فصل سوم: اهداف و مأموریتهای قوای مسلح
پاسداری و دفاع از اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

پاسداری و دفاع از اسلام

 

 

پاسداری و دفاع از اسلام 

‏ ‏

‏ ‏

حفظ اسلام و قرآن

‏ما هم موظفیم که این ارث بزرگ را حفاظت کنیم و برای او جانبازی کنیم.‏‎ ‎‏آنها که شهید شدند به خدمت خودشان و به سعادت خودشان و به اجر‏‎ ‎‏خدمت خودشان رسیدند. و ماها هم امید است که یا پیروز شویم، و یا‏‎ ‎‏شهید در راه اسلام، و خداوند شماها را حفظ کند. و الآن این امانتی که در‏‎ ‎‏دست ماست، همۀ ما ـ چه نیروهای انتظامی، و چه ملت، چه خانمها و چه‏‎ ‎‏برادران ـ همه موظفیم در حفظ این امانتی که از جانب خداست. این‏‎ ‎‏امانت اسلام است؛ قرآن است.(158)‏

11 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیش بردن نهضت اسلامی 

‏متوجه باشید که امروز آن چیزی که اهمیتش بیشتر از چیزهای دیگر است،‏‎ ‎‏این است که ما حفظ اسلامیت این نهضت را بکنیم. این نهضت از اولش‏‎ ‎‏اسلامی بود و تا اینجا هم اسلامی هست و ان شاءالله تا آخر هم اسلامی‏‎ ‎‏باشد. و همۀ ما، همۀ شما، همۀ ملت، کسانی که در سپاه هستند، کسانی که‏‎ ‎‏در ارتش هستند، کسانی که در ژاندارمری هستند و در شهربانی هستند،‏‎ ‎‏ادارات هستند، دولت، همه باید همّشان این باشد که این نهضت را اسلامی‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 73

‏پیش ببرند. به طوری که اگر کسی از خارج بیاید توی سپاه پاسداران، در هر‏‎ ‎‏جا که وارد بشود، ببیند که مثل اینکه در یک مسجدی وارد شده است،‏‎ ‎‏مقیدند اینها به همۀ جهات اسلامی؛ اگر این محفوظ بماند آسیب دیگر‏‎ ‎‏نمی بینند. آسیب روی این جهت است؛ این جهتی که جامع همۀ‏‎ ‎‏فکرهاست و همه می توانند در زیر پوشش او مجتمع بشوند، این محفوظ‏‎ ‎‏باشد. چنانچه از اسلامیتش بیرون رفت، هر کس یک راهی دارد، راهها‏‎ ‎‏مختلف خواهد شد، وقتی راهها معوج و مختلف شد آسیب می بینند.‏‏(159)‏

1 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انطباق عمل قوای مسلح با اسلام 

‏این قوای انتظامی، اعم از سپاه پاسداران و ژاندارمری و ارتش و دیگران،‏‎ ‎‏باید خودشان را با اسلام منطبق کنند. افرادی که آن دید اسلامی را‏‎ ‎‏ندارند ـ یعنی نپذیرفتند اسلام را ـ این اشخاص را باید تصفیه کنند.‏‎ ‎‏اشخاصی که دید اسلامی دارند، پذیرفته اند اسلام را لکن در عمل، عمل‏‎ ‎‏اسلامی ندارند، سرخود کارهایی که خودشان می خواهند می کنند، اینها‏‎ ‎‏هم باید هدایت بشوند و چنانچه مأیوس شدند سران از اینکه هدایت‏‎ ‎‏تأثیر بکند، تصفیه بشوند.(160)‏

28 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قوای مسلح، پاسدار اسلام

‏امروز همۀ ملت از نظامی و قوای مسلَّح گرفته تا بازاری و دانشگاهی و‏‎ ‎‏همه جا، زارع و کارگر و کارمند و همۀ قشرهای ملت، اینها امروز باید‏‎ ‎‏پاسدار اسلام باشند. اسلام عزیز امروز به ما سپرده شده است. و شما باید‏‎ ‎‏این اسلام را نگه دارید و به نسلهای آتیه بسپارید.(161)‏

22 / 9 / 59


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 74

پیاده کردن اسلام 

‏مقصدتان این است که اسلام را ـ ان شاءالله ـ تقویت کنید. و اسلام را پیاده‏‎ ‎‏کنید؛ آن چیزی که سعادت همۀ ملتها بر پیروی از اوست. همه زیر پرچم‏‎ ‎‏توحید هستید. زیر پرچم اسلام هستید. و با این وضع که زیر پرچم اسلام‏‎ ‎‏هستید، آسیب پذیر نخواهید بود.(162)‏

22 / 9 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انطباق اعمال با دستورات اسلام 

‏ما در هر جا که هستیم، پاسبانها در هر جا که هستند، پاسدارها در هر جا‏‎ ‎‏که هستند، ارتشیها در هر جا که هستند، ژاندارمری در هر جا که هست، و‏‎ ‎‏ارگانهای دولتی هر جا که هستند، موظف اند که به مسائل اسلامی رجوع‏‎ ‎‏کنند، و مسائل را اسلامی ختم کنند. ما می خواهیم یک مملکت اسلامی‏‎ ‎‏باشد. و من اعلام می کنم که هر کس به من نسبت بدهد مطلبی را که بر‏‎ ‎‏خلاف دستورات اسلامی است، دروغ گفته است. و هر کس که به من‏‎ ‎‏نسبت بدهد که من راضی هستم به اینکه یک وجب از زمین مردم غصب‏‎ ‎‏بشود، برخلاف موازین اسلامی اخذ بشود، یا یک شاهی از مردم گرفته‏‎ ‎‏بشود و مصادره بشود و موازین اسلامی نداشته باشد، یا یک محاکمه‏‎ ‎‏بشود بر خلاف موازین اسلامی، یا یک تازیانه به کسی زده باشد برخلاف‏‎ ‎‏مصالح اسلامی، من از آنها بَری هستم. و خدای تبارک و تعالی هم بَری‏‎ ‎‏است.(163)‏

18 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقویت اسلام

‏کوشش کنید که در این پادگانها هر جا هستید، اسلام را تقویت کنید.(164)‏

24 / 3 / 60

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 75

حفظ کیان اسلام 

‏آن روز اسلام امانتی بود در دست آنها که با جانفشانی نگهداری‏‎ ‎‏می کردند و امروز هم اسلام امانتی است در دست همۀ ما که باید به اندازۀ‏‎ ‎‏توان خودمان خدمتگزار به اسلام باشیم و حفظ کنیم کیان اسلام را.(165)‏

6 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم  اخلاق کریمه در قوای مسلح

‏نیروهای مسلح ایران بحمدالله همه متحول شدند به یک نیروهای‏‎ ‎‏اسلامی و خدمتگزار به ‏‏قرآن‏‏ کریم، امروز احتیاج دارند به تعلیم و تربیت.‏‎ ‎‏احتیاج دارند به اینکه مسائل را، مسائل اسلامی را، مسائل سیاسی ـ‏‎ ‎‏اسلامی را، به آنها گفته بشود تربیت بشوند آنها. و محتاج به این است که‏‎ ‎‏آقایانی که متکفل این امور هستند، آنها را از گروههایی که هستند،‏‎ ‎‏حزبهایی که هستند، آنها را کنار بگذارند و ارتش باشد و ارتش.‏‎ ‎‏ارتش اسلامی قدرتمند، منتها با تعلیمات اسلامی و فهماندن به اینکه‏‎ ‎‏اسلام چه سیاستی در جهان دارد و می خواهد چه بکند، اینها باید به آنها‏‎ ‎‏گوشزد بشود و آنها تحت تربیت و تعلیم واقع بشوند. اخلاق کریمه، آن‏‎ ‎‏قدری که در ارتش و در سپاه و در قوای مسلح دیگر اخلاق کریمه لازم‏‎ ‎‏است، شاید در جاهای دیگری به آن اندازه لازم نباشد. آنها هستند که‏‎ ‎‏گاهی در جبهه ها وقتی که می روند ممکن است که با یک وضعی روبه رو‏‎ ‎‏بشوند که اگر اخلاق اسلامی نداشته باشند، برای خودشان، برای‏‎ ‎‏ارتششان غائله به جا بیاورد. اخلاق اسلامی را باید برای آنها بگویید و‏‎ ‎‏بحمدالله آنها، برای پذیرایی الآن مهیا هستند؛ و بحمدالله بسیاری از آنها‏‎ ‎‏هم تربیت شده هستند. شما وقتی ملاحظه می کنید در جبهه ها،‏‎ ‎‏می بینید که این جوانهای عزیز سپاه و ارتش و سایر قوا، اینها چه‏‎ ‎‏فداکاریها می کنند و چه مناجاتها با خدا می کنند، اینها ساخته شدۀ‏‎ ‎‏اسلام هستند، لکن احتیاج باز دارند به اینکه تربیت بشوند، تعلیم‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 76

‏بشوند.(166)‏

26 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

افزایش تعهد و خودسازی 

‏قوای مسلح از ارتش و سپاه و بسیج و ژاندارمری و کمیته و شهربانی و‏‎ ‎‏نیروهای مردمی و عشایری ـ ایّدهم الله تعالی ـ همه و همه کوشش کنند‏‎ ‎‏در پیاده کردن احکام اسلام؛ در افزایش تعهد به ابعاد مختلف این مکتب‏‎ ‎‏انسان ساز؛ در مجاهده در راه حق و ساختن خویش؛ در اصلاح درون و‏‎ ‎‏برون که خود با اصلاح آنان کشور رو به صلاح می رود.(167)‏

12 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقویت قوای مسلح برای دفاع از اسلام و کشور

‏به همه قشرها، به قوای مسلح، به همۀ قشرهای قوای مسلح، به همۀ‏‎ ‎‏قشرهای قوای مسلح عرض می کنم که مصمم باشید و مجهز باشید و هر‏‎ ‎‏روز قویتر کنید خودتان را. و ملت هم هر روز برای پشتیبانی، دفاع از‏‎ ‎‏اسلام بیشتر مصمم بشود و برای جنگ بیشتر مهیا شود که دفاع از اسلام‏‎ ‎‏است، دفاع از نوامیس مسلمین است، دفاع از ‏‏قرآن‏‏ کریم است، دفاع از‏‎ ‎‏ملت ایران است، و ملت های دیگر است. و ما باید با قدرت بایستیم و هیچ‏‎ ‎‏عقب نشینی نکنیم.(168)‏

21 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 77