نظامیان جمهوری اسلامی
پیروی از پیامبر و ائمه اطهار(ع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

پیروی از پیامبر و ائمه اطهار(ع)

 

پیروی از پیامبر و ائمه اطهار(ع)

‏ ‏

‏ ‏

کوشش برای کسب رضایت امام زمان (عج)

‏شما ارتش عزیز ایران، شما نیروهای انتظامی ایران، از هر طبقه ای که‏‎ ‎‏هستید شما امروز، تمام نیروهای شما امروز نیروی امام زمان‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیه است. کوشش کنید که رضای او را به دست بیاورید. توجه‏‎ ‎‏کنید به اینکه شما الآن مستخدم او هستید و همه هستیم. کوشش کنیم‏‎ ‎‏همه که رضای او به دست بیاید که رضای او رضای خداست و اگر آن به‏‎ ‎‏دست آمد ما آسیب دیگر نمی بینیم و خوفی از چیزی نداریم.(93)‏

15 / 4 / 59


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 45

پیروی از سیدالشهدا(ع)

‏ما مثل حسین در جنگ وارد شدیم و مثل حسین باید به شهادت‏‎ ‎‏برسیم.(94)‏

8 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عشق به امام حسین(ع)، عامل پایداری 

‏همه در تحت بیرق امام حسین ـ سلام الله علیه ـ قیام کردند. الآن هم‏‎ ‎‏می بینید که در جبهه ها وقتی که نشان می دهند آنها را، همه با عشق‏‎ ‎‏امام حسین است که دارند جبهه ها را گرم نگه می دارند.(95)‏

25 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اقتدا به حضرت امیر در همۀ امور

‏ولادت با سعادت حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ را به همۀ ملت ایران و‏‎ ‎‏خصوصاً شما برادران تبریک عرض می کنم. نکته ای که در این ولادت‏‎ ‎‏است اینکه ما باید پیرو یک چنین انسان کاملی باشیم که در همۀ ابعاد‏‎ ‎‏متخصصین برای ایشان تواضع می کنند. در هر بُعدی اگر کسی بخواهد‏‎ ‎‏مَثَل بزند، به ایشان مَثَل می زند. در بُعد زهد و علم، و در بُعد رحمت به‏‎ ‎‏مستضعفین و مستمندان. و در بُعد جنگ و شجاعت، و خلاصه در همۀ‏‎ ‎‏ابعاد به ایشان مَثَل زده می شود. و در حقیقت یک موجود هزار بُعدی‏‎ ‎‏است و ما باید تابع یک همچو فردی باشیم. هرچند که کسی نمی تواند‏‎ ‎‏حتی یک هزارم هم شبیه ایشان باشد لکن به آن اندازه ای که می توانیم‏‎ ‎‏باید از ایشان تبعیت کنیم؛ از تعهدی که به اسلام داشت و از اینکه‏‎ ‎‏همه چیزش را برای اسلام داد.(96)‏

6 / 2 / 62

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 46

الگوپذیری قوای مسلح از حضرت ابراهیم(ع)

‏اینهایی که پیش می برند برای اینکه اینها دنبال حضرت ابراهیم‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیه هستند، اینها لبیک گفتند به حضرت ابراهیم ـ سلام الله ‏‎ ‎‏علیه آنها که می خواهند پیش ببرند چی می گویند؟ آنها به عفلق گفتند،‏‎ ‎‏خوب، نمی شود یک کسی که به عفلق لبیک می گوید، یا به کسی که به‏‎ ‎‏ابراهیم خلیل الله لبیک می گوید، اینها یک جور باشند. این است که آنها‏‎ ‎‏فراری هستند و اینها چنانچه یک وقت اقتضا بکند تا هر جایی که صلاح‏‎ ‎‏باشد خواهند رفت.(97)‏

27 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برخورداری از حمایت امام زمان (عج)

‏شما جنود خدا هستید و پیروزید. آنهایی که در ابتدا، حرکت خودشان را‏‎ ‎‏شروع کردند، با طمأنینۀ قلبی شروع کردند و از هیچ نترسیدند. قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ از آن جهتی که در شما هست که آن ایمان به خداست، خبر ندارند،‏‎ ‎‏لذا دائم می گویند: «ما دارای موشک هستیم». آنها دارای موشک هستند‏‎ ‎‏ولی ایمان ندارند. شما ایمان دارید، قلبهایتان با مبدأ نور و قدرت پیوند‏‎ ‎‏خورده است، پیوندی ناگسستنی، اما آنها این را نمی فهمند. شما مورد‏‎ ‎‏نظر امام زمان هستید، و از آنجا که ایمان و قدرت و امام زمان را دارید،‏‎ ‎‏همه چیز دارید. پشتوانۀ شما الهی است، باید این پشتوانه را حفظ کنید،‏‎ ‎‏و وقتی ما چنین تکیه گاهی داریم، از هیچ چیز نمی ترسیم.(98)‏

6 / 12 / 63

*  *  *

‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 47