بخش اول: ملیت و قومیّت
مفهوم ملی گرایی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مفهوم ملی گرایی

مفهوم ملی گرایی

‏ ‏

‏ ‏

تعصب در نژاد و ملیت 

‏     ‏‏ملی گرایی این است که الآن در امریکا بین سیاهها و سفید دارد‏‎ ‎‏واقع می شود، و این کارتری‏‎[1]‎‏ که دعوی این را می کند که من‏‎ ‎‏طرفدار بشر هستم، این سیاهان را اینطور می کشد و اینطور آزار‏‎ ‎‏می دهد. ملی گرایی این است که بعضی از این دولتهای عربی‏‎ ‎‏می گویند عربیت و نه غیر. ملی گرایی این پان ایرانیسم است، این‏‎ ‎‏پان عربیسم است، این برخلاف دستور خداست و برخلاف قرآن‏‎ ‎‏مجید است.(1)‏

3 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملیت منهای اسلام!

‏     ‏‏معنی ملیت این است که ما ملت را می خواهیم، ملیت را‏‎ ‎‏می خواهیم، و اسلام را نمی خواهیم.(2)‏

15 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 3

معنای ملّی گرایی

‏     آن چیزی که آنها اصرار به آن دارند این است که ما با هم‏‎ ‎‏مجتمع نشویم، ما با هم برادر نباشیم، مسلمانها در هر جا که‏‎ ‎‏هستند با اشکال مختلفه ‏‏[‏‏باشند‏‏]‏‏؛ یک شکل آن ملی گرایی، آن‏‎ ‎‏می گوید ملت فارس، آن می گوید ملت عرب، آن می گوید ملت‏‎ ‎‏ترک. این ملی گرایی که به این معناست که هر کشوری، هر زبانی‏‎ ‎‏بخواهد مقابل کشور دیگر و زبان دیگر بایستد، این آن امری است‏‎ ‎‏که اساس دعوت پیغمبرها را به هم می زند.(3)‏

20 / 10 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انگیزه باطل ملی گرایان متحجر

‏     ‏‏به عقیدۀ آنان‏‎[2]‎‏ حرکت از کشوری به کشوری دیگر که دارای‏‎ ‎‏حکومت و تشکیلاتی می باشد، مخالف با عقل و ملیت بوده و‏‎ ‎‏بالاخره مخالف با موازین شرعی و الهی است و همچنین صلح با‏‎ ‎‏نمرودیان و فرعونیان و ملحدان و ستمگران و سازش با ظالمان به‏‎ ‎‏صورت مسلمان و با زهدفروشان داغ بر پیشانی، طریق صواب و‏‎ ‎‏عقل و شرع بوده و هست. و با این انگیزه، تسلیم و سازش با‏‎ ‎‏امریکای جهانخوار و وابستگان به او لزوم عقلی و شرعی دارد و‏‎ ‎‏تخلف از آن مخالف شرع و عقل است. و دفاع از ملت مظلوم‏‎ ‎‏عراق که زیر چکمۀ دژخیمان به جان آمده اند و فوج فوج علمای‏‎ ‎‏عظام و ابرار بی پناه آنان به شهادت می رسند و زنان و کودکان آنان‏‎ ‎‏زیر لگدهای ستمگران می سوزند و می میرند و فریاد‏‎ ‎‏«یالَلمسلمین» می کشند، بر خلاف عقل و شرع می باشد! این‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 4

‏انگیزۀ ملیگرایی و خلود در ارض‏‎[3]‎‏ است که مصالح مسلمانان را‏‎ ‎‏فراموش کرده و دفاع از مصالح مسلمین را در حصار ملت خاص‏‎ ‎‏قرار داده و قلم سرخ بر قرآن کریم و احادیث رسول الله ـ صلی الله ‏‎ ‎‏علیه و آله و سلم ـ و ائمۀ معصومین ـ علیهم السلام ـ و سیرۀ‏‎ ‎‏مستمرۀ انبیای عظام و اولیای معظم ـ علیه السلام در طول تاریخ‏‎ ‎‏کشیده است.(4)‏

16 / 5 / 65

*  *  *

‎ ‎

‎ ‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 5

  • )) جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت امریکا.
  • )) دنیاگرایان و ملت پرستان.
  • )) اندیشۀ باطل جاودانه در زمین زیستن.