‏خواهیم بود و مصلحت شما مصلحت ماست، مصلحت ما‏‎ ‎‏مصلحت شماست. ما همۀ قرآن شریف را باید حفظ کنیم. ما همه‏‎ ‎‏دین اسلام را باید حفظ کنیم و با وحدت ان شاءالله ، پیروز بشویم.‏‎ ‎‏و شما به آنها بگویید که هیچ گونه اختلافی را نگذارند رشد بکند،‏‎ ‎‏نگذارند بین مردم یک اختلافی ایجاد بشود؛ برای اینکه این‏‎ ‎‏اختلافات همه به ضرر اسلام است و به نفع دشمن؛ به نفع امریکا،‏‎ ‎‏به نفع شوروی.‏

‏من از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت همۀ آقایان را‏‎ ‎‏می خواهم و از همۀ توقع این معنا را دارم که به حرف مفسدین‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 252

‏گوش نکنند و هر کس بخواهد ایجاد اختلاف بکند، بدانید که از‏‎ ‎‏خارج یک الهامی گرفته؛ مقصودشان این است که اسلام را از بین‏‎ ‎‏ببرند و باز بشود مثل سابق و ما همه در تحت سلطه اجانب‏‎ ‎‏باشیم.(305)‏

9 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم اجتماع اهل سنت و شیعه

‏من امیدوارم که با همت همۀ آقایان، علمای اعلام همۀ بلاد و با‏‎ ‎‏اجتماع همه، برادرهای اهل سنت و برادرهای اهل شیعه مجتمع با‏‎ ‎‏هم باشند و از اختلافی که می خواهند فاسدها و مفسدها ایجاد‏‎ ‎‏کنند بین ماها، از این اختلافات پرهیز کنند. و هر کس در محل‏‎ ‎‏خودش مردم را تنبه بدهد به اینکه این اختلاف جز برای اینکه به‏‎ ‎‏هم بزنند اوضاع ایران را و باز مسلط کنند به ما آن قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏را، چیز دیگری عایدمان نمی شود. و البته از اول هم این اختلافات‏‎ ‎‏یا از جهل پیدا شده است یا از اینکه باز دستهایی در کار بوده است‏‎ ‎‏که نگذارند یک مملکتی وحدت کلمه داشته باشد. و شما الآن و‏‎ ‎‏همۀ برادرهای ما در هر جا که هستند، الآن دیده اند که با وحدت‏‎ ‎‏کلمه چه برکتی خدای تبارک و تعالی به ما عطا فرموده است. این‏‎ ‎‏را حفظ بکنیم و این نعمتی است که خدا به ما داده باید تشکر کنیم‏‎ ‎‏و تشکرش به این ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که با چنگ و دندان این وحدت را حفظ‏‎ ‎‏کنیم، و اسلام را ان شاءالله ، پیاده کنیم و همۀ ما در زیر سایۀ اسلام و‏‎ ‎‏پرچم توحید با هم ان شاءالله ، زندگی کنیم تا ظهور ولی عصر‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیه.(306)‏

10 / 9 / 60

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 253

اتحاد شیعه و سنی موجب یأس دشمنان

‏من امیدوارم ائمۀ جمعه که در همه جا هستند، چه در مناطق‏‎ ‎‏برادران اهل سنت و چه شیعه، به این مسئله زیاد توجه کنند که الآن‏‎ ‎‏هم اشخاصی هستند که قصد اخلال دارند و می خواهند بین این‏‎ ‎‏دو قشر اختلاف ایجاد کنند و این یک مصیبتی است برای مسلمین‏‎ ‎‏که باز هم گاهی زمزمه می شود، ولی بحمدالله ، کم شده است و‏‎ ‎‏توطئۀ اخلالگران شکست خورده است.‏

‏چند روز قبل نامه ای به من نوشتند که در بعضی از مناطق مثل‏‎ ‎‏سیستان و باختران، افرادی در مجالس مذهبی و در بعضی خطبه ها‏‎ ‎‏مسائل تفرقه افکنی را عنوان کرده اند که خود برادران اهل سنت‏‎ ‎‏هم به آنها اعتراض کرده و گفته اند: حالا وقت این حرفها نیست.‏

‏شما می دانید که آقایان اهل سنت و علمای شیعه مدتهاست که‏‎ ‎‏زحمت می کشند که تفرقه را کنار بگذارند و ‏‏[‏‏با‏‏]‏‏ کسانی که‏‎ ‎‏پیغمبرشان و دینشان یکی است همراه و برادر باشند، لکن افرادی‏‎ ‎‏کوشش می کنند که تفرقه ایجاد کنند و شما خوب می دانید که چه‏‎ ‎‏کسانی از تفرقه سود می برند.‏

‏شما به مردم توجه دهید که اینگونه کارها که از این قبیل افراد‏‎ ‎‏سرمی زند، به نفع مسلمین نیست و آنها خیرخواه ما نیستند.‏‎ ‎‏اینگونه کارها و این تفرقه ها خدمت به امپریالیسم و خدمت به‏‎ ‎‏دشمن است.(307)‏

25 / 5 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت شیعه و سنی، عنایت اسلام

‏این از عنایات اسلام است که همۀ برادران اهل سنت و شیعه با هم‏‎ ‎‏هستند و اختلافی هم با یکدیگر ندارند و بحمدالله ، کسانی را که‏‎ ‎‏در دو طرف بودند و تفرقه ایجاد می کردند را هم شناختند و کنار‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 254

‏زدند و امروز صادقانه در کنار یکدیگر خدمت می کنند و من‏‎ ‎‏امیدوارم که این رویه مستدام باشد.(308)‏

3 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

واحد بودن دشمن شیعه و سنی

‏همۀ طوایفی که در ایران هستند با هم اخوت داشته باشند، توجه‏‎ ‎‏کنند به اینکه الآن کسانی که مخالف با اسلام هستند و دارند پخش‏‎ ‎‏می کنند مطالبی را، می خواهند بین برادرهای شیعه و سنی‏‎ ‎‏اختلاف ایجاد کنند. اینها نه خیرخواه شیعه هستند، نه خیرخواه‏‎ ‎‏سنی، و اینها با اسلام مخالفند. بیدار باشند همۀ برادرها، با هم‏‎ ‎‏باشند. دشمن مشترک ما داریم، به این دشمن مشترک باید ما با هم‏‎ ‎‏حمله کنیم و آنها را نگذاریم که خدای نخواسته، در صفوف ما یک‏‎ ‎‏رخوتی ایجاد بشود و یک اختلافی ایجاد بشود.(309)‏

21 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اجتماع شیعه و سنی پرتوی نور الهی

‏الآن هر جا که اجتماع اسلامی هست برادران اهل سنت ما،‏‎ ‎‏برادران اهل تشیع ما مجتمع هستند، راجع به اسلام و راجع به این‏‎ ‎‏که باید همه چیز اسلامی بشود و کشور خودشان اسلامی بشود؛‏‎ ‎‏همۀ این مسائل هست و این پرتوی است که خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏مرحمت فرموده است به همه جا، نورافکن کرده است و شما‏‎ ‎‏دنبال این باشید که ان شاءالله ، این مسئله به طور شایسته عمل‏‎ ‎‏بشود و عمده اجتماع شماست.‏

‏باز هم عرض می کنم اجتماع شما، وحدت شما ‏‏[‏‏کار ساز‏‎ ‎‏است.‏‏]‏‏ آنهایی که حتی با ماها بد هستند، خوب، ما بد، اسلام که بد‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 255

‏نیست.(310)‏

8 / 5 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جایز نبودن تخلف از جماعت در حج

‏در وقتی که در «مسجدالحرام» یا «مسجدالنبی» نماز جماعت‏‎ ‎‏منعقد شد، مؤمنین نباید از آنجا خارج شوند و باید از جماعت‏‎ ‎‏تخلف نکنند و با سایر مسلمین به جماعت نماز بخوانند.(311)‏‎[28]‎

‏ ‏

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

وحدت ملّی

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد کلیه طبقات

‏ما امیدواریم که همۀ طبقات، چه طبقات علما و مجتهدین و چه‏‎ ‎‏طبقات محصلین علوم دینیه و چه بازاریها ـ بازرگانها و چه‏‎ ‎‏لشکریها و کشوریها، که همه خون دل می خورند از دست این‏‎ ‎‏خبیث، ما امیدواریم که تمام اینها دست اتحاد به هم بدهند،‏‎ ‎‏احزاب سیاسی ما مستقلاً کار نکنند، همه با هم روابط داشته‏‎ ‎‏باشند. همان طوری که حالا در این قصه ـ قضیۀ اخیر ـ همه اظهار‏‎ ‎‏تنفر کردند؛ و هم بعض احزاب سیاسی اظهار تنفر کردند، و هم‏‎ ‎‏علما و هم اهل بازار و هم دانشگاهیها و همه. هم خارجیها برای ما‏‎ ‎‏تلگراف کردند و اظهار تنفر خودشان را از دستگاه کرده اند؛ از‏‎ ‎‏امریکا، از اروپا. و آنها بعضی شان نوشتند سیصد نفر در این قضیه‏‎ ‎‏از بین رفته است.‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 256

‏من امیدوارم که همۀ جبهه ها، همۀ جبهه ها با هم همدست‏‎ ‎‏بشوند. و اگر ملت به همۀ ابعادش همدست بشود، این اسلحه از‏‎ ‎‏دست این ناصالحها خلع می شود و شاخ این گاو شکسته می شود.‏‎ ‎‏تشتت نکنند، اسباب تشتت فراهم نکنند. با بهانه های جزئی و‏‎ ‎‏بچه گانه با هم جنگ نکنند، با هم در نیفتند. این چیزها را آنها‏‎ ‎‏درست می کنند و بین مردم درست می کنند تا مردم را به هم‏‎ ‎‏مشغول کنند و استفاده کنند. بیدار بشوند مردم؛ شده اند ان شاءالله .‏‎ ‎‏و با هم بشوند، مجتمع باشند تمامشان. با هم دست به هم بدهند و‏‎ ‎‏ان شاءالله به حول و قوۀ خدا با دست هم دادن شما به هم و تفاهم‏‎ ‎‏همۀ جبهه ها با هم، بزودی قطع می شود این ریشه؛ بزودی‏‎ ‎‏ان شاءالله قطع می شود؛ ان شاءالله .‏

‏و من از خدای متعال سلامت همه را خواهانم. و من تشکر‏‎ ‎‏خودم را به همۀ طبقات، به همه از اینکه علمای اسلام را تنها‏‎ ‎‏نگذاشتند و همۀ جبهه ها خصوصاً علمای اعلام، خصوصاً‏‎ ‎‏بازاریها‏‏[‏‏ی‏‎ ‎‏]‏‏بزرگوار، من تشکر از همۀ آنها می کنم. و از همۀ آنها‏‎ ‎‏استدعا دارم که هم دعا به اسلام بکنند، و هم جبهه های خودشان‏‎ ‎‏را محکم کنند و واحد کنند. و کلمۀ واحده باشد و آن کلمۀ واحده،‏‎ ‎‏قطع ایادی ظَلَمه و ایادی اجانب باشد؛ بلکه این مملکت یک‏‎ ‎‏سروسامانی پیدا بکند و دست اجانب از آن کوتاه بشود؛ منافعی که‏‎ ‎‏خود مملکت ما دارد صرف ضعفا و صرف مصالح خود اهل‏‎ ‎‏مملکت بشود و همه چیزش درست بشود. و این نمی شود الاّ‏‎ ‎‏اینکه خلع بکنند این سلاح را از آنها. و امید است ان شاءالله خلع‏‎ ‎‏بشود این سلاحها.(312)‏

دی 56

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 257

حفظ پیوستگی کلیه اقشار

‏من با کمال تواضع دست خود را به سوی ملت نجیب ایران دراز‏‎ ‎‏می کنم؛ از روحانیون عظیم الشأن تا خطبای ارجمند، از جوانان محترم‏‎ ‎‏حوزه های علمیه تا دانشجویان دانشگاهها، از بازاریان محترم تا‏‎ ‎‏کارگران و دهقانان و جناحها و طبقات محترم داخل و خارج کشور‏‎ ‎‏ـ ایدهم الله تعالی ـ و از همه صمیمانه و با عرض تشکر خواستارم که‏‎ ‎‏پیوستگی و وحدت کلمۀ خود را حفظ و از مناقشات تفرقه انداز احتراز‏‎ ‎‏نمایند، و با صدای واحد و ندای همگانی در راه استقلال کشور و قطع‏‎ ‎‏ایادی اجانب و عمال وابستۀ آنها کوشش کنند، و با اتکا به خدای متعال‏‎ ‎‏و احکام عدالتپرور اسلام همدست و همداستان شوند(313)‏

2 / 11 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیوستن جناحها برای بسط عدالت

‏اینجانب با کمال تواضع دست خود را به طرف تمام جناحها که در‏‎ ‎‏خدمت اسلام هستند دراز می کنم و از همه استمداد می کنم که با‏‎ ‎‏هم پیوستگی همه جانبه در راه بسط عدالت اسلامی که یگانه راه‏‎ ‎‏سعادت ملت است، کوشا باشند؛ و از سایر جناحها که در‏‎ ‎‏تحت تأثیر تبلیغات سوء اجانب واقع شده اند و مطالعات صحیحی‏‎ ‎‏در قوانین اسلام به همۀ ابعادش ندارند، تقاضا می کنم که در کار‏‎ ‎‏خود تجدید نظر کنند و با احتراز از غرض و تعصب، به مکتب‏‎ ‎‏بزرگ همه جانبۀ اسلام نظر و در آن مطالعۀ دقیق کنند، و پس از‏‎ ‎‏بستن عقیده به آن، مکتبهای دیگر را رها و به گروه مسلمین پیوسته‏‎ ‎‏تا با وحدت کلمه از دخالت اجانب و عمال خائن نالایق آنها در‏‎ ‎‏امور کشور جلوگیری و آنها را از کشور خود برانند.(314)‏

24 / 11 / 56

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 258

همگی تحت پرچم عدالت اسلام

‏شما ای ملت بزرگ ایران! از این تلاش مذبوحانه دستگاه جبار و از‏‎ ‎‏این قتل و جرح قم‏‎[29]‎‏ و تبریز‏‎[30]‎‏ نهراسید و نمی هراسید؛ که خود این‏‎ ‎‏جنایات، نشانۀ وحشتزدگی شاه و از دست دادن اعتدال اعصاب‏‎ ‎‏اوست. اکنون لازم است وحدت کلمۀ خود را ـ که بحمدالله حاصل‏‎ ‎‏است ـ با کمال جدیت حفظ کنید و صفوف خود را در زیر پرچم‏‎ ‎‏عدالتپرور اسلام فشرده کنید. و لازم است تمام جناحها که در‏‎ ‎‏پیشرفت مکتب رهایی بخش اسلام در تکاپو هستند به هم پیوندند،‏‎ ‎‏و با شعار واحد که شعار اسلام و قرآن است هم صدا شوند، از درون‏‎ ‎‏مدارس روحانی تا درون دانشگاهها و از عمق بازارها و کارگاهها تا‏‎ ‎‏دشت پهناور دهقانان زحمتکش صحرانورد و ‏‏از کمینگاه محراب‏‎ ‎‏مساجد تا صحنۀ احزاب سیاسی و گروه دانشمندان، دکترها و‏‎ ‎‏مهندسین و جناحهای محترم لشکری و کشوری همه و همه‏‎ ‎‏همدست و همزبان کوشش مردانه کنند در راه نجات این کشتی که‏‎ ‎‏با چنگال و دندان اهریمنان خارج و داخل با خطر غرق مواجه‏‎ ‎‏است.(315)‏

4 / 1 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت اقشار برای نجات مملکت

سؤال: ‏[‏‏نیروهای بسیاری از سیاسیون، مذهبیون و ملیّون هستند‏‎ ‎‏که مخالف شاهند. آیا فکر می کنید ممکن است این نیروها‏‎ ‎‏اختلافات فیمابین خود را حل کنند و یک دولت مؤثر تشکیل‏‎ ‎‏دهند؟ اگر چنین است چرا و چه وقت این اختلافات اینقدر عمیق‏‎ ‎‏بوده است؟‏‏]‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 259

جواب:‏ ما همیشه به همۀ طبقات و قشرها توصیه کرده ایم که‏‎ ‎‏اختلافات خود را کنار بگذارند و همه با هم برای نجات ملت و‏‎ ‎‏مملکت خدمت کنند. و همان طور که امروز شاهد وحدت و‏‎ ‎‏یکپارچگی ملت در این مرحله از مبارزاتشان هستیم، امیدوارم این‏‎ ‎‏وحدت روز به روز بیشتر شود و همۀ سران قوم در رسانیدن کل‏‎ ‎‏جامعۀ مسلمان ایران به یک نظام عدل اسلامی کوشا باشند.(316)‏

18 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اقلیتها، جزئی از ملت ما

‏همۀ اقلیتها مطمئن باشند که اسلام با اقلیتها همیشه به طور انسانی،‏‎ ‎‏به طور عدالت، رفتار کرده است و همه در رفاه هستند. و اینها هم‏‎ ‎‏مثل سایر اقلیتها جزئی از ملت ما هستند، و ما و آنها با هم در این‏‎ ‎‏مملکت زندگی می کنیم ان شاءالله ؛ و رفاه همه حاصل خواهد شد.‏‎ ‎‏و رمز این پیروزی که وحدت کلمه است باید حفظ بشود. ما در‏‎ ‎‏محل خودمان، شما در محل خودتان، سایر طبقات همین طور...‏‎ ‎‏شما هم که زرتشتیها هستید و همیشه خدمتگزار این ملت و این‏‎ ‎‏مملکت بودید، باید به کار خودتان ادامه بدهید و وحدت کلمه را‏‎ ‎‏حفظ کنید. از خداوند تعالی توفیق همۀ ملت ایران را‏‎ ‎‏خواهانم.(317)‏

29 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دست واحد ملت

‏بر شما مأمورین کردستان و علمای کردستان، به حَسَب وظیفۀ ملی‏‎ ‎‏و شرعی است که اگر چنانچه آنجا نغمه هایی از جُهّال یا از‏‎ ‎‏مفسده جوها در این امور بلند شد، بدانید که این از حلقوم اجانب‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 260

‏است. آنها می خواهند این اختلاف را ایجاد کنند تا باز برگردند به‏‎ ‎‏حال اول، منتها به فرم دیگر. باید بیدار باشید، باید هوشیار باشید،‏‎ ‎‏اسلام را در نظر بگیرید، قرآن را در نظر بگیرید؛ همه با هم ـ با‏‎ ‎‏دست واحد و ید واحده ـ همه با هم قیام کنید و اسلام را تقویت‏‎ ‎‏کنید.(318)‏

7 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ریشه کنی اختلاف بین عشایر

‏من امیدوارم که شما آقایان آگاهانه وحدت کلمۀ خودتان را حفظ‏‎ ‎‏کنید. اختلافات بین عشایر را ریشه کن کنید. ریش سفیدهای شما‏‎ ‎‏وساطت کنند بین جوانان عشایر و آنها را با هم اصلاح بدهند. اگر‏‎ ‎‏چنانچه خدای نخواسته اختلاف بین امت حاصل بشود، من خوف‏‎ ‎‏آن را دارم که باز به فرم دیگر مسائلِ تازه عود کند؛ و شما ‏‏[‏‏که‏‏]‏‎ ‎‏تلخی این مسائل را چشیدید نگذارید این مسائل عود کند. با هم‏‎ ‎‏باشید. همۀ اقشار با هم باشند. جاهایی را که شما در آنجا ساکن‏‎ ‎‏هستید حفظ کنید؛ از شرّ اشرار حفظ کنید. اگر کسانی بین شما‏‎ ‎‏آمدند و زمزمۀ اختلاف اندازی کردند آنها را طرد کنید. از تبلیغات‏‎ ‎‏سوئی که به نفع اجانب می کنند جلوگیری کنید.(319)‏

5 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تساوی اقشار در قانون اساسی

‏اقلیتهای مذهبی حقوقشان رعایت می شود؛ اسلام به آنها، برای‏‎ ‎‏آنها احترام قائل هست. برای همۀ اقشار احترام قائل است. کردها‏‎ ‎‏و سایر چیزها ـ سایر دستجاتی که هستند و زبانهای مختلف‏‎ ‎‏دارند، اینها همه برادرهای ما هستند و ما با آنها هستیم و آنها با ما‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 261

‏هستند؛ و همه اهل یک ملت و اهل یک مذهب هستیم و من‏‎ ‎‏امیدوارم که در بعضِ جاهای مختلفی که در ایران، بعضِ عناصر‏‎ ‎‏مفسده جو رفتند و آنجا تبلیغات سوء می کنند و مردم بیچاره را‏‎ ‎‏وادار می کنند به اینکه شلوغ کنند و برادرکشی کنند، خود مردم‏‎ ‎‏بیدار بشوند و نگذارند این خائنین این کارها را آنجا بکنند. ما همه‏‎ ‎‏برادر هستیم؛ ما با اهل سنت برادر هستیم و ما نباید  ‏‏ـ‏‏ بعضی مان بر‏‎ ‎‏بعضْ آقایی کنیم؛ نباید حقوق بعضیها را ملاحظه نکنیم. ما در‏‎ ‎‏حقوق علی السّواء هستیم و قانون هم ـ که ان شاءالله بعد به تصویب‏‎ ‎‏ملت می خواهد برسد  ‏‏ـ‏‏ در قانون هم همۀ اقشار حقوقشان ملاحظه‏‎ ‎‏شده است و اقلیتهای مذهبی، نسوان، دیگر اقشار ـ همه ـ‏‎ ‎‏حقوقشان ملاحظه شده است و هیچ فرقی مابین گروه و گروهی در‏‎ ‎‏اسلام نیست؛ فقط به تقوا و به اِتقاء عن الله تعالی.(320)‏

12 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ وحدت کلمه توسط ملت

‏شما آقایان، شما جوانها، شما اقشار ملت، آن رمزی را که به آن‏‎ ‎‏رمز پیروز شدید حفظ کنید و آن حفظ وحدت کلمه است. اختلاف‏‎ ‎‏را کنار بگذارید، با هم برادروار، با هم با یک صدا به پیش بروید و‏‎ ‎‏آن استقرار حکومت عدل اسلامی برای همه، عدالت برای همه...‏

‏من از شما آقایان، از تمام ملت ایران، از تمام اقشار ایران، از‏‎ ‎‏دانشجویان محترم، از تجار، از کارگران، از کارفرمایان، از همۀ‏‎ ‎‏ملت خواستارم که حفظ کنند وحدت کلمه را و نگذارند اینها در‏‎ ‎‏بین اقشار شما تفرقه بیندازند. دقت کنند که اینها عمال خارجی‏‎ ‎‏هستند و می خواهند با بهانه های مختلف آشوب بپا کنند. در این‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 262

‏چند روز دیدید که با بهانۀ بسیار مبتذل ـ که خود آن آقا‏‎[31]‎‏ با آن‏‎ ‎‏مخالف بود ـ در خیابانها ریختند و مدارس را تعطیل کردند و مردم‏‎ ‎‏را اغفال کردند برای اینکه آشوب بپا بشود. آنها متوجه باشند که‏‎ ‎‏قدرت این را ندارند که تفرقه مابین ما و آقایان دیگر بیندازند. و‏‎ ‎‏آقایان با هوشیاری جلو این تفرقه ها را می گیرند. شما ملت‏‎ ‎‏مأمورید که با هوشیاری جلو این تفرقه ها را بگیرید. جوانان عزیز‏‎ ‎‏ما در دانشگاه و در سایر مدارس موظفند که از این توطئه ها‏‎ ‎‏جلوگیری کنند.‏

‏عزیزان من! این توطئه گریها بر ضد انقلاب است و اینها که‏‎ ‎‏توطئه می کنند بر ضد انقلاب هستند؛ تهمتها که می زنند برای‏‎ ‎‏تفرقه، ضد انقلاب است.(321)‏

30 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

به هم جوش خوردن اقشار ملت

‏ما مکلفیم الآن به اینکه قشرها را با هم جوش بدهیم. دانشگاهی و‏‎ ‎‏روحانی با هم باشند. بازاری و دهقان و کارگر همه با هم باشند. اگر‏‎ ‎‏این وحدت کلمه از بین برود و این توجه به خدای تبارک و تعالی از‏‎ ‎‏بین برود، خدای نخواسته شکست است. و شکست آن شکستی‏‎ ‎‏است که دیگر برگشت ندارد. همۀ ما مکلفیم. منِ طلبه که اینجا‏‎ ‎‏نشسته ام، آقا که آقا هستند اینجا، آقا که آقا هستند، شما آقایان که‏‎ ‎‏آقا هستید، آن آقایان عشایر، آن آقایان ترک، عرب، فارس ـ هر که‏‎ ‎‏در ایران نفس می کشد الآن مسئول است. پیش خدا مسئول است.‏‎ ‎‏هیچ کس نباید بگوید من نمی توانم. به اندازۀ خودت می توانی. هر‏‎ ‎


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 263

‏کسی به اندازۀ خودش. یکی بخواهد از زیر بار شانه اش را خالی‏‎ ‎‏کند و بگوید که از من کاری نمی آید، این خلاف مسئولیت کرده‏‎ ‎‏است. مسئول است. از همۀ آنها کار می آید. عشایر همه باید با هم‏‎ ‎‏مجتمع بشوند بایستند در مقابل اینها. اینها اگر سلطه پیدا کنند،‏‎ ‎‏همان طوری که سابق نقطه نظر به عشایر بود و به روحانیت. اگر‏‎ ‎‏اینها ثانیاً باز ‏‏[‏‏قدرت پیدا‏‏]‏‏ بکنند، همان مطلب است که نقطۀ اصلی‏‎ ‎‏عشایر است، که خزائن این مملکت است، و قشر روحانی و قشر‏‎ ‎‏دانشگاهی. اینها باید چشمهایشان را باز کنند؛ و همه با هم‏‎ ‎‏برادروار، بدون اختلاف کلمه، همه با هم به پیش بروند، و این‏‎ ‎‏نهضت را به آخر برسانند. وقتی که به آخر برسانند و حکومت‏‎ ‎‏عدل اسلامی پیدا شد، آن وقت مشغول بشوند به ساختن یک‏‎ ‎‏ایرانی با آزادی، استقلال؛ خودشان مشغول بشوند به ساختن‏‎ ‎‏ایران.(322)‏

29 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ساختن ایران به کمک هم

‏کسی نمی تواند ایران را به تنهایی، قشری نمی تواند به تنهایی، این‏‎ ‎‏خرابه را آباد کند. دولت نمی تواند، روحانیت نمی تواند، بازاری‏‎ ‎‏نمی تواند، دهقان نمی تواند، کارگر، کارمند نمی توانند لکن «همه»‏‎ ‎‏می توانند؛ همه با هم: یَدُالله ِ مَعَ الجَمَاعة؛‏‎[32]‎‏ جماعتها وقتی که با هم‏‎ ‎‏شدند کارها انجام می گیرد. دیدید که با وحدت کلمه و اجتماع و‏‎ ‎‏اتکال به خدا این سد بزرگ را شکستید؛ الآن هم با اتکال به خدا و‏‎ ‎‏وحدت کلمه این خرابه را باید آباد کنید .‏

‏شما که در مرزها هستید، در گمرکات هستید، به حد خودتان‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 264

‏باید عمل کنید و آنها که در مراکز هستند به مقدار خودشان؛ نه شما‏‎ ‎‏باید انتظار داشته باشید که یک قشر ـ دولت ـ کارها را انجام دهد و‏‎ ‎‏نه دولت باید انتظار داشته باشد که ملت باید انجام بدهد. ملت و‏‎ ‎‏دولت همه با هم، همه با هم، ان شاءالله . همه با هم برای اسلام،‏‎ ‎‏برای جمهوری اسلام، برای قانون اسلام به پیش!(323)‏

5 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت ملت ما الگوی مستضعفین

‏به خواست خدای تبارک و تعالی ملت ما بیدار شد و با اتکا به‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی و اتحاد کلمه با نداشتن هیچ ساز و برگی قیام‏‎ ‎‏کرد، نهضت کرد و همۀ این اقشار ظلمانی را کنار زد.‏

‏من امیدوارم که این رمزی که در ایران رمز پیروزی شد، برای‏‎ ‎‏همۀ اقشار مستضعفین الگو باشد. آن رمزْ وحدت کلمه و اتکا به‏‎ ‎‏اسلام بود.‏

‏در ملتی اگر اتکا به معنویات پیدا شد بر مشکلات خودشان‏‎ ‎‏غلبه می کنند. ما شاهد همان بدبختیها و ظلمهایی که شما شاهد‏‎ ‎‏بودید، شاهد بودیم بلکه شاید بیشترش را. لکن ما امروز این سد‏‎ ‎‏بزرگ را شکستیم و امید است که تا آخر نهضت ما پیروز شود و‏‎ ‎‏احکام مترقی اسلام را ما بتوانیم اجرا کنیم. من از خداوند تعالی‏‎ ‎‏پیروزی مستضعفین را بر مستکبرین مسئلت می کنم و سلام مرا به‏‎ ‎‏آن قشری که مظلوم هستند و بر ضد ظالم قیام کردند برسانید و‏‎ ‎‏آنها را آگاه کنید که با وحدت کلمه می توانند پیروز شوند.(324)‏

6 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 265

وحدت ملت موجب حیرت متفکرین

‏همه باید دست به هم بدهیم. همۀ ما، همۀ قشرها، همۀ‏‎ ‎‏دانشگاهیها، همۀ تاجر و کاسب و ـ عرض کنم ـ کذا همۀ زن و مرد،‏‎ ‎‏همان طوری که تا حالا دست به هم داده بودیم و تا اینجا رساندیم،‏‎ ‎‏که موجب حیرت همۀ متفکرین شد، از اینجا به بعدش که مهمتر‏‎ ‎‏است باید دست به هم بدهیم تا این مراحل را بگذرانیم.‏

‏بعد هم نباید ما بنشینیم منتظر اینکه یک قشری کار را انجام‏‎ ‎‏بدهد. یک مملکتی است مال همه تان.(325)‏

6 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ساختن مملکت توسط همه ملت

‏حالا یک مملکتی هست که نصف راه را، بلکه کمتر از نصف را ما‏‎ ‎‏رفتیم. و البته این قدرتهای بزرگ که مانع بودند اصولش از بین رفته‏‎ ‎‏است؛ و ریشه هایش مانده است؛ که این هم با دست شماها باید از‏‎ ‎‏بین برود. این توطئه ها را شما ملت باید بشکنید. هم بانوان‏‎ ‎‏مکلفند، هم آقایان مکلفند که بشکنند این را. بعد که این ریشه ها از‏‎ ‎‏بین رفت و موانع از بین رفت، آن وقت وقت این است که سازندگی‏‎ ‎‏پیش بیاید. یعنی این تا آنجایی که باید این دولت موقت کارش را‏‎ ‎‏بکند بکند؛ و بعد مجلس بیاید در کار و قضیۀ سازندگی. امید اینکه‏‎ ‎‏مجلس هم برای ما کار بکند صحیح نیست. مجلس هم یک چند‏‎ ‎‏صد نفرند؛ ازشان کاری نمی آید. باید همۀ قشرها برای خودشان‏‎ ‎‏تکلیف فرض کنند، بگویند ما موظفیم. همان طوری که هر آدمی‏‎ ‎‏خودش موظف می داند که بچۀ خودش، و اطفال خودش را اداره‏‎ ‎‏کند و می رود دنبال اینکه اداره کند او را، این احساس باید در ما‏‎ ‎‏پیدا بشود که این مملکت عائلۀ ما هستند و خانه ماست؛ این خانه‏‎ ‎‏را باید صاحبخانه ها درستش بکنند. صاحبخانه هم یکی نیست،‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 266

‏دو تا نیست؛ همه اند. اینطور نیست که صاحبخانه ای داشته باشیم.‏‎ ‎‏همۀ ملت است و همۀ کشور. همۀ کشور مال همۀ ملت است. اینها‏‎ ‎‏باید خودشان بنشینند درستش بکنند و باید همه با هم دست به‏‎ ‎‏هم بدهیم؛ و الآن وقت این نیست که ما اشکال کنیم به این طرف و‏‎ ‎‏آن طرف، اشکالی که شما می کنید من هم دارم؛ خودشان هم‏‎ ‎‏دارند؛ لکن الآن وقت طرحش نیست، که باز یک آشفتگی بر‏‎ ‎‏آشفتگیها اضافه بشود. امروز وقت این است که ما همه با هم این‏‎ ‎‏سد را بشکنیم. این یعنی این ریشه ها را سد را شکستیم ـ الحمدلله ‏‏ ـ‏‎ ‎‏این ریشه ها ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ هم درآوریم از زیر خاک و بریزیم بیرون.(326)‏

6 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مملکت الهی با همت همه

‏با رفتن «طاغوت» باید مملکتِ «الله » پیدا بشود، مملکت الهی پیدا‏‎ ‎‏بشود. و آن هم با همت همه است. ‏‏[‏‏نه‏‏]‏‏ روحانیون می توانند تنها‏‎ ‎‏کار را انجام بدهند و نه دولت می تواند تنهایی انجام بدهد و نه‏‎ ‎‏قشری از اقشار ملت. همان طوری که همه پیش بردید، با هم‏‎ ‎‏مسئله را پیش بردید، با هم پیروزی را تا این حدود ایجاد کردید،‏‎ ‎‏نایل شدید به پیروزی، باز هم با هم باید این قافله را به منزل‏‎ ‎‏برسانید. اگر با هم نباشید، اگر این قوا همه با هم مجتمع نشوند،‏‎ ‎‏نمی توانند کار انجام بدهند.(327)‏

8 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

با هم بودن همه قشرها

‏وحدت کلمه را حفظ کنید؛ همۀ قشرها با هم باشید. روحانی با‏‎ ‎‏دانشگاهی باشد، دانشگاهی با روحانی باشد، همه با بازاری باشند،‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 267

‏همه با دهقان باشند، همه با اداری باشند، همه با کارمندان باشند؛ همه‏‎ ‎‏با هم. از حالا به بعد ما احتیاجمان به وحدت کلمه بیشتر است.(328)‏

25 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جمع کردن طوایف مختلف به برکت نهضت

‏از برکات این نهضت یکی این است که طوایف مختلفه را زیر یک‏‎ ‎‏سقف توی یک اتاق کوچک جمع کرده است. فارس و کرد و عرب‏‎ ‎‏و عجم، همۀ برادرها را در یکجا مجتمع کرده است تا مسائل و‏‎ ‎‏مطالبی که دارند بگویند؛ و ما هم اگر عرایضی داریم به آنها عرض‏‎ ‎‏می کنیم.(329)‏

12 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت ملی در مقابل اجنبی

‏من از همۀ ملت می خواهم، از همۀ قشرهای ملت که ما امروز‏‎ ‎‏مواجه با یک اجنبی هستیم. یک اجنبی که می خواهد این مملکت‏‎ ‎‏ما را به غارت ‏‏[‏‏ببرد‏‏]‏‏ هر چه هست ببرد. ما که الآن مواجه با یک‏‎ ‎‏اجنبی هستیم، با کسی که جاسوسی ‏‏[‏‏او‏‏]‏‏ مرکز جاسوسی اش برای‏‎ ‎‏همۀ ملتهای مسلمینی یا زیادتر از آنها در اینجا هم بوده است.‏‎ ‎‏دیگر ما نباید بنشینیم و ‏‏[‏‏دائماً‏‏]‏‏ نق بزنیم. من به او و شما به او و آن‏‎ ‎‏به او. نویسنده های ما، گوینده های ما، کانون هایی که هستند،‏‎ ‎‏کانونهای نویسنده، کانونهای وکلای چه، همۀ مملکت مال خودتان‏‎ ‎‏است. آقا نگهش دارید این مملکت را. مملکت مال شماست.‏‎ ‎‏می خواهند ببرند. باید نگهش دارید. نگه داشتن به این است که‏‎ ‎‏هماهنگ بشوید. همینطوری که می بینید این درجه هایی که‏‎ ‎‏[‏‏طبقاتی که‏‏]‏‏ شما اسمشان را می گذارید مثلاً طبقۀ کذا؛ طبقۀ پایین.‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 268

‏و من آنها را بالا می دانم، ببینید چطور هماهنگ اند. اینها الله اکبر‏‎ ‎‏امشب که می گویند، می خواهند الله اکبر بگویند. شما بروید ببینید‏‎ ‎‏که کیها دارند الله اکبر می گویند. بروید بگردید. کاش فیلم از همه‏‎ ‎‏برمی داشتند بعد نشان می دادند. ببینید کیها الله اکبر می گویند.‏‎ ‎‏همین طایفه، همین طبقه اند. ما از اینها منت می کشیم، من دست‏‎ ‎‏اینها را می بوسم. ما مرهون همین طایفه هستیم که امشب می روند‏‎ ‎‏الله اکبر می گویند و فردا راهپیمایی می کنند. اینها را حفظ بکنید.‏‎ ‎‏ننشینید شما و بنویسید و بگویید و مناقشه بکنید و ....(330)‏

29 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت کلمه مسالک و مذاهب

‏ملت عزیز ما باید بدانند که در این میدانْ پیروز، و به خواست‏‎ ‎‏خداوند تعالی و با اتکا به قدرت اسلام وایمان، نقشه های شوم‏‎ ‎‏قدرتمندان یکی پس از دیگر نقش بر آب خواهند شد. من برای‏‎ ‎‏چندمین بار تکرار می کنم که در این امر حیاتی‏‎[33]‎‏ قشرهای ملت، با‏‎ ‎‏هر مسلکی که دارند و با هر فکر سیاسی یا مذهبی که دارند، لازم‏‎ ‎‏است وحدت خود را حفظ نموده، و علیه جنایات بیشمار دولت‏‎ ‎‏امریکا موضعی خصمانه گرفته؛ و اشکال تراشی و تفرقه اندازی،‏‎ ‎‏که به سود دشمنان کشور ماست، نباشد.(331)‏

6 / 9 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

مطرح نبودن جدایی در حکومت اسلامی

سؤال‏: ‏‏[‏‏وضع اقلیتها در حکومت اسلامی چگونه است و آیا با‏‎ ‎‏داشتن اقلیتهای متعدد در کشور، حکومت به شکل فدرال در یک‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 269

‏دولت مرکزی با قدرت، ترجیح نخواهد داشت؟‏‏]‏

جواب‏: بسم الله الرحمن الرحیم. اقلیتها یک وقت گفته می شود به‏‎ ‎‏اقلیتهای مذهبی که در ایران این اقلیتها هست. آنها با سایر افراد‏‎ ‎‏ایران در همه چیز مشترک و حقوقشان به حسب قوانین داده‏‎ ‎‏می شود. و در حکومت اسلامی آنها در رفاه و آسایش و آزادی‏‎ ‎‏هستند. و یک وقت گفته می شود و مراد این است که طوایفی که در‏‎ ‎‏ایران هستند، مثل کرد و لر و ترک و فارس و بلوچ و امثال اینها. این‏‎ ‎‏را البته من میل ندارم که اسمش را اقلیتها بگذارند. برای اینکه این‏‎ ‎‏کانّه یک جدایی بین برادرها از آن فهمیده می شود و در اسلام‏‎ ‎‏همچو جدایی ابداً مطرح نیست. جدایی نیست ما بین دو تا‏‎ ‎‏مسلمی که با دو زبان صحبت می کنند. مسلمی که عرب است،‏‎ ‎‏مسلمی که عجم است. این مسائل بسیار محتمل است که از‏‎ ‎‏دستهایی که می خواهند ممالک اسلامی با هم وحدت پیدا نکنند‏‎ ‎‏پیش آمده است. قضیۀ عرب را پیش کشیده اند و عجم را. در داخل‏‎ ‎‏ممالک، قضیۀ کرد را و عرب را، و فارس را. در مملکت ما قضیۀ‏‎ ‎‏کرد و عرب و لر و ترکمن و بلوچ و امثال اینها را پیش کشیده اند‏‎ ‎‏مخالفین ما که دارای مطالعات زیادی در این مملکتها هستند. اینها‏‎ ‎‏به آنجا رسیدند که چنانچه اسلام به آن طوری که هست پیاده بشود‏‎ ‎‏و آن طوری که اسلام دعوت کرده است تحقق پیدا بکند، تمام این‏‎ ‎‏قدرتهایی که در عالم هستند، اینها منعزل می شوند. و قدرت بالاتر‏‎ ‎‏از همۀ قدرتها به دست مسلمین که جمعیتشان اکثر هم هست،‏‎ ‎‏ذخایرشان بیشتر هم هست می افتد. از این جهت در یک سطح‏‎ ‎‏وسیعی اینها بین عرب این ناحیه، ترک آن ناحیه، فارس این ناحیه،‏‎ ‎‏اینها جدایی می خواهند بیندازند و لهذا برخلاف منطق اسلام، این‏‎ ‎‏ملیتها پان ایرانیسم، پان ترکیسم، از این ایسمها درست می کنند. و‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 270

‏ مقصد آنها این است که اینجا اسلام و منطق اسلام نباشد. و ملیتها‏‎ ‎‏را پیش بکشند و جدا کنند اسلام را، بعض طایفه اش را از طایفه‏‎ ‎‏دیگر. اقلیتهای مثلاً کرد و ترک و کذا اصل قاعده اش این است که‏‎ ‎‏در ایران مطرح نباشد اینکه این اقلیتی است، آن یک اقلیتی است،‏‎ ‎‏این یک اکثریتی است. مگر اینها از هم جدا هستند؟ اخوت‏‎ ‎‏اسلامیشان مگر یکی نیست؟ و علاوه، من یک مطلب دیگری هم‏‎ ‎‏باید تذکر دهم و آن اینکه این حرف را که پیش آمده است: کردها‏‎ ‎‏می گویند که حق کردستان را بدهید. فرض کنید که بلوچ هم‏‎ ‎‏می گویند حق بلوچ را بدهید و همینطور، این برای این است که فرم‏‎ ‎‏حکومتهایی که در ایران حکومت کردند یک حکومت ظالمانه‏‎ ‎‏بوده است. و چون این حکومتها اکثراً یا دائماً از یک قشر بودند،‏‎ ‎‏فارس مثلاً بودند، از این جهت به حوائجی که باید به کرد بدهند‏‎ ‎‏نمی دادند یا کم می دادند. حاجتهای بلوچ را برنمی آوردند یا کم‏‎ ‎‏برمی آوردند. و همینطور بختیاری و همینطور سایر قشرها. آنها‏‎ ‎‏رژیمهای غیراسلامی بودند. رژیم شاهنشاهی یک رژیم طاغوتی‏‎ ‎‏غیر اسلامی بود. از این جهت این اختلافات در بطن کشور پیدا شد‏‎ ‎‏و این تبعیضها هم مع الأسف پیدا شد.‏

‏اگر حکومت اسلامی به آن طور که خدای تبارک و تعالی مقرر‏‎ ‎‏فرموده است شرایط حاکم را، شرایط مأمورین دولت را، کیفیت‏‎ ‎‏حکومت را آن طوری که در اسلام مقرر است، همانطوری که در‏‎ ‎‏صدر اسلام بود که حکومت نسبت به تمام افراد به یک نظر و قانون‏‎ ‎‏نسبت به تمام افراد یک طور جریان دارد، حکومتی که رئیس‏‎ ‎‏حکومت را به دادگاه می خواهد و می رود به دادگاه. در زمان‏‎ ‎‏علی بن ابیطالب ـ سلام الله علیه ـ که اختلافی بین ایشان و یک نفر از‏‎ ‎‏افراد ذمّی، یهودی پیدا شد، همان قاضی که خود ایشان تعیین کرده‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 271

‏ بودند، احضار کرد حضرت را. حاکم وقت را احضار کرد، ولیّ امر‏‎ ‎‏وقت را احضار کرد. ایشان هم رفتند. وقتی هم رفتند آنجا قاضی‏‎ ‎‏می خواست یک احترامی بگذارد. حتی به اینکه کنیۀ حضرت را ذکر‏‎ ‎‏کند. به حسب نقل، این است که ایشان گفتند نه. قاضی باید نسبت به‏‎ ‎‏همه علی السّوا باشد، نظرش یک جور باشد. از آداب قضای‏‎ ‎‏اسلامی یکی این است که وقتی نگاه هم می خواهد بکند به طرفین،‏‎ ‎‏یکی را بیشتر نگاه نکند از دیگری، علی السّوا باشد. در نشستن‏‎ ‎‏جوری نباشد که یکی بالاتر بنشیند، یکی پائین تر بنشیند. اگر یک‏‎ ‎‏همچو حکومت اسلامی که در آرزوی ماست، آمال ماست، آمال‏‎ ‎‏اسلام است، آمال ائمۀ اسلام و خلفای اسلام از اول بوده است، اگر‏‎ ‎‏یک همچو حکومتی پیدا بشود، من مطمئنم که این صحبتهای حق‏‎ ‎‏من و حق تو از بین خواهد رفت. برای اینکه همه یک روال اند. همه‏‎ ‎‏یک جور حق دارند. حق ندارد حاکم و ولیّ امر در وقت، یک ناحیه را‏‎ ‎‏بیشتر به آن توجه بکند تا ناحیۀ دیگر. حق ندارد یک طرف از کشور‏‎ ‎‏را زیادتر از طرف دیگر کشور آبا