فصل سوم: اهداف و مأموریتهای قوای مسلح
حفظ هوشیاری و آمادگی در برابر دشمن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

حفظ هوشیاری و آمادگی در برابر دشمن

‏ ‏

‏ ‏

 حفظ هوشیاری و آمادگی در برابر دشمن 

‏ ‏

‏ ‏

حفظ هوشیاری و تکیه بر ارادۀ خودی 

‏یأس از جنود ابلیس است، یعنی شیطانها انسان را به یأس وا می دارند.‏‎ ‎‏همین ابلیس هایی که می بینید در طول تاریخ ملتهای ضعیف را مأیوس‏‎ ‎‏کرده اند. همینهایی که به ملتهای ضعیف تزریق کردند که ما هیچ‏‎ ‎‏نمی دانیم و هیچ نمی توانیم. همینهایی که به ملتهای ضعیف به واسطۀ‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 139

‏وابستگیشان به خارج گفتند که ما باید غربی باشیم. ما ارتشمان هم باید‏‎ ‎‏از غرب برایش یک کسی بیاید. کارخانه هایمان هم باید از غرب بیاید‏‎ ‎‏راهش بیندازد. ما باید این جنود ابلیس را کنار بزنیم. و امید، که از‏‎ ‎‏جنودالله است در خودمان زنده بکنیم. به خودمان امیدوار باشیم. تکیه‏‎ ‎‏به ارادۀ خودمان بکنیم. تبع اراده دیگران نباشیم.(294)‏

29 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سرلوحه بودن دفاع مقدس 

‏از ملت عزیز و خصوص دست اندرکاران و قوای مسلح می خواهم که هیچ‏‎ ‎‏امری آنان را از جنگ تحمیلی اغفال نکند و جنگ را سرلوحۀ همۀ امور‏‎ ‎‏قرار دهند که دستهای خیانتکار برای انصراف آنان از جنگ در کار‏‎ ‎‏است.(295)‏

27 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت حفظ بیداری و هوشیاری در جنگ 

‏در جنگ لازم است قوای مسلح تا آخرین نقطه و تا پیروزی نهایی دارای‏‎ ‎‏آمادگی لازم بوده و از نیرنگ و خطر دشمن در هیچ حال غافل نباشند؛‏‎ ‎‏بویژه دشمنی که تمام قدرتهای شیطانی برای حفظ او کوشش دارند و‏‎ ‎‏خود، خوب می داند که شکست برای او نابودی است. رزمندگان معظم در‏‎ ‎‏مرزها، سنگرها و پایگاهها خود را محکم کنند و لحظه ای از هجوم دشمن‏‎ ‎‏غفلت نورزند که لحظات پیروزی بسیار حساس است. با یاد خداوند منّان‏‎ ‎‏و دلبستگی به نصرت او آماده و مجهز باشید و دشمن را حقیر و بیچاره‏‎ ‎‏نشمرید. خدایتان نصرت نهایی را عنایت فرماید.(296)‏

12 / 1 / 61

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 140

نگهداشتن دشمن در اضطراب شکست

‏ ‏‏شما در جبهه ها هیچ نگذارید آرامش پیدا کند دشمن، اگر بگذارید‏‎ ‎‏آرامش پیدا کند می رود و تجهیز زیادتر می کند و شمارا به زحمت‏‎ ‎‏می اندازد . باید نگذارید که او یک شب از اضطراب بیرون بیاید، الآن در‏‎ ‎‏اضطراب هستند ، نگذارید که آنها از اضطراب بیرون بیایند.(297)‏

28 / 4 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

غفلت نکردن از مکر دشمنان 

‏نیروهای نظامی ما هرگز نباید از کیْد و مکر دشمنان غافل بمانند. در هر‏‎ ‎‏شرایطی باید بنیۀ دفاعی کشور در بهترین وضعیت باشد. مردم ما، که در‏‎ ‎‏طول سالهای جنگ و مبارزه ابعاد کینه و قساوت و عداوت دشمنان خدا‏‎ ‎‏و خود را لمس کرده اند، باید خطر تهاجم جهانخواران در شیوه ها و‏‎ ‎‏شکلهای مختلف را جدیتر بدانند. و فعلاً چون گذشته تمامی نظامیان،‏‎ ‎‏اعم از ارتش و سپاه و بسیج در جبهه ها برای دفاع در برابر شیطنت‏‎ ‎‏استکبار و عراق به مأموریتهای خود ادامه دهند.(298)‏

29 / 4 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم آمادگی در برابر تحرکات دشمن 

‏همان طور که قبلاً گفتیم ما با مردم خود با صداقت صحبت می کنیم. ما‏‎ ‎‏در چهارچوب قطعنامۀ 598 به صلحی پایدار فکر می کنیم و این به‏‎ ‎‏هیچ وجه تاکتیک نیست، ولی سلحشوران ارتش اسلام باید خود را آماده‏‎ ‎‏کنند که اگر دشمن دست به حملاتی زد، جواب مناسبی به آن بدهند. ‏

‏     فرزندان انقلابی ام، توجه کنید که امروز روز حضور گسترده در‏‎ ‎‏جبهه هاست. فکر نکنید که دیگر جنگ تمام شده است. خود را مسلح به‏‎ ‎‏سلاح ایمان و جهاد کنید. بر دشمن غدار رحم جایز نیست. و اینها تمام‏‎ ‎‏حرفهایشان یک فریب است. ما خواستیم به دنیا ثابت کنیم که صدام‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 141

‏معتقد به مجامع بین المللی نیست. و ما تا قبول قطعنامه از سوی عراق‏‎ ‎‏جواب دشمنان اسلام را در جبهه ها خواهیم داد.(299)‏

31 / 4 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مهیا بودن در برابر نقشه های دشمن 

‏آنها دائماً مشغول نقشه کشی هستند، و ما نباید از این مسأله غفلت کنیم.‏‎ ‎‏هم باید مردم مهیا باشند. قوای مسلح مهیا باشند. مردمی که باید به‏‎ ‎‏جبهه بروند و جبهه ها را پر کنند. تعقیب کنند این مطلب را و سستی‏‎ ‎‏نکنند. دشمن ما دشمنی است که با نقشه کار می کند.(300)‏

8 / 6 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بیداری و آمادگی ملت و قوای مسلح 

‏ما باید بیدار باشیم، جبهه ها باید پر باشد، ما خودمان را در حال جنگ‏‎ ‎‏بدانیم. می بینید که به هیچ چیز از امور اعتنا ندارند، امروز می گویند‏‎ ‎‏جنگ، فردا همان جنگ را صلح می کنند، باز فردا جنگ شروع می کنند.‏‎ ‎‏از این جهت، قوای مسلحۀ ما و ملت ما باید مهیا باشند برای این امر.(301)‏

8 / 6 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم آمادگی در همۀ صحنه ها

‏در هر حال، ما باید آماده و مهیا باشیم. روزهای حساس و‏‎ ‎‏تعیین کننده ای در پیش داریم؛ و انقلاب اسلامی هنوز سالها و ماههای‏‎ ‎‏تعیین کنندۀ دیگر در پیش خواهد داشت؛ که واجب است پیش کسوتان‏‎ ‎‏جهاد و شهادت در همۀ صحنه ها حاضر و آماده باشند، و از کیْد و مکر‏‎ ‎‏جهانخواران و امریکا و شوروی غافل نمانند.(302)‏

26 / 6 / 67

‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 142