فصل هفتم: نقش قوای مسلح در دفاع مقدس
تاخت بر دشمن و بیرون راندن آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

تاخت بر دشمن و بیرون راندن آن

‏ ‏

‏ ‏

 تاخت بر دشمن و بیرون راندن آن 

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت بیرون راندن دشمن 

‏مبارک باد بر قوای مسلح جمهوری اسلامی و بر دلیران رزمندۀ غرب و‏‎ ‎‏جنوب که با تعهد اسلامی و فداکاری در راه خداوند تعالی به جهاد‏‎ ‎‏مقدس و دفاع از کشور اسلامی چون سدی آهنین ایستاده و‏‎ ‎‏خون آشامان حزب کثیف بعث عراق و سرسپردگان به دشمنان اسلام و‏‎ ‎‏بشریت را از کشور خود رانده و خواهند راند.‏

‏     آن روز مبارک است برای اسلام و ملتهای اسلامی که دست‏‎ ‎‏ستمگران و خون آشامان از کشورهای اسلامی کوتاه شود. و آن روز‏‎ ‎‏مبارک است برای ملت شریف ما که جمهوری اسلامی به تمام معنا در‏‎ ‎‏کشور اسلامی پیاده شود و احکام مترقی اسلام به جای احکام ضد انسانی‏‎ ‎‏برقرار گردد. ‏

‏     ‏‏اکنون، شما ای ملت بزرگ اسلامی ایران، بر سر دوراهی می باشید؛ راه‏‎ ‎‏سعادت و افتخار ابدی در سایۀ پرافتخار جهاد برای خدا و دفاع از‏‎ ‎‏کشور اسلام، و راه ذلت و ننگ ابدی؛ اگر خدای نخواسته در این جهاد‏‎ ‎‏مقدس سستی و سردی از خود نشان دهید. و من امید واثق دارم که ملت ما‏‎ ‎‏تن به ننگ نداده و نخواهند داد، و تا سقوط رژیم منحط بعث عراق از پای‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 224

‏ننشینند و تا ملت شریف عراق را از اختناق و جنایاتی که بر آنان سایۀ شوم‏‎ ‎‏افکنده نجات ندهند، دست از جهاد مقدس برندارند. و شما ای جوانان‏‎ ‎‏برومند خوزستان و منطقۀ غرب و دیگر جبهه ها، در این میدان شرف پایدار‏‎ ‎‏باشید و از وطن اسلامی خود با تمام کوشش و فداکاری دفاع کنید که به‏‎ ‎‏خواست خداوند متعال پیروز خواهید شد و جنود ابلیس را با فضاحت تمام‏‎ ‎‏به عقب خواهید راند. و شما ای قوای مسلح که در خوزستان و مرزهای‏‎ ‎‏جنگزده در مقابل کفار ایستاده اید، بهوش باشید و هماهنگ باشید و به‏‎ ‎‏دستورات شورای دفاع عمل کنید، و از اختلاف و تفرقه برحذر باشید که‏‎ ‎‏نصرت خدا را ان شاءالله در آغوش گرفته و سربلند و مفتخر از میدان بیرون‏‎ ‎‏آیید. و اینجانب اولاً به ملت ایران هشدار می دهم که خود را مهیا کنند و‏‎ ‎‏اسلحه های خود را آماده کنند و به حال آماده باش باشند، که اگر خدای‏‎ ‎‏نخواسته محتاج به بسیج عمومی شد و امر به جهاد مقدس عمومی داده‏‎ ‎‏شد، فوراً به میدان رفته و از دین خدا و کشور اسلامی دفاع نمایند. و ثانیاً به‏‎ ‎‏قوای نظامی اخطار می کنم که با کمال جدیت و بدون فوت وقت، ساز و برگ‏‎ ‎‏جنگی را که بحمدالله در حد کافی در اختیار دارید در اختیار رزمندگان، چه‏‎ ‎‏قوای مسلح و چه سایر جوانان فداکار گذاشته و کوچکترین مسامحه را جایز‏‎ ‎‏ندانید.‏‏(430)‏

27 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیشروی قوای مسلح با فداکاری و جانفشانی 

‏جوانهای ما، پاسدارهای ما، ارتش ما، ژاندارمری ما، بسیج ما، همۀ اینها‏‎ ‎‏در سرحدّات دارند فداکاری می کنند، جانفشانی کردند و می کنند،‏‎ ‎‏شهید دادند و مستقیم اند، و در محالّ خودشان باز استقامت دارند‏‎ ‎‏می کنند و هر روز پیشروی می کنند.(431)‏

8 / 10 / 59


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 225

نبرد تا انهدام اساس کفر 

‏اکنون تمام قوای عزیز همرزم ما با خاطری آسوده و قلبی مطمئن و دلی‏‎ ‎‏سرشار از ایمان، یکدل و یک جهت، برادرانه در کنار هم، با دژخیمان از‏‎ ‎‏خدا بیخبر، در نبردند و تا انهدام اساس کفر، پا برجا از حقوق انسانها و‏‎ ‎‏مظلومان و مستضعفان جهان دفاع می کنند. خداوند بزرگ یار و مددکار‏‎ ‎‏آنان باد.(432)‏

27 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انسجام و وحدت در تاخت بر دشمن

‏بر قوای مسلح اسلامی از ارتشیان و قوای نظامی و انتظامی و سپاه‏‎ ‎‏پاسداران و ژاندارمری و شهربانی و بسیج و عشایر تا همۀ رزمندگان عزیز‏‎ ‎‏اسلامی که انسجام و وحدت خود را حفظ نمایند و با قدرت الهی و بانگ‏‎ ‎‏«الله اکبر»، بر دشمن کافر بتازند و از خدای بزرگ پیروزی طلب کنند، که‏‎ ‎‏دست غیب با آنان است.(433)‏

15 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بیرون رفتن متجاوزان، با ادامۀ نبرد 

‏ارتش و سپاه پاسدار و سایر قوای مسلح اکنون در جبهه ها با پیروزی به‏‎ ‎‏نبرد خود شجاعانه ادامه می دهند و بزودی به خواست خداوند متعال،‏‎ ‎‏متجاوزان باطل را بیرون می رانند.(434)‏

17 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بیرون راندن دشمن با نیروی ایمان 

‏بر قوای مسلح اسلامی، از ارتش، سپاه، بسیج و سایر قوای نظامی و‏‎ ‎‏انتظامی تا نیروهای مردمی در جبهه و پشت جبهه است که چون سیلی‏‎ ‎‏خروشان مزدوران جبهه را از کشور اسلامی شان برانند و ایران عزیز را از‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 226

‏این خس و خاشاکها پاک نمایند، و بدانند که نیروی ایمان پیروز‏‎ ‎‏است.(435)‏

27 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم پیشروی در جبهۀ دشمن 

‏اکنون بر ملت ایران و خصوص قوای مسلح است که با شجاعت و قدرت‏‎ ‎‏و مجاهدت و افزودن پشتکار، یاد آنان را زنده و به جهاد چون آنان‏‎ ‎‏ادامه دهند. و در جبهه و پشت جبهه پیروزی آفرینند و به پیش روند،‏‎ ‎‏و دل دشمنان کوردل را که با شهادت هر یک از رزمندگان ما‏‎ ‎‏وعدۀ شیطانی به خود می دهند لرزنده تر کنند و به آنان بفهمانند کسانی‏‎ ‎‏که برای هدف و عقیده جهاد می کنند و از میهن عزیز خود دفاع‏‎ ‎‏می نمایند، از شهادت این عزیزان سستی و هراسی به خود راه‏‎ ‎‏نمی دهند.(436)‏

8 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خاتمه دادن به تجاوزات دشمن 

‏از قوای نظامی می خواهم که با قدرت تمام، این تتمۀ این اشخاصی که به‏‎ ‎‏ناحق در مملکت ما وارد شدند، به اینها خاتمه دهند و آنها را از کشورمان‏‎ ‎‏ان شاءالله ، بزودی اخراج کنند.(437)‏

17 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع تا پیروزی نهایی 

‏سلام بر قوای مسلح و رزمندگان پرشور و عاشق لقاءالله که در راه‏‎ ‎‏هدف مقدس، سر از پای نشناخته و جان بر کف به دفاع از حق و‏‎ ‎‏میهن عزیز خود در جبهه ها و پشت جبهه به جهاد مقدس تا پیروزی‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 227

‏نهایی ادامه می دهند.(438)‏

4 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پاکسازی گیلانغرب و سرپل ذهاب از اشغال دشمن 

‏سرکار سرهنگ صیاد شیرازی، فرماندۀ نیروی زمینی؛ جناب آقای‏‎ ‎‏محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران‏

‏     تلگراف شما مبنی بر پیروزی بزرگ در محور گیلانغرب و‏‎ ‎‏سرپل ذهاب واصل شد. بحمدالله تعالی نیروهای رزمندۀ ایران که با‏‎ ‎‏اعتماد به خدای بزرگ و انگیزۀ محافظت اسلام عزیز و دفاع از کیان کشور‏‎ ‎‏اسلامی ایران در تمام جبهه های نبرد با نیروهای شیطانی به‏‎ ‎‏پیروزمندی غرورآفرینی دست یافتند موجب سرافرازی امت اسلامی و‏‎ ‎‏قشرهای ملت عظیم الشأن ایران، سرزمین شهدای فضیلت و پایگاه‏‎ ‎‏دلیران، پیروزمند در دو جبهۀ معنوی و ظاهری گردید.‏

‏     این بار جلوۀ عظمت الهی در جبهۀ گیلانغرب و سرپل ذهاب‏‎ ‎‏درخشیدن گرفت و کشور را در آن محور از لوث وجود بستگان امریکا‏‎ ‎‏تطهیر فرمود. ‏وَمٰارَمیْتَ اِذْرَمیْتَ وَلٰکِنَّ الله َ رَمیٰ‎[1]‎‏ اسلام بزرگ و اسلامیان و‏‎ ‎‏تاریخ کشور، این فداکاریها و جوانمردیهای دلیران نظامی و انتظامی و‏‎ ‎‏مردمی را فراموش نمی کند، و افتخار بزرگ فرماندهان و سربازان و‏‎ ‎‏پاسداران و نگهبانان کشور حضرت مهدی ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ در‏‎ ‎‏تارک ایران ثبت است؛ چنانچه ننگ و عار و ذلت و رذالت برای‏‎ ‎‏امریکاییان داخل و خارج ـ که برای خدمتگزاری به ابرجنایتکار جهان به‏‎ ‎‏روی اسلام و مسلمانان آتش می گشایند ـ ثبت خواهد شد.(439)‏

21 / 9 / 60

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 228

سلب فرصت تجدید قوا از دشمن 

‏ ‏‏ارتشیان و پاسداران و بسیج و سایر قوای مسلح و سایر قوای مردمی در‏‎ ‎‏محلی که هستند و در جبهه ها که هستند، به فعالیت خودشان ادامه‏‎ ‎‏بدهند و فعالیت خودشان را زیاد کنند و دست این جنایتکارها را از کشور‏‎ ‎‏خودشان کوتاه کنند؛ به آنها مهلت ندهند که منسجم کنند خودشان را و‏‎ ‎‏از طرف جاهای دیگر و قدرتهای دیگر به آنها کمک برسانند، مجال به‏‎ ‎‏آنها ندهند.(440)‏

25 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم پاکسازی کشور از دشمنان 

اِنْ تَنْصُرُوا الله َ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقدٰامَکُمْ‎[2]‎

‏    ‏‏خبر پیروزی چشمگیر قوای مسلح اسلام، با هماهنگی بین جمیع‏‎ ‎‏رزمندگان عزیز موجب تقدیر و تشکر گردید.‏‎[3]‎‏ سلام و تقدیر اینجانب را به‏‎ ‎‏فرماندهان محترم و سران عزیز و سربازان و پاسداران معظم اسلام ابلاغ‏‎ ‎‏نمایید. انتظار دارم که با پشتکار و هماهنگی و انسجام همۀ رزمندگان‏‎ ‎‏محبوب بزودی کشور اسلامی از لوث وجود کفار ـ خذلهم الله ‏‎[4]‎‏ پاکسازی‏‎ ‎‏شود.(441)‏

15 / 10 / 59

*  *  *

 

 

پیشروی با قدرت، برای فتح نهایی 

‏باید تقدیر کنم از ارتش و سپاه و ژاندارمری و سایر قوای مسلح و مردمی‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 229

‏که بحمدالله با قدرت پیشروی دارند می کنند و در همین «چزّابه»‏‎[5]‎‏ هم‏‎ ‎‏کارهایی انجام داده اند و ان شاءالله ، انجام می دهند و امیدوارم که به‏‎ ‎‏فتح آخری نزدیک باشیم. و فتح ما آن وقتی است که عراق و ایران و‏‎ ‎‏سایر کشورهای اسلامی همه مرفه باشند و همه بتوانند آسوده و بدون‏‎ ‎‏قدرت قدرتمندان و بدون سلطۀ آنها به زندگی خودشان ادامه‏‎ ‎‏بدهند.(442)‏

3 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ابطال آرزوهای دشمن با پیروزی در چزابه 

‏شما برادرها با قدرت ایمانی و با قدرت اسلامی این پیروزیها را به دست‏‎ ‎‏آوردید، خصوصاً، با این پیروزی اخیر تنگه چزابه به آنها فهماندید که‏‎ ‎‏افکارتان غلط بوده است و آرزوهایتان برباد است.(443)‏

18 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

از بین بردن طمع دشمن با فداکاری

‏شما دیْن خود را به اسلام عزیز و میهن شریف ادا کردید و طمع‏‎ ‎‏ابرقدرتها و مزدوران آنان را از کشور خود بریدید و سخاوتمندانه در راه‏‎ ‎‏شرف و عزت اسلام جهاد کردید. «یٰا لَیْتَنی کُنْتُ مَعَکُمْ فَاَفُوزَ فَوْزاً‏‎ ‎‏عَظیماً».‏‎[6]‎

‏    ‏‏درود بر فرماندهان بزرگوار رزمندگان و بر همۀ مجاهدان راه عظمت‏‎ ‎‏کشور و اسلام. و نفرت و لعنت بر منافقان و منحرفانی که می خواستند‏‎ ‎‏یکی از انبارهای مهمات چنین مجاهدانی را به آتش بکشند. و غضب و‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 230

‏سخط خداوند بر آن خدانشناسانی که با کمک به صدام عفلقی‏‎ ‎‏می خواستند او را نجات دهند. و شکر بی پایان خداوندی را که توانستید‏‎ ‎‏با شکست مفتضحانه، نیروهای کفر را در بارگاه قادر متعال بی آبرو و در‏‎ ‎‏پیشگاه ملتهای مسلمان منفور نمایید. من از خداوند تعالی نصرت‏‎ ‎‏نهایی شما عزیزان و شکست مخالفان حق را خواستارم.(444)‏

2 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نصرت الهی و قدرت خارق العاده قوای مسلح در نبرد

‏در این جنگ تحمیلی و دفاع از حق، ارتش ایران و دیگر قوای مسلح بر‏‎ ‎‏جهانیان ثابت کردند که مجاهدین در راه هدف و اسلام و میهن معظّم از‏‎ ‎‏یک قدرت غیبی مافوق طبیعت و برتر از محاسبات کاخ نشینان ستمگر‏‎ ‎‏برخوردارند که با ارزیابی کوردلان خدانشناس نمی توان سنجید و با‏‎ ‎‏معیارهای الحادی درست نخواهد شد. با کدامین سنجشها و معیارها‏‎ ‎‏می توان «فتح مبین» را تحلیل کرد، و با کدامین معادلات می توان ارزیابی‏‎ ‎‏نمود نبرد نابرابری که یک طرف آن قدرت شیطانی مجهز به تمام ابزار‏‎ ‎‏جنگی سبک و سنگین و برخوردار از پشتیبانی بی دریغ ابرقدرتها و اکثر‏‎ ‎‏دولتهای منطقه که با دست باز و روی گشاده تمام امکانات خویش را در‏‎ ‎‏اختیار آن قرار داده اند و تمام بوقهای تبلیغاتی جهان نیز از آن پشتیبانی‏‎ ‎‏نموده اند و همۀ جهاتِ تقویت در آن موجود بوده است، و طرف دیگر‏‎ ‎‏قوای مسلحی که ولادت او پس از انقلاب و پیروزی آن بود و ارتشش تازه‏‎ ‎‏از زیر سلطۀ مستشاران امریکایی و فرماندهان ستمشاهی نجات پیدا‏‎ ‎‏کرده و از رژیم طاغوتی به رژیم اسلامی انسانی انتقال یافته اند، و سپاه‏‎ ‎‏پاسدارانش و بسیجش از متن ملت برخاسته و تازه تفنگ به دست گرفته‏‎ ‎‏و دانشگاههای نظامی آنچنان ندیده اند و از ابزار جنگیِ کامل برخوردار‏‎ ‎‏نبوده، و تمام اسباب ظاهریِ ضعف در آن موجود بوده است و تنها ایمان‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 231

‏به خداوند و عشق به شهادت در راه اسلام و روح ایثار و فداکاری، ابزار‏‎ ‎‏نبرد نابرابر اینان بود، و در ظرف قریب به یک هفته آنچنان قوای عظیم‏‎ ‎‏شیطانی را در هم کوبید و آنچنان طومار ارتش مجهز برخوردار از آرایش‏‎ ‎‏را درهم پیچید که فوج فوج قوای دشمن با همۀ تجهیزات، تسلیم یا‏‎ ‎‏فراری و یا مقتول گردیدند. کدام روشنفکران تحلیلگر و دانشگاهِ‏‎ ‎‏جنگ رفتگانِ متفکر این پیروزی معجزه آسا را توجیه می کنند؟ اگر‏‎ ‎‏ارتش و سایر قوای مسلح از نصرت معنوی الهی برخوردار نبودند پس این‏‎ ‎‏امر خارق العاده چگونه تحقق یافت؟ آری فرق بسیاری است بین‏‎ ‎‏جوانانی که شب را با مناجات و قرائت قرآن و نماز و نیایش به سر می برند و‏‎ ‎‏حمله را با ذکر خدا و الله اکبر شروع می کنند، با آنان که شب را با معصیت‏‎ ‎‏خدا و روز را در جنگ با خدا آغاز می کنند. فرق است میان آن سنگرها که‏‎ ‎‏کتاب خدا و ‏‏نهج البلاغه‏‏ و کتابهای دعا در آن است، با آن سنگرها که بنا به‏‎ ‎‏گفتۀ فاتحان، ابزار قمار و شراب و مسکرات و بدتر از آن در آنها یافت‏‎ ‎‏می شود. و فرق است میان آنان که با اعتقاد به اینکه صاحب الزمان‏‎ ‎‏ـ روحی فداه فرماندۀ آنهاست و جنگ می کنند، و آنان که صدام عفلقیِ‏‎ ‎‏ابرجنایتکار فرماندۀ آنان است. و فرق است میان آنان که خود را برادر‏‎ ‎‏ملت مسلمان عراق می دانند و هرگز به خود اجازه نمی دهند که به‏‎ ‎‏شهرها یا روستاهای برادر خود تجاوز کنند، با آنان که هر روز به هر شهر و‏‎ ‎‏دهکده، هرچند عرب نشین، که بتواند، آتش گشوده و با دعوی جنگ‏‎ ‎‏برای عربیت، کودکان و زنان و پیرمردان بی گناه را قتل عام می کنند. فرق‏‎ ‎‏است میان آنان که با اسرای جنگی خویش که در حال جنگِ با آنان به‏‎ ‎‏اسیری در آمده اند چون برادران خویش رفتار می کنند، با آنان که با‏‎ ‎‏اسرایی که از ایران گرفته اند و اکثر آنها مردم عرب روستاها یا شهر بوده و‏‎ ‎‏در جنگ دخالت نداشته اند آنچنان دژخیمانه رفتار می کنند که از ترس‏‎ ‎‏رسوایی بیشتر اکنون نیز نتوانند خویشاوندان و نزدیکان آنان را برای‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 232

‏ملاقات بپذیرند.(445)‏

29 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خدمات شایستۀ قوای مسلح در جنگ 

‏بحمدالله ، سربازهای اسلام در جبهه ها، از ارتشی و پاسدار و بسیج و‏‎ ‎‏عشایر و اینها گرفته تا آنهایی که کمک به آنها می کنند، آنها دارند خدمت‏‎ ‎‏خودشان را به شایستگی انجام می دهند و دشمن را روز به روز، ساعت به‏‎ ‎‏ساعت عقب می نشانند.(446)‏

25 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مجاهدت قوای مسلح تا دفع دشمن از کشور

‏قوای مسلّح که الآن دو سال است، بیشتر از دو سال است که در مقابل آن‏‎ ‎‏همه فشارها واقع شده اند و ایستاده اند و از این کشور دفاع می کنند و آن‏‎ ‎‏همه خون داده اند؛ آن همه همه شان، نه اینکه فقط یک طایفه باشند، از‏‎ ‎‏سپاه پاسداران و ارتش و اینها گرفته تا ژاندارمری و عرض می کنم ـ‏‎ ‎‏شهربانی و بسیج و عشایر و اینها؛ همه، هم شهید زیاد دادند و هم جدّیت‏‎ ‎‏زیاد کردند.(447)‏

1 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضربۀ جبران ناپذیر رزمندگان به دشمن بعثی 

‏سپاس و تقدیر فراوان بر رزمندگان عزیز و شجاع از ارتش و سپاه و‏‎ ‎‏بسیج تا شهربانی و کمیته و ژاندارمری و عشایر محترم و سایر قوای مسلح‏‎ ‎‏که با دست توانای خود ـ که از امدادهای غیبی برخوردار است ـ چنان‏‎ ‎‏سیلی به رخسار کریه صدامیان و ضربه بر پیکر حامیان آنان زدند که‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 233

‏حزب بعث عفلقی با تشبث به هر حشیش‏‎[7]‎‏ نمی تواند آن را جبران‏‎ ‎‏کند.(448)‏

22 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

درهم شکستن دشمن، با قدرت ایمان

‏بحمدالله تعالی قوای مسلح اسلامی در دفاع از اسلام و میهن‏‎ ‎‏عزیز، عاشقانه از ابتدای هجوم اشرار تاکنون با نثار جان و خون و با‏‎ ‎‏عشق به لقاءالله قوای شیطانی دشمن را در هم شکسته و در هر مرحله‏‎ ‎‏از مرحلۀ قبل نیرومندتر و متعهدتر به رزمندگی دلیرانۀ خود ادامه‏‎ ‎‏داده اند. و همۀ ما و میهن اسلامی ایران مرهون خدمات ارزندۀ آنان‏‎ ‎‏هستیم. و اگر نبود قدرت روحی و الهی آنان، معلوم نبود کشور ما با‏‎ ‎‏اینهمه دشمن و کمکهای قدرتهای بزرگ و کوچک به کجا کشیده‏‎ ‎‏می شد.(449)‏

22 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رعایت حدود و موازین الهی در انتقام

‏من به آن قدرتمندانی که در جبهه ها ایستاده اند و الآن مستأصل کرده اند‏‎ ‎‏صدام و صدامی ها را عرض می کنم که مبادا این قدرت اسباب این بشود‏‎ ‎‏که یک انتقامی بر خلاف موازین الهی گرفته بشود. شما تاکنون بنایتان بر‏‎ ‎‏همین بوده است و ان شاءالله از حالا به بعد هم باشد که شهرهای عراق را‏‎ ‎‏که ما آنها را عزیز می دانیم مثل شهرهای خودمان و بعضیشان را بسیار‏‎ ‎‏بالاتر، باید توجه کنید اهالی آن شهرها به همان طور که اهالی شهرهای‏‎ ‎‏ما مبتلای به شرّ صدام است، آنها، بیشتر مبتلا هستند. آنها‏‎ ‎‏فشارهایشان، فشار صدام بر آنها خیلی زیاد است، بر خانواده های آنها،‏‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 234

‏برخود آنها، اشخاصی که از آنجا آمده اند همین دو روز پیش از این، دو سه‏‎ ‎‏روز پیش از این یک کسی از آقایان که پیش من بود نقل کرد که اشخاصی‏‎ ‎‏که از آنجا تازه آمده اند می گویند اگر اشخاص عادی ریش داشته باشند‏‎ ‎‏می گیرندشان، اگر تسبیح دست شان باشد می گیرندشان به ترس اینکه‏‎ ‎‏این حزب الله شاید باشد، خانواده های این اشخاصی که در جبهه هستند‏‎ ‎‏اگر چنانچه یک وقت آنها کوتاهی بکنند آنها را سرکوب می کنند. وضع‏‎ ‎‏روحی کسی که قدرت دارد، شاخ دارد و عقل ندارد این است. یک کس‏‎ ‎‏دیگر او را اذیت می کند او کس دیگر را صدمه می زند. شما باید توجه‏‎ ‎‏بکنید که مبادا یک وقتی به واسطۀ بمباران های شهرهای شما و کشتن‏‎ ‎‏عزیزان شما، مبادا یک وقتی شما عصبانی بشوید و جبران بکنید‏‎ ‎‏اینطوری، این انتقام از او نیست. شما انتقامتان را از صدام باید بگیرید و‏‎ ‎‏از حزب بعث، و الآن دارید می گیرید. توجه کنید که نبادا حتی یک گلوله‏‎ ‎‏به طرف شهرهای اینها بیندازید. آنها شهرهایی هستند که همان طوری‏‎ ‎‏که این بهبهان ما مظلوم است، بصره هم مظلوم است، مندلی هم مظلوم‏‎ ‎‏است، همۀ اینها مظلومند. اینها تحت ستم هستند. ما باید جهات انسانی‏‎ ‎‏را تا آخر حفظ کنیم. ما جهات انسانی را تا مرز شهادت و فوت باید حفظ‏‎ ‎‏بکنیم و هیچ وقت عصبانی از این نشویم که او دارد این کار را می کند، پس‏‎ ‎‏ما هم خوب است یکی از شهرهای آنها را بزنیم؛ نه، هیچ همچو نیست.‏‎ ‎‏موازین، موازین اسلامی است. اینجا جمهوری اسلامی است. اینجا اسلام‏‎ ‎‏حکومت می کند. بنابراین، باید مواظب باشید از خودتان کسانی که‏‎ ‎‏قدرت دارند، دولت قدرت دارد، سپاه قدرت دارد، ارتش قدرت دارد،‏‎ ‎‏بسیج قدرت دارد، اینهایی که قدرت دارند باید حفظ جهات انسانیت را،‏‎ ‎‏جهات اسلامیت را بیشتر از دیگران بکنند. این قدرت را در محلش خرج‏‎ ‎‏بکنند، تجاوز از محلش نشود.(450)‏

15 / 8 / 62


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 235

تحقق پیروزی با جانفشانی رزمندگان

‏ما امروزی که در یک همچو مرحله ای واقع شدیم که در مقابل این طور‏‎ ‎‏تبلیغات بزرگ دنیا واقع شدیم و آن طور جنگهایی که به ما تحمیل‏‎ ‎‏کردند و الآن هم ما بحمدالله در هر دو جبهه، در هردو جبهه پیروز‏‎ ‎‏هستیم وخداوند تأیید کند این جوانهای ما را که در آنجا این طور دارند‏‎ ‎‏جانفشانی می کنند.(451)‏

11 / 12 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

زدن سیلی آخر بر دشمن

‏بدانند رزمندگان که پیروزند و بدانند که این پیروزی که اخیراً پیدا شد، از‏‎ ‎‏همۀ پیروزیها در نظر دنیا بالاتر است و توجه کنند به اینکه با عنایت خدا‏‎ ‎‏به پیش بروند و سیلی آخر را بزنند.(452)‏

29 / 8 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری رزمندگان در عملیاتهای کربلای 4 و 5 و 6

‏من ضمن تشکر و تقدیر فراوان از نیروهای مردمی و بسیجیان جان‏‎ ‎‏بر کف و سپاهیان محمد ـ صلی الله علیه و آله ـ و ارتش قدرتمند و مقاوم‏‎ ‎‏و سپاهیان قهرمان و دلاور و روحانیون و جهادگران و امدادگران‏‎ ‎‏و خبرنگاران و نیروهای انتظامی کمیته و شهربانی و ژاندارمری و‏‎ ‎‏همۀ کسانی که در پشت جبهه ها به تقویت و تدارک رزمندگان همت‏‎ ‎‏گماشته اند و نیز با تقدیر و تشکر وافر از رزمندگان عملیات کربلای 4 و 6‏‎ ‎‏و خصوصاً کربلای 5 که واقعاً حماسه ها آفریدند و حیرت و تعجب همۀ‏‎ ‎‏جهانیان را برانگیخته اند و بر مستحکمترین دژها و موانع و‏‎ ‎‏مدرنترین سلاحها یورش بردند و دلاورانه در مصاف با دشمن زبون‏‎ ‎‏جنگیدند و امیران و افسران و درجه داران و سربازان بیشماری از دشمن‏‎ ‎‏را به اسارت گرفته اند و هم اکنون نیز به نبرد خود ادامه می دهند و دل‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 236

‏ انبیا و پیامبر اسلام و مولای خود حضرت صاحب الامر را شادمان‏‎ ‎‏ساخته اند.(453)‏

16 / 11 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تعیین سرنوشت جنگ در جبهه ها

‏رزمندگان عزیز و دلاور ما اعم از ارتش و سپاه و بسیج با تکیه بر ایمان و‏‎ ‎‏سلاح و امید به نصرت حق و با حمایت بی شائبۀ مردم، به نبرد و دفاع‏‎ ‎‏مقدس خود ادامه دهند و عزمها را جزم کنند و بر دشمن زبون بتازند و با‏‎ ‎‏همت خود افتخار نصرت و پیروزی را به ارمغان آورند که سرنوشت جنگ‏‎ ‎‏در جبهه ها رقم می خورد، نه در میدان مذاکره ها. و به یاری خداوند و‏‎ ‎‏دعای خیر حضرت بقیة الله ـ ارواحنا فداه ـ حرف آخرمان را با صدامیان و‏‎ ‎‏جهانخواران در صحنۀ حماسۀ جهاد و شهادت می زنیم و از خداوند نیز‏‎ ‎‏صبر و مدد می طلبیم. خداوند یار و ناصر مجاهدان و رزمندگان‏‎ ‎‏ما باد.(454)‏

7 / 3 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقدیر از فداکاری رزمندگان در شکست دشمن 

‏جاوید باد یاد شما جوانان سلحشور که در میدانهای نبرد با جنایتکاران‏‎ ‎‏تاریخ برای اسلام و ملت شریف ایران افتخار و سرافرازی آفریدید. نام‏‎ ‎‏شما فرزندان اسلام و میهن، که سپاه سیه روی متجاوز را در تمام‏‎ ‎‏جبهه های کارزار شکست مفتضحانه دادید و نام ایران را در طول تاریخ‏‎ ‎‏در دل اسلامیان و مستضعفان جهان زنده و پایدار نگه داشتید، در‏‎ ‎‏صحیفۀ وجود و ملکوت اعلی محفوظ، و رحمت واسعۀ پروردگار جهان‏‎ ‎‏برای شما مسطور است. درود بر شما رزمندگان در راه اسلام و میهن که با‏‎ ‎‏شب زنده داری و ذکر خداوند و سلاح صلاح بر دشمنان اسلام پیروز، و‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 237

‏ آثار توپ و تانک و موشکها را خنثی نمودید. و رحمت و درود بر معلولان‏‎ ‎‏عزیز که در راه هدف بزرگ سر از پا نشناخته و سلامت خود را فدای اسلام‏‎ ‎‏عزیز کردند، و سعادت و عظمت ملت بزرگ و فرزندان اسلام را با رنج خود‏‎ ‎‏بیمه نمودند. از خداوند تعالی سلامت برای معلولان و پیروزی نهایی‏‎ ‎‏برای رزمندگان خواهانم.(455)‏

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 238

  • )) «تو تیر نینداختی آنگاه که تیراندازی کردی، بلکه خدا انداخت»؛ (انفال / 17).
  • )) «اگر خدا را یاری کنید، شما را یاری کرده و گامهایتان را استوار خواهد ساخت»؛ (محمد / 7).
  • )) پیام امام خمینی، در پاسخ به تلگراف 15 / 10 / 59 رئیس جمهور صادر شده است. در قسمتی از این تلگراف می خوانیم: «حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ دامت برکاته. به ساعت 10 صبح امروز ... نیروهای پیروز جمهوری اسلامی ایران حملۀ خود را آغاز و مرحلۀ اول را با موفقیتی بی نظیر به پایان برده، یقین است با توجه امام نسبت به بالا بردن روحیۀ امتشان و دعای خیر عموم مردم و پشتیبانی بیدریغشان، مراحل بعدی نیز با پیروزی کامل به انجام خواهد رسید ... ـ ابوالحسن بنی صدر».
  • )) خداوند، آنها را رسوا کند.
  • )) چزابه، یکی از مناطق جنگی که ارتش و سپاه ایران در آنجا به پیروزیهای بزرگی دست یافتند.
  • )) «کاش با شما می بودم تا به بهره ای بزرگ نایل آیم»؛ فرازی که در زیارتنامۀ بزرگان دین و شهدای کربلا وارد شده است، بیان این فراز، خطاب به رزمندگان جبهه های دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی، حاکی از رفعت مقام آنان در نگاه امام خمینی است.
  • )) گیاه خشک، کاه، شی ء کوچک و بی ارزش.