فهرست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پرویز، محسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1383

فهرست

فهرست 

‏روزی که مسیح را دیدم!                                                                   1‏

‏عکسی در آیینۀ دلم                                                                       20‏

‏کفشهای خوش شانس                                                                   40‏

‏صبح بیداری                                                                                  47‏

‏دیدار باصفا                                                                                   59‏


کتابروزی که مسیح را دیدیمصفحه III

‎ ‎

کتابروزی که مسیح را دیدیمصفحه IV