فصل ششم: هشدارها و رهنمودها
رعایت اخلاق در عملکرد قوای مسلح
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

رعایت اخلاق در عملکرد قوای مسلح

‏ ‏

‏ ‏

 رعایت اخلاق در عملکرد قوای مسلح

‏ ‏

‏ ‏

رعایت تناسب اعمال قوای مسلح با شأن جمهوری اسلامی 

‏آنهایی هم که منتسب به این دستگاه هستند با آنهایی که پیشتر بود فرق‏‎ ‎‏کند. فرق این است که امروز باید همۀ گروههایی که مربوطند به جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی، چه دولت و دستگاههای اداری و چه ارتش و ژاندارمری و‏‎ ‎‏شهربانی و پاسدارها، و اینها که قوای انتظامی هستند که اینها اشخاصی‏‎ ‎‏هستند، گروههایی هستند که بِالاصاله مربوط به جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏هستند. اینها باید اعمالشان هم، افعالشان هم، عقایدشان هم و‏‎ ‎‏اخلاقشان هم مناسب باشد با جمهوری اسلامی. آن اخلاقی که سابقاً‏‎ ‎‏مثلاً بعضیها داشتند که مناسب بود با طاغوت، اگر خدای نخواسته از او‏‎ ‎‏در نفوس، آثاری هست، این آثار را باید مجاهده کنند تا زدوده بشود.‏‎ ‎‏یعنی الآن شما آقایان مسئولیت زیاد دارید و عملتان هم یک عمل‏‎ ‎‏شریف است. عمل شریفی است که اسکلت جمهوری اسلامی بسته به‏‎ ‎‏وجود شماهاست. مسئولیتتان زیاد است. برای اینکه اگر سابق یک کاری‏‎ ‎‏از شما خدای نخواسته انجام می گرفت می گفتند در رژیم طاغوتی است،‏‎ ‎‏باید اینجوری باشد. ما اگر حالا خدای نخواسته یک مسأله ای که برخلاف‏‎ ‎‏رویّۀ اسلام است انجام بگیرد گفته می شود که ارتش اسلامی هم همین‏‎ ‎‏است.(416)‏

16 / 10 / 58

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 214

وفاداری به اسلام در رفتار و اعمال 

‏اسلام الآن نظر دوخته است به ایران، ببیند که اینها با اسلام چه می کنند.‏‎ ‎‏آیا وفادار هستند به اسلام و روی مصالح اسلامی کار می کنند، چه در‏‎ ‎‏دادگاهها، چه در کمیته ها و چه در پاسداران انقلاب و چه در قوای‏‎ ‎‏انتظامی دیگر و چه در شورا و چه در هر جا، در همۀ ادارات، اسلام الآن‏‎ ‎‏متوجه این است، و نظر به این دارد که اینها چه می کنند. اینها با قدرت‏‎ ‎‏اسلام پیروز شدند، امروز که پیروز هستند با اسلام چه می خواهند‏‎ ‎‏بکنند؟ آیا در خط اسلام هستند و اسلام را می خواهند پیش ببرند، و‏‎ ‎‏احکام اسلام را در ایران جاری کنند. و ان شاءالله در جاهای دیگر هم‏‎ ‎‏احکام محقق بشود، و نهضت صادر بشود، و یا اینکه خدای نخواسته، یک‏‎ ‎‏راه دیگری را پیش دارند؟ امروز، همۀ ما، همۀ شما، همۀ ملت، همۀ‏‎ ‎‏قشرها و خصوصاً قشرهایی که در خدمت انقلاب هستند و مشغول‏‎ ‎‏فعالیت هستند، مسئولیت بزرگ دارند؛ مسئولیت حفظ انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏و حفظ آبروی اسلام و آبروی انقلاب اسلامی.(417)‏

29 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رعایت ضوابط اسلامی در محیط قوای مسلح

‏از مهمات مسأله این است که اولاً اسلامی بشود همه چیز، و ظواهر اسلام‏‎ ‎‏باید در آنجا حکمفرما باشد. اینکه بعضیها عقیده دارند که حالا ظواهر را‏‎ ‎‏کار نداشته باشیم و برویم سراغ مکتب، اینها برخلاف اسلام است. آن‏‎ ‎‏چیزی که هست این است که باید ظواهر در این پادگانهای ارتشی و در آن‏‎ ‎‏مراکزی که شما هستید و پاسدارها هستند، ظواهر باید محفوظ باشد؛‏‎ ‎‏یعنی، امروز که ماه مبارک رمضان است همۀ اینها روزه دار باشند، آنهایی‏‎ ‎‏که واجب است برایشان روزه بگیرند، روزه دار باشند، نماز بخوانند در‏‎ ‎‏آنجا، و کارهای منکر در آنجا به هیچ وجه نباشد. ضوابط اسلام باید‏‎ ‎‏محفوظ باشد، جمهوری اسلامی معنایش این است؛ و الاّ اگر یک‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 215

‏جمهوری باشد، اسمش جمهوری اسلامی باشد، لکن وقتی که برویم در‏‎ ‎‏ژاندارمری، برویم از اسلام خبری نباشد، در سپاه پاسداران بیاییم مثلاً از‏‎ ‎‏آنجا خبری نباشد، ارتش برویم خبری نباشد، ادارات خبری نباشد، این‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی نیست؛ این یک لفظ غلطی است که گذاشتند روی‏‎ ‎‏جمعیتی و روی مملکتی که دارد همان به طور طاغوت اداره می شود. ما‏‎ ‎‏باید این محتواها را با جدیت اصلاح بکنیم. افراد ناصالح را اگر واقعاً‏‎ ‎‏برخلاف مکتب هستند، از اول باید کنارشان زد، و چنانچه یک وقت‏‎ ‎‏خدای نخواسته خیانتی هم کردند، باید به دادگاه سپردشان، و افرادی که‏‎ ‎‏مکتبی هستند ـ یعنی، فکرشان فکر اسلام است لکن عملشان برخلاف‏‎ ‎‏است ـ اینها را باید هدایت کرد؛ اگر هدایت شدند که شدند، اگر هدایت‏‎ ‎‏نشدند، بعد از چندی که دیدید فایده ندارد کنارشان بگذارید،‏‎ ‎‏تصفیه شان بکنید.(418)‏

28 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

غرور پیروزی، عامل سستی

‏همه باید بدانیم که تمام امور و از آن جمله فتح و نصر به دست خداوند‏‎ ‎‏متعال است. ‏و ما النّصرُ اِلاّٰ مِنْ عِندِالله ِ العَزیزِ الحَکیم.‎[1]‎‏ باید توجه داشته باشیم‏‎ ‎‏که در این فتح مبین و سایر فتوحات، غرور به قدرت خویش پیدا نکنیم و‏‎ ‎‏شیطان نفس بر ما غلبه نکند، که غرور موجب سردی و سستی‏‎ ‎‏می شود.(419)‏

12 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اول اعتماد به خدا، بعد اعتماد به خود 

‏از عنایات غیبی الهی غافل نباشید و تمام قوای نظامی و انتظامی و قوای‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 216

‏مسلح از هر ارگانی که هستید سعی کنید این عنایات الهی را برای‏‎ ‎‏خودتان و برای ملت حفظ کنید. و راه آن این است که به تعهد خویش‏‎ ‎‏عمل کرده و در پیشگاه حق تعالی برای اسلام و جمهوری اسلامی تا حد‏‎ ‎‏توانایی فداکاری نمایید. برای رضای خداوند تعالی، نه هواهای نفسانی و‏‎ ‎‏شیطانی، برای دفاع از اسلام و میهن خودتان در صحنه حاضر باشید. و‏‎ ‎‏مبادا پیروزیها شما را مغرور کند و از کمکهای غیبی غافل نماید که غرور و‏‎ ‎‏غفلت انسان را به تباهی می کشد و بی تردید از قدرت نظامی می کاهد. و‏‎ ‎‏پس از اتکال به خداوند، به قدرت خود که از اوست اعتماد و اتکال داشته‏‎ ‎‏باشید.(420)‏

29 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از غرور پیروزیها

‏هان ای فرزندان ‏‏قرآن‏‏ کریم و نیروهای ارتش و سپاهی و بسیج و‏‎ ‎‏ژاندارمری و شهربانی و کمیته ها و عشایر و نیروهای مردمی داوطلب و‏‎ ‎‏ملت عزیز، هوشیار باشید که پیروزیها هر چند عظیم و حیرت انگیز است‏‎ ‎‏شما را از یاد خداوند که نصر و فتح در دست اوست غافل نکند و غرور و‏‎ ‎‏فتح شما را به خود جلب نکند؛ که این آفتی بزرگ و دامی خطرناک است‏‎ ‎‏که با وسوسۀ شیطان به سراغ آدم می آید و برای اولاد آدم تباهی‏‎ ‎‏می آورد.(421)‏

3 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خالص کردن نیت برای خدا

‏آنچه من می خواهم به آقایان عرض کنم این است که کراراً گفتم که شما‏‎ ‎‏پیروزید و کاری که شما انجام می دهید ، کاری است الهی ، کاری است که‏‎ ‎‏برای خداست و کوشش کنید قصد خودتان را خالص کنید برای خدا که‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 217

‏ چه کشته بشوید و چه بکشید ، شما اهل نجات هستید ، ولی کوشش‏‎ ‎‏کنید که قصد شما الهی باشد و بحمدالله هست.(422)‏

18 / 8 / 65

*  *  *

‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 218

  • )) آل عمران / 126.