فصل سوم: اهداف و مأموریتهای قوای مسلح
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

فصل سوم: اهداف و مأموریتهای قوای مسلح

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          فصل سوم: اهداف و مأموریتهای قوای مسلح

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 ‏پاسداری و دفاع از اسلام ‏

‏ حفظ امنیت ملی ‏

‏ وحدت و هماهنگی نیروها ‏

‏ خودکفایی دفاعی ‏

‏ تقویت بنیۀ دفاعی کشور‏

‏ حفظ هوشیاری و آمادگی در برابر دشمن ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 71

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 72