نظامیان جمهوری اسلامی
برخورداری از ایمان و استقامت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

برخورداری از ایمان و استقامت

‏ ‏

‏ ‏

برخورداری از ایمان و استقامت

 

 

جانفشانی تا شهادت

‏الآن در ارتش و در سپاه پاسداران و در سایر قوای انتظامی و نظامی ما آن‏‎ ‎‏قدرت هست. همچنین هست که اگر چنانچه، دَم مرگ هم باشند،‏‎ ‎‏مع ذلک فریادشان به الله اکبر بلند است و حمله می کنند.(124)‏

4 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توکل بر خدا

‏چند نفر معدود در یک پایگاهی هستند و بودند آن وقت، و از آن طرف آن‏‎ ‎‏جمعیت زیادی که در کردستان بود و حمله می کرد. اینها با جمعیت کمی‏‎ ‎‏جواب آنها را می دادند. برای اینکه، اینها اتکال به خدا داشتند و آنها‏‎ ‎‏اتکال بر خدا نداشتند.(125)‏

4 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسلح به الله اکبر

‏قوای انتظامی، نظامی و سپاه پاسداران ما مجهز به قوۀ الهی هستند.‏‎ ‎‏سلاحشان الله اکبر است و هیچ سلاحی در عالم مقابل همچو سلاحی‏‎ ‎‏نیست.(126)‏

4 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایستادگی در مقابل دشمن

‏بحمدالله ، هم قوای انتظامی ما الآن قوی است و هم سازوبرگ ما قوی‏‎ ‎‏است و این سازوبرگی است که دشمن ما برای ما تهیه کرد. این سازوبرگ‏‎ ‎‏بسیار زیادی است که امریکا برای ما تهیه کرد، او تهیه کرد که در مقابل‏‎ ‎‏شوروی بایستد و به دست ما افتاد و ما در مقابل خودش و هر دولت‏‎ ‎‏دیگری ایستادگی داریم.(127)‏

28 / 7 / 59


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 57

ایمان و یکدلی در دفاع 

‏اکنون تمام قوای عزیز همرزم ما با خاطری آسوده و قلبی مطمئن و دلی‏‎ ‎‏سرشار از ایمان، یکدل و یک جهت، برادرانه در کنار هم، با دژخیمان از‏‎ ‎‏خدا بیخبر، در نبردند و تا انهدام اساس کفر، پا برجا از حقوق انسانها و‏‎ ‎‏مظلومان و مستضعفان جهان دفاع می کنند.(128)‏

27 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایثار و جانفشانی 

‏جوانان ما مهیا هستند از برای جانفشانی در راه اسلام و همانطوری که‏‎ ‎‏اسلام می خواهد که در مقابل کفر و زندقه و در مقابل ستم و ستمکاران‏‎ ‎‏ایستادگی بکنند، مردانه ایستادند و ایثار کردند و جانفشانی کردند و این‏‎ ‎‏مطلب را به ثبت رساندند... شما جوانان عزیز اثبات کردید که می توانید‏‎ ‎‏در مقابل تمام قدرتها ایستادگی کنید و می توانید کشور خودتان را حفظ‏‎ ‎‏کنید.(129)‏

10 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اقلیت پیروز بر دشمن

‏سپاه پاسداران و بسیج و همۀ اینها، ارتشی و اینها، آن اقلیتی هستند در‏‎ ‎‏جنگ و آن اقلیتی هستند در نبرد که ‏کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثیرةً‎ ‎بِـإِذْنِ‏ ‏الله ِ.‎[1]‎‏(130)‏

18 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایمان عامل غلبه بر دشمن

‏اینها نمی توانند بفهمند و نخواهند توانست فهمید که سربازهای ایران از‏‎ ‎‏نظامی و پاسدار و سایر قوای مسلح با ایمان است که دارند پیش می روند.‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 58

‏تمام قدرتها یک طرف ایستادند و یک قدرت ایمان هم در مقابل آنها یک‏‎ ‎‏طرف و قدرت ایمان بر آنها غلبه کرد و غلبه می کند.(131)‏

24 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

ایمان و اخلاص، عوامل پیروزی 

‏آنچه که شما را پیروز کرد و پیروز می کند، آن ایمان شماست و آن اخلاص‏‎ ‎‏شماست، ‏‏[‏‏که‏‎ ‎‏]‏‏در شما هست و در آنها نیست. شما برای خدا در میدانها‏‎ ‎‏وارد می شوید و آنها برای شیطان؛ آنها حزب شیطانند و شما حزب خدا.‏‎ ‎‏آنچه شما را در دو جبهه پیروز کرد و پیروز کرده و می کند ان شاءالله ‏‎ ‎‏ـ جبهه باطنی و نفسانی و جبهۀ جنگ با گروه شیطانی آن اخلاص و‏‎ ‎‏ایمان شماست که شما را پیروز می کند.(132)‏

28 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایمان عامل پایداری

‏امروز آنچنان سرشار از ایمانند این سپاه پاسداران و این پرسنل‏‎ ‎‏ژاندارمری و ارتش و سپاه؛ همه، همۀ رزمندگان ما چنان سرشار از‏‎ ‎‏ایمان اند که در مقابل همه چیز ایستاده اند و پایداری می کنند.(133)‏

3 / 5 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قوای مسلح، مولودی با تحول الهی 

‏این مولود یک مولود تازه است. دنیا تازه یک همچو مولودی را به وجود‏‎ ‎‏آورده و تا آمدند این را بشناسند، طولانی است وقت و اگر شناختند، همه‏‎ ‎‏متوجه به آن می شوند. آنهایی که امروز با شما مخالفت دارند، با یک‏‎ ‎‏موجود ناشناخته مخالفت دارند؛ نمی دانند شما چی هستید. آن تحولی‏‎ ‎‏که در همۀ افراد این ملت پیدا شده است و مِن جمله ارتش و سپاه و همه‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 59

‏قوای نظامی و انتظامی، این تحول الهی است که چشم و گوش دنیا‏‎ ‎‏نسبت به آن کور و کر است.(134)‏

11 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قوای مسلح، ترکیب خاص الهی

‏امروز ارتش و سپاه و بسیج و سایر قوایی که ما در اینجا، ملت ایران دارد و‏‎ ‎‏خود ملت ایران ، شما در سر تا سر عالم یک همچو ترکیبی را نمی توانید‏‎ ‎‏پیدا بکنید. این یک ترکیب الهی است؛ یک ترکیب الهی مرکب از‏‎ ‎‏روحانیون، ارتش، ژاندارمری، شهربانی، سپاه، بسیج و ملت. همه یک‏‎ ‎‏موجودند اینها، یک مخلوط اند اینها. این موجود مخلوط، یک ترکیب‏‎ ‎‏خاص الهی است و این ترکیب خاص الهی ناشناخته است.(135)‏

11 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مقاومت متکی به ایمان و اخلاص

‏امروز هم شما حال ارتش را، حال پاسدارها را، حال بسیج را، حال اینها را‏‎ ‎‏می بینید که دو سال و بیشتر از دو سال است که مقاومت کرده اند و‏‎ ‎‏ایستاده اند این جوانها.‏

‏     و این ملیت نیست که اینها را اینجور کرده. اگر ملیت بود، آنها هم‏‎ ‎‏داشتند این را. این آقایانی که خیال می کنند که از ملیت است این امور،‏‎ ‎‏اینها نمی فهمند. اگر می فهمیدند خودشان را به این روز نمی انداختند.‏‎ ‎‏این ایمان است که اینها را اینطور کرده. آن پاسدار و آن ارتشی که در‏‎ ‎‏سنگر خودش نماز شب بخواند، این ارتشی مثل شیر مقاومت می کند؛‏‎ ‎‏برای اینکه برای خداست.(136)‏

28 / 9 / 61

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 60

به دنبال نام و نشان نبودن

‏اگر فاتحان دنیا افتخار می کنند به سرباز گمنام، اسلام بزرگ و ملت‏‎ ‎‏شریف و فاتحان عزیز ما افتخار می کنند به هزاران سرباز گمنام بزرگواری‏‎ ‎‏که در پی نام و نشان نیستند و برای کشور اسلامی خویش و اسلام عزیز و‏‎ ‎‏ملت انسان پرور افتخاراتی می آفرینند معجزه آسا و پیروزیهای ژرف.‏‎ ‎‏فرق است بین سرباز گمنامی که قدرتهای مادی دنیا به آن فخر‏‎ ‎‏می فروشند و بین سربازان گمنامی که پروردۀ اسلام و مکتب توحید‏‎ ‎‏است، که انگیزۀ آنان تحصیل قدرت و اکثراً ستمکاری است و انگیزۀ‏‎ ‎‏اینان خدا و طلب حق است. (137)‏

14 / 2 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شجاعت به پشتوانه ایمان

‏ارتش و سپاه ما و سایر ارگانهایی که هستند در جبهه، همۀ آنها برومندند‏‎ ‎‏و چون پشتوانه ایمان در آنها هست نباید ازهیچ چیز بترسند و‏‎ ‎‏نمی ترسند. ومن حکایتهایی که از جبهه و از دوستانمان در جبهه‏‎ ‎‏می شنوم و مناجاتهایی که در توی جبهه و سنگرها با خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی می کنند، موجب سرافرازی است. شما بدانید که از بعد از اسلام‏‎ ‎‏تاکنون یک همچو ارتش و سپاهی نبوده است که سنگرهاشان معبدشان‏‎ ‎‏باشد، سنگرها را به صورت مسجد درآورند. شمایید که این کار را کردید و‏‎ ‎‏دارید می کنید. و شما پیش خدا سرافرازید و خدای تبارک و تعالی به‏‎ ‎‏شما قدرت می دهد و همین طوری که پیغمبر اکرم با عدد کم لکن با تأیید‏‎ ‎‏الهی مقاصد خودش را پیش برد و دنیا را در تحت تأثیر خودش قرار داد،‏‎ ‎‏شما هم که تابع آن وجود محترم هستید و شما الآن می بینید که دنیا در‏‎ ‎‏تحت تأثیر شما واقع شده است، شما پیروزید الآن.‏

‏     شما در دنیا، الآن اینکه انعکاس قدرت شما در کاخ سفید و در‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 61

‏کرملین‏‎[2]‎‏ الآن پرتوانداز است، همه قدرتها از شما باک دارند، شما باک از‏‎ ‎‏کسی نداشته باشید. همۀ قدرتها از قدرت اسلام الآن لرزیده اند و کارهای‏‎ ‎‏شما لرزانده آنها را. شما هیچ، از هیچ قدرتی نترسید.‏

‏     وقتی خدا با شماست، همه چیز با شماست. شما خدا را دارید ولو‏‎ ‎‏اینکه پشتوانه از شرق و غرب ندارید. و این افتخار شماست، افتخار اسلام‏‎ ‎‏است که نه به شرق متوجه باشد و نه به غرب متوجه باشد، صراط‏‎ ‎‏مستقیم باشد. راه، راه خداست. در راه خدا نه شهادت و نه نقص عضو و نه‏‎ ‎‏گرفتاری هیچ یک از اینها اشکال ندارد. این چیزی بوده است که اولیای‏‎ ‎‏خدا از اولی که خلقت تحقق پیدا کرده است، انبیای عظام در طول تاریخ‏‎ ‎‏مبتلا به آن بودند و نترسیدند و جلو رفتند و شما امروز قدرتمندانی‏‎ ‎‏هستید که در دنیا آواز شما پیچیده است. الآن همه از شما باک دارند و‏‎ ‎‏شما از هیچ کس باک ندارید.(138)‏

30 / 2 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ساده زیستی

‏آن که با یک زندگی متوسط ساخته است، از جنگ نمی ترسد.(139)‏

10 / 4 / 63

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 62

  • )) «چه بسیار باشد که به یاری خدا گروهی اندک بر سپاهی فراوان پیروزی یافته اند»؛ (بقره / 249).
  • )) کاخ کرملین در مسکو، مقرّ حاکمان شوروی سابق.