مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

خـمینی، روح‌الله، رهبـر انــقلاب و بنیـانگذار جـمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. وحدت از دیدگاه امام خمینی(س)/]ویرایش2[. ــ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار              امام خمینی(س)، 1386. 529 ص. ــ (تبیان: آثارموضوعی؛ دفترپانزدهم)ISBN: 978 - 964 - 335 - 042 - 0فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: ص. 501 ـ 529؛ همچنین به صورت زیرنویس. چاپ اول: 1376.1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ          پیامها و سخنرانیها ـ ـ نظریه درباره وحدت اسلامی. الف. مـؤسسه تنظیـم و نشر آثار           امام خمیـنـی(س)، معاونت پژوهشی. ب. عنوان.     3 و3 و /5/  1574   DSR                    و746 خ                   0842092/ 955           کتابخانه ملی ایران                                                               10606 ـ 78 م

 

 

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏  کد/ م 582

‏ ‏

ARMMOA~1

‏ ‏

 ‎ ‎

وحدت از دیدگاه امام خمینی(س)ـ تبیان آثارموضوعی(دفترپانزدهم)‏         ‏

تحقیق ونشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ هشتم:   1395 / 1000 نسخه

قیمت: 19000 تومان

‏ ‏

                     ‏ ‏0 فروشگاه شماره یک: خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، پاساژ ظروفچی، تلفن: 66493081 ـ دورنگار: 66400915

                    0 فروشگاه شماره دو: خیابان انقلاب، چهار راه حافظ، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 امور نمایندگیها و نمایشگاهها، تلفن: 66404873

                    0 امور سفارشات و بازرگانی، تلفن: 66489160

0 فروشگاه مجازی مؤسسه عروج www.oroujpub.com

     

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 1