فصل پنجم: مسئولیت متقابل مردم و قوای مسلح
وحدت مردم و قوای مسلح
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

وحدت مردم و قوای مسلح

وحدت مردم و قوای مسلح

‏ ‏

‏ ‏

خدمتگزاری مردم و قوای مسلح 

‏اگر انسانْ اسلامی بشود، تربیت کند خودش را به تربیتهای اسلامی،‏‎ ‎‏ارتش تربیت کند خودش را به اینکه برای مردم خدمتگزار باشد نه ایجاد‏‎ ‎‏رعب بکند، ایجاد رحمت بکند به طوری که همین طور که حالا ما همه‏‎ ‎‏با هم هیچ کدام از هم نمی ترسیم، نه من از ایشان‏‎[1]‎‏ نه ایشان از من، هیچ‏‎ ‎‏کدام از هم ترسی نداریم، این محیط محبت است. ‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 185

‏     این محیط محبت را حفظ کنید. ایران را یک محیط محبت کنید ـ به‏‎ ‎‏دست شما ـ شما پاسدارها، شما ارتش، آن ژاندارمری، این پاسبان، همه‏‎ ‎‏و همه. اگر همه با هم یک وضع اسلامی ـ انسانی پیدا بکنیم، محیطْ یک‏‎ ‎‏محیطِ محبت می شود؛ همه به هم خدمتگزار می شوند.(377)‏

9 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همراهی مردم و قوای مسلح 

‏بحمدالله ارتش و مردم و پاسداران همه با هم هستند. از خداوند پیروزی‏‎ ‎‏همۀ شما را خواهانم.(378)‏

21 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ پشتیبانی ملت برای حفظ کشور

‏اینجانب به ارتش عزیز و سایر عزیزان نصیحت می کنم که قدر این نعمت‏‎ ‎‏الهی را بدانید و با تمام قوا بکوشید که این حضور عمومی ملت را در‏‎ ‎‏صحنه و این پشتیبانی بزرگ را حفظ نمایید. و راه آن استقامت و‏‎ ‎‏پایداری در راه هدف و فداکاری برای اسلام عزیز و ایران و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی است. مادام که شماها در حفاظت میهن خودتان و اسلام و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی با اتحاد و انسجام کامل در صحنه باشید، از توطئه های‏‎ ‎‏دشمنان اسلام برای براندازی جمهوری اسلامی نهراسید و چون سدی‏‎ ‎‏آهنین در مقابل آنان بایستید و با سرافرازی بر مهاجمین تبهکار بتازید و‏‎ ‎‏آنان را در هم کوبید. ملت بزرگ یکدل و یک جهت پشتیبان شماست و‏‎ ‎‏دست عنایت حق تعالی و پرتو قدرت لایزال او برسر شماست.(379)‏

29 / 1 / 61

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 186

ضرورت جلب قلوب مردم توسط قوای مسلح 

‏یکی دیگر از اموری که باید تمام قوای مسلح و خصوصاً آنان که در شهرها‏‎ ‎‏سر و کارشان با مردم بیشتر است، مثل سپاه پاسداران و بسیج و کمیته ها‏‎ ‎‏و شهربانی توجه کنند، رفتار نیکو و انسانی آنان است با مردم، بویژه‏‎ ‎‏مستضعفان. مردمی که از جمهوری اسلامی و رزمندگان جبهه ها با تمام‏‎ ‎‏توان پشتیبانی می کنند، سپاه و سایرین باید قلوب آنان را جلب و رضای‏‎ ‎‏خداوند را به دست آورند.(380)‏

6 / 3 / 61

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 187

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 188

  • )) اشاره به یکی از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی.