بخش اول: ملیت و قومیّت
تبعات و پیامدهای سوء ملی گرایی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تبعات و پیامدهای سوء ملی گرایی

‎ ‎

‏ ‏

  تبعات و پیامدهای سوء ملی گرایی 

‏ ‏

‏ ‏

اسلام و ملّی گرایی

‏     ‏‏آن چیز مهمی که دول اسلامی را بیچاره کرده است و از ظل‏‎ ‎‏قرآن کریم دارد دور می کند، آن قضیۀ نژادبازی است. این نژاد ترک‏‎ ‎‏است، باید نمازش را هم ترکی بخواند! این نژاد ایران است باید‏‎ ‎‏الفبایش هم چه جور باشد! آن نژاد عرب است، عروبت باید‏‎ ‎‏حکومت کند نه اسلام! نژاد آریایی باید حکومت کند نه اسلام!‏‎ ‎‏نژاد ترک باید حکومت کند نه اسلام! این نژادپرستی، که در بین‏‎ ‎‏آقایان حالا دارد رشد پیدا می کند و زیاد می شود و دامن می زنند به‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 15

‏آن، تا ببینیم به کجا برسد. این نژادپرستی که یک مسئلۀ بچگانه‏‎ ‎‏است در نظر، و مثل اینکه بچه ها را دارند بازی می دهند، سران‏‎ ‎‏دول را دارند بازی می دهند: آقا تو ایرانی هستی! آقا تو ترک‏‎ ‎‏هستی! آقا تو نمی دانم اندونزی هستی! آقا تو چه هستی! آقا تو‏‎ ‎‏کجایی هستی! باید مملکت خودمان را چه بکنیم! غافل از آن نکتۀ‏‎ ‎‏اتکایی که همۀ مسلمین داشتند. افسوس! افسوس! که این نکتۀ ـ‏‎ ‎‏نقطۀ ـ اتکا را از مسلمین گرفتند و دارند می گیرند، و نمی دانم به‏‎ ‎‏کجا خواهد منتهی شد.(24)‏

18 / 6 / 43 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملّی گرایی و کمونیست دوتیغه یک قیچی 

‏     ‏‏می خواهند کردستان را به کمونیستی بکشند. می خواهند‏‎ ‎‏اسلام را در کردستان محو کنند. الآن هم مشغول تبلیغات سوء‏‎ ‎‏هستند. الآن هم قلمهای خارج و داخل به کار افتاده است و‏‎ ‎‏تبلیغات سوء می کنند.(25)‏

8 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملی گرایی و نابودی اقوام

‏     ‏‏منحرفین که به اسم کرد و ملت کرد می خواهند کشور شما را به‏‎ ‎‏دامن قدرتهای شیطانی بیندازند و گرفتاریها و رنجهای سابق را‏‎ ‎‏اعاده کنند و از اسلام عزیز و احکام آن اطلاعی ندارند و با آن‏‎ ‎‏دشمن هستند، گوش فرا ندهید که با استقرار حکومت اسلامی‏‎ ‎‏همۀ قشرهای ملت در کنار یکدیگر با امن و امان و رفاه، به‏‎ ‎‏خواست خدای متعال ادامۀ زندگی می دهند. برادران و خواهران‏‎ ‎‏من، اگر خدای نخواسته نهضت اسلامی به شکست گراید، نه‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 16

‏کردستان باقی می ماند و نه خوزستانی و نه استانهای دیگری.(26)‏

12 / 1 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملی گرایی، اساس بدبختی مسلمین 

‏     ‏‏با دست حکومتهای فاسد و با تبلیغ حکومتهای فاسد، این‏‎ ‎‏نژادپرستی ها و گروه پرستی ها در بین مسلمین رشد کرده. عربها را‏‎ ‎‏در مقابل عجمها و ترکها قرار دادند و عجمها را در مقابل عربها و‏‎ ‎‏ترکها را در مقابل دیگران و همۀ نژادها را در مقابل هم.‏

‏     اینکه من مکرّر عرض می کنم که این ملّی گرایی اساس بدبختی‏‎ ‎‏مسلمین است برای این است که این ملّی گرایی، ملت ایران را در‏‎ ‎‏مقابل سایر ملتهای مسلمین قرار می دهد، و ملت عراق را در مقابل‏‎ ‎‏دیگران و ملت کذا را در مقابل کذا. اینها نقشه هایی است که‏‎ ‎‏مستعمرین کشیده اند که مسلمین با هم مجتمع نباشند. در عراق،‏‎ ‎‏حکومت عراق، حکومت سابقتر‏‎[1]‎‏ از این حکومت ـ که این‏‎ ‎‏بدتر‏‎[2]‎‏ از آن است ـ اینها طرح می کردند که ما می خواهیم مجد‏‎ ‎‏بنی امیه‏‎[3]‎‏ را احیا کنیم در مقابل اسلام. اسلام که آمده بود همۀ‏‎ ‎‏مجدها را فانی کند در مجدالله ، اینها می گفتند ما مجد بنی امیه را‏‎ ‎‏باید احیا کنیم و این چیزی نبود که شعور اینها برسد، تلقینی بود که‏‎ ‎‏ابرقدرتها می کردند که اسلام متفرق بشود، مسلمین با هم متفرق‏‎ ‎‏بشوند، دشمنِ هم بشوند. در ایران از سالهای طولانی، اشخاص‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 17

‏بی اطلاع از اساس مسائل، ولو فرض کنید بعضی شان مغرض‏‎ ‎‏نبودند، اینها هم هی طبل ملّیت را کوبیدند، همان ملّیتی که‏‎ ‎‏می خواست اساس اسلام را در ایران بربچیند.(27)‏

18 / 5 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملیت گرایی ابزار سلطه

‏     ‏‏نقشه های قدرتهای بزرگ که می خواهند مسلمین را زیر سلطۀ‏‎ ‎‏خود بیاورند و مخازن آنها را به غصب ببرند و اموال آنها را به‏‎ ‎‏چپاول ببرند از سالهایی طولانی دنبال نقشه هایی بودند، که از‏‎ ‎‏نقشه های بزرگ آنها مسئلۀ ملتگرایی است... نقشۀ قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏و وابستگان آنها در کشورهای اسلامی این است که این قشرهای‏‎ ‎‏مُسْلم را که خدای تبارک و تعالی بین آنها اُخوَّت ایجاد کرده است،‏‎ ‎‏و مؤمنون را به نام اُخوَّت یاد فرموده است‏‎[4]‎‏ از هم جدا کنند، و به‏‎ ‎‏اسم ملت ترک، ملت کرد، ملت عرب، ملت فارس از هم جدا کنند‏‎ ‎‏بلکه با هم دشمن کنند. و این درست برخلاف مسیر اسلام است و‏‎ ‎‏مسیر قرآن کریم ...‏

‏     اینهایی که با اسم ملیت و گروهگرایی و ملی گرایی بین مسلمین‏‎ ‎‏تفرقه می اندازند، اینها لشکرهای شیطان و کمک کارهای به‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ و مخالفین با قرآن کریم هستند.(28)‏

5 / 10 / 59 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

ملی گرایی ابزار تفرقه مسلمین 

‏     آن چیزی که آنها اصرار به آن دارند این است که ما با هم‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 18

‏مجتمع نشویم، ما با هم برادر نباشیم، مسلمانها در هر جا که‏‎ ‎‏هستند با اشکال مختلفه ‏‏[‏‏باشند‏‏]‏‏؛ یک شکل آن ملی گرایی، آن‏‎ ‎‏می گوید ملت فارس، آن می گوید ملت عرب، آن می گوید ملت‏‎ ‎‏ترک.(29)‏

‏ ‏

‏ ‏

20 / 10 / 60 

*  *  *

‎ ‎

‎ ‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 19

  • )) منظور، حکومت حسن البکر است.
  • )) منظور، صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق است.
  • )) سلسلۀ بنی امیه بعد از معاهدۀ صلح بین امام حسن مجتبی(ع) با معاویه به سبک رژیمهای شاهنشاهی توسط معاویة ابن ابی سفیان پایه گذاری شد.
  • - سوره حجرات، آیه 10: «اِنَّمَا المُؤمِنُونَ اِخْوَةٌ»؛ جز این نیست که مؤمنین با هم برادرند.