بخش دوم: مسلمانان و مستضعفان جهان در اندیشه فراملی امام خمینی (س)
نگرش امت مداری به مسائل جهان اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نگرش امت مداری به مسائل جهان اسلام

  نگرش امت مداری به مسائل جهان اسلام 

‏ ‏

‏ ‏

حکومتهای اسلامی زمینه ساز امت اسلامی 

‏ ‏ما برای این که وحدت امت اسلام را تأمین کنیم، برای این که‏‎ ‎‏وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهای دست‏‎ ‎‏نشاندۀ آنها خارج و آزاد کنیم، راهی نداریم جز این که تشکیل‏‎ ‎‏حکومت بدهیم. چون به منظور تحقق وحدت و آزادی ملتهای‏‎ ‎‏مسلمان بایستی حکومتهای ظالم و دست نشانده را سرنگون کنیم‏‎ ‎‏و پس از آن حکومت عادلانه اسلامی را که در خدمت مردم است‏‎ ‎‏بوجود آوریم. تشکیل حکومت برای حفظ نظام و وحدت مسلمین‏‎ ‎‏است، چنانکه حضرت زهراـ سلام الله علیهاـ در خطبه خود‏‎ ‎‏می فرماید که «امامت برای حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به‏‎ ‎‏اتحاد است».(68)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجوب مشارکت تمام مسلمین در دفع تجاوز 

‏س - آیا نبرد با دشمن متجاوز بر مردم همان شهر یا کشور واجب‏‎ ‎‏است یا بر همه مسلمین؟‏

‏ج - دفع دشمن متجاوز بر تمام مسلمین واجب کفایی است.‏

‏س - در چه صورت شرکت در جبهه اسلام بر همگان واجب‏‎ ‎‏است؟‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 41

‏ج - در موقعی که اسلام یا بلد اسلام مورد هجوم واقع شود و به‏‎ ‎‏قدر کفایت نیروی مدافع در جبهه حاضر نشده باشد.(69)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هم پیمانی تمام دول اسلامی در مقابل صهیونیست 

‏ ما برای دفاع از اسلام و ممالک اسلامی و استقلال ممالک‏‎ ‎‏اسلامی در هر حال مهیا هستیم. برنامۀ ما برنامۀ اسلام است،‏‎ ‎‏وحدت کلمۀ مسلمین است، اتحاد ممالک اسلامی است، برادری‏‎ ‎‏با جمیع فرق مسلمین است در تمام نقاط عالم، هم پیمانی با تمام‏‎ ‎‏دوَل اسلامی است در سراسر جهان؛ مقابل صهیونیست، مقابل‏‎ ‎‏اسرائیل، مقابل دوَل استعمارطلب.(70)‏

15 / 3 / 43 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتکای ملت اسلام به قرآن

‏ خوب ما می گوییم که شما با هم؛ همۀ مسلمین با هم؛ ما نه با آن‏‎ ‎‏یکیش روابطی داریم نه با شما روابطی داریم؛ نه با آن یکی، و ما با‏‎ ‎‏همه روابط داریم؛ ما همۀ شما را عَلَی السِّواء نگاه می کنیم؛ و همۀ‏‎ ‎‏مسلمین در نظر ما اگر چنانچه عمل به احکام اسلام بکنند عزیزند.‏‎ ‎‏ما ملت اسلام را، ترکش باشد، عربش باشد، عجمش باشد ـ از هر‏‎ ‎‏ملت ـ افریقا باشد، امریکا باشد، هر جا می خواهد باشد، ما ملت‏‎ ‎‏اسلام را عزیز می داریم. ما می گوییم آقا دست به دست هم‏‎ ‎‏بدهید؛ شما یک جبهۀ ثلاثه‏‎[1]‎‏ درست نکنید و پیوند بکنید با‏‎ ‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 42

‏اسرائیل در مقابل اتحاد آنها، آنها هم یک اتحاد درست نکنند در‏‎ ‎‏مقابل شما؛ همه با هم متحد بشوید؛ همه مسلمانید، اتکای شما به‏‎ ‎‏قرآن باشد.(71)‏

18 / 6 / 43 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجوب حمایت مسلمانان از جهاد مقدس فلسطین 

‏سؤال:‏‏[‏‏راجع به پیکار اوج گیرنده و مسلحانه ای که در سرزمین‏‎ ‎‏مقدس فلسطین جریان دارد و اعمال وحشیانه صهیونیستی که بر‏‎ ‎‏ضد امت عربی و اسلامی به کار می رود نظر حضرتتان را بیان کنید‏‎ ‎‏تا خلق مسلمان ما در همه کشورها کلیۀ نیروهای مادی و معنوی‏‎ ‎‏خود را بسیج کرده و در این جهاد مقدس شرکت نمایند.‏‏]‏

‏جواب:بسم الله الرحمن الرحیم. همان طور که قبلاً خاطرنشان‏‎ ‎‏کردم در اوضاع و شرایط کنونی پس از گردن نهادن به قوانین‏‎ ‎‏مقدسۀ اسلام هیچ امری واجبتر از دفاع با جان و مال در راه‏‎ ‎‏سربلندی اسلام نمی باشد. هنگامی که می بینید خونهای برادران و‏‎ ‎‏خواهران بیگناه شما در سرزمینهای مقدس فلسطین جاریست و‏‎ ‎‏هنگامی که مشاهده می کنید که سرزمینهای ما اشغال شده و‏‎ ‎‏خانه هایمان به دست صهیونیستهای تبهکار ویران گشته است در‏‎ ‎‏این شرایط جز ادامۀ جهاد راهی نیست و برهمۀ مسلمانان واجب‏‎ ‎‏است که کمکهای مادی و معنوی خود را دراین پیکارمقدس‏‎ ‎‏بنمایند. و خداوند پشتیبان این اراده است.(72)‏

19 / 7 / 47 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

وحدت جهان اسلام

‏و جای تردید نیست که وظیفه یک نفر مسلمانی که در دورترین‏‎ ‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 43

‏نقطه های جهان به سر می برد همان وظیفه ای است که خلق‏‎ ‎‏مسلمان فلسطین امروز به آن مسئول است، مسلمانان به مثابۀ‏‎ ‎‏دست واحدند و همه در مسئولیت عمومی یکسانند.‏‎[2]‎‎ ‎‏تفرقه جویی و نژادپرستی در کار نیست و بین ملتهای اسلامی هیچ‏‎ ‎‏گونه امتیازی وجود ندارد، جز تقوا و پرهیزگاری، گرامیترین شما‏‎ ‎‏نزد خدا پرهیزگارترین شماست.‏‎[3]‎‏ حَسْبُنٰاالله ُ وَ نِعْمَ الْوَکیل.‏‎[4]‎‏(73)‏

19 / 7 / 47 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وظیفه حجّاج در ایام حج

‏     ‏‏بر شما ملت عزیز اسلام که برای ادای مناسک حج در این‏‎ ‎‏سرزمین وحی اجتماع کرده اید لازم است از فرصت استفاده‏‎ ‎‏کرده به فکر چاره باشید. برای حل مسائل مشکلۀ مسلمین‏‎ ‎‏تبادل نظر و تفاهم کنید.‏

‏     باید توجه داشته باشید که این اجتماع بزرگ که به امر‏‎ ‎‏خداوند تعالی در هر سال در این سرزمین مقدس فراهم‏‎ ‎‏می شود، شما ملتهای مسلمان را مکلف می سازد که در اهداف‏‎ ‎‏مقدسۀ اسلام، مقاصد عالیۀ شریعت مطهره و در راه ترقی و‏‎ ‎‏تعالی مسلمین و اتحاد و پیوستگی جامعۀ اسلامی کوشش‏‎ ‎‏کنید. در راه استقلال و ریشه کن کردن سرطان استعمار، همفکر‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 44

‏ و هم پیمان شوید. گرفتاریهای ملل مُسْلم را از زبان اهالی هر‏‎ ‎‏مملکت شنیده و در راه حل مشکلات آنان از هیچ گونه اقدامی‏‎ ‎‏فروگذار نکنید. برای فقرا و مستمندان کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏فکری کنید. برای آزادی سرزمین اسلامی فلسطین از چنگال‏‎ ‎‏صهیونیسم، دشمن سرسخت اسلام و انسانیت، چاره اندیشی‏‎ ‎‏کنید. از مساعدت و همکاری با مردان فداکاری که در راه آزادی‏‎ ‎‏فلسطین مبارزه می کنند غفلت نورزید.‏

‏     بر دانشمندانی که در این اجتماع شرکت می کنند، از هر‏‎ ‎‏کشوری که هستند، لازم است برای بیداری ملتها بیانیه های‏‎ ‎‏مستدلی با تبادل نظر صادر کرده و در محیط وحی بین جامعۀ‏‎ ‎‏مسلمین توزیع نمایند، و نیز در کشورهای خود پس از مراجعت،‏‎ ‎‏نشر دهند؛ و در آن بیانیه ها از سران کشورهای اسلامی بخواهند‏‎ ‎‏که اهداف اسلام را نصب عین خود قرار داده اختلافات را کنار‏‎ ‎‏گذاشته برای خلاصی از چنگال استعمار چاره بیندیشند.‏

‏     ... بر ملتهای اسلامی لازم است که ... در این اجتماع مقدس‏‎ ‎‏حج، اولاً در مسائل اساسی اسلام، و ثانیاً در مسائل خصوصی‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی تبادل نظر کرده ببینند که در داخل کشورها با‏‎ ‎‏دست استعمار و عمال آن بر برادران مسلمان آنان چه می گذرد.‏‎ ‎‏اهالی هر کشوری باید در این اجتماع مقدس گرفتاریهای ملت‏‎ ‎‏خود را به مسلمین جهان گزارش دهند.(74)‏

بهمن 49 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

علل عقب ماندگی کشورهای اسلامی

‏     اگر دوَل اسلامی و ملل مسلمان به جای تکیه به بلوک شرق و‏‎ ‎‏غرب به اسلام تکیه می کردند و تعالیم نورانی و رهایی بخش قرآن‏‎ ‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 45

‏کریم را نصب عین خود قرار داده و به کار می بستند، امروز اسیر‏‎ ‎‏تجاوزگران صهیونیسم و مرعوب فانتوم امریکا و مقهور ارادۀ‏‎ ‎‏سازشکارانه و نیرنگ بازیهای شیطانی شوروی واقع نمی شدند.‏

‏     دوری دوَل اسلامی از قرآن کریم، ملت اسلام را به این وضع‏‎ ‎‏سیاه نکبت بار مواجه ساخته و سرنوشت ملتهای مسلمان و‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی را دستخوش سیاست سازشکارانۀ استعمار‏‎ ‎‏چپ و راست قرار داده است.(75)‏

17 / 5 / 51 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقش آفرینی اجتماعات مسلمین 

‏     ‏‏از مسلمین بیدار و آگاه و خصوصْ بندگان خالص خداوند و‏‎ ‎‏علمای اعلام امیدوارم که در این ایام متبرکه برای رهایی مسلمین‏‎ ‎‏از چنگال خبیث اجانب دعا کنند، و در مجامع شهر مبارک رمضان‏‎ ‎‏و دیگر اجتماعات بزرگ اسلامی مانند اجتماع جمعه و مراسم‏‎ ‎‏حج حقایق را به گوش عموم مسلمین برسانند و پیروان قرآن را به‏‎ ‎‏وحدت کلمه و تشریک مساعی، برای آزادی فلسطین و حل‏‎ ‎‏مشکلات خانمانسوزی که گریبانگیر ملت اسلام است، دعوت‏‎ ‎‏نمایند.(76)‏

19 / 7 / 51 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نتیجه قطعی تفرقه سقوط جوامع مسلمین

‏     ‏‏چنانکه کراراً اعلام خطر کرده ام، اگر ملت اسلام بیدار نشوند و‏‎ ‎‏به وظایف خود آگاه نگردند، اگر علمای اسلام احساس مسئولیت‏‎ ‎‏نکنند و بپانخیزند، اگر اسلام واقعی که عامل وحدت و تحرک کلیۀ‏‎ ‎‏فِرَق مسلمین در مقابل بیگانگان است، و ضامن سیادت و‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 46

‏استقلال ملل مسلمان و کشورهای اسلامی می باشد، به دست‏‎ ‎‏عوامل و ایادی اجانب همین طور در زیر پردۀ سیاه استعماری‏‎ ‎‏پوشیده بماند و آتش اختلاف و تشتت در میان مسلمین افروخته‏‎ ‎‏گردد، روزهای سیاهتر و نکبت بارتری برای جامعۀ اسلامی در‏‎ ‎‏پیش است، و خطر ویران کننده ای متوجه اساس اسلام و احکام‏‎ ‎‏قرآن می باشد.(77)‏

24 / 12 / 51 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تداوم مبارزه با اسرائیل 

‏سؤال:‏‏[‏‏آیا سیاست موافق شاه در قبال اسرائیل یکی از دلایل‏‎ ‎‏مخالفت شما با رژیم است؟‏‏]‏

‏جواب: آری؛ زیرا اسرائیل سرزمین یک قوم مسلمان را اشغال‏‎ ‎‏کرده و جنایات بیشماری مرتکب شده است. عمل شاه در حفظ‏‎ ‎‏روابط سیاسی با اسرائیل و دادن کمک اقتصادی به وی، بر خلاف‏‎ ‎‏مصالح و منافع اسلام و مسلمانهاست.‏

‏ــ     ‏‏[‏‏آیا آرزومند آن هستید که ایران علیه اسرائیل در جرگۀ‏‎ ‎‏کشورهای عربی وارد شود؟‏‏]‏

‏ــ     من همواره مُصراً خواسته ام که مسلمانان سراسر جهان متحد‏‎ ‎‏شوند و بر ضد دشمنانشان از جمله اسرائیل مبارزه کنند. متأسفانه‏‎ ‎‏دعوتهای مرا رژیمهای مختلفی که در کشورهای مسلمان بر سر‏‎ ‎‏کار آمده اند، نشنیدند. من امیدوارم که بالاخره این دعوتها شنیده‏‎ ‎‏شود. من در این راه پایداری خواهم کرد.(78)‏

4 / 2 / 57 

*  *  *

‏ ‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 47

کمک به برادران مسلمان یک اصل اسلامی 

‏سؤال:‏‏[‏‏راجع به مسلمانانی که در روسیه هستند؛ آیا مورد نظر شما‏‎ ‎‏هستند و کمکی بدیشان برای رهایی شان می توان کرد؟‏‏]‏

‏جواب: آنها برادران ما هستند. ما با تمام مسلمانان برادر هستیم و‏‎ ‎‏این یک اصل اسلامی است که هر مسلمانی باید به مسلمان دیگر‏‎ ‎‏کمک کند.(79)‏

15 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی در تمامی جهات ثمره شیرین وحدت 

‏سؤال:‏‏[‏‏حضرت آیت الله ، برای مسلمانان به طور اعم و مسلمانان‏‎ ‎‏لبنان و مردم فلسطین، بخصوص پس از وقایع اخیر لبنان، چه پیامی‏‎ ‎‏دارید؟‏‏]‏

‏جواب:برای همۀ مسلمین، پیام من این است که با دارا بودن تمام‏‎ ‎‏امکانات و با جمعیت عظیمی که مسلمین دارند و با ممالک کثیری‏‎ ‎‏که تحت سلطه و قدرت آنهاست، آنها با هم اتحاد کنند. اگر متحد‏‎ ‎‏شوند، هیچ یک از ابرقدرتها، قدرت اینکه به آنها تجاوز کنند‏‎ ‎‏ندارند. تمام بدبختیهای مسلمین برای این تفرقه ای است که‏‎ ‎‏بینشان هست. ملتهای مسلم با هم اجتماع کنند و حکومتها را الزام‏‎ ‎‏کنند به اینکه دست از تفرقه بردارند و دست از حمایت از منافع‏‎ ‎‏اجانب هم بردارند.(80)‏

20 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت بر مبنای اسلام نه عروبت 

‏     ‏‏پیام من برای برادران عرب و مسلمان این است که بیایید‏‎ ‎‏اختلافات را کنار بگذارید و دست برادری به یکدیگر بدهید و‏‎ ‎‏همگام و هم پیمان با همۀ برادران مسلمان غیر عرب، تنها اسلام را‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 48

‏تکیه گاه خود قرار دهید. شما با داشتن ذخایر مادی که از حساب‏‎ ‎‏افزون است و از همۀ آنها مهمتر ذخیرۀ الهی و معنوی، که اسلام‏‎ ‎‏است، می توانید قدرتی باشید که هرگز ابرقدرتها هوس تسلط بر‏‎ ‎‏شما را نکنند و اینگونه شما را از چپ و راست، مورد حمله قرار‏‎ ‎‏ندهند و همه چیزتان را غارت نکنند.(81)‏

2 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وظیفه نخبگان در وحدت مسلمانان 

‏سؤال:‏‏[‏‏تحریکات مشکوک و حملات مستمری وجود دارد که‏‎ ‎‏روابط بین عرب و عجم و ترک و کُرد و... را تیره گرداند. چه راه‏‎ ‎‏حلی برای خنثی کردن این توطئه پیشنهاد می کنید و در این مورد‏‎ ‎‏چه نظر دارید؟‏‏]‏

‏جواب:کسانی که اهل قلم و بیان هستند، باید این مسائل را برای‏‎ ‎‏مردم توضیح دهند و اسلام را به مردم معرفی کنند، و بگویند که‏‎ ‎‏اسلام برای ملیت خاصی نیست و ترک، فارس، عرب و عجم‏‎ ‎‏ندارد. اسلام متعلق به همه است و نژاد و رنگ، قبیله و زبان در این‏‎ ‎‏نظام ارزش ندارد. قرآن کتاب همه است و این تبلیغات که این‏‎ ‎‏عرب است، آن ترک است و یا فارس یا کُرد، تبلیغاتی است که‏‎ ‎‏اجانب برای چپاول مخازنی که در این ممالک است رواج می دهند‏‎ ‎‏که مسلمانان را از هم جدا کنند. مسلمین باید هوشیار باشند که‏‎ ‎‏تحت تأثیر این تبلیغات واقع نشوند.(82)‏

16 / 9 / 57 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران

‏سؤال:[آیا فکر می کنید دامنۀ حوادث ایران به ترکیه نیز کشیده‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 49

‏شود؟‏‏]‏

‏جواب:نهضت مقدس ایران، نهضت اسلامی است و از این جهت‏‎ ‎‏بدیهی است که همۀ مسلمین جهان تحت تأثیر آن قرار‏‎ ‎‏می گیرند.(83)‏

10 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ثمرات تلخ تفرقه 

‏     ‏‏اگر مسلمین وحدت کلمه داشتند، امکان نداشت اجانب بر آنها‏‎ ‎‏تسلط پیدا بکنند. این تفرقه در بین مسلمین است که باعث شده‏‎ ‎‏است که اجانب بر ما تسلط پیدا بکنند. این تفرقۀ مسلمین است که‏‎ ‎‏از اول با دست اشخاص جاهل تحقق پیدا کرد، و الآن هم ما گرفتار‏‎ ‎‏هستیم. واجب است بر همۀ مسلمین که با هم باشند.(84)‏

17 / 11 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انقلاب ایران الگوی موفق وحدت 

‏     ‏‏همۀ ملتهای اسلام باید یکی بشوند. اگر ملتهای اسلام و‏‎ ‎‏دولتهای اسلام متفرق نبودند ـ دولت اسلامی که نمی دانم داریم یا‏‎ ‎‏نداریم! و شاید شما بدانید که نداریم، امید است که پیدا بکنیم ـ‏‎ ‎‏اگر مسلمین با هم بودند، اینطور ذلیل نبودند زیر دست اجانب و‏‎ ‎‏عمال اجانب. مسلمین قریب یک میلیارد جمعیتند ولی یک میلیارد‏‎ ‎‏جمعیت متفرق، جدا از هم. اگر یک حکومت بود مثل صدر‏‎ ‎‏اسلام، یک حکومت بود و همه تابع، ما به این روز نمی نشستیم.‏‎ ‎‏آنها ـ اجانب ـ جدیت کردند تا حکومتها را به نفع خودشان متفرق‏‎ ‎‏کردند، تکه تکه کردند. حتی اخیراً که عثمانی یک مملکت وسیع‏‎ ‎‏بود، وقتی جنگ تمام شد، اینها را به قریب پانزده تا جدا جدا از هم‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 50

‏کردند؛ و همه عمال خودشان‏‎[5]‎‏!‏

‏اقتدای مسلمانان جهان به ایران باید مسلمین بیدار بشوند، باید از‏‎ ‎‏این خوابی که سیصد سال آنها را خواب کردند هوشیار بشوند؛‏‎ ‎‏اقتدا کنند به ایران که با هیچ ـ با مشت خالی ـ بر تانکها و توپها و‏‎ ‎‏مسلسلها و قدرتهای بزرگ غلبه کرد برای اینکه اتکال به خدا‏‎ ‎‏داشت. همه می گفتند ما اسلام می خواهیم؛ همه فریاد می کردند‏‎ ‎‏که ما حکومت اسلامی می خواهیم.(85)‏

16 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقویٰ معیار تمدن اسلامی 

‏     ‏‏همه مکلفیم که حفظ کنیم این را. با این نهضت اسلامی ما تا اینجا‏‎ ‎‏آمدیم و قدرتها را عقب زدیم؛ با این نهضت اسلامی باید سازندگی‏‎ ‎‏کنیم از حالا به بعد. یعنی همه با هم، همه با هم به جلو برویم. همه با‏‎ ‎‏هم به ‏‏[‏‏سوی‏‏]‏‏ یک تمدن صحیح، نه «تمدن محمدرضایی»! تمدن‏‎ ‎‏الهی، تمدن رسول اللهی: آنکه همۀ اقشار بشر را، سیاه و سفیدش را‏‎ ‎‏هیچ فرق نمی گذارد مگر اینکه به تقوا: إِنَّ أَکرَمَکمْ عِندَالله ِ أَتْقیٰکمْ‏‎[6]‎‏.‏‎ ‎‏میزانْ تقوا است، میزان انسانیت است.(86)‏

16 / 12 / 57 

*  *  *


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 51

تأکید بر قیام اسلامی نه ملی 

‏     ‏‏همه می دانیم که 15 خرداد مبدأ عطفی بود در تاریخ؛ نه پیرو‏‎ ‎‏نهضتهای دیگر، قیامهای دیگر. این شعار باید محفوظ باشد که این‏‎ ‎‏قیام «قیام ملی» نیست، این قیام «قیام قرآنی» است، این قیام «قیام‏‎ ‎‏اسلامی» است. یک ملت ضعیفی که هیچ نداشت، در مقابل‏‎ ‎‏ابرقدرتها و در مقابل این قدرت شیطانی، که همه چیز داشتند و تا‏‎ ‎‏دندان مسلح بودند‏‏[‏‏غالب شدند‏‏]‏‏، به قوۀ ملیت نمی تواند غلبه‏‎ ‎‏کند؛ ملتی که غلبه کرد برای اینکه شهادت آرزوی او بود. بعض‏‎ ‎‏جوانهای من از من شهادت را طلب می کردند و مرا قسم می دادند‏‎ ‎‏که دعا کن که شهید بشویم. زنهایی که جوانهای خودشان را دادند،‏‎ ‎‏افتخار بر این کردند که شهید دادیم. و آنکه یک پسر از او باقی‏‎ ‎‏مانده بود باز می گفت این را هم اهدا می کنم. این قدرت ملیت‏‎ ‎‏نیست؛ این قدرت ایمان است، این قدرت اسلام است. خلط‏‎ ‎‏نکنند، اشتباه نکنند. این اسلام است که غلبه کرد بر ابرقدرتها؛ این‏‎ ‎‏اسلام است که فرزندان آن به شهادت راغب هستند.(87)‏

18 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مبارزه با اسرائیل محور وحدت جهان اسلام

‏     ‏‏اینجانب بیش از پانزده سال است که خطر اسرائیل غاصب را‏‎ ‎‏گوشزد کرده ام و به دوَل و ملل عرب این حقیقت را اعلام نموده ام.‏‎ ‎‏اکنون با طرح استعماری صلح مصر و اسرائیل، این خطر بیشتر و‏‎ ‎‏نزدیکتر و جدیتر شده است. سادات با قبول این صلح، وابستگی‏‎ ‎‏خود را به دولت استعمارگر امریکا آشکارتر نمود. از دوست شاه‏‎ ‎‏سابق ایران بیش از این نمی توان انتظار داشت. ایران خود را همگام‏‎ ‎‏با برادران مسلمان کشورهای عربی دانسته و خود را در‏‎ ‎‏تصمیم گیریهای آنان شریک می داند. ایران صلح سادات و اسرائیل‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 52

‏را خیانت به اسلام و مسلمین و برادران عرب می داند و موضعهای‏‎ ‎‏سیاسی کشورهای مخالف این پیمان را تأیید می کند.‏‎[7]‎‏(88)‏

5 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نجات قدس اولین ثمرۀ وحدت

‏     ‏‏من دولتهای عربی را بیش از پانزده سال است که نصیحت‏‎ ‎‏کردم که با هم متحد بشوند و «قدس» را نجات بدهند، و هیچ ابداً‏‎ ‎‏در آنها اثر نکرد؛ برای اینکه در فکر این مسائل نیستند. آنها اگر‏‎ ‎‏صحبتی هم از این مسائل بکنند، همان صحبتهایی است که شاه‏‎ ‎‏سابق ما راجع به پیشرفتها می کرد و راجع به «تمدن بزرگ» می کرد!‏‎ ‎‏اینها هیچ یک به فکر امتها نیستند؛ امتها خودشان باید به فکر‏‎ ‎‏خودشان باشند...‏

‏     شما اگر بخواهید به مشکلات خودتان پیروز بشوید، اگر‏‎ ‎‏بخواهید قدس را نجات بدهید، اگر بخواهید فلسطین را نجات‏‎ ‎‏بدهید، اگر بخواهید مصر را نجات بدهید و سایر ممالک عربی را‏‎ ‎‏نجات بدهید از دست این عمال، از دست اجانب، ملتها باید قیام‏‎ ‎‏بکنند؛ باید ملتها این کار را انجام بدهند؛ ننشینند که دولتها بر این‏‎ ‎‏مسائل وارد بشوند. آنها روی مسائلی که برای خودشان صرفه‏‎ ‎‏دارد عمل می کنند...‏

‏     باید همه مجتمع بشوند و یک انسان الهی بشوند، یک انسانی‏‎ ‎‏بشوند که برای خدا جهاد بکنند. اگر همچو شد پیش خواهند برد.‏‎ ‎‏و من توصیه می کنم به همۀ اقشار انسانی و به همۀ اقشار مسلمین و‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 53

‏به همۀ اقشار عرب که اگر بخواهند اینها غلبه کنند بر مشکلاتشان،‏‎ ‎‏باید تربیت اسلامی بشوند؛ باید روی نقشۀ اسلام حرکت کنند؛‏‎ ‎‏قرآن هادی آنها باشد، «امام» آنها باشد... البته مسلمین همه باید با‏‎ ‎‏هم باشند. مسلمین همه باید یَدِ واحده باشند؛ مرتب به وظیفۀ‏‎ ‎‏اسلامی و انسانی شان عمل کنند.(89)‏

17 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقلال جهان اسلام، اولین ثمرۀ وحدت 

‏     ‏‏ما مسلمین باید با قدرتِ اسلامْ اسلام را پیش ببریم. باید با‏‎ ‎‏قوای کفر به قدرت اسلامی مبارزه کنیم و دست تبهکاران را از‏‎ ‎‏ممالک خودمان دور کنیم. اگر وحدت کلمۀ اسلامی بود و اگر‏‎ ‎‏دولتها و ملتهای اسلام به هم پیوسته بودند، معنا نداشت که قریب‏‎ ‎‏یک میلیارد جمعیت مسلمین زیر دست قدرتها باشد. اگر این‏‎ ‎‏قدرت ـ قدرت بزرگ الهی ـ مُنْضَم‏‎[8]‎‏ بشود به قدرت ایمان و همه‏‎ ‎‏با هم برادرانه در راه اسلام قدم بردارند، هیچ قدرتی بر آنها غلبه‏‎ ‎‏نخواهد کرد.(90)‏

31 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رهایی مسلمین ثمره وحدت دولتها با ملتها

‏     ‏‏امیدوارم که همۀ ملتهای اسلامی و همۀ دولتهای اسلامی یک‏‎ ‎‏روز به خود آیند و تفرقه ها و هواهای نفسانی و اغراض شخصیه را‏‎ ‎‏کنار بگذارند و تحت لوای اسلام و قرآن مجتمع شوند، و در این‏‎ ‎‏اجتماعْ قدرتی مافوق قدرتهای موجود در عالَم را به دست‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 54

‏بیاورند. مسلمین قریب یک میلیارد جمعیت دارند و مخازن بزرگ‏‎ ‎‏در اختیار آنهاست و صحراهای بسیار وسیع در اختیار آنهاست؛ و‏‎ ‎‏مع الأسف برای اینکه نتوانستند تفاهم بین خودشان حاصل کنند و‏‎ ‎‏دستهای خیانتکار نگذاشته است وحدت کلمه پیدا شود، خزائن‏‎ ‎‏آنها را بردند و بر آنها سلطه و حکومت پیدا کردند.(91)‏

5 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اقامه عدل، مقصد مشترک همه مسلمانان 

‏     ‏‏البته همۀ مسلمین در این نهضت شرکت داشتند و این نهضتی‏‎ ‎‏بود که برای هدف اسلامی بود، نه فقط برای ایران؛ منتها نقطۀ ابتدا‏‎ ‎‏از ایران است و همۀ مسلمین در این هدف شریک هستند. و‏‎ ‎‏نهضت برای اقامۀ عدل است که باید بگویم همۀ بشر در آن‏‎ ‎‏شرکت دارند؛ و چون برای اقامۀ اسلام است همۀ مسلمین در آن‏‎ ‎‏شرکت دارند. بنابراین لازم است که همۀ مسلمین با هم یکصدا در‏‎ ‎‏این نهضت عظیم اسلامی شرکت بکنند و آن معنایی که در ایران‏‎ ‎‏تحقق پیدا کرد ـ که آن حقیقتْ فداکاری در راه اسلام و وحدت‏‎ ‎‏همۀ اقشار ملت برای پیشرفت مقاصد اسلام است ـ این در همۀ‏‎ ‎‏ملتها ان شاءالله حاصل بشود. و اگر همچو وحدت کلمه ای با یک‏‎ ‎‏همچو مقصد بزرگی که اقامۀ عدل است در این کشورها، در‏‎ ‎‏کشورهای پهناور اسلام پیدا بشود قدرت عظیمی است که هیچ‏‎ ‎‏قدرت و ابرقدرتی در مقابل آن ایستادگی نمی تواند بکند.(92)‏

17 / 2 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

اشغال فلسطین ناشی از تفرقه جهان عرب 

‏     ... و اما راجع به تأیید ما از فلسطین و انزجار ما از اسرائیل؛ این‏‎ ‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 55

‏تازگی ندارد. ما از قریب بیست سال پیش از این تا حال، راجع به‏‎ ‎‏این مسائل بحث و گفتگو کردیم و دولتهای عربی را و سایر‏‎ ‎‏مسلمین را در این راه نصیحت کردیم که راجع به این مسائل با هم‏‎ ‎‏تشریک مساعی بکنند؛ اگر ... دُوَل عربی ـ که جمعیتهای زیاد و‏‎ ‎‏گروههای زیادی دارند ـ اینها با هم اتفاق داشتند این مصیبتها برای‏‎ ‎‏فلسطین و برای قدس پیش نمی آمد. لکن مع الأسف دولتهای‏‎ ‎‏عربی به نصایح ما گوش نکردند و با اختلافاتی که بین خودشان‏‎ ‎‏دستهای اجانب ایجاد کردند توجه نکردند؛ و این اختلاف الآن هم‏‎ ‎‏موجود است و روزافزون می شود. مِن جمله این اختلافی که به‏‎ ‎‏واسطۀ قراردادی که بین مصر و اسرائیل پیدا شد به دست‏‎ ‎‏اجانب،‏‎[9]‎‏ این اختلافات بین مسلمین و بین دوَل اسلام دامن زد، از‏‎ ‎‏باب اینکه رشد سیاسی بین اینها نیست، نتوانستند حل مسائل را‏‎ ‎‏بکنند و تن در دادند به یک همچو امر بزرگی. یک همچو خیانتی‏‎ ‎‏که دنبال آن اختلاف بین مسلمین و اختلاف بین دوَل اسلامی‏‎ ‎‏بیشتر شد، و موجب تأسف شدید ماست.(93)‏

17 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نتایج وحدت دولتهای اسلامی 

‏     ‏‏و من امیدوارم که بین دولتهای اسلامی یک اخوتی، اخوت‏‎ ‎‏اسلامی، همان طوری که قرآن امر فرموده است، پیدا بشود؛ که اگر این‏‎ ‎‏اخوت اسلامی در بین ممالک اسلامی پیدا بشود، یک قدرت عظیمی‏‎ ‎‏است که هیچ یک از قدرتهای دنیا نمی توانند به پای آن باشند.(94)‏

*  *  *21 / 3 / 58 


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 56

انسان محور تمدن اسلامی 

‏     ‏‏غرب دارد رو به توحش، دارد می سازد یک مردمی را که‏‎ ‎‏بریزند به جان هم و با چنگ و دندان هم را پاره کنند! برخلاف‏‎ ‎‏تمدن که مکتبهای الهی می خواهند انسان درست کنند که همه در‏‎ ‎‏کنار هم آسوده و آرام باشند، مکتبهای اینها همه اش دنبال این‏‎ ‎‏معناست که باید این آنجا را بگیرد و آنجا را بگیرد، بزند، بکشد،‏‎ ‎‏چه بکند.(95)‏

21 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

غفلت از اسلام، مشکل عمده مسلمانان

‏     ‏‏اسلام یک دین آسمانی است که برای ارشاد ملتها و رفع‏‎ ‎‏اختلاف بین آنان و هدایت به کمالات انسانی و رفع ظلم و‏‎ ‎‏بیدادگری آمده است. لکن مسلمین ـ مجموعاً و تقریباً ـ همین طور‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی از آن سرّی که اسلام برای آن آمده است، یا غافل‏‎ ‎‏بودند و یا تغافل کردند. و همۀ گرفتاریهایی که برای مسلمین در‏‎ ‎‏طول تاریخ ایجاد شده است برای همین جهت است که از‏‎ ‎‏تعلیمات اسلام دور بودند، و نتوانستند آن هدایتی را که اسلام‏‎ ‎‏برای آن آمده است ادراک کنند، و یا به واسطۀ اغراضی که داشتند‏‎ ‎‏نتوانستند انجام بدهند.‏

‏     مشکل عمدۀ مسلمین همان دوری از اسلام و قرآن است؛ و اگر‏‎ ‎‏مسلمین به حسب امری که خدای تبارک و تعالی فرموده است‏‎ ‎‏وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ الله ِ جَمِیعاً و لاَتَفَرَّقُوا‏‎[10]‎‏ اگر به همین یک امر و نهی‏‎ ‎‏عمل می کردند، تمام مشکلاتشان ـ مشکلات سیاسی، اجتماعی و‏‎ ‎‏اقتصادی شان ـ رفع می شد؛ و هیچ قدرتی نمی توانست با آن مقابله‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 57

‏کند. لکن مع الأسف به واسطۀ غفلت بعضی و عدم توجه بعضی و‏‎ ‎‏تغافل بعضی، از این امر محروم ماندند؛ و تا این امر الهی تحقق پیدا‏‎ ‎‏نکند، باید مسلمین انتظار گرفتاریهای بیشتر داشته باشند.(96) ‏

26 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فلسفه روز قدس

‏     ‏‏من از عموم مسلمانان جهان و دولتهای اسلامی می خواهم که‏‎ ‎‏برای کوتاه کردن دست این غاصب و پشتیبانان آن به هم بپیوندند.‏‎ ‎‏و جمیع مسلمانان جهان را دعوت می کنم آخرین جمعۀ ماه مبارک‏‎ ‎‏رمضان را که از ایام قدر است، و می تواند تعیین کنندۀ سرنوشت‏‎ ‎‏مردم فلسطین نیز باشد، به عنوان «روز قدس» انتخاب، و طی‏‎ ‎‏مراسمی همبستگی بین المللی مسلمانان را در حمایت از حقوق‏‎ ‎‏قانونی مردم مسلمان اعلام نمایند.(97)‏

16 / 5 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، دستور قرآن و اسلام

‏     ‏‏امیدوارم که مسلمین و ملتهای اسلامی همان طور که دستور‏‎ ‎‏اسلام و قرآن مجید است با هم برادر باشند و نسبت به دشمنان‏‎ ‎‏انسانیت ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ کشورهای اسلام، با شدت و قدرت رفتار کنند. و این‏‎ ‎‏حاصل نمی شود الاّ به اینکه از اختلافات جزئی، که بین دولتها‏‎ ‎‏هست، دست بردارند و مثل برادر هم باشند. این اختلاف موجب‏‎ ‎‏بهره برداری دشمنهای اسلام و مسلمین است. باید از این‏‎ ‎‏بهره برداری جلوگیری بشود به وحدت اسلامی و اینکه همه در‏‎ ‎‏تحت لوای اسلام و قرآن مجید مجتمع بشوند؛ زیرا آنطور که قرآن‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 58

‏دستور داده است: «رُحَماء» بینهم و «اشدّاء» بر کفار‏‎[11]‎‏ باشد.(98)‏

24 / 5 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

معمای تفرقه

‏     ‏‏برای من یک مطلب به شکل معماست و آن این است که همۀ‏‎ ‎‏دوَل اسلامیّه و ملتهای اسلام می دانند که این درد چیست،‏‎ ‎‏می دانند که دستهای اجانب در بین است که اینها را متفرق از هم‏‎ ‎‏بکند، می بینند که با این تفرقه ها ضعف و نابودی نصیب آنها‏‎ ‎‏می شود، می بینند که یک دولت پوشالی اسرائیل در مقابل مسلمین‏‎ ‎‏ایستاده ـ که اگر مسلمین مجتمع بودند، هرکدام یک سطل آب به‏‎ ‎‏اسرائیل می ریختند او را سیل می برد ـ مع ذلک در مقابل او زبون‏‎ ‎‏هستند. معما این است که با اینکه اینها را می دانند ، چرا با علاج‏‎ ‎‏قطعی، که آن اتحاد و اتفاق است روی نمی آورند؟ چرا توطئه هایی‏‎ ‎‏که استعمارگرها برای تضعیف آنها به کار می برند، آنها توطئه ها را‏‎ ‎‏خنثی نمی کنند؟ آیا این معما چه وقت باید حل شود؟ و پیش کی‏‎ ‎‏باید حل بشود؟ این توطئه ها را کی باید خنثی کند غیر از دولتهای‏‎ ‎‏اسلام و ملتهای مسلمین؟ این معمایی است که شما اگر جوابی‏‎ ‎‏دارید و حل کردید این معما را به ما هم تذکر بدهید.(99)‏

24 / 5 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فلسفه حج 

‏     ‏‏تمام مؤمنین به حسب فرمان خدا برادرند؛ برادرها باید از حال‏‎ ‎‏برادرها مطّلع باشند. برادرها باید مشکلات برادرشان را حل کنند.‏‎ ‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 59

‏اسلام در عین حالی که نقشۀ این مطلب را، که تفاهم بین همۀ‏‎ ‎‏قشرها باشد، کشیده است، و آن مسئلۀ حج است، فریضۀ حج که‏‎ ‎‏تمام کشورهای اسلامی را موظف کرده است که افراد مستطیعشان‏‎ ‎‏بروند به مکه، آنجا هم مواقف متعدده فراهم کرده اسباب را که‏‎ ‎‏تفاهم باشد، مسلمین مع الأسف غفلت دارند. اگر دولتها بخواهند‏‎ ‎‏یک مجلسی را از دویست نفر آدم از بلاد مختلفه جمع بکنند، چه‏‎ ‎‏زحمتها و چه خرجها باید تحمل کنند تا اینکه دویست نفر جمع‏‎ ‎‏بشود در یک نقطه ای بخواهند که یک محفلی در آن نقطه درست‏‎ ‎‏کنند، خدای تبارک و تعالی یک محفل چندین میلیونی برای‏‎ ‎‏مسلمین تهیه کرده است و گفته است بروند همه در آنجا، و همه‏‎ ‎‏هم برادرند. مؤمنها اِخوه هستند، برادرند، و چنانچه این برادرها به‏‎ ‎‏حال هم رسیدگی نکنند، این قصور از اسلام نیست؛ قصور از‏‎ ‎‏ماست.‏

‏     اگر ما آن مواقفی که اسلام قرار داده است و مردم را هدایت‏‎ ‎‏کرده است به آن مواقف، آن مواقف را حفظ کنیم، اسلام پیش‏‎ ‎‏می رود؛ ممالک اسلامی مشکلاتش حل می شود؛ دیگران به ما‏‎ ‎‏نمی توانند طمع کنند؛ یک میلیارد جمعیت مسلم، اسیر یک مشت‏‎ ‎‏اشخاص یا دولتهای کذا نمی شوند.(100) ‏

2 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی فلسطین ثمره وحدت 

‏     ‏‏سلام و تحیت من را به ابوعمار برسانید و از قول من به ایشان‏‎ ‎‏بگویید که مشکلات شما مشکلات ماست؛ چنانکه مشکلات ما‏‎ ‎‏مشکلات شماست. و مسلمین باید ید واحده باشند بر ضد همۀ‏‎ ‎‏ستمگران. و امیدوارم که با وحدت کلمه بین ما و شما که بحمدالله ‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 60

‏حاصل است و با وحدت کلمه بین سایر قشرهای مسْلم و خصوصاً‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی، موجب بشود که گرفتاریهای ما و گرفتاریهای‏‎ ‎‏شما و گرفتاری سایر مسلمین رفع بشود.(101)‏

24 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فلسفه سیاسی حج 

‏     ‏‏جهات سیاسی زیادی در اجتماعات، جماعات و جُمَعات، و‏‎ ‎‏خصوصاً اجتماع گرانبهای حج می باشد؛ که از آن جمله اطلاع بر‏‎ ‎‏گرفتاریهای اساسی و سیاسی اسلام و مسلمین است، که با‏‎ ‎‏گردهمایی روحانیون و روشنفکران و متعهدان زائر بیت الله الحرام‏‎ ‎‏ممکن است طرح، و با مشورت از راه حلها مطلع، و در بازگشت به‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی در مجتمعهای عمومی گزارش داده، و در رفع‏‎ ‎‏آنها کوشا شوند. و از جمله وظایف در این اجتماع عظیم، دعوت‏‎ ‎‏مردم و جوامع اسلامی به وحدت کلمه و رفع اختلافات بین‏‎ ‎‏طبقات مسلمین است؛ که خطبا و گویندگان و نویسندگان در این‏‎ ‎‏امر حیاتی اقدام نمایند؛ و کوشش کنند در به وجود آوردن جبهۀ‏‎ ‎‏مستضعفین؛ که با وحدت جبهه و وحدت کلمه و شعار «لا اله الا‏‎ ‎‏الله » از تحت اسارت قدرتهای شیطانی اجانب و استعمارگران و‏‎ ‎‏استثمارگران بیرون آیند، و با اُخوت اسلامی بر مشکلات غلبه پیدا‏‎ ‎‏کنند...‏

‏     امروز قبلۀ اول مسلمین‏‎[12]‎‏ به دست اسرائیل، این غدۀ سرطانی‏‎ ‎‏خاورمیانه افتاده است. امروز برادران فلسطینی و لبنانی عزیز ما را‏‎ ‎‏با تمام قدرت می کوبد و به خاک و خون می کشد. امروز اسرائیل با‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 61

‏ تمام وسائل شیطانی تفرقه افکنی می کند.بر هر مسلمانی لازم است‏‎ ‎‏که خود را علیه اسرائیل مجهز کند. امروز کشورهای افریقایی‏‎ ‎‏مسلمان ما زیر یوغ امریکا و سایر اجانب و سرسپردگان آنان دست‏‎ ‎‏و پا می زنند. امروز افریقای مسلمان صدای فریاد مظلومانۀ خود را‏‎ ‎‏هر چه بیشتر بلند می کند. فلسفۀ حج باید جوابگوی این فریادهای‏‎ ‎‏مظلومانه باشد. گردش به دور خانۀ خدا نشان دهندۀ این است که‏‎ ‎‏به غیر از خدا گِرد دیگری نگردید. و رَجْم‏‎[13]‎‏ عَقَبات، رجم‏‎ ‎‏شیاطین اِنس و جن است. شما با رجم با خدای خود عهد کنید تا‏‎ ‎‏شیاطین انس و ابرقدرتها را از کشورهای اسلامی عزیز برانید.‏‎ ‎‏امروز جهان اسلام به دست امریکا گرفتار است. شما برای‏‎ ‎‏مسلمانان قاره های مختلف جهان پیامی از خداوند ببرید؛ پیامی که‏‎ ‎‏به غیر از خدا، بردگی و بندگی هیچ کس را نداشته باشید.‏

‏     ای مسلمانان جهان و ای پیروان مکتب توحید! رمز تمام‏‎ ‎‏گرفتاریهای کشورهای اسلامی، اختلاف کلمه و عدم هماهنگی‏‎ ‎‏است و رمز پیروزی، وحدت کلمه و ایجاد هماهنگی است. که‏‎ ‎‏خداوند تعالی در یک جمله بیان فرموده: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله ِ‏‎ ‎‏جَمیعاً وَ لاٰ تَفَرَّقُوا. «اعتصام به حبل الله » بیان هماهنگی جمیع‏‎ ‎‏مسلمین است. همه برای اسلام و به سوی اسلام و برای مصالح‏‎ ‎‏مسلمین، و گریز از تفرقه و جدایی و گروه گرایی ـ که اساس همۀ‏‎ ‎‏بدبختیها و عقب افتادگیهاست.(102)‏

7 / 7 / 58 

*  *  *

‏ ‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 62

تشکیل امت اسلام با وحدت و قیام الهی 

‏     ‏‏ای مسلمانان جهان! چه شد شما را که در صدر اسلام با عدۀ‏‎ ‎‏بسیار کم، قدرتهای عظیم را شکستید و امت بزرگ اسلامی ـ‏‎ ‎‏انسانی ایجاد نمودید، اکنون با قریب یک میلیارد جمعیت و دارا‏‎ ‎‏بودن مخازن بزرگی که بالاترین حربه است در مقابل دشمن،‏‎ ‎‏اینچنین ضعیف و زبون شدید؟ آیا می دانید که تمام بدبختیهای‏‎ ‎‏شما در تفرقه و اختلاف بین سران کشورهای شما و بالنتیجه بین‏‎ ‎‏خود شماست؟ از جای برخیزید و قرآن کریم را به دست گرفته و‏‎ ‎‏به فرمان خدای تعالی گردن نهید تا مجد خود و عظمت اسلام‏‎ ‎‏عزیز را اعاده کنید. بیایید و به یک موعظۀ خداوند گوش فرا دهید؛‏‎ ‎‏آنجا که می فرماید قُلْ اِنَّمٰا اَعِظُکُمْ بِواٰحِدَةٍ اَنْ تَقُومُواِلله ِ مَثْنیٰ وَ‏‎ ‎‏فُراٰدیٰ‏‎[14]‎‏ همه قیام کنید و برای خدا قیام کنید؛ قیام فرادیٰ در مقابل‏‎ ‎‏جنود شیطانیِ باطنِ خودتان، و قیام همگانی در مقابل قدرتهای‏‎ ‎‏شیطانی. اگر قیام و نهضت، الهی و برای خدا باشد پیروز است. ای‏‎ ‎‏مسلمانان جهان و ای مستضعفان عالم! دست به دست هم دهید و‏‎ ‎‏به خدای بزرگ رو آورید و به اسلام پناهنده شوید، و علیه‏‎ ‎‏مستکبران و متجاوزان به حقوق ملتها پرخاش کنید. ای زائران خانۀ‏‎ ‎‏خدا، در مواقف و مشاعر الهی به هم بپیوندید و از خداوند تعالی‏‎ ‎‏نصرت اسلام و مسلمین و مستضعفان جهان را بخواهید.(103)‏

3 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایران الگوی زندۀ وحدت 

‏     ‏‏ملتهای مسلمان باید از فداکاری مجاهدین ما در راه استقلال و‏‎ ‎‏آزادی و اهداف مقدسۀ اسلام بزرگ الگو بگیرند؛ و با پیوستن به‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 63

‏هم سد استعمار و استثمار را بشکنند، و به پیش به سوی آزادگی و‏‎ ‎‏زندگی انسانی بروند.(104)‏

11 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مرزها مانع از وحدت مسلمانان نیست 

‏     ‏‏ما با همه ملتهای مسلم برادر هستیم. و در شادی و غم آنها‏‎ ‎‏شریک هستیم. و امید این را داریم که آنها هم با غمها و شادیهای‏‎ ‎‏ما شریک باشند. امروز ملت ما مقابل است با قدرت شیطانی‏‎ ‎‏بزرگ که در طول سیصد سال این اجانب بر ما ملتها، بر ملتهای‏‎ ‎‏مسلمین، بر ملتهای شرق حکومتهای غیرمشروع کرده اند...‏‎ ‎‏مسلمین باید با هم ید واحده باشند. «هُمْ یَدٌ وٰاحِدةٌ علٰی مَن‏‎ ‎‏سِوٰاه»‏‎[15]‎‏. اینها باید دست واحد باشند. مجتمع باشند. یک باشند.‏‎ ‎‏خودشان را از هم جدا ندانند. مرزها را اسباب جدایی قلبها ندانند.‏‎ ‎‏مرزها جدا، قلبها با هم.(105)‏

1 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مستضعفین در مقابل مستکبرین 

‏     ‏‏باید ملتهای اسلامی، با وحدت ایمانی و قدرت الهی، آنان را‏‎ ‎‏برای همیشه از این اشتباه بیرون آورند. باید شرق و جمیع‏‎ ‎‏مستضعفین و ابرقدرتها و تمام مستکبرین خود را بیابند و خودِ‏‎ ‎‏گمشده را پیدا کنند. آنان از اسارت تبلیغات بلندگوهای شیطانی‏‎ ‎‏بیرون آمده، و قدرت خدایی توده ای خویش را دریابند، و اینان به‏‎ ‎‏زبونی واقعی خود در مقابل ملتهای بپا خاسته واقف شوند، تا‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 64

‏آرامش، دنیا را فراگیرد و دست ستمگران از جنایات کوتاه‏‎ ‎‏شود.(106)‏

4 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم دفاع مسلمانان از اسلام 

‏     ‏‏ای مسلمانان جهان، و ای مستضعفین بپاخاسته، و ای دریای‏‎ ‎‏بی پایان انسانها، بپاخیزید و از کیان اسلامی و ملی خویش دفاع‏‎ ‎‏کنید.‏

‏     اسرائیل بیت المقدس را از مسلمین گرفت، و با مسامحۀ دولتها‏‎ ‎‏مواجه شد. اکنون، چنانکه آثارش ظاهر شده است، امریکا و‏‎ ‎‏شاخۀ فاسد آن اسرائیل، در صدد است که مسجدالحرام و‏‎ ‎‏مسجدالنبی را قبضه کند. باز هم مسلمانان نشسته و تماشا گرند و‏‎ ‎‏بی تفاوت! برخیزید و از اسلام و مرکز وحی دفاع کنید و از این‏‎ ‎‏هیاهوها نهراسید، که امروز اسلام به شما محتاج است و شما در‏‎ ‎‏قبال خداوند متعال مسئول هستید. به خداوند تعالی اتکال نمایید،‏‎ ‎‏و با وحدت کلمه به پیش روید.(107)‏

4 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

علل ترس دولتها از امت واحده 

‏سؤال:‏‏[‏‏گفته می شود که انقلاب اسلامی ایران به خارج هم صادر‏‎ ‎‏می شود. ولی بعضاً دولتهای اسلامی موافق نیستند و حتی مخالف‏‎ ‎‏هم هستند. ولی دنیای اسلام تأیید خودش را کرده. آیابه نظر‏‎ ‎‏حضرتعالی این علامتی نیست برای ایجاد یک امت قوی اسلامی‏‎ ‎‏در سراسر جهان؟‏‏]‏

‏جواب:ما امید این را داریم. اسلام برای یک کشور، برای چند‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 65

‏ کشور، برای یک طایفه، حتی برای مسلمین نیست. اسلام برای‏‎ ‎‏بشر آمده است. خطابهای اسلام «یا ایهاالناس» است. گاهی «یا‏‎ ‎‏ایّهاالمؤمنون» و یا «یاایهاالناس» است. و همۀ بشر را‏‎ ‎‏اسلام می خواهد زیر پوشش عدل خودش قرار بدهد. حکومتها‏‎ ‎‏مع الأسف توجه ندارند به اینکه در زیر سایۀ اسلام، زیر بیرق‏‎ ‎‏اسلام همۀ مسائل کشورهایشان حل می شود. بعضی از این‏‎ ‎‏حکومتها هستند که ترجیح می دهند که زیر سلطۀ مثلاً کارتر باشند‏‎ ‎‏و به اسلام گرایش پیدا نکنند. برای این است که شناخت‏‎ ‎‏اسلام راندارند. اینها از اولی که متولد شدند، در یک محیط که از‏‎ ‎‏اسلام خیلی خبر نبوده است زندگی کردند، و بعد هم هر کدام‏‎ ‎‏توانستند رفتند به خارج، به اروپا، به امریکا و آنجا هم‏‎ ‎‏تحصیلاتشان را کردند و بی خبر از احکام اسلام و اسلام. حکومت‏‎ ‎‏اسلام به گوششان نخورده است تا بدانند چی هست. اگر هم یک‏‎ ‎‏وقت به گوششان خورده نتوانستند بفهمند که حکومت اسلامی‏‎ ‎‏چی هست و آیا اسلام چنانچه به آنطوری که هست تحقق پیدا‏‎ ‎‏بکند، این آیا برای آنها ضرر دارد؟ این مطلب اصلاً طرح نشده تا‏‎ ‎‏حالا پیششان که بتوانند بفهمند که اسلام برایشان مفید است یا‏‎ ‎‏ضرر دارد. اگر اینها بفهمند اسلام را و بدانند که اسلام برای‏‎ ‎‏همه شان مفید است، بلکه اگر بشر بفهمد که حکومت اسلام برای‏‎ ‎‏همه مفید است، ما امید این را داریم که همه گرایش پیدا بکنند به‏‎ ‎‏اسلام، حکومتها هم گرایش پیدا بکنند. ‏

‏     الآن حکومتها از باب اینکه اجنبی هستند از ملتهایشان اکثراً، و‏‎ ‎‏توجه به ملتهایشان ندارند، برخلاف موازین اسلام، ملت از‏‎ ‎‏حکومت جداست. حکومت از ملت جداست. حکومتها بعضیها‏‎ ‎‏از بعضی جدا هستند و دشمن با هم هستند. برخلاف موازین‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 66

‏اسلام اینها خیال این معنا را می کنند که ماباید قدرتمان در‏‎ ‎‏اینجا چه باشد که یک قدرت دیگری که یک جای دیگر است‏‎ ‎‏بکوبیم آن را. نمی دانند که اسلام آمده است این بتها را بشکند.‏‎ ‎‏آمده است این قدرتها را بشکند. یک طرز حکومت الهی پیدا بشود‏‎ ‎‏که برای همه مفید باشد. اگر این را حکومتها هم ادراک بکنند،‏‎ ‎‏بفهمند که اسلام وضعش چطوری است، به نظر می رسد که‏‎ ‎‏گرایش پیدا بکنند.(108)‏

26 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایران الگوی ملتها

‏     ‏‏بزرگتر چیزی که ما آرزو داریم این است که در این سال‏‎ ‎‏ان شاءالله ممالک اسلامی به ما متصل بشوند و ملتهای مسلمین‏‎ ‎‏بیدار بشوند و متوجه به این بشوند که این تبلیغاتی که ابرقدرتها‏‎ ‎‏کردند و خودشان را آسیب ناپذیر معرفی کردند، اینها حقیقت‏‎ ‎‏نداشته است. دیدند ملتها که ملت ما بزرگتر آسیب را به بزرگتر‏‎ ‎‏رژیم وارد کرد و الآن هم مشغول است که آسیبها را پشت سر‏‎ ‎‏آسیب ها وارد کند و آن بت بزرگی که برای دنیا درست کرده‏‎ ‎‏بودند،‏‎[16]‎‏ ملت ما شکست آن را و می شکند. آرزوی بزرگ ما این‏‎ ‎‏است که ملتهای دیگر هم با ما متصل بشوند و همانطور که اسلام‏‎ ‎‏دستور داده است که مؤمنین اخوه هستند،‏‎[17]‎‏ همان مسائل در پیش‏‎ ‎‏روی ملتها باشد. البته من از دولتها باید بگویم مأیوسم. لکن ملتها‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 67

‏اینطور نیستند. ملت مصر یک حکم دارد و آقای سادات‏‎[18]‎‏ هم‏‎ ‎‏یک حکم. و همینطور سایر ملتها نسبت به دولتها. کمی از دولتها‏‎ ‎‏هست که امیدی به آنها هست و الاّ اکثراً امید بر آنها نیست. و ما‏‎ ‎‏آرزوی بزرگمان این است که ملتها این معنایی که در ایران واقع شد‏‎ ‎‏و دیدند آن چیزهایی که به نظرشان امکان نداشت تحقق پیدا کرد،‏‎ ‎‏آنها هم توجه داشته باشند که غیرممکنها با ارادۀ ملتها، اراده ای که‏‎ ‎‏تبع ارادۀ خداست، اراده ای که برای خداست، غیرممکنها ممکن‏‎ ‎‏می شود و محالها واقع.(109)‏

28 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

گرایش ملتها به حکومت عدل اسلامی 

‏     ‏‏الآن ملتهای اسلامی و ملتهای غیراسلامی هم توجهشان به‏‎ ‎‏اینجاست و دلهایشان با ماست. شما این را بدانید که اگر چنانچه‏‎ ‎‏سرنیزۀ سادات از روی مصر برداشته بشود، ملت مصر با ماست.‏‎ ‎‏برای اینکه ما اسلام را می خواهیم، مصر هم اسلام را می خواهد.‏‎ ‎‏ما می خواهیم یک حکومت اسلامی باشد، ملت مصر هم همین را‏‎ ‎‏می خواهند. ما می خواهیم یک ملت اسلامی باشد، ملت عراق هم‏‎ ‎‏همین را می خواهند، ملتهای دیگر هم، ترکیه هم همین را‏‎ ‎‏می خواهد. هر جا که مسلم است ملتش مایل است که یک رژیم‏‎ ‎‏اسلامی، یک رژیم عدل باشد.(110)‏

28 / 9 / 58 

*  *  *


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 68

وحدت ضامن پیروزی 

‏     ‏‏اگر همۀ مؤمنین در قطرهای اسلامی، در تمام کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی همین یک دستور خدا را که خدا عقد اخوت بینشان‏‎ ‎‏انداخته است، همین یک دستور را عمل بکنند، قابل آسیب دیگر‏‎ ‎‏نیست. اگر یک میلیارد جمعیت مسلمان، یک میلیارد جمعیت‏‎ ‎‏مسلمان که مع الأسف یک میلیارد جمعیتی هستند که تحت سلطۀ‏‎ ‎‏غیر هستند، یک میلیارد جمعیت تحت سلطۀ دویست و پنجاه‏‎ ‎‏میلیون، اگر این یک میلیارد جمعیت به این حکم خدا سر نهاده‏‎ ‎‏باشند، اطاعت کرده بودند همین یک حکم را که اِنما المؤمنون‏‎ ‎‏اخوة برادرند اینها، اگر این برادری در همه جا بود، اگر، این‏‎ ‎‏برادری در تمام قشرهای ملتها بود، این گرفتاریها برای ما پیدا‏‎ ‎‏نمی شد.(111)‏

9 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایران الگوی سایر مسلمانان 

‏     ‏‏دفاع مسلمین از حقوق حقه خود در زیر این تحولی که پیدا شد‏‎ ‎‏در ایران، و این وحدت کلمه ای که در ایران پیدا شد، و این توجه به‏‎ ‎‏اسلام که در ایران پیدا شد، باید یک الگویی باشد از برای همۀ‏‎ ‎‏ملتها...‏

‏     امیدوارم که خداوند همۀ مسلمین را بیدار کند و همۀ مسلمین‏‎ ‎‏با هم متحد بشوند. برادر باشند. اختلافات را دست بردارند.‏‎ ‎‏حکومتها اختلافات را دست بردارند. ملتها با هم باشند. و خداوند‏‎ ‎‏ان شاءالله این مشکلات را رفع کند تا مسلمین ید واحده باشند و‏‎ ‎‏خداوند با جماعت است.(112)‏

20 / 10 / 58 

*  *  *


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 69

وظایف مسلمانان در عصر حاضر

‏     ‏‏باید مسلمین در آستانۀ قرن پانزدهم هجری بپاخیزند و در زیر‏‎ ‎‏پرچم الهی ـ اسلامی از حقوق حقۀ خود دفاع کنند و دست‏‎ ‎‏ستمکاران، خصوصاً ابرقدرتهای شرق و غرب را قطع کنند و‏‎ ‎‏دیکتاتورهای مدعی دموکراسی و کمونیستی را به جای خودشان‏‎ ‎‏نشانند.(113)‏

15 / 11 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت وظیفه اصلی مسلمانان 

‏     ‏‏و هان ای مسلمین! از هر تیره و پیرو هر مذهب که هستید‏‎ ‎‏دشمنیِ خانگی را کنار بگذارید و به فرمان قرآن کریم و خدای‏‎ ‎‏بزرگ گردن نهید: وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله ِ جِمیعاً وَ لاٰ تَفَرَّقُوا‏‎[19]‎‏ خداوند‏‎ ‎‏تعالی عزت را برای خود و رسول عظیم الشأن خود و مؤمنین قرار‏‎ ‎‏داده است به حکومتهای جابرانه که هستی شما را تحت اختیار‏‎ ‎‏دشمنان اسلام قرار داده اند بشورید و ممالک خود را از دست این‏‎ ‎‏خائنین سیه روی نجات دهید؛ که خداوند با شماست.(114)‏

19 / 11 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد مستضعفین 

‏     ‏‏همه می دانیم که جهان اسلام در انتظار به ثمر رسیدن کامل‏‎ ‎‏انقلاب ماست؛ ما از تمام کشورهای زیر سلطه برای به دست‏‎ ‎‏آوردن آزادی و استقلال کاملاً پشتیبانی می نماییم، و به آنان‏‎ ‎‏صریحاً می گوییم که حق گرفتنی است. قیام کنید و ابرقدرتها را از‏‎ ‎‏صحنۀ تاریخ روزگار براندازید. من بارها گفته ام و هم اکنون هشدار‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 70

‏می دهم که اگر شرقِ ستم کشیده و افریقا به خودشان متکی‏‎ ‎‏نباشند، تا ابد گرفتارند. بیایید روی پای خودتان بایستید و بر غرب‏‎ ‎‏بتازید و آنان را از میدان به در کنید. من از گوشۀ بیمارستان‏‎[20]‎‏ به‏‎ ‎‏افریقا و شرقِ زیر سلطه و تمام کشورهای تحت ستم اخطار می کنم‏‎ ‎‏که متحد شوید و دست امریکای جنایتکار را از سرزمینهای خود‏‎ ‎‏قطع کنید.(115)‏

22 / 11 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم اتحاد ملتهای مسلمان در برابر دشمن مشترک

‏     ‏‏من از سالهای طولانی راجع به اسرائیل و راجع به جنایات او‏‎ ‎‏همیشه در خطبه ها، در نوشته ها، گوشزد کرده ام به مسلمین که این‏‎ ‎‏یک غدۀ سرطانی است در یک گوشۀ ممالک اسلامی، و اینطور‏‎ ‎‏نیست که اکتفا بکند به همان «قدس» و اینها، اینها بنایشان بر این‏‎ ‎‏است که پیش بروند؛ یعنی اینها تابع سیاست امریکا هستند.‏‎ ‎‏امریکا هم آمالش فقط یکجا نیست، چنانچه همۀ ابرقدرتها‏‎ ‎‏می خواهند همۀ ممالک را تحت سیطره قرار بدهند، اگر بتوانند.‏‎ ‎‏لبنان را ما یک جزئی از ایران می دانیم؛ برای اینکه ما و آنها اصلاً‏‎ ‎‏جدا نیستیم، ما آنها هستیم و آنها ما هستند. آقای «صدر»‏‎[21]‎‏ یک‏‎ ‎‏مردی است که من می توانم بگویم او را بزرگ کرده ام. ‏‏[‏‏او‏‏]‏‏ به منزلۀ‏‎ ‎‏یک اولاد عزیز است برای من و من امیدوارم که ان شاءالله ایشان با‏‎ ‎‏سلامت برگردند به محل خودشان، و بسیار مورد تأسف است که‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 71

‏ایشان را ما الآن نمی بینیم در بین خودمان.‏

‏     اصلاً باید مسلمین بیدار بشوند. امروز روزی نیست که‏‎ ‎‏مسلمانها هر کدام یک گوشه ای زندگی تنهایی بکنند و خودشان‏‎ ‎‏بین خودشان در هر کشوری یک زندگی خاص به خود داشته‏‎ ‎‏باشند، نمی شود این معنا. در یک همچو زمانی که سیاستهای‏‎ ‎‏ابرقدرتها بلعیدن همه جاست، مسلمین باید بیدار بشوند، ملتها.‏‎ ‎‏دولتها را من از اکثرشان مأیوس هستم، لکن ملتها باید بیدار‏‎ ‎‏بشوند، و همه تحت لوای اسلام و تحت سیطرۀ قرآن باشند.(116)‏

30 / 2 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رهایی همه مستضعفین هدف نهایی نهضت 

‏     ‏‏ما پیروز نیستیم الآن. پیروزی ما آن روزی است که ایران و‏‎ ‎‏ان شاءالله ، سایر ممالکی که مستضعفین دربند هستند، همه رها‏‎ ‎‏بشوند و این ریشه های فاسدی که بین مردم افتاده اند و می خواهند‏‎ ‎‏آنها را از جمهوری اسلامی و از اسلام دلسرد کنند اینها هم با‏‎ ‎‏قدرت شماها از بین بروند. آن وقت پیروز هستیم و آن وقت هم‏‎ ‎‏باید با هم باشیم.(117)‏

15 / 3 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ثمرۀ وحدت مسلمانان 

‏     ‏‏و در هر صورت، مسلمین اگر با هم اتفاق پیدا بکنند و وحدت‏‎ ‎‏کلمه پیدا بکنند، نه قضیۀ قدس پیش می آید و نه قضایای افغانستان‏‎ ‎‏پیش می آید و نه قضایایی که برای مسلمین در جاهای دیگر پیش‏‎ ‎‏می آمد و پیش می آید، پیش می آید.(118)‏

15 / 5 / 59 

*  *  *


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 72

ضرورت حفظ مکتب اسلام 

‏     ‏‏اگر چنانچه سایر ممالک اسلامی هم مکتب خودشان را حفظ‏‎ ‎‏کنند ـ این مکتب اسلام را ـ اگر مکتب اسلام را حفظ بکنند،‏‎ ‎‏مطمئن باشند که هیچ قدرتی به آنها آسیب نمی رساند.(119)‏

15 / 5 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فلسفه روز قدس 

‏     ‏‏باید آقایان توجه کنند، تمام مسلمین توجه بکنند. روز قدس‏‎ ‎‏روزی است که باید تمام ملتهای اسلام با هم توجه بکنند و این روز‏‎ ‎‏را زنده نگه دارند. اگر یک هیاهویی از تمام ملتهای مسلمین بلند‏‎ ‎‏بشود، روز جمعه آخر ماه مبارک، که روز قدس است، همۀ ملتها‏‎ ‎‏قیام بکنند ـ همان که حالا همان تظاهرات، همان راهپیمایی ها را‏‎ ‎‏بکنند ـ این مقدمه می شود از برای اینکه ان شاءالله جلوی این‏‎ ‎‏مفسدین را ما بگیریم و کلک اینها از بلاد اسلام کنده بشود.(120)‏

15 / 5 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مشکلات مسلمین از ناحیه دولتها

‏     ‏‏مشکل مسلمین فقط قدس نیست، این یکی از مشکلاتی است‏‎ ‎‏که مسلمین دارند. افغانستان مگر از مشکلات مسلمین نیست؟‏‎ ‎‏پاکستان مگر از مشکلات مسلمین نیست؟ ترکیه مگر از مشکلات‏‎ ‎‏مسلمین نیست؟ مصر مگر از مشکلات مسلمین نیست؟ عراق‏‎ ‎‏مگر از مشکلات مسلمین نیست؟ باید ما تحلیل کنیم که مشکل که‏‎ ‎‏در همۀ اقطار مسلمین هست، از کجا پیدا شده است و راه حلّش‏‎ ‎‏چیست. چرا مسلمین در همه جای دنیا تحت فشار حکومتها و‏‎ ‎‏ابرقدرتها هستند و راه حلّ این مسئله چیست تا اینکه هم رمز‏‎ ‎‏پیروزی بر همۀ مشکلات به دست بیاید و هم قدس و افغان و سایر‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 73

‏بلاد مسلمین آزاد بشوند.‏

‏     مشکل مسلمین، حکومتهای مسلمین است. این حکومتها‏‎ ‎‏هستند که مسلمین را به این روز رسانده اند. ملتها مشکل مسلمین‏‎ ‎‏نیستند. ملتها با آن فطرت ذاتی که دارند، می توانند مسائل را حل‏‎ ‎‏کنند، لکن مشکل، دولتها هستند.(121)‏

18 / 5 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم گرایش دولتها به اسلام 

‏     ‏‏مشکل ما الآن دولتهای ماست. مشکل اسلام دولتهای اسلامی‏‎ ‎‏است. این مشکل باید حل بشود. اگر دولتهای اسلامی به خود‏‎ ‎‏بیایند و گرایش ‏‏[‏‏پیدا‏‏]‏‏ کنند به اسلام و از عروبت برگردند به‏‎ ‎‏اسلامیت، و از ترکیّت برگردند به اسلامیت، حل می شود مسائل و‏‎ ‎‏اگر آنها نکنند، این مشکل هست تا وقتی سایر کشورها مثل ایران‏‎ ‎‏بشوند.(122)‏

18 / 5 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعتصام بحبل الله ، راه نجات مسلمانان 

‏     ‏‏شما کوشش کنید که اینطوری که ایران انقلاب کرد و اینطوری‏‎ ‎‏که ایران الآن هم حاضر برای همه چیز است، ملتهای خودتان را‏‎ ‎‏بیدار کنید. آنهایی که برای اسلام دلشان می سوزد، آنهایی که برای‏‎ ‎‏کشورشان دلشان می سوزد، ملتهای خودشان را بیدار کنند تا این‏‎ ‎‏تحول الهی، که در ایران پیدا شد، در آنجاها پیدا بشود. هر جا پیدا‏‎ ‎‏بشود، مسئله حل است. دیگر آن وقت نترسید که چهار تا فاسد‏‎ ‎‏بیایند مسجد الاقصیٰ را بگیرند. آن وقت دیگر ترس نکنید. حل‏‎ ‎‏است مسئله. اما وقتی یک ملتی، دو طایفه، ده طایفه، صد طایفه‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 74

‏ می شوند و هر کدام به خلاف دیگری هستند، و حکومتها هم‏‎ ‎‏اینجور حکومتها هستند، دیگر توقّع نداشته باشید که با این طرز‏‎ ‎‏فکر و با این طرز حکومت، بتوانید غلبه بکنید. باید تعلیمات‏‎ ‎‏اسلام را گرفت و همان طوری که اسلام دستور داده است که‏‎ ‎‏مؤمنین، همۀ مؤمنین در همه جا برادر هستند‏‎[22]‎‏ و امر کرده است‏‎ ‎‏به اینکه اعتصام به حبل الله بکنید و متفرق از هم نشوید‏‎[23]‎‏ و‏‎ ‎‏دستور داده است به اینکه تنازع با هم نکنید والاّ فَشَل‏‎ ‎‏می شوید،‏‎[24]‎‏ مسلمین وقتی می توانند از گیر ابرقدرتها و از گیر‏‎ ‎‏حکومتهای فاسد خودشان خلاص بشوند که این امر خدا را‏‎ ‎‏اجابت کنند. این دعوت الهی است. از صدر اسلام تا آخر، این‏‎ ‎‏دعوت را اجابت کنند. اگر دعوت را اجابت نکنند و هی بخواهند‏‎ ‎‏بگویند که آقا بیایید بکنید این کار را، تا این دعوت اجابت نشود،‏‎ ‎‏کاری از ما نمی آید. کار وقتی از ما ساخته است که اسلامی فکر‏‎ ‎‏کنیم و به قرآن و اسلام گرایش پیدا کنیم و به تعلیمات صدر اسلام‏‎ ‎‏عمل کنیم.(123)‏

18 / 5 / 59 

*  *  *


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 75

اتحاد حکومت با مردم در ممالک اسلامی موجب پیروزی 

‏     ‏‏ما می خواهیم که همۀ ممالک اسلامی اولاً، در محیطی که‏‎ ‎‏خودشان هستند، به حسب حکم اسلام، بین حکومت و بین مردم‏‎ ‎‏مخالفت نباشد و همه با هم باشند و ممالک اسلامی همه با هم‏‎ ‎‏باشند و همه متحد بشوند تا اینکه آسیبی برای آنها واقع نشود.‏‎ ‎‏شما دیدید که ما وقتی که در ایران ملتمان اتحاد پیدا کرد، چه‏‎ ‎‏قدرت بزرگی را شکست داد. ما می خواهیم که یک میلیارد‏‎ ‎‏جمعیت دنیا از مسلمین، اینطور با هم متحد بشوند. اگر متحد‏‎ ‎‏بشوند، نه قضیۀ قدس دیگر باقی می ماند و نه قضیۀ افغانستان و نه‏‎ ‎‏قضایای دیگر و اگر وعّاظ السلاطین‏‎[25]‎‏ بگذارند و اتحاد ما را به هم‏‎ ‎‏نزنند، ان شاءالله ، پیروز خواهیم شد و دوَل اسلامی و ممالک‏‎ ‎‏اسلامی پیروز خواهند شد.(124)‏

21 / 5 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برادری همه ملل به حکم اسلام 

‏     ‏‏من امیدوارم که همۀ ملتهای اسلامی، گمان نکنند این ملتهای‏‎ ‎‏اسلامی که ما در یک گوشه ای هستیم و آنها در گوشۀ دیگر، قرآن‏‎ ‎‏همۀ شما را برادر خوانده، قرآن عقد اخوت بین همۀ شما ‏‏[‏‏بسته‏‎ ‎‏است‏‏]‏‏. آن کسی که در آخر نقطۀ عالم هست و مسلم است و مؤمن‏‎ ‎‏است، با آن کسی که در اول نقطۀ عالم هست ـ و بین مشرق و‏‎ ‎‏مغرب، با آنها جدایی هست ـ اینها جدایی از هم ندارند و همه با‏‎ ‎‏هم برادرند، و باید به حکم اسلام همه با هم برادری کنند و متفرق‏‎ ‎‏نشوند و جدای از هم نباشند و مصالح خودشان را مصالح اسلام و‏‎ ‎‏مسائل همۀ ملتها بدانند. و هر ملتی مصلحت ملت دیگری را‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 76

‏مصلحت خودش بداند و مؤمنین در هر جا که هستند برادر باشند‏‎ ‎‏و به برادری رفتار کنند. و اگر یک جائری به یکی از ممالک‏‎ ‎‏اسلامی تعدی کرد، این را تعدی به خودشان بدانند. و من‏‎ ‎‏امیدوارم که با نظر کردن به این حکم اسلامی که همۀ مردم، همۀ‏‎ ‎‏مسلمانها برادر هستند، این مملکت مصالح خودش را به دست‏‎ ‎‏بیاورد و همۀ ممالک اسلامی بر ابرقدرتها غلبه کنند و موفق به این‏‎ ‎‏بشوند که احکام اسلام را تا آخر اجرا بکنند.(125)‏

27 / 5 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دنیا یک عائله

‏     ‏‏قضیۀ لبنان و ایران و اینها شما می دانید که اینها قضایای‏‎ ‎‏مختلفی نیستند. مسلمانها هر جا هستند، باید با هم باشند. آن‏‎ ‎‏چیزی که رنج است برای یک طایفه ای، برای طایفۀ دیگر هم همان‏‎ ‎‏مسئله و رنج باشد، مسائلشان جدا نباید باشد. اینکه ما ایرانی‏‎ ‎‏هستیم و آنها لبنانی هستند یا جای دیگری هستند، در اسلام‏‎ ‎‏مطرح نیست. اسلام همۀ افرادی که ایمان به خدا آورده اند، همۀ‏‎ ‎‏آنها را برادر می داند و حساب جداگانه ندارد که حسابی برای‏‎ ‎‏عرب باز کرده باشد، یک حسابی برای عجم باز کرده باشد، یک‏‎ ‎‏حسابی برای ایران باز کرده باشد و یک حسابی برای کجا.‏‎ ‎‏حسابها، این حسابهایی که پیش مردم مادی که مطرح است، که ما‏‎ ‎‏ایرانی هستیم و برای ایران باید چه بکنیم، و آنی که ‏‏[‏‏عراقی‏‎ ‎‏است‏‏]‏‏،بگوید ما عراقی هستیم و برای چه، این حسابها در اسلام‏‎ ‎‏نیست. اسلام می خواهد که همۀ دنیا یک عائله باشد و یک‏‎ ‎‏حکومت در همۀ دنیا، آن هم حکومت عدل برقرار باشد و همۀ‏‎ ‎‏افراد، افراد همان عائله باشند. و لهذا، ما مکرّر این معنا را گفته ایم‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 77

‏که این قضیه ای که شاید صحبتش در همه جا هست که ملت ایران ـ‏‎ ‎‏مثلاً ـ جدا، ملت عراق جدا، هر کدام یک عصبیّتی برای او داشته‏‎ ‎‏باشند و حتی به اسلام کار نداشته باشند، به ملت و به ملّیت کار‏‎ ‎‏داشته باشند، این یک امر بی اساسی است در اسلام، بلکه‏‎ ‎‏مُضادّ‏‎[26]‎‏ با اسلام است.(126)‏

6 / 6 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تفرقه میان امت توحیدی، توطئه شیطان بزرگ

‏     ‏‏شیطان بزرگ جوجه های خود را فراخوانده است تا با هر حیلۀ‏‎ ‎‏متصور، بین مسلمین تفرقه افکند و امت توحیدی و برادران ایمانی‏‎ ‎‏را به اختلاف و دشمنی کشاند و راه سلطه گری و چپاول را برای‏‎ ‎‏خویش هر چه بیشتر باز کند...‏

‏     مسلمانان جهان باید این تفرقه افکنها را بشناسند و توطئۀ پلید‏‎ ‎‏آنان را خنثی کنند.(127)‏

21 / 6 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ید واحد بودن مسلمین بر غیر مسلمین 

‏     ‏‏این خانۀ ناس است. شخصی یا اشخاصی یا گروهی یا طوایف‏‎ ‎‏خاصی اینطور نیست که اولی باشند به خانۀ خدا از دیگر ناس.‏‎ ‎‏همۀ مردم، آنهایی که در سراسر دنیا هستند، در مشارق ارض و‏‎ ‎‏مغارب ارض، مکلف هستند که مسلم بشوند و در این خانه که قرار‏‎ ‎‏داده شده است از برای ناس، مجتمع بشوند و زیارت کنند آن بیت‏‎ ‎‏مقدس را. عقلا و علمای اسلام از صدر اسلام تاکنون کوشش‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 78

‏کردند برای اینکه مسلمین همه با هم مجتمع باشند و همه ید‏‎ ‎‏واحد باشند بر غیر مسلمین. در هر جا که مسلمی پیدا بشود باید با‏‎ ‎‏سایر مسلمین تفاهم کنند و این یک مطلبی است که خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی در قرآن کریم سفارش کرده است.‏‎[27]‎‏ و پیغمبر اکرم ـ صلی‏‎ ‎‏الله علیه و آله وسلم ـ سفارش فرموده است‏‎[28]‎‏ و ائمۀ مسلمین‏‎ ‎‏سفارش فرموده اند و علمای بیدار اسلام دنبال این امر را گرفته و‏‎ ‎‏کوشش کرده اند به اینکه مسلمین را در تحت لوای اسلام به‏‎ ‎‏وحدت و یگانگی دعوت کنند.(128)‏

16 / 8 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، رمز استقلال مسلمانان 

‏     ‏‏مسلمین را چه شده است که در این مسائل که مربوط به اسلام‏‎ ‎‏است و مربوط به حیثیت مسلمین است ساکت نشسته اند،‏‎ ‎‏تماشاچی شده اند؟... ‏

‏     این سکوت مرگبار چیست که در مسلمین است؟ شما گمان‏‎ ‎‏می کنید که مطرح عراق و ایران است و صدام است و مملکت‏‎ ‎‏ایران؟ قضیه این نیست، مطرح اسلام است، نه مطرح یک کشور.‏‎ ‎‏مطرح تمام کشورهای اسلامی است، مطرح مستضعفین‏‎ ‎‏جهانند.آن چیزی که آنها می خواهند این است که مسلمین متفرق‏‎ ‎‏باشند و آنها حکومت کنند به این مسلمین...‏

‏     من اعلام خطر می کنم برای مسلمین و برای اسلام با این‏‎ ‎‏وضعی که دولتها دارند. آنها کنار نشسته اند و شماها را به هم‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 79

‏می ریزند. دولتها را با هم به جنگ وامی دارند و استفاده را خودشان‏‎ ‎‏می کنند. چرا مطالعه نمی کنید در امر اسلام و در امر سرنوشتهای‏‎ ‎‏مسلمین؟ تا کی ما باید زیر سلطۀ اجانب باشیم و تا کی ممالک ما‏‎ ‎‏باید در تحت تاخت و تاز آنها باشد؟ چرا از خواب بیدار نمی شوند‏‎ ‎‏مسلمانها؟ مشکل مهم، دولتهای اسلامی هستند. باید دولتها بیدار‏‎ ‎‏بشوند. اگر دولتها بیدار بشوند مشکلات مسلمین رفع می شود، با‏‎ ‎‏هم تفاهم می کنند، لکن دستهایی در کار است که نمی گذارد؛‏‎ ‎‏مأمورینی آنها دارند که نمی گذارند این کار بشود. من از خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی می خواهم که همۀ مسلمین را بیدار کند و همه را در‏‎ ‎‏تحت لوای اسلام قرار بدهد. و همه را با هم مجتمع کند و مسائل‏‎ ‎‏اسلامی را درست مطالعه کنند و مسائل اسلامی را بین خودشان‏‎ ‎‏حل کنند.(129)‏

16 / 8 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملت گرایی مانع از برقراری امت اسلام 

‏     ‏‏نقشه های قدرتهای بزرگ که می خواهند مسلمین را زیر سلطۀ‏‎ ‎‏خود بیاورند و مخازن آنها را به غصب ببرند و اموال آنها را به‏‎ ‎‏چپاول ببرند از سالهایی طولانی دنبال نقشه هایی بودند، که از‏‎ ‎‏نقشه های بزرگ آنها مسئلۀ ملتگرایی است. اسلام آمده است تا‏‎ ‎‏تمام ملل دنیا را، عرب را، عجم را، تُرک را، فارس را همه را با هم‏‎ ‎‏متحد کند. و یک امت بزرگ به نام امت اسلام در دنیا برقرار کند تا‏‎ ‎‏کسانی که می خواهند سلطه بر این دولتهای اسلامی و مراکز اسلام‏‎ ‎‏پیدا بکنند، نتوانند به واسطه اجتماع بزرگی که مسلمین از هر‏‎ ‎‏طایفه ‏‏[‏‏دارند‏‎ ‎‏]‏‏نقشۀ قدرتهای بزرگ و وابستگان آنها در کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی این است که این قشرهای مُسْلم را که خدای تبارک و‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 80

‏تعالی بین آنها اُخوَّت ایجاد کرده است، و مؤمنون را به نام اُخوَّت‏‎ ‎‏یاد فرموده است‏‎[29]‎‏ از هم جدا کنند، و به اسم ملت ترک، ملت‏‎ ‎‏کرد، ملت عرب، ملت فارس از هم جدا کنند بلکه با هم دشمن‏‎ ‎‏کنند. و این درست برخلاف مسیر اسلام است و مسیر قرآن کریم.‏‎ ‎‏تمام مسلمین با هم برادرند و برابرند، و هیچ یک از آنها از دیگری‏‎ ‎‏جدا نیستند، و همۀ آنها زیر پرچم اسلام و زیر پرچم توحید باید‏‎ ‎‏باشند. اینهایی که با اسم ملیت و گروهگرایی و ملی گرایی بین‏‎ ‎‏مسلمین تفرقه می اندازند، اینها لشکرهای شیطان و کمک کارهای‏‎ ‎‏به قدرتهای بزرگ و مخالفین با قرآن کریم هستند.(130)‏

5 / 10 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اجتماع مسلمانان تحت لوای اسلام و توحید

‏     ‏‏من امیدوارم که ممالک اسلامی در این وقتی که دنیا یک‏‎ ‎‏تحولی پیدا کرده است و مستضعفین بیدار شدند و بسیاری از‏‎ ‎‏ممالک، استقلال از سایر ممالک پیدا کرده اند ما مسلمین هم که‏‎ ‎‏جمعیتمان اگر هم باشیم بیشترین جمعیت را داریم، و ذخایرمان‏‎ ‎‏بزرگترین ذخایر است، و افرادمان افراد بزرگ و برجسته است،‏‎ ‎‏بتوانیم با وحدت اسلامی و زیر تعالیم قرآن مجید با هم مجتمع‏‎ ‎‏باشیم. در عین حال که همه در ممالک خودمان استقلال داشته‏‎ ‎‏باشیم، لکن تمام مجتمع باشیم تحت لوای اسلام و توحید و‏‎ ‎‏نگذاریم که دستهای ابرقدرتها در ممالک ما حکومت کند و ما زیر‏‎ ‎‏پرچم آنها باشیم.(131)‏

4 / 11 / 59 

*  *  *


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 81

ثمرۀ وحدت 

‏     ‏‏من دعا می کنم، به خدای تبارک و تعالی التجا‏‎[30]‎‏ می کنم که ما‏‎ ‎‏مسلمین را بیدار کند و ما را به مقاصد اسلامی خودمان برساند. و‏‎ ‎‏دستهایی که تفرقه بین ممالک اسلامی می خواهند بیندازند قطع‏‎ ‎‏کند. و ممالک اسلامی همه با هم بدون اینکه نژادی در کار باشد،‏‎ ‎‏بدون اینکه زبانی در کار باشد، همان طوری که اسلام خواسه است‏‎ ‎‏مثل دندانه های شانه با هم مجتمع باشند. و اگر مجتمع شدند هیچ‏‎ ‎‏آسیبی به آنها نمی رسد و هیچ کشوری نمی تواند به آنها تعدّی‏‎ ‎‏کند.(132)‏

4 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مشکل جهان اسلام، دولتهای وابسته

‏     ‏‏از مشکلات مسلمانان قضیۀ دولتهاست؛ دولتهایی که گمارده‏‎ ‎‏شده اند بر سر ملتها و به نفع دولتهای بزرگ فعالیت می کنند.‏‎ ‎‏مشکل اسلام؛ دولتهای اسلامی است، نه ملتها. این ملتهای‏‎ ‎‏اسلامی هستند که باید برای قطع دست اجانب به کمک دولتشان‏‎ ‎‏اقدام و قیام کنند. مع الأسف بعضی از دولتها بر ضد مصالح کشور و‏‎ ‎‏ملت خود برای کسب قدرت قیام می کنند؛ چون می خواهند به‏‎ ‎‏قدرت برسند و خود در صف جنایتکاران بین المللی دولتهای‏‎ ‎‏متعهد و ملتها را در فشار بگذارند. و این از مصیبتهایی است که بر‏‎ ‎‏ملتهای اسلامی می گذرد. و باید خود دولتها و ملتهایی که بیدارند،‏‎ ‎‏از مصائب با خبر و با مسلمین متعهد، همفکر، ملتها را بیدار و‏‎ ‎‏دولتهای دیگر را بیدار کنند که از توطئه بر علیه ما و از مخالفت با‏‎ ‎‏مصالح دولتهای اسلامی و ملتها دست بردارند، تا بتوانند دست‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 82

‏قدرتها را از سر خود بردارند.(133)‏

29 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ترس ابرقدرتها از اتحاد مسلمانان 

‏     ‏‏ابرقدرتها برای اینکه نمی خواهند ملتهای اسلامی و دولتهای‏‎ ‎‏اسلامی مجتمع بشوند، و می ترسند از اینکه قریب یک میلیارد‏‎ ‎‏جمعیت اسلامی و مسلمین باهم باشند، و می ترسند از اینکه همۀ‏‎ ‎‏اینها تحت لوای اسلام باشند، به ما از هر طرف حمله کردند؛‏‎ ‎‏حملۀ نظامی، توطئۀ کودتا و اخیراً هم حملۀ نظامی به دست یک‏‎ ‎‏نفر سرسپرده به اسم صدام حسین. شما در کشوری وارد شدید که‏‎ ‎‏مظلوم یا ظالم مقابل است؛ مقابل است بایک اشخاصی که ظلم‏‎ ‎‏می کنند و ستمگر هستند. شما اسم ملت عراق و ایران را نباید‏‎ ‎‏ببرید. ملت ایران و عراق برادرند و هر دو باهم هستند، و هر دو‏‎ ‎‏ملت، دشمنِ این حکومت عراق هستند.(134)‏

10 / 12 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قطع سلطه جهانخواران با وحدت مسلمین 

‏     ‏‏آن روز مبارک است بر ما که سلطۀ جهانخواران بر ملت مظلوم‏‎ ‎‏ما و بر سایر ملتهای مستضعف شکسته شود؛ و تمام ملتها‏‎ ‎‏سرنوشت خودشان را به دست خودشان بگیرند؛ و دولتها بیدار‏‎ ‎‏بشوند و ببینند که با داشتن آنهمه ابزار و آنهمه انسان و قوای‏‎ ‎‏انسانی و آنهمه اراضی وسیع و ذخایر زیرزمینی، برای اینکه ما‏‎ ‎‏توجه نکردیم به دستورات اسلام که بین همۀ مسلمانها عقد اخوت‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 83

‏بسته است‏‎[31]‎‏ و همه را دعوت به اعتصام به حبل الله ‏‎[32]‎‏ و پیروی از‏‎ ‎‏خط اسلام می فرماید نکردیم... ‏

‏     و همۀ مسلمین جهان توجه بکنند به این آیاتی که در قرآن کریم‏‎ ‎‏برای وحدت مسلمین نازل شده است و مسلمین را دعوت به‏‎ ‎‏وحدت و اعتصام به حبل الله ، که همان اسلام است، فرموده است،‏‎ ‎‏همه توجه کنند؛ و این سال نو را با مبارکی و میمنت در زیر پرچم‏‎ ‎‏پر افتخار اسلام و دستورات نورانی خدای تبارک و تعالی مجتمع‏‎ ‎‏بشوند؛ و دست قدرتهای بزرگ را که هیچ فکر نمی کنند الاّ برای‏‎ ‎‏مصالح خودشان و چپاول کردن ذخایر ملتهای ضعیف، با هم‏‎ ‎‏باشند همه تا این دستهای چپاولگر قطع بشود. و ملتها و دولتهای‏‎ ‎‏اسلامی همه با هم مجتمع باشند؛ همه با هم برادر باشند؛ برابر‏‎ ‎‏باشند.(135)‏

1 / 1 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

یک ملت با یک میلیارد جمعیت 

‏     ‏‏ملت ایران با ملت عراق دو نیست و با ملتهای مسلم دیگر هم‏‎ ‎‏دو نیست؛ این یک ملت است و دارای یک میلیارد جمعیت؛ یک‏‎ ‎‏ملت است و دارای خزاین بی شمار و مع الأسف، به واسطۀ‏‎ ‎‏انحراف اکثر دولتهای اسلامی، این یک میلیارد انسان در تحت‏‎ ‎‏فشار قدرتهای شیطانی بزرگ است و این خزائن عظیم این‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی به حلقوم این قدرتهای بزرگ فرو می رود. ملتها‏‎ ‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 84

‏باید قیام کنند و خودشان را از دست حکومتهای خودشان و‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ نجات بدهند.(136)‏

20 / 1 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مبارزه، تنها راه نجات جهان اسلام

‏     ‏‏هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان گیتی، بپاخیزید و‏‎ ‎‏مقدرات خود را به دست گیرید. تا کی نشسته اید که مقدرات شما‏‎ ‎‏را واشنگتن یا مسکو تعیین کنند؟ تا کی باید قدس شما در زیر‏‎ ‎‏چکمۀ تفاله های امریکا، اسرائیل غاصب پایکوب شود؟ تا کی‏‎ ‎‏سرزمین قدس، فلسطین، لبنان و مسلمانان مظلوم آن دیار در زیر‏‎ ‎‏سلطۀ جنایتکاران به سر برند و شما تماشاچی باشید، و بعض‏‎ ‎‏حکام خائن شما آتش بیار آنان باشند؟ تا کی قریب یک میلیارد‏‎ ‎‏مسلمان در جهان و قریب صد میلیون عرب با کشورهای وسیع و‏‎ ‎‏ذخایر بی پایان، شاهد چپاولگریهای شرق و غرب و ستمگریها و‏‎ ‎‏قتل عامهای غیرانسانی آنان و تفاله های آنان باشند؟ تا کی تحمل‏‎ ‎‏جنایات وحشتناک بر برادران افغانستان و لبنان را نموده و به ندای‏‎ ‎‏آنان جواب نمی دهند؟ تا کی به جای مقابله با دشمنان اسلام و‏‎ ‎‏برای نجات قدس از اسلحۀ گرم و قدرت نظامی و الهی غفلت‏‎ ‎‏نموده و با کارهای سیاسی و برخوردهای سازشکارانه با ابرقدرتها‏‎ ‎‏وقت گذرانده و به اسرائیل مهلت جنایتهای بی امان داده و شاهد‏‎ ‎‏قتل عامها باید بود؟ آیا سران قوم نمی دانند و ندیده اند که مذاکرات‏‎ ‎‏سیاسی با سیاستمداران قدرتمند و جنایتکاران تاریخ، قدس و‏‎ ‎‏فلسطین و لبنان را نجات نخواهد داد و هر روز بر جنایات و‏‎ ‎‏ستمگریها افزوده خواهد شد؟(137)‏

10 / 5 / 60 

*  *  *


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 85

فلسفه سیاسی، اجتماعی حج 

‏     ‏‏مسلمانان متعهد که در این مجمع عمومی و سازمان الهی با لغو‏‎ ‎‏امتیازات متحدالشکل و بدون توجه به رنگ و زبان و کشور و‏‎ ‎‏منطقه، هر سال یک بار در مواقف شریفه مجتمع می شوند و با‏‎ ‎‏ساده ترین و بی آلایش ترین جهات مادی با توجه به معنویت و وفود‏‎ ‎‏علی الله گردهم می آیند و به وظایف و آداب اسلامی عمل می کنند،‏‎ ‎‏باید از جهات سیاسی و اجتماعی آن غافل نباشند. علمای اعلام و‏‎ ‎‏خطبای معظم، مسلمانان را به جهات سیاسی و وظایف بسیار‏‎ ‎‏خطیرشان آگاه سازند. وظایف خطیری که اگر مسلمانان جهان به‏‎ ‎‏گوشه ای از آن توجه کرده و عمل کنند، عزتی که خداوند برای‏‎ ‎‏مؤمنین قرار داده است باز یابند و به مفاخر اسلامی ـ الهی که حق‏‎ ‎‏مسلمین است برسند و در پناه اسلام عزیز و زیر بیرق توحید و‏‎ ‎‏پرچم لااله الاالله از استقلال و آزادی حقیقی برخوردار شوند و‏‎ ‎‏دست مستکبران و عمال آنان را از کشورهای اسلامی قطع کنند و‏‎ ‎‏مجد و عظمت اسلامی را بازگردانند.(138)‏

15 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

غلبۀ مستضعفان بر مستکبران

‏     ‏‏باید مسلمانان و خصوصاً برادران عرب ما بدانند که مسئله،‏‎ ‎‏اسرائیل و ایران نیست، مسئلۀ اصلی برای جهانخواران شرق و‏‎ ‎‏غرب، اسلام است که می تواند مسلمانان جهان را تحت پرچم‏‎ ‎‏پر افتخار توحید مجتمع و دست جنایتکاران را از کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی و از سلطه بر مستضعفان جهان کوتاه و مکتب ارزشمند و‏‎ ‎‏مترقی الهی را بر جهان عرضه نماید. جهان عرب باید بداند امروز‏‎ ‎‏ضربه ای که صدام و سادات به آنها زده اند چنان وحشتناک است که‏‎ ‎‏تنها با اتحادشان می توانند جبران نمایند... ‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 86

‏ ‏‏     هان ای مسلمانان جهان، و مستضعفان تحت سلطۀ ستمگران،‏‎ ‎‏بپاخیزید و دست اتحاد به هم دهید و از اسلام و مقدرات خود‏‎ ‎‏دفاع کنید و از هیاهوی قدرتمندان نهراسید که این قرن به خواست‏‎ ‎‏خداوند قادر، قرن غلبۀ مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل‏‎ ‎‏است. جهان باید بداند که ایران راه خدا را پیدا کرده است و تا قطع‏‎ ‎‏منافع امریکای جهانخوار، این دشمن کینه توز مستضعفین جهان، با‏‎ ‎‏آن مبارزه ای آشتی ناپذیر دارد، و حوادث ایران نه تنها ما را برای‏‎ ‎‏لحظه ای عقب نخواهد نشاند، که ملت ما را در نابودی منافع آن‏‎ ‎‏مصمم تر خواهد کرد. ما مبارزۀ سخت و بی امان خود را علیه‏‎ ‎‏امریکا شروع کرده ایم و امیدواریم فرزندانمان با آزادی از زیر یوغ‏‎ ‎‏ستمکاران، پرچم توحید را در جهان بیفرازند ما یقیین داریم اگر‏‎ ‎‏دقیقاً به وظیفه مان که مبارزه با امریکای جنایتکار است ادامه‏‎ ‎‏دهیم، فرزندانمان شهد پیروزی را خواهند چشید.‏

‏     آیا برای مسلمانان جهان ننگ نیست که با اینهمه سرمایه های‏‎ ‎‏انسانی و مادی و معنوی، با داشتن چنین مکتب مترقی و پشتوانۀ‏‎ ‎‏الهی تن به سلطۀ قدرتمندان مستکبر و دزدان دریایی و زمینی قرن‏‎ ‎‏بدهند؟ آیا وقت آن نرسیده است که هواهای نفسانیه را کنار‏‎ ‎‏گذاشته و با یکدیگر دست مودت و اخوت داده و دشمنان بشریت‏‎ ‎‏را از صحنه خارج و به حیات ننگین ستمبارشان خاتمه دهند؟ آیا‏‎ ‎‏وقت آن نرسیده است که ملت مبارز و غیور فلسطین، بازیهای‏‎ ‎‏سیاسی مدعیان مبارزه با اسرائیل را شدیداً محکوم نموده و با‏‎ ‎‏سلاح گرم، سینۀ اسرائیل دشمن سرسخت اسلام و مسلمین را‏‎ ‎‏بشکافند؟ آیا مسلمانان چه جوابی در مقابل خداوند عظیم که آنان‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 87

‏را دعوت به اعتصام بحبل الله ‏‎[33]‎‏ نموده و از تفرقه و نزاع نهی‏‎ ‎‏فرموده است دارند؟ آیا تکلیف خود نمی دانند که از ملت و دولت‏‎ ‎‏ایران که با جهاد مقدس پرچم کفر را سرنگون و پرچم پرعظمت‏‎ ‎‏اسلام را برافراشته است پشتیبانی کنند؟ آیا وعاظ السلاطین‏‎[34]‎‎ ‎‏سرکوبی انقلاب اسلامی ایران را از مخالفت با امریکا و اسرائیل‏‎ ‎‏لازمتر می شمارند؟ ما از برادران اسلامی خود در مشارق و مغارب‏‎ ‎‏ارض می خواهیم که با جمهوری اسلامی ایران هم صدا و هم جهت‏‎ ‎‏شده و با یاری خداوند متعال شرّ جنایتکاران را دفع و بساط‏‎ ‎‏چپاولگری را از کشورهای اسلامی و بلاد مستضعفین برچینند و به‏‎ ‎‏ندای خداوند متعال در این امر حیاتی پاسخ مثبت دهند.(139)‏

15 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

چگونگی مبارزه با مستکبران

‏     ‏‏ما اکنون نیز تکرار می کنیم که تا ملتهای اسلام و مستضعفان‏‎ ‎‏جهان بر ضد مستکبران جهانی و بچه های آنان خصوصاً اسرائیل‏‎ ‎‏غاصب قیام نکنند، دست جنایتکار آنان از کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏کوتاه نخواهد شدو این غدۀ سرطانی از بیت المقدس و لبنان اخراج‏‎ ‎‏نخواهد گردید، و امثال صدام و سادات به جنایات خود ادامه‏‎ ‎‏خواهند داد و مصر و عراق را به تباهی خواهند کشید. چاره برای‏‎ ‎‏دفع این ستمکاران، پناه به اسلام و گرایش متعهدانه به قرآن کریم و‏‎ ‎‏در زیر پرچم توحید با وحدت و انسجام بپاخاستن است.‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 88

‏      هان ای مسلمانان جهان، و ای مستضعفان گیتی، آن نظام که‏‎ ‎‏برای شما، برای رشد و تکامل شما، برای سعادت دنیا و آخرت‏‎ ‎‏شما، برای رفع ظلم و خونخواری و چپاولگری از مظلومان جهان‏‎ ‎‏و برای تربیت و تعلیم انسانی و برای آزادی و استقلال کشورهای‏‎ ‎‏شما از جانب خداوند متعال بپا شده نظامهای الهی است که‏‎ ‎‏بالاترین آنها نظام اسلامی است.(140)‏

27 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احساس مشترک میان مسلمانان

‏     ‏‏از اول مبارزات، قضایای لبنان و فلسطین جزء مقاصد اصلی ما‏‎ ‎‏بوده است و از مسائل ایران جدا نبوده است. به طور کلی، مسلمان‏‎ ‎‏نباید تنها نظرش ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ طایفه ای از مسلمانان باشد. آقای موسی‏‎ ‎‏صدر فرزندی از فرزندان من است. من برای او متأثر و متأسفم و‏‎ ‎‏اقداماتی هم، چه در نجف و چه در ایران، نموده ام و امیدوارم هر‏‎ ‎‏چه زودتر او را در بین خودمان ببینیم.(141)‏

6 / 8 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت عملی جهان اسلام

‏     ‏‏ما اسلام را منحصر به ایران نمی دانیم. اسلام، همه جا اسلام‏‎ ‎‏است. مصر هم همین اسلام است و سودان هم همین اسلام است‏‎ ‎‏و عراق هم همین اسلام است و حجاز همین اسلام است و سوریه‏‎ ‎‏و سایر جاها ‏‏[‏‏هم همین.‏‏]‏‏ ما نمی توانیم حساب خودمان را از‏‎ ‎‏حساب سایر مسلمین جدا کنیم. ما با اینهمه خسارتی که بر ما وارد‏‎ ‎‏شده است و اینهمه شهید که دادیم و معلول که دادیم و آواره که‏‎ ‎‏پیدا کردیم، همۀ اینها برای اسلام بوده. ایران هم از باب اینکه یک‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 89

‏کشور اسلامی است، ما این زحمات را برایش کشیدیم.‏

‏     ما نمی توانیم که اعراب را و مقدرات اعراب را از خودمان جدا‏‎ ‎‏بدانیم، مقررات سایر کشوها را از خودمان جدا بدانیم. همه جا‏‎ ‎‏اسلام است و همۀ مسلمین ـ که ما هم ‏‏[‏‏از‏‎ ‎‏]‏‏جملۀ آنها هستیم ـ‏‎ ‎‏موظفیم که اسلام را در هر جا حفظ کنیم. ما مکلف هستیم که آن‏‎ ‎‏مقداری که می توانیم، هدایت کنیم این کشورهای اسلامی را که‏‎ ‎‏امروز در فکر این طرح بسیار بسیار مضر هستند و می خواهند آن‏‎ ‎‏طرح‏‎[35]‎‏ را تصویب کنند. ما باید به ملتهای مسلمین و اسلام و به‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی تذکر بدهیم. من اعلام خطر می کنم برای این‏‎ ‎‏مسئله و برای اسلام به واسطۀ این طرح!‏

‏     آنهایی که این طرح را داده اند، یا جاهلند و یا تحت تأثیر امریکا‏‎ ‎‏و صهیونیسم واقع شده اند.(142)‏

25 / 8 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اثرات وحدت مسلمانان 

‏     ‏‏ما به حسب حکم خدای تبارک و تعالی اخوت خودمان را با‏‎ ‎‏همۀ مسلمین جهان، با دولتهای کشورهای اسلامی، با ملتهای‏‎ ‎‏مسلم در هر مذهبی هستند، در هر کشوری هستند، ما برادری‏‎ ‎‏خودمان را با آنها اعلام می کنیم و ما اعلام می کنیم که نظر تجاوز به‏‎ ‎‏هیچ یک از کشورهای اسلامی و غیراسلامی نداریم. ما‏‎ ‎‏می خواهیم که همۀ کشورهای اسلامی در محیط خودشان که‏‎ ‎‏هستند با هم برادر باشند، همانطور که دولت ایران و ملت ایران‏‎ ‎‏یک هستند، برخلاف رژیم سابق که دولت ایران بر ضد ملت و‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 90

‏ ملت بر ضد دولت بود، و لهذا، به مجرد اینکه ملت یک انسجامی‏‎ ‎‏پیدا کرد نتوانستند، قدرتهای بزرگ هم نتوانستند آنکه نوکر بی قید‏‎ ‎‏و شرطشان بود نگه دارند.‏

‏     این انسجامی که در اینجاست ما می خواهیم که در همۀ‏‎ ‎‏کشورها باشد. همۀ مسلمین ید واحده باشند بر مَن سِواهم‏‎[36]‎‏. هر‏‎ ‎‏کس در محیط خودش با هر حکومتی که هست و با هر مذهبی که‏‎ ‎‏هست در محیط خودش باشد و مستقل باشد، لکن اینکه مسلمان‏‎ ‎‏است با مسلمین دیگر اخوت داشته باشند، دوستی داشته باشند،‏‎ ‎‏پیوند داشته باشند، ارتشهای همۀ کشورهای اسلامی پشتیبان هم‏‎ ‎‏باشند. اگر این افتراق بین مسلمین نبود ممکن بود که اسرائیل با‏‎ ‎‏یک جمعیتی کمی اینطور جسور بشود و همۀ حیثیت مسلمین را‏‎ ‎‏زیر پای خودش بگذارد؟ اگر اختلاف بین کشورهای اسلامی،‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی نبود، امریکا می توانست حکومت کند بر همۀ‏‎ ‎‏کشورها، منافع همه کشورها را غارت کند؟ ما عازم هستیم که‏‎ ‎‏کشور خودمان را حفظ کنیم و مستقل، آزاد زندگی کنیم و در کنار‏‎ ‎‏هم همۀ مسلمانهای کشور، بلکه همۀ ساکنین کشور، مذاهب‏‎ ‎‏رسمی، همه با هم باشیم و کشور خودمان را حفظ کنیم و هیچ‏‎ ‎‏قدرتی نمی تواند اگر این انسجام در همین محیط کوچک و با همین‏‎ ‎‏جمعیت کم این انسجام باشد، هیچ کشوری نمی تواند آسیب‏‎ ‎‏برساند به ما.(143)‏

20 / 10 / 60 

*  *  *

‏ ‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 91

ثمرۀ وحدت مستضعفان جهان

‏     ‏‏یک گرفتاری هم ما راجع به مسلمین داریم و این گرفتاری که‏‎ ‎‏راجع به کشورهای اسلامی است، این باید به دست خود‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی حل بشود. این را همه می دانند و همه می دانید‏‎ ‎‏که آنچه که بر سر مسلمین آمده است، از این قدرتهای بزرگ است‏‎ ‎‏و آنچه که باید این مشکلات را حل بکند، وحدت کلمۀ مسلمین‏‎ ‎‏است...‏

‏     یک گرفتاری هم گرفتاری برای همۀ جهان است؛ همۀ‏‎ ‎‏مستضعفان جهان. این گرفتاری به اضافۀ همۀ گرفتاری ها زیر سر‏‎ ‎‏امریکا و شوروی است. اگر امریکا پشتیبانی از اسرائیل نمی کرد،‏‎ ‎‏اسرائیل می توانست فلسطین را غصب کند؟ می توانست ادعا کند‏‎ ‎‏که جولان مال ماست و آن را برای خودشان ثبت کند؟ اگر امریکا‏‎ ‎‏نبود و این قدرت شیطانی نبود، این همه فساد در بلاد مسلمین‏‎ ‎‏حاصل می شد؟ این همه خونریزیهایی که در بلاد مسلمین انجام‏‎ ‎‏می شود با تحریکات امریکاست. امریکا و آنهایی که با او هستند،‏‎ ‎‏اینطورند و از این طرف شوروی هم همینطور. دنیا اگر بخواهد از‏‎ ‎‏شرّ فساد آسوده بشود، باید همۀ مستضعفین دست به هم بزنند و‏‎ ‎‏قدرتهای اینها را محدود کنند در حکومتهای خودشان... ‏

‏     بالاخره، اگر بخواهد بشر، مستضعفین عالم اگر بخواهند یک‏‎ ‎‏زندگی شرافتمندانه انسانی داشته باشند، باید همۀ مستضعفین‏‎ ‎‏جهان به هم دست بدهند و قدرت این قدرتمندانی که حق وتو‏‎ ‎‏دارند، اینها را باید محدود کنند.(144)‏

4 / 11 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت حمایت از مسلمانان

‏     در حدیث شریف رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ هست که‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 92

‏«اگر مسلمی فریادی بزند «یٰا لَلمُسلِمین» و اجابت نکنند از او،‏‎ ‎‏مسلم نیستند آنها»‏‎[37]‎‏ و من از اینجا فریاد می کنم: یا لَلمُسلِمین! ای‏‎ ‎‏مسلمانهای جهان! ای دولتهای مدعی اسلام! ای ملتهای مسلمان‏‎ ‎‏جهان! به داد اسلام برسید...‏

‏     ای ملتهای مسلم! ای ملتهای مظلوم همۀ کشورهای اسلامی!‏‎ ‎‏ای ملتهای عزیزی که در تحت سلطۀ اشخاصی واقع شدید که‏‎ ‎‏ذخایر شما را تقدیم امریکا می کند و شما خودتان با زحمت و ذلت‏‎ ‎‏زندگی می کنید! بیدار بشوید، برخیزید از جا. ای مستضعفین‏‎ ‎‏جهان! برخیزید و در مقابل ابرقدرتها بایستید که اگر ایستادید، اینها‏‎ ‎‏هیچ کاری نمی توانند بکنند.(145)‏

21 / 11 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدس کانون وحدت موحدان جهان

‏     ‏‏مسئلۀ قدس یک مسئلۀ شخصی نیست، و یک مسئلۀ‏‎ ‎‏مخصوص به یک کشور و یا یک مسئلۀ مخصوص به مسلمین‏‎ ‎‏جهان در عصر حاضر نیست، بلکه حادثه ای است برای موحدین‏‎ ‎‏جهان و مؤمنان اعصار گذشته و حال و آینده، از روزی که‏‎ ‎‏مسجد الاقصیٰ پی ریزی شد تا آنگاه که این سیاره در نظام هستی‏‎ ‎‏در گردش است. و چه دردناک است برای مسلمانان جهان در عصر‏‎ ‎‏حاضر که با داشتن آن همه امکانات مادی و معنوی، در مرئیٰ‏‎[38]‎‏ و‏‎ ‎‏منظر آنان به پیشگاه خداوند متعال و رسولان عالیقدرش اینچنین‏‎ ‎‏جسارت واقع شود، آن هم از یک مشت اوباش جنایتکار. و چه‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 93

‏ننگ است برای دولتهای اسلامی که با در دست داشتن شریان‏‎ ‎‏حیاتی ابرقدرتهای جهان بنشینند و تماشاگر باشند که امریکا‏‎ ‎‏ابرجنایتکار تاریخ، یک عنصر فاسد بی ارزش را در مقابل آنان علم‏‎ ‎‏کند و با عده ای ناچیز عبادتگاه مقدس و قبله گاه اول آنان را از آنان‏‎ ‎‏غصب نموده و با کمال وقاحت در مقابل همۀ آنان قدرت نمایی‏‎ ‎‏کند. و چه شرم آور است سکوت در مقابل این فاجعۀ بزرگ تاریخ.‏‎ ‎‏و چه زیبابود که بلندگوهای مسجداقصیٰ از همان روز که اسرائیل‏‎ ‎‏این عنصر خبیث دست به کار این جنایت عظیم شده بود، به صدا‏‎ ‎‏در می آمدند.(146)‏

25 / 1 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

علل تفرقه بین شیعه و سنی

‏     ‏‏اما راجع به اصل و اساس مسائل مسلمین، ما معترفیم که این‏‎ ‎‏دو برادر شیعه و سنی به واسطۀ دستهایی که در کار بوده است، چه‏‎ ‎‏از روی تقصیر یا قصور، نتوانسته اند اتحادی را که مسلمین باید در‏‎ ‎‏مقابل کفار و مشرکین داشته باشند، ایجاد نمایند. الآن هم‏‎ ‎‏نمی گذارند؛ زیرا در اطراف پاکستان و هند و بنگلادش و دیگر‏‎ ‎‏نقاط مناقشه زیاد است و این امر موجب ضعف مسلمین و قوّت‏‎ ‎‏سلطه گران گردیده است. ما از جناب ایشان‏‎[39]‎‏ توقع داریم که در‏‎ ‎‏کشور خود و در میان دولتهای همجوار جدیت کنند که اختلافات‏‎ ‎‏مرتفع گردد و مسلمین با هم در مقابل کفار و مشرکین متحد شوند.‏‎ ‎‏آنها می خواهند اسلام نباشد تا بتوانند فضایل ما را بگیرند. در‏‎ ‎‏زمانی که همۀ مسلمین گرفتار کفار و مشرکین و منافقین هستند،‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 94

‏وقت آن نیست که ما با هم جنگ و نزاع کنیم.(147)‏

17 / 6 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت وظیفه حجاج

‏     ‏‏لازم است زائرین محترم بیت الله الحرام از هر ملت و مذهبی که‏‎ ‎‏هستند به فرامین قرآن کریم گردن نهند. و در مقابل سیل شیطانی‏‎ ‎‏بنیانکَن اسلام زدایی شرق و غرب و وابستگان بی ارادۀ آنان، دست‏‎ ‎‏اخوت اسلامی به هم دهند. و به آیات شریف الهی که آنان را به‏‎ ‎‏اعتصام به حبل الله فرا خوانده و از تفرقه و اختلاف تحذیر و نهی‏‎ ‎‏فرموده است، توجه کنند.(148)‏

29 / 6 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اجرای عدالت، اول هدف قرآن

‏     ‏‏اگر چنانچه ما با همان بعد ظاهری قرآن، به همان بعدی که قرآن‏‎ ‎‏برای ادارۀ امور بشر آمده است، برای رفع ظلم از بین بشر آمده است،‏‎ ‎‏یعنی یک بُعدش این است که ظلم را از بین بشر بردارد و عدالت‏‎ ‎‏اجتماعی را در بشر ایجاد کند، ما اگر کوشش کنیم و آنهایی که تابع قرآن‏‎ ‎‏خودشان را می دانند، مسلمین جهان اگر کوشش کنند تا اینکه این بُعد از‏‎ ‎‏قرآن را که بُعد اجرای عدالت اسلامی است، در جهان پخش کنند، آن‏‎ ‎‏وقت یک دنیایی می شود که صورت ظاهر قرآن می شود.(149)‏

21 / 2 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حج قرارگاه وحدت مسلمانان و مستضعفان 

‏     امروز چاره چیست و برای شکستن این بتها چه تکلیفی متوجه‏‎ ‎‏مسلمانان جهان و مستضعفان می باشد؟ یک چاره که اساس‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 95

‏چاره هاست و ریشۀ این گرفتاریها را قطع می کند و فساد را از بن‏‎ ‎‏می سوزاند، وحدت مسلمانان، بلکه تمامی مستضعفان و دربند‏‎ ‎‏کشیده شدگان جهان، است. و این وحدت، که اسلام شریف و‏‎ ‎‏قرآن کریم بر آن پافشاری کرده اند، با دعوت و تبلیغ دامنه دار باید‏‎ ‎‏به وجود آید. و مرکز این دعوت و تبلیغ مکّۀ معظّمه در زمان‏‎ ‎‏اجتماع مسلمین برای فریضۀ حج است، که ابراهیم خلیل الله و‏‎ ‎‏محمد حبیب الله شروع، و در آخر الزمان حضرت بقیة الله ـ أرواحنا‏‎ ‎‏لمقدمه الفدا ـ تعقیب می کند.(150)‏

12 / 6 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ارتش مشترک قدم بعدی وحدت 

‏     ‏‏اگر ان شاءالله آن وحدت بین مسلمین و دولتهای کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی که خداوند تعالی و رسول عظیم الشأنش خواسته اند و امر‏‎ ‎‏به آن و اهتمام در آن فرموده اند حاصل شود، دولتهای کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی با پشتیبانی ملتها می توانند یک ارتش مشترک دفاعیِ بیش‏‎ ‎‏از صد میلیونیِ تعلیم دیدۀ ذخیره و یک ارتش ده ها میلیونی زیر‏‎ ‎‏پرچم داشته باشند، که بزرگترین قدرت را در جهان به دست‏‎ ‎‏آورند. و اکنون که این حاصل نیست، دولتهای اسلامی منطقه و‏‎ ‎‏حواشی آن می توانند یک ارتش ذخیره ده ها میلیونی و یک ارتش‏‎ ‎‏بیش از ده میلیونیِ تحت پرچم برای دفاع از کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏داشته باشند، که این نیز فوق قدرتهاست. و امید است دولتهای‏‎ ‎‏منطقه، با قطع نظر از زبان و نژاد و مذهب، فقط تحت پرچم اسلام‏‎ ‎‏در این امر فکر کنند و طرح آن را بریزند؛ و از ننگ خضوع در برابر‏‎ ‎‏ابرقدرتها نجات یابند، و شیرینی استقلال و آزادی را بچشند.(151)‏

*  *  *12 / 6 / 62 


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 96

بیداری مسلمانان و مظلومان جهان موجب خروج مظلومان جهان از فشارهای ستمگران

‏     ‏‏و لازم است متعهدان و بیداران و دلسوزان برای غربت اسلام و‏‎ ‎‏مهجوریت این بعد در احکام اسلام، بویژه حج که این بعد در آن‏‎ ‎‏ظاهرتر و مؤثرتر است، با قلم و بیان و گفتار و نوشتار به کوشش‏‎ ‎‏برخیزند؛ خصوصاً در ایام مراسم حج، که پس از این مراسم عظیم‏‎ ‎‏انسانها می توانند در شهر و دیار خود با توجه به این بُعد عظیم‏‎ ‎‏مسلمانان و مظلومان جهان را بیدار، و برای خروج مظلومان جهان‏‎ ‎‏از تحت فشارهای روز افزون ستمگران مدعی حمایت از صلح به‏‎ ‎‏حرکت وادارند. و پر واضح است که اگر در این کنگرۀ عظیم‏‎ ‎‏جهانی، که همۀ اقشار ملتهای مظلوم اسلامی از هر مذهب و ملت‏‎ ‎‏و دارای هر زبان و مسلک و هر رنگ و قشر، ولی با زیّ واحد و‏‎ ‎‏لباس مشابه، دور از هر آلایش و آرایش، اجتماع نموده اند مسائل‏‎ ‎‏اساسی اسلام و مسلمین و مظلومان جهان از هر فرقه حل نشود و‏‎ ‎‏حکومتهای مستکبر و زورگو سرجایشان ننشینند، از اجتماعات‏‎ ‎‏کوچک منطقه ای و محلی کاری برنخواهد آمد و راه حل فراگیری‏‎ ‎‏به دست نخواهیم آورد.(152)‏

4 / 6 / 63 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رفع جنایات ضدبشری با اتحاد ملتهای مسلمان 

‏     ‏‏مسلمین در غفلت هستند، مستضعفین جهان غفلت دارند. این‏‎ ‎‏بارقه ای که در ایران پیدا شد اگر چنانچه ملت های سایر کشورهای‏‎ ‎‏مسلمین به اینجا ملحق بشوند و همه با هم دست به هم بدهند ودر‏‎ ‎‏مقابل اینهمه جنایاتی که به بشر و بشریت می شود، بایستند کارها‏‎ ‎‏اصلاح می شود، لکن مع الأسف نشده است این کار و نمی دانم که‏‎ ‎‏چه خواهد شد.(153)‏

1 / 1 / 64 

*  *  *


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 97

وجوب دفاع از مسلمانان 

‏     ‏‏ما در اقصی بلاد دنیا اگر یک کسی بهمان بگوید که «یا‏‎ ‎‏للمسلمین»، ما موظفیم که به درد آنها برسیم، هر قدری می توانیم.‏‎ ‎‏ما نمی گوییم که ما می توانیم همه جا چه بکنیم. ما آن قدری که‏‎ ‎‏می توانیم دفاع از حق مسلمین می کنیم. مسلمین معنایش نیست‏‎ ‎‏ایرانی، مسلمین. کسی که یک مسلمی فریاد زد که به داد ما برسید‏‎ ‎‏و نرود سراغش، فکر او نباشد، این مسلم نیست، این انحراف‏‎ ‎‏است، ملتفت نیستید شماها، این انحراف است از اسلام، این‏‎ ‎‏بی توجهی است به مقاصد اسلام. اسلام برای ایران نیامده، اسلام‏‎ ‎‏برای عالم آمده. بعثت، بعثت برای همه است و همه باید تابع‏‎ ‎‏باشند.(154)‏

29 / 1 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم قیام همه انسانها در مقابل شیاطین 

‏     ‏‏در مقابل یک همچه توطئه عظیم و یک همچه شیطانهای تعلیم‏‎ ‎‏دیده و شیطانهای عصر تمدن، باید انسانها قیام کنند. باید انسانها‏‎ ‎‏همان طوری که انبیای عظام و اولیای خدا قیام کردند و جانفشانی‏‎ ‎‏کردند، باید در این عصر هم همۀ شما، همۀ ما، همۀ روحانیون،‏‎ ‎‏همۀ ملتها، همۀ ستمدیده های تاریخ باید قدعلم کنند و جلوی این‏‎ ‎‏شیاطین بایستند. اگر سستی بشود، شیاطین همۀ عالم را‏‎ ‎‏می بلعند.(155)‏

4 / 2 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فلسفه کنگره عظیم حج 

‏     با توجه به اینکه فریضۀ حج یکی از بزرگترین فریضه های‏‎ ‎‏عبادی ـ سیاسی اسلام و کنگرۀ عظیم حج در مواقف معظمه از‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 98

‏بزرگترین کنگره های جهان اسلام است، حجاج محترم جهان را‏‎ ‎‏دور هم گردآورده، و در مصالح اسلام و مشکلات مسلمین تبادل‏‎ ‎‏آرا نموده، و در حل مشکلات و راه رسیدن به آرمان مقدس اسلام‏‎ ‎‏تصمیمات لازم را اتخاذ نمایید ؛ و راههای اتحاد بین همۀ طوایف و‏‎ ‎‏مذاهب اسلامی را بررسی کنید؛ و در امور سیاسی مشترک بین‏‎ ‎‏همۀ طوایف مشکلاتی را که برای همۀ مسلمین جهان به دست‏‎ ‎‏دشمنان سرسخت اسلام پیش آمده است، که اهمّ آن اختلاف‏‎ ‎‏انگیزی بین صفوف مسلمانان است، را چاره اندیشی بنمایید.‏

‏     همان طور که همه می دانیم، در سده های اخیر آتش افروز این‏‎ ‎‏معرکۀ خطرناک قدرتهای جهانخوار شرق و غرب می باشند، که از‏‎ ‎‏وحدت بیش از یک میلیارد مسلمان وحشت دارند، و با تمام قوا،‏‎ ‎‏مستقیماً یا به دست عمال منحرف خود، به این اختلافات دامن‏‎ ‎‏می زنند، تا بر مقدرات مسلمانان جهان مسلط و بر آنها حکومت‏‎ ‎‏نموده و ذخایر بی پایان آنان را چپاول نمایند.(156)‏

28 / 4 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

علل عقب نگهداشته شدن ملل اسلامی 

‏     ‏‏در خاتمه باید به یک امر حیاتی، که راهگشا برای رفع همۀ‏‎ ‎‏گرفتاریهای مسلمین و مستضعفین جهان است، اشاره کنم. و آن‏‎ ‎‏این است که کسانی که اندک تفکری در اوضاع کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏بنمایند به وضوح خواهند دانست که آنچه دو ابرقدرت جهان و‏‎ ‎‏قدرتهای تابع این قدرتها با هم اتفاق دارند ـ و هیچ گاه از این اتفاق‏‎ ‎‏دست بردار نیستند ـ عقب نگه داشتن کشورهای جهان سوم،‏‎ ‎‏خصوصاً کشورهای پهناور و غنی اسلامی، در ابعاد فرهنگی و‏‎ ‎‏اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و نظامی است، و تحمیل جهات‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 99

‏استعماری در تمامی امور مذکوره بر جهان سوم می باشد. و برای‏‎ ‎‏این مقصد، که در نظر آنان بسیار دارای اهمیت است، زحمتها‏‎ ‎‏متحمل شدند و وقتها و پولهای بسیاری صرف نموده اند و‏‎ ‎‏می نمایند... چرا که اسلام دارای فرهنگ غنی انسان ساز است که‏‎ ‎‏ملتها را، بی گرایش به راست و چپ و بدون در نظر گرفتن رنگ و‏‎ ‎‏زبان و منطقه، به پیش می برد.(157)‏

25 / 5 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سیاست بین المللی اسلام 

‏     ‏‏فریاد برائت ما، فریاد امتی است که همۀ کفر و استکبار به مرگ‏‎ ‎‏او در کمین نشسته اند و همۀ تیرها و کمانها و نیزه ها به طرف قرآن و‏‎ ‎‏عترت عظیم نشانه رفته اند و هیهات که امت محمد ـ صلی الله علیه‏‎ ‎‏و آله وسلم ـ و سیراب شدگان کوثر عاشورا و منتظران وراثت‏‎ ‎‏صالحان به مرگ ذلت بار و به اسارت غرب و شرق تن در دهند و‏‎ ‎‏هیهات که خمینی، در برابر تجاوز دیوسیرتان و مشرکان و کافران‏‎ ‎‏به حریم قرآن کریم و عترت رسول خدا و امت محمد ـ صلی الله ‏‎ ‎‏علیه و آله و سلم ـ و پیروان ابراهیم حنیف ساکت و آرام بماند و یا‏‎ ‎‏نظاره گر صحنه های ذلت و حقارت مسلمانان باشد...‏

‏     آری، شعار «نه شرقی و نه غربی» ما، شعار اصولی انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی در جهان گرسنگان و مستضعفین بوده و ترسیم کنندۀ‏‎ ‎‏سیاست واقعیِ عدم تعهد کشورهای اسلامی کشورهایی است که‏‎ ‎‏در آیندۀ نزدیک و به یاری خدا اسلام را به عنوان تنها مکتب‏‎ ‎‏نجاتبخش بشریت می پذیرند و ذره ای هم از این سیاست عدول‏‎ ‎‏نخواهد شد...‏

‏     پشت کردن به این سیاست بین المللی اسلام، پشت کردن به‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 100

‏آرمان مکتب اسلام و خیانت به رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله‏‎ ‎‏وسلم ـ و ائمۀ هدی ـ علیهم السلام ـ است ونهایتاً مرگ کشور و‏‎ ‎‏ملت ما و تمامی کشورهای اسلامی است و کسی گمان نکند که این‏‎ ‎‏شعار، شعار مقطعی است که این سیاست، ملاک عمل ابدی مردم‏‎ ‎‏ما و جمهوری اسلامی ما و همۀ مسلمانان سرتاسر عالم است.‏‎ ‎‏چرا که شرط ورود به صراط نعمت، حق برائت و دوری از صراط‏‎ ‎‏گمراهان است که در همۀ سطوح و جوامع اسلامی باید پیاده‏‎ ‎‏شود (158)‏

6 / 5 / 66 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اهداف سیاست دفاعی

‏     ‏‏نباید شهادت را تا این اندازه به سقوط بکشانیم که بگوییم در‏‎ ‎‏عوض شهادت فرزندان اسلام تنها خرمشهر و یا شهرهای دیگر‏‎ ‎‏آزاد شد. تمامی اینها خیالات باطل ملیگراهاست. ما هدفمان‏‎ ‎‏بالاتر از آن است. ملیگراها تصور نمودند ما هدفمان پیاده کردن‏‎ ‎‏اهداف بین الملل اسلامی در جهان فقر و گرسنگی است. ما‏‎ ‎‏می گوییم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست. و تا مبارزه هست، ما‏‎ ‎‏هستیم. ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم. ما تصمیم‏‎ ‎‏داریم پرچم «لا اله الاّ الله » را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به‏‎ ‎‏اهتزاز درآوریم.(159)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام، گره گشای مشکلات اساسی بشریت 

‏     اکنون بعد از ذکر این مسائل و مقدمات، از شما می خواهم‏‎ ‎‏دربارۀ اسلام به صورت جدی تحقیق و تفحص کنید. و این نه به‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 101

‏خاطر نیاز اسلام و مسلمین به شما، که به جهت ارزشهای والا و‏‎ ‎‏جهان شمول اسلام است که می تواند وسیلۀ راحتی و نجات همۀ‏‎ ‎‏ملتها باشد و گره مشکلات اساسی بشریت را باز نماید. نگرش‏‎ ‎‏جدی به اسلام ممکن است شما را برای همیشه از مسئله‏‎ ‎‏افغانستان و مسائلی از این قبیل در جهان نجات دهد. ما مسلمانان‏‎ ‎‏جهان را مانند مسلمانان کشور خود دانسته و همیشه خود را در‏‎ ‎‏سرنوشت آنان شریک می دانیم.(160)‏

11 / 10 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فلسفه حکم سلمان رشدی 

‏     ‏‏به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم مؤلف کتاب‏‎ ‎‏«آیات شیطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و‏‎ ‎‏منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم‏‎ ‎‏به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که‏‎ ‎‏آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت‏‎ ‎‏نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته‏‎ ‎‏شود، شهید است ان شاءالله . ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف‏‎ ‎‏کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی‏‎ ‎‏نماید تا به جزای اعمالش برسد.(161)‏

25 / 11 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دایره شمول وصیتنامه امام 

‏     ‏‏و آنچه لازم است تذکر دهم آن است که وصیت سیاسی ـ الهی‏‎ ‎‏اینجانب اختصاص به ملت عظیم الشأن ایران ندارد، بلکه توصیه‏‎ ‎‏به جمیع ملل اسلامی و مظلومان جهان از هر ملت و مذهب‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 102

‏می باشد.(162)‏

15 / 3 / 68 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وظیفۀ ملتهای مسلمان 

‏     ‏‏و وصیت من به ملتهای کشورهای اسلامی است که انتظار‏‎ ‎‏نداشته باشید که از خارج کسی به شما در رسیدن به هدف که آن‏‎ ‎‏اسلام و پیاده کردن احکام اسلام است کمک کند؛ خود باید به این‏‎ ‎‏امر حیاتی که آزادی و استقلال را تحقق می بخشد قیام کنید. و‏‎ ‎‏علمای‏‎ ‎‏اعلام و خطبای‏‎ ‎‏محترم کشورهای اسلامی دولتها را دعوت‏‎ ‎‏کنند که از وابستگی به قدرتهای بزرگ خارجی خود را رها کنند و با‏‎ ‎‏ملت خود تفاهم کنند؛ در این صورت پیروزی را در آغوش‏‎ ‎‏خواهند کشید. و نیز ملتها را دعوت به وحدت کنند؛ و از‏‎ ‎‏نژادپرستی که مخالف دستور اسلام است بپرهیزند؛ و با برادران‏‎ ‎‏ایمانی خود در هر کشوری و با هر نژادی که هستند دست برادری‏‎ ‎‏دهند که اسلام بزرگ آنان را برادر خوانده. و اگر این برادری ایمانی‏‎ ‎‏با همت دولتها و ملتها و با تأیید خداوند متعال روزی تحقق یابد،‏‎ ‎‏خواهید دید که بزرگترین قدرت جهان را مسلمین تشکیل‏‎ ‎‏می دهند. به امید روزی که با خواست پروردگار عالم این برادری و‏‎ ‎‏برابری حاصل شود.(163)‏

15 / 3 / 68 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسلمانان و حکام آنها

‏     ‏‏وصیت من به همۀ مسلمانان و مستضعفان جهان این است که‏‎ ‎‏شماها نباید بنشینید و منتظر آن باشید که حکام و دست اندرکاران‏‎ ‎‏کشورتان یا قدرتهای خارجی بیایند و برای شما استقلال و آزادی‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 103

‏را تحفه بیاورند. ما و شماها لااقل در این صد سال اخیر، که بتدریج‏‎ ‎‏پای قدرتهای بزرگ جهانخوار به همۀ کشورهای اسلامی و سایر‏‎ ‎‏کشورهای کوچک باز شده است مشاهده کردیم یا تاریخهای‏‎ ‎‏صحیح برای ما بازگو کردند که هیچ یک از دوَل حاکم بر این‏‎ ‎‏کشورها در فکر آزادی و استقلال و رفاه ملتهای خود نبوده و‏‎ ‎‏نیستند؛ بلکه اکثریت قریب به اتفاق آنان یا خود به ستمگری و‏‎ ‎‏اختناق ملت خود پرداخته و هر چه کرده اند برای منافع شخصی یا‏‎ ‎‏گروهی نموده؛ یا برای رفاه قشر مرفه و بالانشین بوده و طبقات‏‎ ‎‏مظلوم کوخ و کپرنشین از همۀ مواهب زندگی حتی مثل آب و نان و‏‎ ‎‏قوت لایموت محروم بوده، و آن بدبختان را برای منافع قشر مرفه‏‎ ‎‏و عیاش به کار گرفته اند؛ و یا آنکه دست نشاندگان قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏بوده اند که برای وابسته کردن کشورها و ملتها هرچه توان داشته اند‏‎ ‎‏به کار گرفته و با حیله های مختلف کشورها را بازاری برای شرق و‏‎ ‎‏غرب درست کرده و منافع آنان را تأمین نموده اند و ملتها را عقب‏‎ ‎‏مانده و مصرفی بار آوردند و اکنون نیز با این نقشه در حرکتند.(164)‏

15 / 3 / 68 

*  *  *

‎ ‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 104

 • )) منظور پیمانی است که در زمان صدارت حسنعلی منصور بین سران ایران و ترکیه و پاکستان در سال 1343 ه.ش منعقد گردید و طی آن به پیشنهاد شاه یک گروه بندی در داخل سنتو بوجود آمد که امریکا نیز حمایت از آن نمود. این پیمان، کشورهای اسلامی را در یکی از مراحل حساس تاریخ خاورمیانه، دو شقه کرد.
 • )) ترجمۀ روایتی است که متن آن چنین است: «المؤمنون یَدٌ وٰاحِدَةٌ عَلیٰ مَنْ سِوٰاهُمْ یَسْعیٰ بِذِمَّتِهِمْ اَدْنٰاهُمْ». بحارالانوار، ج 2، ص 148.
 • )) سورۀ حجرات، آیۀ 13.
 • )) بخشی از آیۀ 173 سورۀ آل عمران: «خداونـد برای ما کافی است و او چه خوب سرپرستـی است».
 • )) در اکتبر 1923 م. با خلع سلطان محمد پنجم (آخرین سلطان عثمانی)، کمال آتاتورک جمهوری ترکیه را اعلام کرد و توطئۀ تجزیۀ امپراتوری اسلامی عثمانی که از قرن هجده میلادی آغاز شده بود، به نتیجۀ نهایی رسید. این ممالک بتدریج از عثمانی جدا شدند: مجارستان، یوگسلاوی، کریمه، بلغارستان، آلبانی، مصر، یونان، الجزایر، تونس، لیبی، عراق، اردن، سوریه، عربستان (حجاز) و لبنان.
 • )) بخشی از آیۀ 13 سورۀ حجرات.
 • )) در میان کشورهای عرب، در مقابله با این قرارداد، «جبهۀ پایداری» تشکیل شد که مرکب بود از: الجزایر، سازمان آزادیبخش فلسطین، سوریه، لیبی و یمن جنوبی.
 • )) ضمیمه.
 • )) اشاره به قرارداد کمپ دیوید.
 • )) بخشی از آیۀ 103 سورۀ آل عمران: «همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده نشوید».
 • )) اشاره است به آیۀ 29 سورۀ فتح.
 • )) مسجدالاقصی.
 • )) سنگباران.
 • )) سورۀ سبأ، آیه 46: «بگو که من شما را فقط یک پند دهم که دوتا دوتا یا یک یک برای خداوند قیام کنید».
 • )) بحارالانوار، ج2، ص148.
 • )) ایالات متحده امریکا.
 • )) اشاره به آیۀ 10 سورۀ حجرات.
 • )) محمد انورسادات، رئیس جمهور مصر.
 • )) بخشی از آیۀ 103 سورۀ آل عمران: «و همگی دست در ریسمان خدا بزنید و پراکنده مشوید».
 • )) اشاره به زمانی است که امام خمینی به علت عارضۀ قلبی در بیمارستان قلب بستری بودند.
 • )) منظور امام موسی صدر است که در سال 1357 ه.ش ربوده شده و هنوز سرنوشت آن نامعلوم است، ایشان جنبش اَمل لبنان را به کمک شهید دکتر چمران پایه گذاری نمودند.
 • )) بخشی از آیۀ 10 سورۀ حجرات: «اِنَّما المُؤمِنونَ اِخوَةٌ»؛ جز این نیست که مؤمنین برادرند.
 • )) بخشی از آیۀ 103 سورۀ آل عمران: «وَ اعْتَصِموا بِحَبلِ الله ِ جَمیعاً وَ لاتَفَرَّقوا»؛ به ریسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده نشوید.
 • )) سورۀ انفال، آیۀ 46: «وَ اَطیعُوا الله َ وَ رَسُولَهُ وَ لاتَنازَعُوا فَتَفشَلُوا وَ تَذهَبَ ریحُکُم وَ اصْبِرُوا اِنَّ الله َمَعَ الصّابِرینَ»؛ و همه پیرو فرمان خدا و رسول باشید و هرگز راه اختلاف و تنازع را نپویید که در اثر تفرقه، سست و ترسو شده قدرت و عظمت شما نابود خواهد شد، بلکه همه باید پایدار و صبور باشید که خدا همیشه با صابران است.
 • )) آخوندهای درباری.
 • )) مخالف.
 • )) اشاره است به آیۀ 103، سورۀ آل عمران.
 • )) صحیح ترمذی، ج3، ص316.
 • )) سوره حجرات، آیه 10: «اِنَّمَا المُؤمِنُونَ اِخْوَةٌ» جز این نیست که مؤمنین با هم برادرند.
 • )) پناه بردن.
 • )) بخشی از آیۀ 10 سورۀ حجرات: «اِنَّمَا الْمُؤمِنُونَ اِخْوَةٌ» هر آینه همۀ مؤمنین با هم برادرند.
 • )) بخشی از آیۀ 103 سورۀ آل عمران: «وَاعْتَصِموُا بِحَبْلِ الله ِ جَمیعاً وَ لاٰ تَفَرَّقُوا» به ریسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده نشوید.
 • )) اشاره است به آیۀ 103 سورۀ آل عمران: «واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لاتفرقوا» همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید.
 • )) آخوندهای درباری.
 • )) منظور طرح صلح فهد است.
 • )) بیگانگان.
 • )) اصول کافی، ج2، ص164.
 • )) محل دید، منظره.
 • )) آقای ضیاءالرحمن، رئیس جمهور بنگلادش.