مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زمان (قمری) : 1418

زمان (میلادی) : 1997

زبان اثر : فارسی

مقدمه

بسمه تعالی

‏امام خمینی که حقیقت وجودش، الگوی عملی و آئینه تمام نمای جامعیت دین بود، احیاگر سنتی شد که جنگ حق و باطل را در سراسر تاریخ رهبری کرده بود.‏

‏او مظهر تامّ عالمانی بود که بر منبر هدایت ناس از شمع حاتشان گوهر شب چراغ ساخته اند و مسیر وصل یار را با کوله باری انباشته از صداقت و بی پیرایگی گام زده اند، این چنین بود که ابعاد وجودش، اسوه حسنه ای شد که میلیونها فطرت خداجو را در پهنه ارض، به احیای عزت موحدان فراخواند.‏

‏افق نگاه نافذش که از انوار معارف الهی تلألو گرفته بود، بر همه مسایل و معظلات امت اسلام و مستضعفان عالم و بشریت مقهور، پرتو افکند و بر کام تشنه از معنویتشان از زمزم زلال کوثر نبوی، جرعه ای شفابخش نوشاند.‏

‏اینک بر همه میراث داران گنج کلامش فرض است تا نقبی پرتأمل بر اعماق اندیشه ای زنند و آثار پربرکت یک عمر جهاد عارفانه ای را در احیای اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه و آله) و بازشناسی حقیقت پیام ادیان ابراهیمی در سراسر گیتی به نظاره ای دوباره برخیزند.‏

‏به همین منظور  در هشتمین سالگرد ارتحال آن حضرت، کنگر ه «بین المللی امام خمینی(س) و احیاء تفکر دینی» در خرداد ماه 1376 از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) برگزار گردید.‏

‏آنچه در ساحت شما صاحب نظر محترم قرار دارد مجموعه مصاحبه ها و میزگردهایی است که با شرکت اندیشمندان حوزه و دانشگاه به ویژه اعضای محترم کمیته علمی کنگره جهت تبیین محورها و موضوعات این کنگره عظیم برگزار گردیده و اینک به اصحاب نظر و ارباب بصر تقدیم می گردد.‏

‏لازم به ذکر است که مجموعه مصاحبه ها با حضرات آقایان محترم به ترتیب تاریخ انجام آن درج گردیده است.‏

‏امید آن که طبع و نشر این مجموعه گامی استوار در راه تبیین ابعاد ناشناخته شخصیت بزرگ و بی بدیل احیاگر تفکر دینی در قرون اخیر حضرت امام‏


تأملی بر احیاء تفکر دینی (مجموعه مصاحبه ها و میزگردها)کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینیصفحه 7

‏خمینی(سلام الله علیه) باشد و باب فحص در سیرة علمی و سنت عملی آن نادر دوران را همواره گشوده نگاه دارد ‏ 

‏ ‏

کمیته علمی کنگره

تأملی بر احیاء تفکر دینی (مجموعه مصاحبه ها و میزگردها)کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینیصفحه 8