نظامیان جمهوری اسلامی
دفاع از اسلام و نگهبانی از کشور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

دفاع از اسلام و نگهبانی از کشور

دفاع از اسلام و نگهبانی از کشور

 

 

پیشمرگ حراست از کشور

‏ای قوای مسلح! که سربازان اسلام و پیشمرگان هدف و نگهبانان‏‎ ‎‏کشورید، مجهز باشید هم به صلاح و هم به سلاح، و هراس و خوف به خود‏‎ ‎‏راه ندهید که خداوند تعالی پشتیبان و ملت بزرگ، هوادار شماست. شما‏‎ ‎‏نصرت کنید از دین خدا و کشور توحید تا خداوند قادر نصرت دهد شما‏‎ ‎‏را.(73)‏

16 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مهیای جهاد

‏قوای مسلح ما ارتش و سپاه پاسداران و ژاندارمری و شهربانی آماده برای‏‎ ‎‏دفاع و نظم و همه در راه اسلام جان بر کف مهیای جهادند.(74)‏

21 / 6 / 59

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 37

خادم اسلام و کشور

‏اشخاصی که در ارتش الآن دارند خدمت می کنند، در ژاندارمری خدمت‏‎ ‎‏می کنند، در پاسداری دارند خدمت می کنند، در بسیج دارند خدمت‏‎ ‎‏می کنند، کمیته هایی که دارند خدمت می کنند، همۀ اینها الآن‏‎ ‎‏خدمتگزار هستند.(75)‏

29 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدردانی از قوای مسلح خدمتگزار

‏ما از تمام نیروهای مسلّح ـ چه نیروهای نظامی و انتظامی و چه‏‎ ‎‏ژاندارمری و سپاه پاسداران ـ یعنی کلیۀ قوایی که الآن در خدمت‏‎ ‎‏هستند، و آنها همه شان در خدمت اسلام هستند، و اگر استثنایی باشد‏‎ ‎‏یک استثنای قلیل است که در این دریای بی پایان ‏‏[‏‏و‏‎ ‎‏]‏‏موجهای بزرگی‏‎ ‎‏که الآن در ایران ایجاد شده است مضمحل هستند، من از تمام اینها‏‎ ‎‏متشکرم. و ملت ایران هم به تمام قدرت از قوای مسلَّح، چه آنهایی که‏‎ ‎‏سابق بودند و بعد ملحق شدند به اسلام و از طایفۀ توّابین هستند ـ که‏‎ ‎‏خدای تبارک برای آنها اجر قائل است ـ و چه آنهایی که از خود ملت‏‎ ‎‏جوشیدند، قوای مسلّحی که از خود ملت جوشیدند، تمام آنها تشکر‏‎ ‎‏[‏‏کند‏‏]‏‏ و ملت ما نسبت به همۀ آنها وفادار است. و می دانم که ارتش هم و‏‎ ‎‏همۀ قوای مسلّح هم نسبت به ملت و نسبت به اسلام ونسبت به کشور‏‎ ‎‏خودشان و ملت خودشان وفادار هستند.(76)‏

24 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

قوای مسلح، هوشیار و خستگی ناپذیر

‏تمام ملت، چه نیروهای مسلح، ارتش و ژاندارمری و شهربانی و بسیج و‏‎ ‎‏پاسداران و نیروهای ملی و چه سایر قشرها، که آنها هم قوای مسلح‏‎ ‎‏به ایمان هستند، اینها همه در صحنه حاضرند، و ناظر اعمال اشخاص و‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 38

‏ناظر اعمال گروهها و جبهه ها هستند؛ و خودشان جوابگوی‏‎ ‎‏همۀ چیزهایی که بر ضد این انقلاب می خواهد شکل بگیرد هستند‏‎ ‎‏و بحمدالله احتیاج به اینکه کسی آنها را بسیج کند ندارند. یک‏‎ ‎‏همچو ملتی است که پیروزی نهایی را به دست می آورد؛ و هرچه‏‎ ‎‏شهید دراین راه پیروزی می دهد مصمم تر می شود و خستگی ناپذیر‏‎ ‎‏است.(77)‏

1 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قوای مسلح، پشتیبان اسلام 

‏شما امروز بحمدالله خودتان اسلام را پشتیبانی می کنید و مثل رژیم‏‎ ‎‏سابق نیست که شماها زحمت بکشید و زحمت شما برای قدرتهای دیگر‏‎ ‎‏باشد. برادران من، شما امروز هر چه فداکاری بکنید و هر چه خدمت‏‎ ‎‏بکنید خدمت به کشور خودتان است و خدمت به اسلام است. اسلام عزیز‏‎ ‎‏از آن وقتی که وجود پیدا کرده است، فداکارهای بسیار تقدیم خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی کرده است و بحمدالله امروز هم که شما عزیزان با ارادۀ‏‎ ‎‏مصمم دفاع از حق خودتان و دفاع از کشور خودتان و دفاع از اسلام عزیز‏‎ ‎‏می کنید، همان اجر را دارید که لشکرهای صدر اسلام در اُحُد و خندق‏‎[1]‎‏ و‏‎ ‎‏سایر جبهه ها داشتند. آن روز اسلام امانتی بود در دست آنها که با‏‎ ‎‏جانفشانی نگهداری می کردند و امروز هم اسلام امانتی است در دست‏‎ ‎‏همۀ ما که باید به اندازۀ توان خودمان خدمتگزار به اسلام باشیم و حفظ‏‎ ‎‏کنیم کیان اسلام را.(78)‏

6 / 4 / 60

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 39

‏خدمتگزار اسلام و‏‎ ‎‏جبهه ها‏

‏ما یک ملتی هستیم که با ارتشمان پیوند داریم و با قوای مسلحمان پیوند‏‎ ‎‏داریم و ما در پشت جبهه به آنها خدمت می کنیم و آنها در جبهه به ما و به‏‎ ‎‏اسلام.(79)‏

11 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

خدمت و عبادت

‏نیروهای مسلح ما در حال بزرگترین عبادات هستند.نیروهای مسلح ما‏‎ ‎‏باید بدانند که پیغمبر اکرم در ماه مبارک رمضان علیه کفار جنگید.(80)‏

18 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مجاهده و مبارزه برای خدا

‏قوای مسلحۀ ما در جبهه های جنگ، باید توجه کنند که آنها برای خدا‏‎ ‎‏می جنگند، نه برای رئیس جمهور و برای نخست وزیر و برای دیگران؛ آنها‏‎ ‎‏دل را قویتر کنند و هر چه اشخاص فاسد به این کشور صدمه وارد‏‎ ‎‏می کنند، آنها قویتر در مرکز خودشان مشغول به مجاهده و مبارزه‏‎ ‎‏باشند.(81)‏

9 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فداییان عقیده و هدف

‏ارتش و سپاه و بسیج و سایر قوای مسلح نظامی و انتظامی و مردمی ما‏‎ ‎‏پیرو اولیایی هستند که همه چیز خود را در راه هدف و عقیده فدا نموده و‏‎ ‎‏برای اسلام و پیروان معظم آن شرف و افتخار آفریدند.(82)‏

21 / 6 / 60

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 40

رزمندگان مصمم در راه هدف 

‏جوانان رزمنده و شجاع ارتش و سپاه و سایر قوای مسلح پیروان شهید‏‎ ‎‏جاویدی‏‎[2]‎‏ هستند که تاریخ می گوید هر یک از جوانان و یاران او که به‏‎ ‎‏شهادت می رسیدند، رخسار مبارکش افروخته تر و آثار شجاعت و‏‎ ‎‏تصمیم در او بارزتر می گردید، و یادگار شجاعان صدر اسلام هستند که‏‎ ‎‏پرچم از دست هر یک از فرماندهان می افتاد دیگری پرچم را می گرفت و‏‎ ‎‏به رزم در راه هدف ادامه می داد.(83)‏

8 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

ارتش20 میلیونی، نگهبان اسلام و کشور

‏سلام بر قوای مسلح و رزمندگان پرشور و عاشق لقاءالله که در راه هدف‏‎ ‎‏مقدس، سر از پای نشناخته و جان بر کف به دفاع از حق و میهن عزیز‏‎ ‎‏خود در جبهه ها و پشت جبهه و جهاد مقدس تا پیروزی نهایی ادامه‏‎ ‎‏می دهند. و رحمت و برکات خداوند بزرگ بر بسیج مستضعفان که بحق‏‎ ‎‏پشتوانۀ انقلاب اسلامی است و به کوشش ارزندۀ خود ادامه داده‏‏[‏‏اند‏‏]‏‏ و‏‎ ‎‏بحمدالله تعالی با همت جوانان برومند و داوطلبان، گروهِ میلیونیِ‏‎ ‎‏رزمنده تربیت ‏‏[‏‏کرده اند‏‏]‏‏، و امید آن است که با شرکت فعال قشرهای‏‎ ‎‏معظم ملت و شور و شعفی که در جوانان عزیز از برکت اسلام مشاهده‏‎ ‎‏می شود «ارتش بیست میلیونی» که نگهبان جمهوری اسلامی و کشور‏‎ ‎‏عزیز از شرّ جهانخواران متجاوز است، تحقق یابد.‏

‏     شما عزیزان و جوانان بزرگوار باید بدانید که حفظ و حراست اسلام‏‎ ‎‏و کشور اسلامی و دین حق از بزرگترین طاعاتی است که از صدر عالم‏‎ ‎‏تا کنون انبیای معظّم و اولیای بزرگ ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ در‏‎ ‎‏راه آن کوشش جانفرسا نموده و از هیچ فداکاری دریغ ننموده اند و‏‎ ‎‏تربیت و تعلیم و تعلم فنون نظامی در راه این هدف ارزنده ترین‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 41

‏ارزشهاست، و تا شما جوانان بیدار و سایر قشرهای ملت بزرگ با این شور‏‎ ‎‏و شعور در صحنه حاضرید به کشور و جمهوری اسلامی آسیبی نخواهد‏‎ ‎‏رسید.(84)‏

4 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری با قلبی پر از محبت خدا

‏بحمدالله با دل روشن و چشم باز برای خدا و برای اسلام و برای کشور‏‎ ‎‏اسلامی و برای کشوری که الآن از خود شماست و دیگران‏‎ ‎‏در او هیچ تصرّفی ندارند، شما در یک همچو کشوری دارید فداکاری‏‎ ‎‏می کنید؛ و فداکاری شما پیش خدای تبارک و تعالی و ملائکة الله و انبیا و‏‎ ‎‏خصوصاً خاتمشان ثبت است. و هرگز شما هراسی از هیچ دشمن نکنید.‏‎ ‎‏کسی که خدا با اوست از هیچ قدرتی جز قدرت او هراس ندارد. و ما همه‏‎ ‎‏چیزمان از اوست و همه چیزمان برای او باید باشد و در راه او باشد، و‏‎ ‎‏خودمان، جانمان، مالمان، اولادمان، فرزندانمان هرچه داریم از اوست و‏‎ ‎‏در راه اوست، و بنابراین هیچ هراسی ما نداریم. هرچه بشود پیروزی با‏‎ ‎‏ماست. مادامی که شما این ایده‏‎[3]‎‏ را دارید که برای خدا خدمت بکنید در‏‎ ‎‏عبادت هستید و پیروزید، و دشمن شما شکست خورده است و نابود‏‎ ‎‏خواهد شد ان شاءالله .‏

‏     ‏‏من توفیق شما را و تأیید شما را از جانب خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏خواستارم. و امیدوارم که خداوند قدرت روحی و قدرت بازو به شما عنایت‏‎ ‎‏کند که شما در راه او جهاد کنید. و شما اجر شهید را دارید، چه شهید بشوید‏‎ ‎‏چه شهید نشوید ان شاءالله . خداوند شما را، همه را حفظ کند.‏‏(85)‏

16 / 10 / 61

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 42

ناصران اسلام و کشور اسلامی

‏اول این مطلب را به شما بگویم که وقتی شماها را می بینم خوشحال‏‎ ‎‏می شوم. شما چهره هایی هستید که آبرو به اسلام و کشور دادید. با‏‎ ‎‏اطمینان قلب حرکت کنید و مطمئن باشید که مرکز قدرت که خدای‏‎ ‎‏تعالی است نسبت به شما عنایت دارد. قدرتهای دیگر پوشالی هستند،‏‎ ‎‏قدرت خداست که باقی است، و خداست که وعده کرده است اگر نصرت‏‎ ‎‏دهید او را، او شما را پیروز می کند‏‎[4]‎‏ و شکی نیست که اکنون شما‏‎ ‎‏حق تعالی و کشور اسلامی و اسلام را نصرت می کنید.(86)‏

6 / 12 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری برای اسلام

‏ما مواجه هستیم با یک ملتی که همه چیز خودش را در طبق اخلاص‏‎ ‎‏گذاشته است و برای اسلام دارد صرف می کند؛ جوانها را می دهد، جوانها‏‎ ‎‏جان خودشان را می دهند، زنها جوانهای عزیز خودشان را می دهند و با‏‎ ‎‏آن شور و شعف، آنها به میدان می روند و مردم با آن شور و شعف در جبهه‏‎ ‎‏و خارج جبهه دارند فداکاری می کنند.(87)‏

19 / 3 / 65

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

انسجام و برادری با یکدیگر

‏نیروهای مسلح و ارتش بزرگ ایران باید بدانند که همۀ این افتخارات به‏‎ ‎‏برکت ایمان به خدا و دفاع از کشور امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ و در سایۀ‏‎ ‎‏وحدت و انسجام و همدلی و برادری با یکدیگر و پشتیبانی مردم به دست‏‎ ‎‏آمده است و برای رسیدن به قلۀ این عزت و شوکت اسلامی، سرمایه های‏‎ ‎‏فراوان و شهدای گرانقدری تقدیم راه خدا گردیده است و باید تا آخر‏‎ ‎‏همین رویّه و سیاست؛ یعنی ایمان، وحدت و نظم، حفظ و تقویت‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 43

‏گردد.(88)‏

28 / 1 / 68

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 44

  • ))    ص 25، پاورقی 1.
  • )) امام حسین (ع).
  • )) رأی، عقیده.
  • )) اشاره است به آیۀ 7 از سورۀ محمد (ص).