فصل سوم: روشهای ایجاد وحدت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

فصل سوم: روشهای ایجاد وحدت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

               فصل سوم:

 

 

 

 

 

روشهای ایجاد وحدت

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

‏  هدف واحد‏

‏  خداخواهی‏

‏  امداد الهی‏

‏  قیام و مبارزه‏

‏  مراسم و شعائر مذهبی‏

‏  تشکیلات مناسب‏

‏  عدم طرح مسائل اختلاف انگیز‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 77

‏ ‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 78

هدف واحد

‏ ‏

‏ ‏

مقصد همه، آزادی کشور

‏این تفرقه و این اختلاف کلمه را دست از آن بردارند آقایان. و من،‏‎ ‎‏هم از شماها و هم از قشرهایی که در ایران هستند این تقاضا را‏‎ ‎‏دارم، ملتمسانه این تقاضا را از همه تان دارم که همۀ شما دنبال یک‏‎ ‎‏مطلب بروید که بخواهید مملکت خودتان را از چنگ دیگران آزاد‏‎ ‎‏کنید.(81)‏

1 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکومت عدل الهی هدف همه

‏امیدوارم که با این تشکلی که دارید، این وحدت کلمه ای که دارید‏‎ ‎‏که همه را با هم در یک محل جمع کرده است، ما را با شما در یک‏‎ ‎‏محل جمع کرده است، امیدوارم که وحدت روحی و وحدت‏‎ ‎‏عقیدتی داشته باشیم و همه در صف واحد به جلو برویم به سوی‏‎ ‎‏حکومت عدل الهی.(82)‏

19 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 79

وحدت ملت در وحدت هدف

‏همه می دانید که رمز پیروزی بزرگی که ملت به آن رسیده است‏‎ ‎‏وحدت کلمۀ همه اقشار از مرکز تا اقصی بلاد کشور و وحدتِ‏‎ ‎‏هدفِ آن برچیده شدن حکومت طاغوتی و قطع ایادی استعمار و‏‎ ‎‏استثمارگران بین المللی و برپا شدن جمهوری اسلامی بود. اکنون‏‎ ‎‏احتیاج بیشتر داریم به حفظ این وحدت کلمه و وحدت مقصد.‏‎ ‎‏ملت بزرگ باید هوشیارانه از بعضی عناصر تفرقه افکن که با‏‎ ‎‏شعارهای فریبنده می خواهند دست اجانب را به کشور مسلمان ما‏‎ ‎‏باز کنند و همان اختناق و چپاولگری را به فرم دیگر برگردانند،‏‎ ‎‏احتراز کنند و با تنها گذاشتن آنان و عدم شرکت در اجتماعاتشان و‏‎ ‎‏با منطق اسلامی تبلیغات سوء آنان را خنثی کنند. همه می دانند این‏‎ ‎‏پیروزی از قدرت اسلام است و مسلمین با دادن خون شریف خود‏‎ ‎‏آن را به دست آورده اند و فرصت طلبان می خواهند بدون فعالیت‏‎ ‎‏مثبت از آن بهره بردارند و با حیله و حربۀ فریبکاری خود را‏‎ ‎‏جا بزنند. ملت ایران باید با هوشیاری از آنان جلوگیری کنند. در‏‎ ‎‏صورتی که آزادی بیان و قلم و عقیده برای همگان آزاد می باشد و‏‎ ‎‏لکن مردم توطئه را هرگز اجازه نمی دهند.(83)‏

9 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نارضایتی عمومی از شاه موجب وحدت

‏در این نهضت که ملت ما پیروز شد، برای این بود که این اختلافات‏‎ ‎‏یک قدری منسی شد، همه توجه به یک مطلب پیدا کردند که باید‏‎ ‎‏یک جمهوری اسلامی یک حکومت اسلامی باشد. قشر‏‎ ‎‏روشنفکر و قشر متقدم و متجدد و بازاری و سایر اقشار همه با هم‏‎ ‎‏دست برادری دادند تا این کار را انجام دادند. همه هم با هم توجه‏‎ ‎‏به اسلام بود. لکن الآن ما احتیاجمان به این وحدت کلمه بیشتر از‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 80

‏آن وقتهاست. آن وقت یک نارضایتیهایی از دستگاه بود که مردم را‏‎ ‎‏مجتمع کرد. حتی آنهایی هم که خیلی علاقه به اسلام نداشتند لکن‏‎ ‎‏نارضایتی داشتند از دستگاه، آنها هم با آنهایی که علاقه داشتند با‏‎ ‎‏هم دست به هم دادند. و چون همۀ اقشار ناراضی بودند، آن‏‎ ‎‏نارضایتی اسباب این شد که یکوقتی ‏‏[‏‏که‏‎ ‎‏]‏‏صدایی بلند شد همه‏‎ ‎‏جمع شدند. و الآن احتیاج به این وحدت کلمه بیشتر است؛ برای‏‎ ‎‏اینکه آن نارضایتیهایی که از دستگاه بود، خوب، دستگاهی الآن‏‎ ‎‏نیست؛ حالا دیگر هر چه باشد آن فروکش کرد.(84)‏

29 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفع رژیم شاهنشاهی، مقصد همه

‏این هدیۀ خدای تبارک و تعالی را حفظ کنید، حفظ به این است که‏‎ ‎‏همان طوری که با هم بودید، دلها با هم یکصدا بودند، همان طور‏‎ ‎‏از حالا به بعد هم این معنا را حفظ کنید. وقتی که شما دلهایتان با‏‎ ‎‏هم صاف باشد، قلبها یک قلب باشد، دستها دست واحد باشد،‏‎ ‎‏دست خدا هم با شماست: ‏یَدُالله ِ مَعَ الجَمَاعة‏. این دست مبارک الهی‏‎ ‎‏که بر سر شما و عنایت حق تعالی که بر شما سایه افکند این را قدر‏‎ ‎‏بدانید و حفظ کنید. اگر حفظ شد، در همۀ مراحل پیروزید.‏‎ ‎‏همان طوری که در وقتی که انقلاب حاصل شد و همه رو به پیروزی‏‎ ‎‏رفتید و توجه به یک مقصد داشتید و آن نبودِ رژیم فاسد و تحقق‏‎ ‎‏رژیم الهی، و توجه به چیز دیگر نبود، توجه به اینکه من گرفتاری‏‎ ‎‏دارم، وقتی منزل می روم شام چه دارم، آیا من فرض کنید فلان‏‎ ‎‏گرفتاری دارم، هیچ توجه به این معانی نبود، نه زارع به فکر زراعت‏‎ ‎‏بود و نه کاسب به فکر کسب، ولهذا دیدید که کسبها را رها کردند و‏‎ ‎‏بازارها را تعطیل کردند و کارها را تعطیل کردند و همه با هم توجه‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 81

‏به یک معنا و آن خدا، توجه به دین خدا، آن توجه عمومی به دین‏‎ ‎‏خدا موجب این شد که خدای تبارک و تعالی هم توجه فرمود و این‏‎ ‎‏معجزه حاصل شد.(85)‏

31 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، برای مقابله با دشمنهای انسانیت

‏خواهران و برادران هم میهن در سراسر کشور! من دست خود را‏‎ ‎‏پیش شما دراز می کنم و از شما به خاطر خدا و اسلام و کشور،‏‎ ‎‏عاجزانه می خواهم که تمام توان خود را برای نجات کشورتان به‏‎ ‎‏کار برید؛ و اسلحه های سرد و گرم ـ یعنی قلم و بیان و مسلسل ـ را‏‎ ‎‏از نشانه گیری به روی یکدیگر منحرف، و به سوی دشمنهای‏‎ ‎‏انسانیت ـ که در رأس آن امریکاست ـ نشانه روید.(86)‏

26 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی براساس وحدت هدف

‏دیدید که دو جهت در این ملت بود که رمز پیروزی ملت ما بود:‏‎ ‎‏یکی اینکه از آن چیزهایی که خودشان می خواستند ابداً آن وقت‏‎ ‎‏مطرح نبود. همه با هم می گفتند «الله اکبر». همه با هم «جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی». همه با هم رژیم سابق نه. هیچ کس در آن روز دنبال این‏‎ ‎‏نبود که من وضعم چه جوری است. اگر یک کسی پیش رفیقش هم‏‎ ‎‏فرض کنید شکایت می کرد رفیقش به او می خندید که حالا وقت‏‎ ‎‏این حرفها نیست. اینطور شده بود وضع. یک جهت هم اینکه همۀ‏‎ ‎‏اینها که با هم مجتمع شدند، برای خدا بود. شاهد اینکه ‏‏[‏‏دائماً‏‏]‏‎ ‎‏می آمدند در هر جا فریاد می کردند که ما می خواهیم شهید بشویم.‏‎ ‎‏شهادت یک مطلبی بود که برای خداست.‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 82

‏پس دو جهت در این پیروزی بود: یکی اینکه برای خدا‏‏[‏‏بود‏‏]‏‎ ‎‏فریاد به اینکه «الله اکبر» و ما برای خدا می خواهیم این کار را بکنیم،‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی می خواهیم. یکی هم اینکه با هم مجتمع بودند.‏‎ ‎‏یکصدا بودند. بچۀ کوچولو و پیرمرد هشتاد ساله، یکجور حرف‏‎ ‎‏می زدند، و دشمنهای ما این دو تا سنگر را هدف کردند. از اوّلی که‏‎ ‎‏این سد رژیم سابق شکست، دشمنها سردرآوردند و یک‏‎ ‎‏دسته شان راجع به جهت اسلامی شروع کردند کارشکنی. درست‏‎ ‎‏توجه کنید که این دو تا مطلب هر دویش مشهود ماست که مورد‏‎ ‎‏حمله واقع شده. جهت اسلامیتش مورد حمله واقع شد. گفتند،‏‎ ‎‏اسلامی نمی خواهیم، همان جمهوری! این حمله به جهت‏‎ ‎‏اسلامیتش بود که زیربار اسلامش می خواستند نروند. برای اینکه‏‎ ‎‏آن کارشناسها فهمیده بودند که این پیروزی از اسلام است. مردم‏‎ ‎‏برای جمهوری نمی آیند به شهادت برسند. مردم برای اسلام‏‎ ‎‏می گویند ما شهید می خواهیم بشویم. الآن هم می گویند، کفن‏‎ ‎‏می پوشند برای اسلام، نه کفن برای جمهوری، برای جمهوری‏‎ ‎‏دمکراتیک. این را یافته بودند که خوب این جهت یک جهتی است‏‎ ‎‏که اصیل است، اصل مطلب است، این را باید شکستش. با قلمها،‏‎ ‎‏با گفتارها شروع کردند به این سنگر حمله کردند. اسلام دیگر حالا‏‎ ‎‏به درد نمی خورد، اسلام مال نمی دانم هزار و چهار صد سال پیش‏‎ ‎‏از این بود، اسلام دیگر حالا بیخود است. گاهی می گفتند، گاهی‏‎ ‎‏نمی گفتند. لکن لازمه اش این بود. ... معنایش این است که‏‎ ‎‏جمهوری می خواهیم. معنایش این است که جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏لازم نیست باشد. این هدف بود تا حالا هم هست.‏

‏از اوّلی که شما این سد را شکستید و برگشتید که جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی را درستش بکنید، این دسته از مردمی که دنبال این بودند‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 83

‏ که شما آن رمزی که به او پیروز شدید، چی بود؟ اسلام را فهمیدند‏‎ ‎‏که رمز اسلام بوده است، حمله کردند به همان جهت اسلامیتش.‏‎ ‎‏نمی خواستند بگذارند که رأی بدهید برای جمهوری اسلامی. در‏‎ ‎‏بسیاری از جاها جلو رأی را گرفتند. در بعضی جاها آن صندوقها را‏‎ ‎‏شکستند، آتش زدند. با تفنگ مانع شدند از اینکه رأی بدهند،‏‎ ‎‏اینجا شکست خوردند. باز برای اینکه مردم باز همان حال را‏‎ ‎‏داشتند، رأی را دادند. دنبالش هر مرحله ای را که یک قدم شما‏‎ ‎‏جلو گذاشتید آنها آن مرحله را که جهت اسلامیتش بود، هدف‏‎ ‎‏قرار دادند.‏

‏من حالا بخواهم به تفصیل بگویم، نه شما وقت دارید نه من.‏‎ ‎‏اما درست مطالعه کنید که در هر مرحله مخالفت شد و مخالفت در‏‎ ‎‏همان جهتی بود که راجع به جهت اسلامی اش بود که اینها یا‏‎ ‎‏آگاهانه این کار را می کردند ـ که اجیر بودند ـ یا جوانهایی بودند که‏‎ ‎‏ناآگاه. آن آگاهها آنها را بازی می دادند و آنها صحبتش را می کردند.‏‎ ‎‏بعد در این مرحله، بعد هم تا حالا ‏‏[‏‏پیوسته‏‏]‏‏ شکست خوردند.‏‎ ‎‏یعنی جمهوری اسلامی را رأی دادند. تقریباً 98 درصد رأی مثبت‏‎ ‎‏بود. یک قدری هم بیشتر. بعد هم خبرگان را که هی مخالفت، هی‏‎ ‎‏مخالفت. مع ذلک مردم تعیین کردند خبرگان خودشان را. بعد هم‏‎ ‎‏به آرا گذاشتند، همین قانون اساسی را. آنجا هم باز مخالفت،‏‎ ‎‏مخالفت، لکن مع ذلک ملت پیروز شد. اینها ننشستند باز. آن‏‎ ‎‏جهتش تا اینجا آمده است. حالا بعدش هم البته رئیس جمهوری یا‏‎ ‎‏مجلس شورای ملی، اینها هم البته مواجه با خیلی مخالفتها خواهد‏‎ ‎‏شد. این یک جهت بود.‏

‏جهت دوم این قضیه، اتحاد مردم که همه با هم بودند ـ یک ـ‏‎ ‎‏کأنه یک نفس بود، یک صدا بود. شما اگر بندرعباس می رفتید‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 84

‏همان را می شنیدید که در شمال می شنیدید. در مشرق ایران‏‎ ‎‏می رفتید همان را می شنیدید که در مغرب می شنیدید. بچه ها‏‎ ‎‏همان را می گفتند، پیرمردها هم همان را می گفتند، رعیتها هم همان‏‎ ‎‏را می گفتند و متفکرین هم همان را می گفتند. آنهایی هم که‏‎ ‎‏برخلاف این مسیر بودند، آن وقت صداشان درنمی آمد.‏‎ ‎‏نمی توانستند درآورند. بعد که رسیدید به آنجایی که یک قدری به‏‎ ‎‏نظر توده ها این بود که خوب، ما الحمدلله پیروز شدیم، توجه‏‎ ‎‏نداشتند به اینکه نه، ما یک قدم برداشتیم طرف پیروزی، و باز راه‏‎ ‎‏داریم. آنها سر درآوردند از آن راه که گفتند و از راه دیگر، ایجاد‏‎ ‎‏اختلاف. شما الآن در هر جا بروی یک دسته ای با دستۀ دیگر‏‎ ‎‏مخالفند. یک دسته ای مخالفند که به روی هم اسلحه می کشند، از‏‎ ‎‏هم می کشند. یک دسته هم که به آنطور نیست برای هم صحبت‏‎ ‎‏می کنند، حرف می زنند، تهمت می زنند. کاری می کنند که در‏‎ ‎‏ادارات کار کم بشود. کاری می کنند که در مثلاً صنعت نفت‏‎ ‎‏کم کاری بشود یا بیکاری باشد. انفجار ایجاد می کنند. از این مسائل‏‎ ‎‏که روی هم وقتی که بگذاریم یک دست دارد کار می کند و آن‏‎ ‎‏دستی است که می خواهد نگذارد جمهوری اسلامی به معنایی که‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی امر فرموده است تحقق پیدا بکند. برای اینکه‏‎ ‎‏با تحقق آن، همۀ آمالهای دشمنهای ما از بین خواهد رفت.(87)‏

6 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اهمیت مقصد واحد

‏اگر گروهها مختلف باشند، ولی در امور عقیدتی و در اصول عقاید‏‎ ‎‏اسلامی تفاهم داشته باشند، آسیب نمی بینند. درگیری در اختلاف‏‎ ‎‏آرا و عقیده است. شما باید کوشش کنید با گروههای دیگری که‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 85

‏مسلمان هستند و استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی را‏‎ ‎‏می خواهند، تفاهم داشته باشید. شما با حزب، سپاه، قوای مسلّح،‏‎ ‎‏بسیج نزدیک باشید. گرچه گروه علی حده هستید، ولی به نفع هم‏‎ ‎‏عمل کنید. همۀ شما استقلال و آزادی و جمهوری را می خواهید؛‏‎ ‎‏چون فیضیه و دانشگاه. شما هم همگی افرادی را انتخاب کنید تا‏‎ ‎‏برای تفاهم، شورایی تشکیل دهند. مهم این است که مقصد،‏‎ ‎‏مقصد واحد باشد، هرچند از راههای مختلف به آن مقصد‏‎ ‎‏می رسیم. و این اساس امور است. و اگر اینطور نشود، منجر به‏‎ ‎‏درگیری می شود.(88)‏

12 / 7 / 60

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

خداخواهی

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت وحدت مذهبی

‏آقایان سعی کنید در دانشگاه پرچم اسلام را بالا ببرید؛ تبلیغات‏‎ ‎‏مذهبی بکنید؛ مسجد بسازید؛ اجتماعاً نماز بخوانید؛ تظاهر به‏‎ ‎‏نماز خواندن بکنید. وحدت مذهبی لازم است. وحدت مذهبی‏‎ ‎‏است که این اجتماع عظیم و فشرده را ایجاد می کند. اگر علاقه به‏‎ ‎‏استقلال ایران دارید، وحدت مذهبی داشته باشید.(89)‏

21 / 1 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت تحت بیرق اسلام

‏آقایان! شما نویسندگان الآن تکلیف بسیار بزرگی بر عهده تان‏‎ ‎‏هست. پیشتر قلم شما را شکستند؛ الآن قلم شما باز است لکن‏‎ ‎‏استفادۀ از قلم در راه آزادی ملت، در راه تعالیم اسلامی بکنید. این‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 86

‏ملت که می بینید، تمامشان زیر بیرق اسلام است که وحدت پیدا‏‎ ‎‏کردند. اگر نبود قضیۀ وحدت اسلامی، ممکن نبود اجتماع اینها.‏‎ ‎‏الآن از بچۀ چند ساله تا پیرمرد هشتاد ساله همه با هم در این‏‎ ‎‏نهضت شرکت دارند، و همه با هم در این پیروزی شرکت دارند؛‏‎ ‎‏همه با هم هم صدا آزادی را طلب می کنند و استقلال را‏‎ ‎‏ـ و الحمدلله اینها دست آمده است ـ و جمهوری اسلامی را‏‎ ‎‏می خواهند؛ و آن هم ان شاءالله با آرای عمومی به دست می آید.‏‎ ‎‏آنچه که لازم است الآن برای همۀ ما حفظ این وحدت است.(90)‏

29 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدرت اسلام در گرو وحدت

‏رنجهایی که در این سال ملت ما کشیدند شاید در تاریخ کم سابقه یا‏‎ ‎‏بی سابقه باشد، و قدرتی که ملت ما نشان داد و عَرْضه کرد بر‏‎ ‎‏جهان، باید بگویم بی سابقه بوده است؛ برای اینکه ملتی که‏‎ ‎‏پنجاه و چند سال در تحت فشار طاقتفرسا بود و همۀ قدرتها را از او‏‎ ‎‏سلب کرده بودند و تمام زندگی آنها را تباه کرده بودند، اینها در‏‎ ‎‏عین حال قیام کردند و نهضت کردند. و من نمی توانم اسمی روی‏‎ ‎‏این نهضت بگذارم الاّ اینکه نهضتْ اسلامی و به قدرتِ اسلام بود‏‎ ‎‏و به قدرت ایمان بود. اگر قدرت ایمان نبود امکان نداشت با دست‏‎ ‎‏خالی یک ملتی بر این قدرتهای شیطانی غلبه کند. این قدرت‏‎ ‎‏اسلام و قدرت ایمان بود که مردم را به وحدت کشاند. و این‏‎ ‎‏وحدت و قدرت ایمان بود که مردم را به پیروزی کشاند. (91)‏

29 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 87

 اتکال به خدا عامل وحدت

‏باید همۀ ما با هم ‏‏[‏‏به پیش برویم‏‏]‏‏ همان طوری که ملاحظه کردید‏‎ ‎‏به واسطۀ وحدت کلمۀ ملت و به واسطۀ توجه به اسلام و دیانت،‏‎ ‎‏این راه را تا اینجا آمده ایم. در صورتی که قدرتْ دست آنها بود و‏‎ ‎‏ملت ما جز مشت و خون چیزی نداشت لکن اتکال به خدا کرد و‏‎ ‎‏وحدت کلمه در بین همۀ اقشار حاصل شد، به طوری که دیگر‏‎ ‎‏ابرقدرتها هم نتوانستند او را ابقایش کنند! در صورتی که قبلاً دائماً‏‎ ‎‏این مسئله را می گفتند که «نه، این باید باشد!» این انگلستان‏‎ ‎‏می گفت که این وفادار به ماست باید باشد؛ امریکا به صورت دیگر‏‎ ‎‏می گفت؛ شوروی با این صورتها نمی گفت؛ لکن پشتیبان بودند آنها‏‎ ‎‏همه. در صورتی که همۀ ابرقدرتها پشتیبان بودند، و خودش هم‏‎ ‎‏یک قدرت شیطانی داشت، سازمانها داشت، بساط داشت،‏‎ ‎‏مع ذلک قدرت ملت معلوم شد که بالاتر از همه چیز است.‏

‏قدرت ملت به چه حاصل شد؟ به این حاصل شد که همه با‏‎ ‎‏هم، مقصدْ اسلام! اگر همه هم با هم بودند لکن مقاصدی داشتند‏‎ ‎‏که غیر مقصد اسلام بود، اینطور پایداری نمی کردند. شما ملاحظه‏‎ ‎‏کردید که جوانهای ما که شهید شدند ـ همۀ اینها ـ شهادت را‏‎ ‎‏استقبال می کردند؛ این برای قدرت اسلام بود. و از حالا به بعد هم‏‎ ‎‏باید این قدرت را حفظ کرد، این ایمان را حفظ کرد تا این‏‎ ‎‏وحدت کلمه حفظ بشود، تا پیروز بشویم ان شاءالله . و من امیدوارم‏‎ ‎‏که با وحدت کلمه و قدرت ایمان، ما این راه را تا آخر برسانیم، به‏‎ ‎‏آنطوری که می خواهیم.(92)‏

19 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت رمز پیروزی

‏وحدت کلمه را حفظ کنید، توجه به خدا را تقویت بکنید، روح‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 88

‏خودتان را متوجه به خدا بکنید. شیاطینی که در بین شما‏‎ ‎‏می خواهند تفرقه بیندازند طرد کنید؛ آنها را یا ارشاد کنید ـ اگر‏‎ ‎‏قابل باشند ـ و یا طرد کنید. امریکا باز چشمش به ایران است، به‏‎ ‎‏نفت ایران است، به مخازن ایران است؛ به این زودی نمی تواند‏‎ ‎‏اغماض کند و سایر ممالک.‏

‏شما اگر بخواهید این چشمها را کور کنید و این دستها را قطع کنید،‏‎ ‎‏باید با همین رمزی که تاکنون پیش آمدید از این به بعد هم این رمز را‏‎ ‎‏حفظ کنید، این کلید را حفظ کنید. آن رمز توجه به خدا، همه یک‏‎ ‎‏مطلب و آن اسلام، همه یک مطلب و آن، شرک نه، اسلام آری.(93)‏

29 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام، عامل وحدت ملت

‏این چه قدرتی است که شما ورزشکاران را با یک طلبه مجتمع کرده‏‎ ‎‏است؟ این چه قدرتی است که دانشگاهی را با سایر اقشار همراه‏‎ ‎‏کرد؟ و این چه قدرتی بود که تمام اقشار ملت ما را، زن و مرد، بچه و‏‎ ‎‏بزرگ، در هر کسوتی که بودند، به خیابانها کشید و بر ضد طاغوت‏‎ ‎‏آنها را مجهز کرد؟ غیر از اسلام؟ این اسلام بود که همۀ ما را با هم‏‎ ‎‏مجتمع کرد، و این اسلام بود که شما را پیروز کرد، و این اسلام است‏‎ ‎‏که سعادت همۀ انسانها را تأمین می کند. نه سعادت دنیایی فقط؛‏‎ ‎‏سعادت دنیا، و آخرت. آزادی که در پناه اسلام باشد، استقلال که در‏‎ ‎‏پناه اسلام باشد، سعادت برای کشورها و برای کشور ما تهیه می کند،‏‎ ‎‏تأمین می کند. شما با اسلام این پیروزی را پیدا کردید، و با اسلام باید‏‎ ‎‏این پیروزی را تعقیب کنید.(94)‏

9 / 3 / 58

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 89

ایمان، حاصل وحدت

‏بخواهید که پیروز بشوید رمز پیروزی را باید حفظ کنید. رمز‏‎ ‎‏پیروزی ایمان بود. آن وحدت کلمه را ایمان آورد. ایمان، وحدت‏‎ ‎‏کلمه آورد که سرتاسر یک مملکت، همه با هم، همه با هم، فریاد‏‎ ‎‏زدند و یک مطلب خواستند. اجتماع کردند از مرکز تا هر جا شعاع‏‎ ‎‏مملکت است، رفت صدا و همه فریاد زدند جمهوری اسلامی،‏‎ ‎‏اسلام. شهادت را برای خودشان فوز دانستند. آنهایی که فرار‏‎ ‎‏می کردند از همه چیز، حمله کردند بر تانکها و توپها، غلبه کردند‏‎ ‎‏بر لشکر شیطان، بر طاغوت. این رمز را حفظ کنید، این نهضت را‏‎ ‎‏حفظ کنید، این وحدت کلمه را حفظ کنید؛ همۀ قشرها با هم‏‎ ‎‏باشید. روحانی با دانشگاهی باشد، دانشگاهی با روحانی باشد،‏‎ ‎‏همه با بازاری باشند، همه با دهقان باشند، همه با اداری باشند،‏‎ ‎‏همه با کارمندان باشند؛ همه با هم. از حالا به بعد ما احتیاجمان به‏‎ ‎‏وحدت کلمه بیشتر است.(95)‏

25 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همه با هم مجتمع در اسلام

‏اگر بخواهید این مملکت، این کشور، به سعادت برسد، پیروزی‏‎ ‎‏شما به آخر برسد، بین راه نمانیم و یا خدای نخواسته ما را در بین‏‎ ‎‏راه از مقصد برگردانند، اگر بخواهید ـ و می خواهید البته ـ که این‏‎ ‎‏کشور ما تا آخر دیگر مستقل باشد، شما تا آخر آزاد باشید و منافع‏‎ ‎‏کشور ما دست دیگران نباشد و راه ما راه سعادت باشد، همین‏‎ ‎‏معنایی که اعتصام به اسلام، که حبل الله است؛ و متفرق نشدن از‏‎ ‎‏هم؛ همه با هم در اسلام مجتمع؛ در این راه مجتمع؛ و تفرقه بینمان‏‎ ‎‏نباشد.‏

‏الآن این اشخاصی که در بین ملت افتادند و تخم تفرقه دارند‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 90

‏ می پاشند، با قلمهایشان، با نطقهایشان، با اجتماعاتشان، اینها جنود‏‎ ‎‏شیطان هستند. و شما، که ان شاءالله «جنودالله » هستید، حسب این‏‎ ‎‏امری که خدای تبارک و تعالی فرموده است که ‏وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله ِ‏، به‏‎ ‎‏حسب آن نهیی که فرموده است. که ‏لاٰتَفَرَّقُوا‏، همین یک امر و نهی‏‎ ‎‏الهی را اگر عمل بکنید، تمام سعادتتان تأمین می شود. و تا حالا هم‏‎ ‎‏برای همین بوده است که همۀ شما توجه به خدا داشتید، همه با‏‎ ‎‏ذکر «الله اکبر» جلو رفتید و همه چیزها را خنثی کردید. یعنی یکی‏‎ ‎‏از اموری که ‏‏[‏‏باعث‏‏]‏‏ ـ شد ـ انصراف پیدا کردند از اینکه شما را‏‎ ‎‏بکوبند، نه اینکه نمی توانستند ـ همۀ وسایل بمباران ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ داشتند که‏‎ ‎‏طیاره ها را راه بیندازند همۀ شهرهای ایران را بمباران کنند ـ یک‏‎ ‎‏رعبی در دلشان خدا القا کرد که از این کار منصرف شدند؛ منحرف‏‎ ‎‏شدند؛ نکردند. و این هم یکی از چیزهایی بود که خدا این رعب را‏‎ ‎‏در دل آنها انداخت و این رعب را در دلشان انداخت که وقتی شما‏‎ ‎‏جمعیت «الله اکبر» گفتید، همۀ قشرهایی که مربوط به او بود مربوط‏‎ ‎‏به شما شد، هی از آنها منفصل شدند به شما متصل شدند. از‏‎ ‎‏ارتش، از اداری، و از همۀ اینهایی که مربوط به آنها به خیالشان‏‎ ‎‏بود، همۀ اینها برای خاطر اینکه این راه، راه خدا بود و اعتصام به‏‎ ‎‏«حبل الله » بود، همۀ اینها متصل شدند به شما و این راه را تا اینجا‏‎ ‎‏طی کردید و از اینجا به بعد هم باید طی بکنید با همین جهت. این‏‎ ‎‏حربه، حربۀ بزرگ را ـ که اعتصام به «حبل الله » و متفرق نشدن است‏‎ ‎‏ـ حفظ کنید این وحدت را. حفظ کنید این اعتصام به «حبل الله » و‏‎ ‎‏اعتصام به اسلام را، اسلام برای شما همه چیز هست. سعادت‏‎ ‎‏دنیا، سعادت آخرت، اسلام همه چیز است برای شما.(96)‏

26 / 4 / 58

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 91

پیروزی محصول انگیزه الهی

‏این پیروزی که نصیب ملت شد دو چیز مؤثر بود؛ یکی، که از‏‎ ‎‏همه چیز بالاتر است، اینکه مقصد همه مقصد الهی بود. انگیزه‏‎ ‎‏اسلام بود. می دیدیم که در شعارهایشان، در فریادهایشان،‏‎ ‎‏شعارهای اسلامی بود؛ فریادهای «الله اکبر». مقصد این بود که آنها‏‎ ‎‏را مخالف اسلام می دانستند بروند کنار. و بعد از آن ان شاءالله آن‏‎ ‎‏مقصد حقیقی، که آن مقدمه این است، تحقق پیدا بکند. پس یک‏‎ ‎‏جهت، جهت این بود که همه تان فریادتان این بود که ما اسلام را‏‎ ‎‏می خواهیم، و شاهنشاهی و اینها را نمی خواهیم. جهت دیگرش‏‎ ‎‏هم، که به تَبَع آن آمده بود؛ وحدت همۀ قشرها بود؛ یعنی ملت‏‎ ‎‏سرتاسر این کشور بپا خاستند و با هم، مقاصد خودشان را کنار‏‎ ‎‏گذاشتند، مطالبی که مال شخص بود کنار گذاشتند، و همه به یک‏‎ ‎‏مقصد متوجه شدند. پس رمز پیروزی ما وحدت کلمۀ قشرهای‏‎ ‎‏مختلف، و ایمان بود. ایمان به خدای تبارک و تعالی، با این رمز شما‏‎ ‎‏پیروز شدید. پیروزیی که معجزه آسا بود، نه پیروزی یک پیروزی‏‎ ‎‏آسانی، یک پیروزی که بشود حساب کرد یعنی پیروزیی بود که جز با‏‎ ‎‏ارادۀ خدای تبارک و تعالی هیچ امکان تحقق نداشت.(97)‏

28 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خدایی بودن انسجام

‏در اینجا لازم است شما را به یک نکته نصیحت کنم و آن این است‏‎ ‎‏که، اتحاد و انسجامتان را حفظ کنید. شما باید بدانید که هر‏‎ ‎‏اختلاف و نزاعی شروع شود، از باطن خود انسان است و هر اتحاد‏‎ ‎‏و انسجامی که حاصل شود از خداست.(98)‏

20 / 2 / 61

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 92

وحدت بی نظیر به برکت اسلام

‏مرهون این ملت هستیم که اینطور همه با هم کمک می کنند. سابقه‏‎ ‎‏اصلاً ندارد، از اول تاریخ تا حالا سابقه ندارد که روحانی و ارتشی‏‎ ‎‏و پاسبان و پاسدار و امثال اینها در کنار هم باشند و در کنار هم‏‎ ‎‏جنگ بکنند. اصلاً این سابقه ای ندارد. هیچ جا، نه حالا سابقه‏‎ ‎‏دارد، بعدها هم معلوم نیست که، مگر به برکت اسلام جای دیگر‏‎ ‎‏پیدا کند یک همچو چیزی که همه شان با هم باشند. و این‏‎ ‎‏صحنه هایی که در سنگرها، که اینها همه با هم هستند ـ برای من‏‎ ‎‏نقل می کنند ـ واقعاً صحنه هایی است که اعجازآمیز است. و قدر‏‎ ‎‏این صحنه ها را بدانید.(99)‏

22 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، عطیه الهی

‏این از عنایات اسلام است که همۀ برادران اهل سنت و شیعه با هم‏‎ ‎‏هستند و اختلافی هم با یکدیگر ندارند و بحمدالله ، کسانی را که‏‎ ‎‏در دو طرف بودند و تفرقه ایجاد می کردند را هم شناختند و کنار‏‎ ‎‏زدند و امروز صادقانه در کنار یکدیگر خدمت می کنند و من‏‎ ‎‏امیدوارم که این رویه مستدام باشد.(100)‏

3 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رحمانی بودن اتحاد

‏ما باید این نعمت خدا را حفظ کنیم و این رحمتی که خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالی به ما عنایت کند، کوشش کنیم که این رحمت ادامه پیدا‏‎ ‎‏کند. و کوشش این است که اولاً الهی بشویم، در راه خدا خدمت‏‎ ‎‏بکنیم، خودمان را فرمانبر از خدا بدانیم و خودمان را از او و به‏‎ ‎‏سوی او بدانیم. و دنبال همین معنا آن وقت آن مسئلۀ دوم که‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 93

‏وحدت و انسجام است حاصل می شود؛ برای اینکه تفرقه از‏‎ ‎‏شیطان است و وحدت کلمه و اتحاد از رحمان است. وقتی که شما‏‎ ‎‏الهی شدید، رحمانی شدید، توجه به خدا داشتید، دنبال او دیگر‏‎ ‎‏تفرقه حاصل نمی شود، اختلاف حاصل نمی شود. و بحمد الله ‏‎ ‎‏امروز مابین همۀ قوای مسلح یک انسجام بزرگ هست و امیدوارم‏‎ ‎‏که همه توجه داشته باشید که این انسجام را حفظ بکنید. (101)‏

19 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توجه به معنویت، عامل حفظ وحدت

‏خدای نخواسته غفلت از یاد خداوند تعالی موجب سستی و تزلزل‏‎ ‎‏خواهد شد و زحمات چندین ساله تان و خون شهیدان عزیزمان به‏‎ ‎‏باد فنا خواهد رفت. توجه به معنویت و تکلیف الهی و یاد خداوند‏‎ ‎‏باعث می شود که این وحدت محفوظ و این برادری برقرار ماند.‏‎ ‎‏خوف آن است که اسلحه در دست شما جوانان عزیز موجب‏‎ ‎‏غرور و سرکشی شود و آن تحول روحانی عظیم که در شما پیدا‏‎ ‎‏شده است از دستتان برود، و شیطان نفس اماره شما را به دام کشد‏‎ ‎‏و با سوء رفتار با برادران خود صدق و صفا رخت بربندد و به جای‏‎ ‎‏آن کدورت و جفا جایگزین شود، و آن روز فاجعه ای است برای‏‎ ‎‏اسلام و مصیبت دردناکی است برای شما و یارانتان. پس این‏‎ ‎‏اخوت و صفا را هر چه بیشتر حفظ نمایید تا همان طور که تاکنون از‏‎ ‎‏پشتیبانی بیدریغ ملت برخوردار بودید از این پس هم برخوردار‏‎ ‎‏باشید. خداوند پشت و پناهتان باد.(102)‏

12 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 94

ضیافت الله عامل وحدت

‏باید شما متوجه باشید به این که دشمنها همیشه دنبال این هستند‏‎ ‎‏که ما را از داخل بپوسانند و اگر در این ضیافت وارد شده باشید‏‎ ‎‏دشمنها دستشان کوتاه خواهد شد. وقتی حقیقت این ضیافت را‏‎ ‎‏انسان می بیند، می بیند که اگر انسان وارد این ضیافت بشود تمام‏‎ ‎‏اختلافات در دنیا حل می شود. شیاطین دنبال این هستند که ایجاد‏‎ ‎‏اختلاف کنند، دو دستگی بگویند هست، لکن بحمدالله ملت ما و‏‎ ‎‏خصوصاً، روحانیت ما اشخاصی هستند که چهره شان نورانی‏‎ ‎‏است و در این ماه مبارک هم در این ضیافت ان شاءالله وارد شده اند‏‎ ‎‏و آثارش هم بعد ظاهر می شود که همه باهم هستند؛ دو جبهه‏‎ ‎‏نیست.(103)‏

27 / 2 / 67

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

امداد الهی

‏ ‏

‏ ‏

اراده الهی، عامل وحدت

‏رمز این پیروزی، این وحدت کلمه است و این وحدت کلمه را خدا‏‎ ‎‏ایجاد کرد. یعنی من نمی توانم تصور کنم که بشر بتواند یک ملت‏‎ ‎‏سی و چند میلیونی را در مدت کوتاهی اینطور همزبان بکند،‏‎ ‎‏هم قلب بکند که بچۀ دو ـ سه ساله زبان باز می کند و همین مسائل‏‎ ‎‏را می گوید، آن پیرمرد هشتاد ساله هم همین را می گوید. زن و مرد‏‎ ‎‏و بچه و صغیر و کبیر همه یک روال حرکت کردند. این جز ارادۀ‏‎ ‎‏الهی نمی شود باشد. و من هم از اول این معنا را چون احساس‏‎ ‎‏کرده بودم، امیدوار شده بودم به این نهضت؛ نهضتی که ملت به‏‎ ‎‏خواست خدا وحدت پیدا کرده است پیروز خواهد شد. رمز‏‎ ‎‏پیروزی همین وحدت کلمه بود و ما باید همین را حفظ کنیم. یعنی‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 95

‏هر کس در هر مقامی که هست، من که یک طلبه هستم، آقایان که‏‎ ‎‏از علمای اعلام هستند، شما که از روشنفکران و متفکرین هستید،‏‎ ‎‏همۀ ما الآن مسئول هستیم برای آتیۀ این کشور.(104)‏

28 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، امداد غیبی

‏شما ببینید در این بُرْهه از زمان که تقریباً یکی دو سال بعدش‏‎ ‎‏نیست؛ البته اولش از خرداد بود، خرداد 42 بود و بعدش یک‏‎ ‎‏فترتی حاصل شد، و از یک سال و نیم ـ دو سال پیش از این شروع‏‎ ‎‏شد، این اجتماعی که الآن ملت ما کرده  ‏‏ـ‏‏ که من اعتقادم این است که‏‎ ‎‏هیچ دستی نمی تواند اینطور وحدت کلمه درست کند الاّ دست‏‎ ‎‏خدا ـ خدا این کار را کرد، این وحدت کلمه ای که بین همۀ اقشار‏‎ ‎‏پیدا شد. ماها همه که از هم دور بودیم، بدبین بودیم بعضمان آن‏‎ ‎‏وقت؛ حالا در تمام جاهای ایران شما هر جا بروید... من در پاریس‏‎ ‎‏که بودم یکی از آشنایان من آمد آنجا گفت که من رفتم در «قلعۀ‏‎ ‎‏حسن فلک» ـ قلعۀ حسن فلک را من می دانم کجاست؛ این نزدیک‏‎ ‎‏«کمره»‏‎[1]‎‏ است و نزدیک یک کوهی است. یک قلعه ای است‏‎ ‎‏شاید ده خانوار در آن باشد؛ این طرف و آن طرفش هم آن وقتها که‏‎ ‎‏من دیدم هیچی نبود ـ من رفتم آنجا. گفت در آنجا آن حرفهایی که‏‎ ‎‏در مرکز بود آنجا هم بود! در یک قلعۀ دورافتاده! و او می گفت که‏‎ ‎‏در دهات بختیاری و ـ عرض می کنم ـ آنجاها، «کمره» و آن طرفها،‏‎ ‎‏در دهات آنجا هر روز صبح که می شود، آخوند ده جلو می افتد،‏‎ ‎‏همۀ مردم دنبالش راهپیمایی می کنند. این معنا را نمی تواند یک نفر‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 96

‏آدم درست کند. نمی تواند یک عده آدم درست کند. این معنا را‏‎ ‎‏خدا درست کرد. و لهذا من از اول که دیدم یک همچو وحدتی پیدا‏‎ ‎‏شده است، یک همچو چیزی که دست کسی نمی تواند باشد، باید‏‎ ‎‏یک غیب در کار باشد، من امیدوار شدم. و لهذا هیچ وقت من هیچ‏‎ ‎‏سستی در کارم نبود برای اینکه من امید داشتم که خدا این کار را‏‎ ‎‏انجام می دهد. از اول هم می گفتم او باید برود؛ چاره ندارد. رفت!‏‎ ‎‏اینطور هم شد به راحتی.(105)‏

7 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

معجزه بودن وحدت ملت

‏روی موازین مادی، روی موازین عادی باید با یک یورش، ما از‏‎ ‎‏بین رفته باشیم. باید همۀ ما یک لقمۀ آنها باشیم! لکن قدرت‏‎ ‎‏ایمان، پشتیبانی خدای تبارک و تعالی، اتکال به ولی عصر ـ سلام الله ‏‎ ‎‏علیه ـ شما را پیروز کرد. برادران من! از یاد نبرید این رمز پیروزی‏‎ ‎‏را. این وحدت کلمه ای که در تمام اقشار ایران پیدا شد معجزه بود.‏‎ ‎‏کسی نمی تواند این را ایجاد کند؛ این معجزه بود. این امر الهی بود.‏‎ ‎‏این وحی الهی بود نه کار بشر. رمز پیروزی شما اول ایمان ثابت؛ و‏‎ ‎‏بعد وحدت کلمه. این دو مطلب را حفظ کنید.(106)‏

14 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایمان و وحدت کلمه

‏ایمانتان را حفظ کنید آقا! ایمان به خدا را حفظ کنید، وحدت کلمه‏‎ ‎‏را حفظ کنید، این نهضت را حفظ کنید. ما هرچه داریم از این ایمان‏‎ ‎‏و وحدت کلمه ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏. آنها ایمان را از ما می خواستند بگیرند و‏‎ ‎‏وحدت کلمه را. کوشش کردند برای این دو تا، و خدای تبارک و‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 97

‏تعالی نخواست و با ما بود و متحول کرد یک مملکت و یک ملتی‏‎ ‎‏که اعتنا به مسائل دینی نداشت. متحولشان کرد به طوری که همه‏‎ ‎‏توجه دارند. همه با ایمان به میدان آمدند. این ملتی که با هم دعوا‏‎ ‎‏داشتند، این شهر با آن شهر، خود شهر این محله با آن محله، این‏‎ ‎‏جوان با آن جوان، یکدفعه یک تحول الهی پیدا شد که حس تعاون‏‎ ‎‏پیدا شد.(107)‏

16 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

در کار بودن دست غیبی

‏در انقلاباتی که در دنیا واقع می شود کم اتفاق می افتد ـ یا اتفاق‏‎ ‎‏شاید نیفتاده باشد ـ که اینطور باشد که یک مطلبی را که در مرکز‏‎ ‎‏مملکت می گویند، همین مطلب در کوره ده های دور افتاده هم‏‎ ‎‏باشد؛ و آن مطلبی را که روشنفکران می گویند، همان را مردم بازار‏‎ ‎‏و کوچه و دهقان و کشاورز هم همان را خواستار باشد. من در آن‏‎ ‎‏وقت اطلاع پیدا کردم و بعضی را هم که از ایران می آمدند پیش‏‎ ‎‏من، به من اطلاع می دادند که قضیۀ خواست ملت ایران یک‏‎ ‎‏خواستی است که گسترش پیدا کرده حتی در آن قرا و قصبات‏‎ ‎‏دورافتاده ای که از همۀ جهات دورند. یک نفر که همین اواخر آمد‏‎ ‎‏پیش من گفت که من از دهات کمره و دهات چاپلق‏‎[2]‎‏ و لرستان،‏‎ ‎‏آنجاها رفتم و دیدم، و از آنجاها گردش کردم و دیدم و می آیم‏‎ ‎‏اینجا. و او گفت که تمام دهاتی را که من دیدم، دیدم که صبح که‏‎ ‎‏می شود، آن آخوند ده جلو می افتد و مردم ده دنبال او راه می افتند‏‎ ‎‏و راهپیمایی می کنند! و اسم از یک جایی برد که من آنجا رفتم،‏‎ ‎‏«قریۀ حسن فلک» این در اطراف کمره هست و قلعه ای است که‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 98

‏شاید مثلاً آن وقتی که من دیدم ده ـ پانزده خانوار در آن زندگی‏‎ ‎‏می کردند؛ کوچک بود و در کنار یک کوهی واقع شده بود و از‏‎ ‎‏آبادیها دور بود. این شخص گفت من آنجا هم رفتم، آنجا همان‏‎ ‎‏حرفها را می زدند که در تهران می زدند! این از گسترشی که در همه‏‎ ‎‏جای ایران به وجود آورد. و یک گسترش دیگری که راجع به‏‎ ‎‏گروهها و جماعات بود؛ بچه های دبستان ـ یا کوچکتر از آنها ـ‏‎ ‎‏همین وِرْدی را که همۀ مردم می گفتند، اینها هم می گفتند؛ کارگرها،‏‎ ‎‏کارفرماها، معلمین، اجزای دادگستری، ملاّها، طلبه ها،‏‎ ‎‏روشنفکران ـ همه ـ یک مطلب می گفتند و با هم بودند. من این را‏‎ ‎‏اینطور فهمیدم که یک دست غیبی در کار است. انسان هر چه هم‏‎ ‎‏بخواهد مثلاً روشنگری داشته باشد و هر چه هم بخواهد یک‏‎ ‎‏همچو امری واقع بشود به این گسترش نمی تواند واقع بشود. من‏‎ ‎‏اینطور فهمیدم که خدای تبارک و تعالی در این مسئله نظر دارد و از‏‎ ‎‏آنجا اطمینان برایم پیدا شد که پیروزی هست. البته به این زودی و‏‎ ‎‏به این سهلی را نمی توانستم حدس بزنم.(108)‏

17 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خداوند با اجتماع است

‏شما دیدید که با وحدت کلمه بدون اینکه ساز و برگی داشته باشید‏‎ ‎‏بر قدرتهای بزرگ پیروز شدید. چرا پیروز شدید؟ برای اینکه برای‏‎ ‎‏خدا بود. این قیامْ قیام حق بود، قیام حق بر باطل بود، قیام الوهیت‏‎ ‎‏بر طاغوت بود، قیام انسانیت بر توحش بود، قیام تمدن بر بربریت‏‎ ‎‏بود. ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ این قیام انسانی در عین حال که ما هیچ نداشتیم و آنها‏‎ ‎‏همه چیز، بر آنها غلبه کردیم. این غلبه را خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏نصیب ما کرد. چرا؟ برای اینکه با هم بودیم و خدا با جماعت‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 99

‏است: ‏یَدُالله مَعَ الجَماعَة‏؛ خداوند با اجتماع است. و شما همه با‏‎ ‎‏وحدت کلمه، و آن کلمه کلمۀ حق نه کلمۀ باطل، همه با هم حق‏‎ ‎‏گفتید، همه با هم حق خواستید، حقّ خودتان را خواستید، آزادی‏‎ ‎‏خواستید، استقلال خواستید و اسلام ـ «جمهوری اسلامی» ـ‏‎ ‎‏خواستید. بحمدالله آزادی برای شما حاصل است.(109)‏

24 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحول ملت تحولی از عالم غیب

‏این پیروزی که دنبال این بود که همه با هم یک تحول روحانی پیدا‏‎ ‎‏کرده بودید یک تحولی که از عالم غیب شما را متحول کرده بودند،‏‎ ‎‏این تحول روحانی را حفظ کنید. وحدت کلمه را حفظ کنید. الآن ما‏‎ ‎‏بین راه هستیم. ما کار زیاد داریم تا همۀ احکام اسلام جریان پیدا‏‎ ‎‏کند. ما توی راهیم. آن وقتی که همۀ احکام اسلام جریان پیدا کرد،‏‎ ‎‏آن وقت ما رسیدیم به مقصد. مقصد، اسلام است. این ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ حفظ‏‎ ‎‏کنید. این وحدت کلمه ای که پیدا شد و این اسلامیتی که پیدا شد و‏‎ ‎‏این تحول روحی که پیدا شد، این را حفظ کنید، ان شاءالله تعالی‏‎ ‎‏پیروز هستید.(110)‏

11 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لطف و تأیید الهی

‏امروز، روز اتحاد و یگانگی است و این هم از الطاف بزرگ و تأییدات‏‎ ‎‏الهی است که درست بر خلاف تصور و خواست فتنه انگیزان و‏‎ ‎‏جنگ افروزان، همۀ توطئه ها و جنگها، به اتحاد و یکپارچگی ملت‏‎ ‎‏بیدار و زندۀ ما در برابر قدرتها می انجامد، و ان شاءالله تعالی برای‏‎ ‎‏همیشه فکر تجاوز و سرکوبی انقلاب عظیم اسلامی ما را از سر این‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 100

‏کوته فکران و خیره سران بیرون خواهد برد.(111)‏

5 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همراهی خداوند به شرط وحدت

‏با هم باشید، دست واحد باشید و همه را دعوت به وحدت بکنید،‏‎ ‎‏و بحمدالله وحدت حاصل است، حفظ کنید این وحدت را.‏

‏مادامی که حفظ کنید شما وحدت خودتان را خدا با شماست.‏‎ ‎یَدُ الله ِ مَعَ الْجَمَاعَةِ‏. وقتی اعتصام به حبل خدا بکنید، خداوند با‏‎ ‎‏شماست.(112)‏

30 / 2 / 63

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

قیام و مبارزه

‏ ‏

‏ ‏

نهضت، منشأ وحدت

‏آنچه اسباب خوشحالی است این است که این نهضت اسلامی‏‎ ‎‏ایران موجب شد که این اختلافات رو به نقصان گذاشت و رو به‏‎ ‎‏نابودی. دانشگاه با دانشجویان دینی ما با هم شدند.(113)‏

17 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت حاصل قیام ملت

‏همین قیامها بود که امروز می بینید در یک مجلس، گروههای‏‎ ‎‏مختلف مجتمع می شوند با مقصد واحد. همین قیامها بود که مابین‏‎ ‎‏دانشگاه و مدارس قدیمی ما را جوش داد، و مابین قشرهای‏‎ ‎‏مختلف را جوش داد، به طوری که همه با حال وحدت و با وحدت‏‎ ‎‏اراده، و با وحدت مقصد این راه را طی کردند و تا اینجا رساندند. و‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 101

‏به این نحو که ملت ما الآن زنده است و راه خودش را یافته است‏‎ ‎‏این راه را هم طی خواهد کرد و نهضت را به ثمرهای انسانی ـ‏‎ ‎‏اسلامی خواهد رساند.(114)‏

9 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انسجام، بواسطه انقلاب

‏آن چیزی که خواص مختلفی دارد که جاهای دیگر ندارد، این‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ایران است. اولاً، اسلامی است، هیچ انگیزه ای‏‎ ‎‏غیر اسلام ندارد؛ یعنی، شما از آن اول کشور تا آخر کشور هر جا‏‎ ‎‏بروید، مردم فریادشان این است که ما جمهوری اسلام را‏‎ ‎‏می خواهیم، ما اسلام را می خواهیم؛ همین طور هم هست. یکی‏‎ ‎‏اینکه این انسجامی که پیدا شده است بینشان؛ یعنی، تمام ملت ما‏‎ ‎‏با هم منسجم اند، یک عده قلیلی هم هستند که خوب، همه جا‏‎ ‎‏عده قلیل هست که آنها مخالف با اسلام هستند والاّ توده های‏‎ ‎‏بزرگ مردم همراه اند با شما. این هم یک خصوصیتی است که در‏‎ ‎‏این انقلاب است.(115)‏

30 / 10 / 60

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

مراسم و شعائر مذهبی

‏ ‏

‏ ‏

شعائر مذهبی وسیلۀ حفظ وحدت

‏مجالسی که ما بر پا می کنیم به اسم روضه خوانی همه اش اخلاق و‏‎ ‎‏احکام و عقاید است آخرِ منبر هم مظلومیت آن شهیدی که در راه‏‎ ‎‏دینداری فداکاری کرد گوشزد مردم می کنند و این یکی از برکاتی‏‎ ‎‏است که تا کنون مذهب شیعه و احکام آنها را نگهداری کرده در‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 102

‏صورتی که اینها کاملاً در اقلیت بودند و بر ملت و دولت است که‏‎ ‎‏کاملاً از آن نگهداری کنند که اساس مملکت داری و دینداری‏‎ ‎‏شیعه استوار بر آن است زیرا که حفظ حکومت از وحدت ملی‏‎ ‎‏است و این شعار مذهبی بهترین شالوده برای حفظ وحدت ملی‏‎ ‎‏است و با وحدت ملی هیچ حکومتی تزلزل پیدا نمی کند.(116)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

راهپیمایی برای نمایش وحدت

‏پس از نهضت مقدس اسلامی، که با تأیید خداوند متعال و همت‏‎ ‎‏والای ملت، کنگره های کاخ ستمگران را معجزه آسا فرو ریخت و‏‎ ‎‏قدرت ایمان و فداکاری مؤمنان بر قدرتهای شیطانی پیروز شد و‏‎ ‎‏دیوار اختناق و استعمار در هم شکست، فرصت طلبان از سویی و‏‎ ‎‏مفسده جویان از سوی دیگر می خواهند وانمود کنند که نهضت از‏‎ ‎‏پشتیبانی عظیم ملت ـ پس از پیروزی ـ برخوردار نیست؛ و با این‏‎ ‎‏حیلۀ شیطانی، مردم ناآگاه را به تردید بکشانند و به خیال خام خود‏‎ ‎‏از آب گل آلود، ماهی بگیرند. لهذا برای اثبات وحدت ملی و ابطال‏‎ ‎‏باطل و احقاق حق و خاتمه دادن به دروغ پردازیها و فتنه انگیزیهای‏‎ ‎‏مخالفین با اسلام و نهضت مقدس اسلامی، مقتضی است روز‏‎ ‎‏سه شنبه 26 تیر ماه 58 عموم اقشاری که به اسلام و قرآن مجید و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و استقلال کشور علاقه دارند در راهپیمایی‏‎ ‎‏شرکت کنند، تا حساب گروههایی که برخلاف مسیر انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی هستند روشن شود. در حقیقت این مانور اسلامی ـ ملی،‏‎ ‎‏عرضۀ جنود حق و حزب الله است در مقابل جنود شیطانی.(117)‏

25 / 4 / 58

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 103

اجتماعات مذهبی سبب وحدت

‏جهات سیاسی زیادی در اجتماعات، جماعات و جُمَعات، و‏‎ ‎‏خصوصاً اجتماع گرانبهای حج می باشد؛ که از آن جمله اطلاع بر‏‎ ‎‏گرفتاریهای اساسی و سیاسی اسلام و مسلمین است، که با‏‎ ‎‏گردهمایی روحانیون و روشنفکران و متعهدان زائر بیت الله الحرام‏‎ ‎‏ممکن است طرح، و با مشورت از راه حلها مطلع، و در بازگشت به‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی در مجتمعهای عمومی گزارش داده، و در رفع‏‎ ‎‏آنها کوشا شوند. و از جمله وظایف در این اجتماع عظیم، دعوت‏‎ ‎‏مردم و جوامع اسلامی به وحدت کلمه و رفع اختلافات بین طبقات‏‎ ‎‏مسلمین است؛ که خطبا و گویندگان و نویسندگان در این امر حیاتی‏‎ ‎‏اقدام نمایند؛ و کوشش کنند در به وجود آوردن جبهۀ مستضعفین؛ که‏‎ ‎‏با وحدت جبهه و وحدت کلمه و شعار «لا اله الا الله » از تحت اسارت‏‎ ‎‏قدرتهای شیطانی اجانب و استعمارگران و استثمارگران بیرون آیند،‏‎ ‎‏و با اُخوت اسلامی بر مشکلات غلبه پیدا کنند.(118)‏

7 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نماز جمعه، وسیله تحقق وحدت

‏مردم را در خطبه های نماز به وظایف خطیری که دارند آشنا سازید‏‎ ‎‏و از توطئه های دشمنان اسلام و مملکت آگاه کنید و به اتحاد و‏‎ ‎‏وحدت کلمه دعوت نمایید.‏

‏امید است اهالی محترم از این فرصت استفاده نموده و با‏‎ ‎‏اجتماع بیشتر و هر چه باشکوهتر آن را انجام دهند. از خدای‏‎ ‎‏تعالی توفیق همگان را در انجام وظایف الهی و عمل به دستورات‏‎ ‎‏اسلامی خواستارم.‏‎[3]‎‏(119)‏

‎ ‎20 / 8 / 58‎[4]‎


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 104

سیدالشهداء عامل هماهنگی امت

‏در این زمان باید این وحدت قویتر باشد. اگر آن وقت هم یک نق و‏‎ ‎‏نقی بود، حالا دیگر نباید باشد. باید همه دستجمعی با هم باشیم،‏‎ ‎‏و این راه را برویم. و مطمئن باشید که پیروز خواهید شد. حق پیروز‏‎ ‎‏است. حق پیروز است. منتها ما رمز پیروزی را باید پیدا بکنیم که‏‎ ‎‏رمز پیروزی ما چه بوده است. و رمز بقای شیعه در این طول زمان‏‎ ‎‏ـ از زمان امیرالمؤمنین، سلام الله علیه، تا حالا ـ در زمانهایی که‏‎ ‎‏شیعه جمعیتش کم بوده است، ناچیز بوده است. حالا ـ الحمدلله ـ‏‎ ‎‏زیاد است. اما آن وقت کم بوده. نه اینکه زیاد در مقابل دیگران.‏‎ ‎‏باید ببینیم رمز بقای این مذهب و بقای ممالک اسلامی، ممالک‏‎ ‎‏شیعی چه بوده است. ما باید آن رمز را حفظش بکنیم. یکی از‏‎ ‎‏رمزهای بزرگی که بالاترین رمز است، قضیۀ سیدالشهداست...‏‎ ‎‏ائمه این قدر اصرار کردند، به اینکه مجمع داشته باشید. گریه‏‎ ‎‏بکنید. ‏‏[‏‏ندبه‏‎ ‎‏]‏‏بکنید. برای اینکه این حفظ می کند کیان مذهب ما‏‎ ‎‏را. این دستجاتی که در ایام عاشورا راه می افتند خیال نکنند که ما‏‎ ‎‏این را تبدیل کنیم به راهپیمایی. راهپیمایی است خودش. اما‏‎ ‎‏راهپیمایی با یک محتوای سیاسی. همانطوری که سابق بود بلکه‏‎ ‎‏بالاتر. همان سینه زنی، همان نوحه خوانی، همانها رمز پیروزی‏‎ ‎‏ماست. در سرتاسر کشور مجلس روضه باشد. همه روضه‏‎ ‎‏بخوانند. و همه گریه بکنند. از این هماهنگ تر چی؟ شما در کجا‏‎ ‎‏سراغ دارید که ملتی این طور هماهنگ بشود؟ کی اینها را هماهنگ‏‎ ‎‏کرده؟ اینها را سیدالشهدا هماهنگ کرده است. در تمام کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی، ملتهای اسلامی در روز عاشورا و تاسوعا و مثلاً بیست و‏‎ ‎‏هشتم و ... این دستجات با آن عظمت ـ البته جهات غیرشرعی اش‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 105

‏باید حساب بشود، باید جهات شرعی محفوظ بماند ـ این‏‎ ‎‏دستجات با آن عظمت، با آن محتوا همه جا ‏‏[‏‏راه می افتند‏‏]‏‏ کی‏‎ ‎‏می تواند یک چنین اجتماعی درست کند؟ در کجای عالم شما‏‎ ‎‏سراغ دارید که این مردم این طور هماهنگ باشند. بری هندوستان‏‎ ‎‏همین بساط. بری پاکستان همین بساط. بری اندونزی همین بساط.‏‎ ‎‏بری عراق همین بساط. بری افغانستان. هر جا بری همین بساط.‏‎ ‎‏کی اینها را هماهنگ کرده؟ این هماهنگی را از دست ندهید.(120)‏

29 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایام مذهبی عامل تحکیم وحدت

‏ما از دست امریکا نباید خیلی گله کنیم ولو ام الفساد اوست، لکن از‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی و از حکومتهای اسلامی باید شکوه کنیم و‏‎ ‎‏فریاد بزنیم. اسلام اینقدر برای اجتماع و برای وحدت کلمه، هم‏‎ ‎‏تبلیغ کرده است و هم عمل کرده است؛ یعنی، روزهایی را پیش‏‎ ‎‏آورده است که با خود این روزها و انگیزۀ این روزها تحکیم‏‎ ‎‏وحدت می شود مثل عاشورا و اربعین. و قرآن کریم پافشاری دارد‏‎ ‎‏در این مطلب که متفرق نباشند مردم، مسلمین از هم، و ید واحده‏‎ ‎‏باشند و معتصم به «حبل الله » باشند.(121)‏

25 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعیاد عامل وحدت مسلمین

‏یکی از روزهایی که برای وحدت مسلمین؛ مسلمین آگاه، از‏‎ ‎‏سالهای طولانی انتخاب کردند، مسئله این است که به اعیاد از قبیل‏‎ ‎‏مولود رسول اکرم و سایر موالید و سایر ایام الله مردم احترام قائل‏‎ ‎‏بشوند و اجتماع کنند در محافل و موجب تحکیم وحدت آنها‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 106

‏بشود.‏

‏در همین قضیۀ مولد حضرت رسول ـ سلام الله علیه ـ که از‏‎ ‎‏طرف بعضی از علمای ایران؛ آقای منتظری دعوت شده است به‏‎ ‎‏اینکه از دوازدهم تا هفدهم شرکت کنند همۀ مسلمین در جشن تا‏‎ ‎‏وسیلۀ وحدت بین مسلمین باشد.(122)‏

25 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فریضۀ حج و وحدت مسلمین

‏لازم است زائرین محترم بیت الله الحرام از هر ملت و مذهبی که‏‎ ‎‏هستند به فرامین قرآن کریم گردن نهند. و در مقابل سیل شیطانی‏‎ ‎‏بنیانکَن اسلام زدایی شرق و غرب و وابستگان بی ارادۀ آنان، دست‏‎ ‎‏اخوت اسلامی به هم دهند. و به آیات شریف الهی که آنان را به‏‎ ‎‏اعتصام به حبل الله فرا خوانده و از تفرقه و اختلاف تحذیر و نهی‏‎ ‎‏فرموده است، توجه کنند. از این فریضۀ عبادی ـ سیاسی اسلام، در‏‎ ‎‏آن امکنۀ شریفه که بحق برای مصالح موحدین و مسلمین جهان بنا‏‎ ‎‏شده است، بیشترین استفادۀ معنوی و سیاسی را نموده و به سرّ‏‎ ‎‏قربانگاه ابراهیمی ـ اسماعیلی توجه کنند، که برای خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی و هدف مقدس اسلام تا سرحد فدای عزیزترین ثمرۀ وجود‏‎ ‎‏خود باید ایستاد و از هدف الهی دفاع نمود. باید شیطان بزرگ و‏‎ ‎‏میانه و کوچک، اولیٰ، وسطیٰ و عَقبه را از حریم مقدس اسلام و‏‎ ‎‏کعبه و حرم راند. و باید دست شیاطین را از کعبه و حرم کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی که حریم آن است قطع کرد. و باید دعوت خداوند متعال‏‎ ‎‏را لبیک گفت. باید حجاج محترم کشور انقلاب اسلامی ایران فریاد‏‎ ‎‏مجاهدین شجاع و فداکار ملت شریف مجاهد را بر مسلمانان‏‎ ‎‏جهان در آن مجمع عمومی مسلمین برسانند، و آنان را موظف‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 107

‏ نمایند که حامل پیام ملت ایران به تمام ملتهای مظلوم جهان باشند‏‎ ‎‏و فریاد «یا للمسلمین» این ملت انقلابی ‏‏[‏‏باشند‏‏]‏‏...‏

‏مسلمانان باید بدانند که پس از انقلاب اسلامی و توجه به‏‎ ‎‏قدرت خارق العادۀ اسلام، توطئه ها و نقشه های امریکا از ایجاد‏‎ ‎‏تفرقه بین برادران اهل سنت و تشیع و هجوم به ایران که مرکز ثقل‏‎ ‎‏نهضت اسلامی است تا نقشۀ عمیق و گستردۀ هجوم به لبنان و آن‏‎ ‎‏جنایات عظیم، همه و همه برای اسلام زدایی و تضعیف این قدرت‏‎ ‎‏الهی است. باید بدانند نقشۀ امریکا که به دست خبیث اسرائیل در‏‎ ‎‏جریان است، به بیروت و لبنان خلاصه نمی شود؛ که اسلام در‏‎ ‎‏همه جا، در کشورهای اسلامی، خصوصاً منطقۀ خلیج فارس و‏‎ ‎‏حجاز مرکز وحی الهی، هدف است. هدف اول آن است که حکام‏‎ ‎‏منطقه گوش و چشم بسته در فرمان امریکا و از آن دردناکتر‏‎ ‎‏اسرائیل باشند، و ننگ هر تحقیر و نوکری را بپذیرند. در چنین جو‏‎ ‎‏و فاجعۀ عظیمی، ملتهای اسلامی نباید بی تفاوت باشند و از هیچ‏‎ ‎‏کوشش در راه حفظ اسلام و کشورهای اسلامی نباید دریغ کنند.‏‎ ‎‏چه دردناک و مصیبت بار است که در جوار مسلمانان و دولتهای به‏‎ ‎‏اصطلاح اسلامی، اسرائیل غاصب اینچنین جسورانه و فاتحانه به‏‎ ‎‏مردم مظلوم لبنان، به خواهران و برادران عزیز بیروتی تجاوز کند،‏‎ ‎‏و به جای آنکه دولتهای کشورهای اسلامی به دفاع که یک فریضۀ‏‎ ‎‏الهی و انسانی است برخیزند، اینچنین نرمش نشان دهند؛ بلکه‏‎ ‎‏برای مقصد شوم امریکا و اسرائیل به فعالیت برخیزند، و به جای‏‎ ‎‏اسرائیل ستم پیشه، ایران اسلامی و اسلام را در ایران هدف و تمام‏‎ ‎‏هدف قرار دهند.‏

‏آیا اگر امروز توانستند عذرهایی برای سکوت بلکه کمک به‏‎ ‎‏مقاصد شوم این جنایتکار و اربابش بتراشند، تاریخ را هم‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 108

‏می توانند به انحراف کشند؟ آیا ملتهای آزاد را هم می توانند فریب‏‎ ‎‏دهند؟ و آیا خداوند منتقم را هم با عذرهای غیر موجه خود‏‎ ‎‏می توانند قانع کنند؟ و آیا اینطور که اینان اسلام بزرگ را به ملعبه و‏‎ ‎‏بازی گرفته اند، گناه بزرگشان بخشودنی است؟ و آیا از عهدۀ‏‎ ‎‏جواب برای خونهای زنان و مردان و کودکان بیگناه بیروت‏‎ ‎‏برمی آیند؟(123)‏

29 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت مسلمانان، چاره دردها

‏یک چاره که اساس چاره هاست و ریشۀ این گرفتاریها را قطع‏‎ ‎‏می کند و فساد را از بن می سوزاند، وحدت مسلمانان، بلکه تمامی‏‎ ‎‏مستضعفان و دربند کشیده شدگان جهان، است. و این وحدت، که‏‎ ‎‏اسلام شریف و قرآن کریم بر آن پافشاری کرده اند، با دعوت و‏‎ ‎‏تبلیغ دامنه دار باید به وجود آید. و مرکز این دعوت و تبلیغ مکّۀ‏‎ ‎‏معظّمه در زمان اجتماع مسلمین برای فریضۀ حج است.(124)‏

12 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مراسم عزاداری، موجب وحدت

‏لازم است در نوحه ها و اشعار مرثیه و اشعار ثنای از ائمۀ حق‏‎ ‎‏ـ علیهم سلام الله ـ به طور کوبنده فجایع و ستمگریهای ستمگران‏‎ ‎‏هر عصر و مصر یادآوری شود؛ و در این عصر که عصر مظلومیت‏‎ ‎‏جهان اسلام به دست امریکا و شوروی و سایر وابستگان به آنان و‏‎ ‎‏از آن جمله آل سعود، این خائنین به حرم بزرگ الهی ـ لعنة الله و‏‎ ‎‏ملائکته و رسله علیهم ـ است به طور کوبنده یادآوری و لعن و‏‎ ‎‏نفرین شود. و همه باید بدانیم که آنچه موجب وحدت بین‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 109

‏مسلمین است این مراسم سیاسی است که حافظ ملّیت مسلمین،‏‎ ‎‏بویژه شیعیان ائمۀ اثنی عشرـ علیهم صلوات الله و سلم ـ‏‎ ‎‏[‏‏است‏‏]‏‏.(125)‏

15 / 3 / 68

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

تشکیلات مناسب

‏ ‏

‏ ‏

پایگاه واحد عامل تقویت روحی

‏لازم است فعالیتهای اسلامی و نشریات شما‏‎[5]‎‏ در ایران خصوصاً‏‎ ‎‏حوزۀ علمیۀ زندۀ قم و دانشگاههای بیدار، نشر و منعکس گردد تا‏‎ ‎‏قشر داخل و خارج به پشتیبانی هم دلگرم و با هم، هم صدا شوند‏‎ ‎‏و به همکاری با هم برخیزند. و لازم است پایگاههایی در داخل‏‎ ‎‏کشور به هر نحو ممکن و عملی است ایجاد شود برای فعالیت با‏‎ ‎‏هدف واحد. با این کار مطمئناً تقویت روحی همگان، و تضعیف و‏‎ ‎‏تزلزل روحی دشمن می شود.(126)‏

24 / 11 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد سازمان واحد برای وحدت

‏همه دست به دست بدهید. علیٰ حده هر کس برای خودش یک‏‎ ‎‏سازی بزند، این غلط است؛ این شکست است. باید سازمان داده‏‎ ‎‏بشود به این قیام، به این نهضتی که الآن بالفعل موجود است. باید‏‎ ‎‏عقلای قوم، سران قوم، سازمان بدهند به این؛ یعنی روابط پیدا‏‎ ‎‏بشود بین همۀ جناحها. همۀ شهرستانها باید با هم روابط داشته‏‎ ‎‏باشند. باید مجالس در روز واحد ‏‏[‏‏باشد‏‏]‏‏. یکی از اقسام روابط که‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 110

‏من سابق می خواستم در قم ایجاد بکنم و نگذاشتند ایجاد بشود ـ‏‎ ‎‏خداوند اصلاحشان کند ان شاءالله . من بنا بر این گذاشتم که در‏‎ ‎‏تمام ایران، یک روز تعطیل، یک روزْ اجتماع باشد؛ اجتماع اهل‏‎ ‎‏علم. یعنی فرض کنید روز شنبه یا شب شنبه تهران یک اجتماع‏‎ ‎‏اهل علمی باشد، خراسان اجتماع اهل علمی باشد، فلان ده هم‏‎ ‎‏اجتماع اهل علمی باشد، فلان جا هم ‏‏[‏‏چنین‏‏]‏‏ باشد. این یک‏‎ ‎‏سازمانی بود، نگذاشتند؛ نفهمیدند.‏

‏حالا آقایان بیدار بشوید، ملتفت باشید. دشمن شما حالا هم‏‎ ‎‏قوی است؛ حالا با چاقو آمده به میدان، حالا با تانک آمده به‏‎ ‎‏میدان، حالا با ـ عرض می کنم که ـ مسلسل آمده به میدان. لکن‏‎ ‎‏نترسید از این مسلسلها، مسلسلها چیزی نیستند؛ شما حقید، حق‏‎ ‎‏با شماست، خداوند تعالی با شماست. سازمان بدهید به این‏‎ ‎‏نهضتی که الآن در ایران پیدا شده است. روابط باید با هم باشد؛‏‎ ‎‏آقایان علما با همۀ جناحها، همۀ جناحها با آقایان علما، همۀ ملت‏‎ ‎‏با هم سازمان داشته باشد. سران قوم در یک وقت معین اجتماع‏‎ ‎‏داشته باشند با هم، که اگر یک روزی یک کلمه ای فرض کنید از‏‎ ‎‏یک جایی صادر شد، تمام با هم یک کلمه باشند، یک حرکت‏‎ ‎‏باشند اهالی ایران.‏

‏مژده می دهم به همۀ جناحهایی که در ایران برای اسلام، برای‏‎ ‎‏احقاق حق قیام کردند که ‏إنَّ الصُّبْحَ لَقَریبٌ‏؛ نزدیک است ان شاءالله .(127)‏

23 / 2 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ارتباط تشکیلاتی جناحها

‏آنی که مهم است این است که باید تمام جناحها، تمام جناحهایی‏‎ ‎‏که در ایران هست، از جناح مرجعیت و عِلمیت تا جناح ارتش، تا‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 111

‏ جناح بازاری، تا فرهنگستانی، تا دبیرستانی، تا دانشگاهی، تا‏‎ ‎‏بیابان نشین ها، تا کوخ نشینها، تمام اینها باید تفکر کنند و مورد تفکر‏‎ ‎‏خودشان قرار بدهند.‏

‏و سران قوم باید روابط داشته باشند با هم، متفرق نباید باشند.‏‎ ‎‏امروز روزی نیست که شماها با تفرقه کار انجام بدهید. اگر چنانچه‏‎ ‎‏تفرقه داشته باشید، تا آخر همین هستید و از همین بدتر. تکلیف‏‎ ‎‏است، تکلیف الهی است، باید با هم باشید. باید این جناحها روابط‏‎ ‎‏زیرزمینی باهم داشته باشند بزرگانشان. باید آشکارا نباشد،‏‎ ‎‏زیرزمینی باشد روابطشان اما روابط داشته باشند که اگر یکوقتی بنا‏‎ ‎‏شد صحبت کنند، همه صحبت کنند. اگر یکوقتی بنا شد که هَجْمه‏‎ ‎‏کنند، همه هجمه کنند. اگر یکوقتی بنا شد ساکت باشند، همه‏‎ ‎‏ساکت باشند. دست واحد باشند، نه متفرقات. آن یکی حزب‏‎ ‎‏بخواهد درست کند، آن یکی ـ مثلاً فرض کنید ـ چه درست کند، این‏‎ ‎‏صحیح نیست. ما همه باید ید واحد باشیم، مسلمین باید ید واحد‏‎ ‎‏باشند. اگر مسلمین ید واحد باشند، کسی نمی تواند مقابل این‏‎ ‎‏جمعیت قیام کند؛ هیچ غلطی نمی توانند بکنند. نه اینها، ممالک‏‎ ‎‏بزرگ هم غلطی نمی توانند بکنند اگر اینها ید واحد باشند... .‏

‏باید روابط باشد؛ باید کارهای شما روی روابط و ضوابط باشد.‏‎ ‎‏باید روی یک برنامه باشد کارهای مسلمین. باید احزاب با هم‏‎ ‎‏دست به هم بدهند. این حزب کذا، آن حزب کذا، آن حزب چه،‏‎ ‎‏هر که برای خودش کار بکند، نباشد. باید انگشت روی جانی‏‎ ‎‏بگذارند؛ اگر می شود به صراحت، اگر نمی شود با تلویح؛ و اگر هم‏‎ ‎‏نمی شود، جنایت را به کس دیگر متوجه نکنند؛ همین بگویند‏‎ ‎‏جنایت هست.(128)‏

10 / 3 / 57


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 112

لزوم تشکیل حزب مستضعفین

‏من امیدوارم که ما بتوانیم پرچم اسلام را، پرچم جمهوری اسلام‏‎ ‎‏را، در همه جای دنیا برپا کنیم و اسلام، که حق همه است، از او‏‎ ‎‏تبعیت کنند؛ همه از او تبعیت کنند.‏

‏و این نکته را باید تذکر بدهم که ما که گفتیم حزبی به نام «حزب‏‎ ‎‏مستضعفین» در همۀ دنیا، معنایش این نبود که حزبهای صحیحی‏‎ ‎‏که در ایران هست نباشد. حزبهای منطقه ای علی'حده است و‏‎ ‎‏حزب تمام مناطق و تمام جاها یک حزب دیگر است. اگر ان شاءالله ‏‎ ‎‏مسلمین موفق بشوند و یک همچو حزبی که «حزب مستضعفین»‏‎ ‎‏است، برای همۀ جاها یک همچو حزبی را تأسیس کنند، بسیار‏‎ ‎‏بموقع است؛ لکن ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ معنای این نیست که در محل و در منطقه ها‏‎ ‎‏حزب نباشد. خیر، در منطقه ها احزاب هستند و آزاد هم هستند،‏‎ ‎‏مادامی که توطئه معلوم نشده است.(129)‏

2 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ارجاع موارد اختلاف به حکمیت

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی ـ‏‎ ‎‏دامت افاضاته‏

‏جنابعالی را به نمایندگی خویش تعیین نمودم تا با نماینده ای که‏‎ ‎‏جناب آقای بنی صدر و نمایندۀ دیگری که جناب حجت الاسلام‏‎ ‎‏آقای بهشتی و جناب حجت الاسلام آقای هاشمی رفسنجانی و‏‎ ‎‏جناب آقای رجایی تعیین می نمایند، موارد تخلفات از حقوق قانونی‏‎ ‎‏هر یک رسیدگی بنمایند؛ و نیز در زمان جنگ که زمانی استثنایی‏‎ ‎‏است، به اقوال و اعمال هر کس که موجب اختلاف و تشنج در کشور‏‎ ‎‏می شود رسیدگی بنمایند. و نیز در همین زمینه، مطبوعات و‏‎ ‎‏رسانه های گروهی را مورد بررسی قرار دهید، تا هر کس و هر چه به‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 113

‏ حسب رأی اکثریت متخلف و تخلف به شمار آمد در مرتبۀ اول به‏‎ ‎‏آنان تذکر دهید تا در اصلاح خود بکوشند؛ و در مرحلۀ بعد به‏‎ ‎‏وسیلۀ رسانه های گروهی به مردم شریف کشور معرفی، و در تمام‏‎ ‎‏موارد فوق به دادستان کل کشور گزارش دهید. و دادستان کل کشور‏‎ ‎‏شرعاً موظف است تا با بیطرفی کامل، پس از طی کردن مراحل‏‎ ‎‏قانونی، موافق موازین شرعی و قانونی با آنان عمل نمایند. انتظار‏‎ ‎‏می رود که آنچه را به عهدۀ آقایان گذاشته شده است، که یک تکلیف‏‎ ‎‏شرعی است، قاطعانه و بدون غمض عین عمل نمایند.‏

‏لازم به تذکر است که برای اتحاد بیشتر بین نمایندگان،‏‎ ‎‏هیچ کدام از سه نماینده در خارج از جلسه حق بازگو کردن نظر‏‎ ‎‏خود و اظهار مخالفت با رأی اکثریت را که موجب تضعیف هیأت‏‎ ‎‏گردد نداشته؛ و در صورت تخلف، که موجب جنجال است،‏‎ ‎‏دادستان کل کشور با خود نمایندۀ متخلف چون سایرین عمل‏‎ ‎‏خواهد نمود. لازم است نمایندگان و افرادی که آنان را تعیین‏‎ ‎‏می نمایند و همۀ نویسندگان و گویندگان برای حل معضلات جامعه‏‎ ‎‏دست در دست یکدیگر دهند و در حدود قانونی وظایف خویش‏‎ ‎‏برای پیشبرد مقاصد عالی اسلام تلاش نمایند.(130)‏‎[6]‎

12 / 1 / 60

*  *  *

 

 

عدم طرح مسائل تفرقه انگیز

‎ ‎

‏ ‏

طرح اختلافات، توطئه شیطانی

‏باید جمیع طبقات از اختلافات جزئی دست کشیده و برای نجات‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 114

‏خویش به پا خیزند و با هر وسیلۀ ممکن در دفع این‏‎ ‎‏مفسدفی الارض‏‎[7]‎‏ اقدام کنند. امروز سکوت در مقابل این ستمگر‏‎ ‎‏و بی تفاوتی در برابر این جنایات، برخلاف مصالح عالیۀ اسلام و‏‎ ‎‏مخالف سیرۀ انبیای عظام و ائمۀ اطهار ـ علیهم السلام ـ است.‏‎ ‎‏امروز هر مطلبی که موجب انحراف ملت شریف از مسیر اصلی‏‎ ‎‏است شیطانی و با نقشۀ شیاطین طرح می شود.(131)‏

22 / 5 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از اختلافات

‏باید ملت بداند که هر انحرافی و هر شعاری که مخالف مسیر ملت‏‎ ‎‏است به دست عمال شاه مخلوع و عمال اجانب تحقق می یابد. من‏‎ ‎‏از جمیع اشخاصی که انحرافی داشته اند و یا گرایش به بعضی از‏‎ ‎‏مکتبهای انحرافی داشته اند تقاضا دارم که به آغوش اسلام، که‏‎ ‎‏ضامن سعادت آنان است، برگردند که ما آنان را برادرانه‏‎ ‎‏می پذیریم. در این موقع حساس که کشور جنگزدۀ ما بیش از هر‏‎ ‎‏زمانی به اتحاد و اتفاق احتیاج دارد باید سعی شود که از هر‏‎ ‎‏اختلافی احتراز شود.(132)‏

27 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اختلافات، نقشه دشمنان

‏امروز روز این بحثها نیست، و دنبال کردن این حرف که چه کسی‏‎ ‎‏بد است و چه کسی خوب است خلاف اسلام است، و خلاف‏‎ ‎‏مصالح اسلامی. این جزء نقشه ای از خارج است که نگذارند این‏‎ ‎‏مملکت آرام گیرد؛ نگذارند شما یک مملکت اسلامی درست‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 115

‏کنید. این نقشه ای است که از خارج، اشخاصی شیطان، الهام‏‎ ‎‏می کنند به اشخاص متدین و آنها هم بی توجه دنبال می کنند. و شما‏‎ ‎‏مردم را آماده کنید که امروز روزی نیست که ما مساجدمان را‏‎ ‎‏صرف این بکنیم که زید بهتر است یا عمرو. مسیرتان، کارتان، و‏‎ ‎‏منبرتان، بازارتان ـ همه ـ دنبال این باشد. الآن باید همه روی این‏‎ ‎‏جمع شویم که این قانون اساسی درست از کار دربیاید؛ و‏‎ ‎‏اشخاصی را که تهیه می کنید برای بررسی قانون اساسی اشخاص‏‎ ‎‏صحیح باشند، مسلمان و متدین باشند، شرقی و غربی نباشند،‏‎ ‎‏امین باشند. امروز وقتتان را صرف این بکنید. صرف اینکه زید‏‎ ‎‏خوب است یا نیست، نکنید. خوب باشد پیش خدا خوب است،‏‎ ‎‏بد باشد پیش خدا بد است؛ به شما چه کار؟ این مگر یکی از ارکان‏‎ ‎‏اسلام است که زید خوب است یا عمرو؟! امروز سَرِ ولایت‏‎ ‎‏حضرت امیر هم نباید دعوا کرد. امروز باید همه با هم مجتمع‏‎ ‎‏شوید و جمهوری اسلامی را به آخر برسانیم.(133)‏

12 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خیانت بودن تفرقه افکنی

‏یکی جزوه می دهد لعن می کند یک کسی را؛ یکی جزوه می دهد‏‎ ‎‏تعریف می کند از کسی! هر دویش خلاف است. هر دویش امروز‏‎ ‎‏غلط است. دست بردارید از نادانی! شما را تحریک نکنند آنهایی‏‎ ‎‏که با اسلام دشمنند. خیانت به اسلام نکنید! این تفرقه امروز‏‎ ‎‏خیانت به اسلام است، با هر اسمی که باشد. امروز سر ولایت‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین اختلاف کردن خیانت به اسلام است. امروز این‏‎ ‎‏حرفها را طرح نکنید. همه توجه به این معنا داشته باشید که این‏‎ ‎‏سرنوشتی که بناست برای ایران تحقق پیدا کند خوب باشد. با‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 116

‏اعمال شما نبادا اسلام فراموش بشود. با اعمال شما نبادا اسلام‏‎ ‎‏دفن بشود. اگر دلسوز به اسلام هستید، دست از تفرق بردارید. اگر‏‎ ‎‏دلسوز به ملت هستید، دست از تفرق بردارید. اگر دلسوز به‏‎ ‎‏کشورتان هستید، دست از این تفرقات بردارید.‏

‏این طرح شیطانی که در اصفهان ظهور کرده، و در مشهد و در‏‎ ‎‏تهران هم، این طرح شیطانی را خنثی کنید. سر یک نفر آدم که آیا‏‎ ‎‏کافر است یا مُسْلم، تو سر هم نزنید! توجه به مسائل کنید. شما را‏‎ ‎‏می خواهند به جان هم بریزند، و آنها نتیجه بگیرند.‏

‏خداوند ان شاءالله ما را از غفلتها بیدار کند. خداوند ان شاءالله ‏‎ ‎‏اجتماع ما را حفظ کند. خداوند ان شاءالله تفرقه اندازها را هدایت‏‎ ‎‏کند. خداوند ان شاءالله اسلام را پیروز کند.(134)‏

15 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم رفع اختلافات

‏ملت باید توجه داشته باشد به این توطئه و از اختلافات دست‏‎ ‎‏بردارند. آخر برای چی ما با هم اختلاف داشته باشیم. سر چی‏‎ ‎‏اختلاف داشته باشیم. برای چه اختلاف داشته باشیم. برای چی به‏‎ ‎‏جان هم بریزیم، چرا ما خودمان، خودمان را از بین ببریم. باید ملت‏‎ ‎‏متوجه باشد که چیزهایی که اسباب اختلاف هست اصلاً ایجاد‏‎ ‎‏نکنید. اشخاصی که می خواهند ایجاد اختلاف بکنند موعظه شان‏‎ ‎‏کنند، نصیحتشان کنند. اگر گوش نکردند آنها را طردشان بکنند و‏‎ ‎‏نگذارند اختلاف حاصل بشود. نگذارند جوری وانمود بشود که این‏‎ ‎‏ملت ملتی نیست که قابل این باشد که آزاد باشد.(135)‏

17 / 10 / 58

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 117

خودداری از تفرقه افکنی

‏از آنجا که حج و انجام این فریضۀ بزرگ الهی از مسائل مهم‏‎ ‎‏اسلامی و اجتماعات بزرگ سیاسی ـ مذهبی جامعۀ مسلمانان‏‎ ‎‏می باشد... این حقیقت را به همگان گوشزد کنند که دشمنان اسلام‏‎ ‎‏با تمام قوا سعی در ایجاد تفرقه و اختلاف میان جوامع اسلامی‏‎ ‎‏دارند و به هر نام و هر وسیله که شده می کوشند تا با درگیری میان‏‎ ‎‏مسلمانان زمینه را برای تسلط کامل و مجدد خود بر همۀ‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی و چپاول و غارتگری خود مساعد سازند.‏

‏و به همین جهت، لازم است از هرگونه عمل تفرقه انگیز‏‎ ‎‏خودداری کنند، که این یک وظیفۀ شرعی و الهی است.(136)‏

18 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

چشم پوشی از نواقص

‏آن نصرت خدا دنبال نصرت ماست. ما اگر از خدا نصرت کردیم و‏‎ ‎‏برای خدا، برای دین خدا عمل کردیم، که یکیش همین است که‏‎ ‎‏گله ها اگر داریم، الآن باشد، الآن بایگانی کنند گله ها را، بعدها که‏‎ ‎‏درست شد اگر باز گله ای باقی ماند می شود انسان یک کاری بکند.‏‎ ‎‏اما امروز وقت اینکه من از یک کسی اوقاتم تلخ باشد، یک چیزی‏‎ ‎‏بگویم که یک وقت ـ خدای نخواسته ـ برای او مضر باشد، یا شما‏‎ ‎‏یک چیزی بگویید، یا ارتشیها یک چیزی بگویند، این امروز نباید‏‎ ‎‏مطرح باشد. همه باید با هم باشیم و یک دشمن مشترک آمده‏‎ ‎‏است و باید اول دشمن مشترک را دفعش کنیم، بعد که دشمن‏‎ ‎‏مشترک دفع شد، خوب، گله ها بعدها امید است که حل بشود، اگر‏‎ ‎‏هم حل نشد، آسان است آن بعدها.(137)‏

13 / 3 / 61

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 118

مؤاخذه الهی بواسطه طرح اختلافات

‏اهل منبر متوجه باشند یک کلمه راجع به انتخابات سابق ولا حق و‏‎ ‎‏اینکه چه شده و چه شده که اختلاف انگیز است، بکنند، پیش‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی مسئولند، اسلام از آنها مؤاخذه خواهد کرد.‏‎ ‎‏خطیبهای در جمعه هم همین را بدانند، آنهایی هم که قبل از‏‎ ‎‏نماز جمعه خطبه می خوانند همین را باید بدانند، علما هم که در‏‎ ‎‏هرجا هستند همین معنا را باید توجه کنند که ما امروز احتیاج‏‎ ‎‏داریم به اینکه به قول خدای تبارک و تعالی با تمام وجود عمل کنیم‏‎ ‎‏که می فرماید با هم باشید ‏وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله ِ جمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا.‎[8]‎‏(138)‏

9 / 3 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از طرح مناقشات

‏عمده این است که همۀ ملت همصدا باشند. مناقشات را دست‏‎ ‎‏بردارند، بگذارند برای بعد. وقت زیاد است. امروز که همه چیز‏‎ ‎‏همۀ شما، همه چیزتان ـ خدای نخواسته ـ چنانچه غلبه ای پیدا‏‎ ‎‏بشود، از یک قدرتی به باد می رود، باید راجع به این چیزهای‏‎ ‎‏جزئی که اهمیت ندارد، هی ننشینید و بگویید، هی بنویسید؛ او‏‎ ‎‏بنویسد، او بگوید. باید دست برداشت از این چیزها. با هم باشید‏‎ ‎‏تا این شیطانها را بیرون کنید. بعد، وقتی که بیرون کردید، بنشینید‏‎ ‎‏خودتان هر کاری می خواهید بکنید.‏

‏هر چیزی وقتی دارد. امروز وقت مناقشات نیست؛ امروز وقت‏‎ ‎‏این نیست که یک دسته ای یک طرفی را بگیرند، یک دسته یک‏‎ ‎‏طرفی را بگیرند.(139)‏

8 / 3 / 66

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 119

جایز نبودن طرح اختلافات

‏برای جلوگیری از تکرار آن حوادث تلخ و رسیدن به اطمینان از قطع‏‎ ‎‏نفوذ بیگانگان در حوزه ها چه باید کرد؟ گر چه کار مشکل است ولی‏‎ ‎‏چاره چیست باید فکری کرد. اولین وظیفۀ شرعی و الهی آن است که‏‎ ‎‏اتحاد و یکپارچگی طلاب و روحانیت انقلابی حفظ شود وگرنه‏‎ ‎‏شب تاریک در پیش است و بیم موج و گردابی چنین هایل.‏

‏امروز هیچ دلیل شرعی و عقلی وجود ندارد که اختلاف سلیقه ها‏‎ ‎‏و برداشتها و حتی ضعف مدیریتها دلیل به هم خوردن الفت و‏‎ ‎‏وحدت طلاب و علمای متعهد گردد. ممکن است هر کس در فضای‏‎ ‎‏ذهن و ایده های خود نسبت به عملکردها و مدیریتها و سلیقه های‏‎ ‎‏دیگران و مسئولین انتقادی داشته باشد، ولی لحن و تعابیر نباید‏‎ ‎‏افکار جامعه و آیندگان را از مسیر شناخت دشمنان واقعی و‏‎ ‎‏ابرقدرتها که همۀ مشکلات و نارساییها از آنان سرچشمه گرفته‏‎ ‎‏است، به طرف مسائل فرعی منحرف کند و خدای ناکرده همۀ‏‎ ‎‏ضعفها و مشکلات به حساب مدیریت و مسئولین گذاشته شود و از‏‎ ‎‏آن تفسیر انحصارطلبی گردد که این عمل کاملاً غیر منصفانه است و‏‎ ‎‏اعتبار مسئولین نظام را از بین می برد و زمینه را برای ورود بی تفاوتها‏‎ ‎‏و بی دردها به صحنۀ انقلاب آماده می کند.(140)‏

3 / 12 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم هماهنگی با مسلمین در حج

‏در وقتی که در «مسجدالحرام» یا «مسجدالنبی» نماز جماعت‏‎ ‎‏منعقد شد، مؤمنین نباید از آنجا خارج شوند و باید از جماعت‏‎ ‎‏تخلف نکنند و با سایر مسلمین به جماعت نماز بخوانند.(141)‏

‏ ‏

*  *  *

‎ ‎

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 120

  • )) «کَمَره» نام منطقه ای است که مرکز آن شهرستان خمین بوده و مطابق است با شهرستانهای خمین و محلات و آشتیان کنونی.
  • )) «جاپِلَقْ» یکی از بخشهای شهرستان الیگودرز در استان لرستان و از مناطق ایل نشین بختیاری است.
  • 1. اصولاً حضرت امام یکی از شئون مهم برپایی نماز جمعه را تحکیم وحدت و مقابله با عوامل تفرقه می دانستند و در غالب احکامی که برای نصب ائمه جمعه شهرها و بلاد صادر می نمودند به این وظیفه خطیر ائمه جمعه تصریح می فرمودند که از تکرار این احکام در این مجموعه اجتناب می گردد.
  • )) اشاره به اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا و کانادا.
  • علاوه بر موارد مذکور برای اطلاع از مواضع امام در این موضوع رجوع شود به:     1ـ همین کتاب؛ فیش 387.     2ـ همان؛ فیش 391.
  • )) منظور، محمدرضا شاه پهلوی بوده است.
  • )) سوره آل عمران  /  103.