فصل اول: کلیات
حمایت امام از قوای مسلح
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

مطالب مرتبط

حمایت امام از قوای مسلح

حمایت امام از قوای مسلح

‏ ‏

‏ ‏

ممنوعیت تضعیف قوای مسلح 

‏اینجانب پشتیبانی خود را از قوای انتظامی، ارتش، ژاندارمری، شهربانی‏‎ ‎‏و پاسداران انقلاب اعلام می کنم؛ و اجازه نمی دهم قلم یا قدمی در‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 8

‏تضعیف آنان به کار رود. متخلفین مجرم؛ و در صورت احساس توطئه در‏‎ ‎‏دادگاههای انقلابی محاکمۀ انقلابی می شوند. و از این تاریخ هیچ کس و‏‎ ‎‏هیچ مقامی حق تضعیف آنان را ندارد.(11)‏

31 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نترس بودن قوای مسلح

‏خائنها باید بترسند، خادمهای به اسلام خوفی ندارند. ارتش ما،‏‎ ‎‏ژاندارمری ما، شهربانی ما، پاسداران ما خوفی ندارند.(12)‏

2 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت تقویت روحی نظامیان اسلام

‏جوانهایی که در ارتش و سپاه پاسداران هستند، تقویت روحی بشوند.‏‎ ‎‏الحمدلله از نظر روحی قوی هستند. ایمان آنها را تقویت کنید. یک سرباز‏‎ ‎‏مؤمن می تواند یک گروه را در هم بشکند.(13)‏

26 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم تقویت توسط دولت 

‏آقای رئیس جمهور و دولت، لازم است در تقویت قوای مسلح خصوصاً‏‎ ‎‏پاسداران انقلاب، کوشش کنند و نقیصه و کمبود آنان را جبران نمایند؛ و‏‎ ‎‏شورای انقلاب و پس از آن مجلس شورای اسلامی بودجۀ نیروهای‏‎ ‎‏مسلح خصوصاً پاسداران را به طور شایسته تصویب، که تقویت اینان‏‎ ‎‏حافظ استقلال کشور و ادامۀ نهضت است.(14)‏

26 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 9

تضعیف قوای مسلح، تضعیف اسلام

‏ ‏‏تضعیف قوای انتظامی، سپاه پاسداران، تضعیف اسلام است. تضعیف‏‎ ‎‏لشکر اسلامی، تضعیف اسلام است؛ تضعیف ژاندارمری تضعیف اسلام‏‎ ‎‏است، تضعیف ـ عرض می کنم ـ سایر قوای مسلح و انتظامی تضعیف‏‎ ‎‏اسلام است.(15)‏

28 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از تضعیف قوای مسلح 

‏ما امروز در همۀ ارگانهای دولتی و ملی احتیاج به تقویت داریم. این‏‎ ‎‏مسائلی که گاهی گفته می شود و لازمه اش تضعیف ارتش یا ژاندارمری یا‏‎ ‎‏قوای مسلحه است، این از جانب ملت نیست؛ این از جانب آن گروههایی‏‎ ‎‏است که می خواهند تضعیف کنند.(16)‏

3 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدردانی امام از قوای مسلح 

‏من کراراً از نیروهای مسلح عزیز پشتیبانی نموده ام؛ و امروز که آنان در‏‎ ‎‏جبهۀ جنگ با صدام کافر هستند، تشکر می کنم و از زحمات آنان‏‎ ‎‏قدردانی می نمایم.(17)‏

1 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقدیر امام از همۀ قوای مسلح

‏از همۀ قوای مسلحه تقدیر می کنم به اینکه شماها مردانه و مثل‏‎ ‎‏سربازهای صدر اسلام الآن دارید عمل می کنید. و به آنها بشارت می دهم‏‎ ‎‏که شما اگر بکشید آنها را، شما به بهشت می روید، و اگر آنها هم شما را‏‎ ‎‏بکشند، شما به بهشت می روید. این هم بشارتی است.(18)‏

4 / 7 / 59


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 10

قدردانی از خدمات قوای مسلح 

‏از ملت شریف مبارز ایران و قوای مسلحه نظامی و انتظامی و برادران‏‎ ‎‏پاسدار و پیشمرگان اسلام و سپاه، بسیج و روحانیون و غیرروحانیون‏‎ ‎‏عزیزی که در جبهۀ نبرد رفته و فداکاری می کنند شکرگزارم. و از عزیزانی‏‎ ‎‏که در سطح کشور با کمکهای شایان، تقدیر مادی و معنوی به برادران‏‎ ‎‏مجاهد خود می نمایند تقدیر و تشکر می کنم و از خداوند تعالی نصرت‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین را خواستارم و انتظار نصرت و فرج نهایی را دارم.(19)‏

12 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تقدیر از قیام به وظیفۀ قوای مسلح 

‏تشکر کنم از همۀ قوای مسلحه ای که در این جنگ بین اسلام و کفر، قیام به‏‎ ‎‏وظیفه کردند و خوب هم قیام کردند. شهید دادند و خرابی برای مملکتمان‏‎ ‎‏وارد شد. اینها هم شهید دادند و کوشش کردند و مردانه قیام کردند.‏‏(20)‏

6 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم تقویت روحیۀ قوای مسلح توسط ملت 

‏باز توجه داشته باشند به اینکه اینهایی که از فرماندهان و از پاسداران و از‏‎ ‎‏سربازان و از ژاندارمری و همۀ اینها در آنجا مشغول هستند، اینها دارند‏‎ ‎‏جانفشانی و فداکاری می کنند. اینها همچو نیست که توی خانه ای نشسته‏‎ ‎‏باشند و راحت باشند؛ اینها هر کدام که رفتند در این جبهه ها، فداکاری‏‎ ‎‏دارند می کنند. در هر حال، به نظرشان ممکن است که یک وقت ـ مثلاً ـ یک‏‎ ‎‏موشک فلان بیاید و اینها را از بین ببرد. باید از اینها قدردانی کنند، تقویت‏‎ ‎‏کنند روحیۀ اینها را، ملت باید تقویت کند روحیۀ اینها را. اینها مشغولند،‏‎ ‎‏مشغول بررسی هستند، مشغول برنامه ریزی هستند.‏‏(21)‏

14 / 8 / 59

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 11

اسلام پشتیبان قوای مسلح 

‏از شما برادران و عزیزان رزمنده تشکر می کنم که در اینجا آمده اید و از‏‎ ‎‏نزدیک با هم ملاقات کنیم و بعض مسائل را در میان بگذاریم. من از‏‎ ‎‏ارتش و از سایر قوای انتظامی و نظامی و از قوای مسلّح دیگر، پاسداران،‏‎ ‎‏داوطلبان و همۀ قشرهایی که در جبهه مشغول فداکاری برای اسلام‏‎ ‎‏هستند، کمال تشکر را می کنم. همان طور که خود شماها مطّلعید، چون‏‎ ‎‏این یک لشکر اسلامی است و یک قوای مسلّح اسلامی است، تمام ملت‏‎ ‎‏ایران پشتیبانی از این قوا دارند و از زن و مردشان مشغول جهاد هستند.‏‎ ‎‏هر کدام به آن مقداری که می توانند، کمک می کنند، همراهی می کنند.‏‎ ‎‏پشتوانۀ همۀ شما اسلام است، ‏‏قرآن‏‏ کریم است.(22)‏

25 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ناتوانی در ستایش از رزمندگان

‏من به این چهره های نورانی و بشّاش شما، و به این گریه های شوق شما‏‎ ‎‏حسرت می برم. من احساس حقارت می کنم. من وقتی با این چهره ها‏‎ ‎‏مواجه می شوم. و این قلبهائی که به واسطۀ توجه به خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏این طور در چهره ها اثر گذاشته است، احساس حقارت می کنم. من غیر از‏‎ ‎‏دعا که بدرقۀ شما کنم چیزی ندارم که به شما‏‏[‏‏تقدیم‏‏]‏‏ بکنم. من چطور‏‎ ‎‏به این احساسات خداگونه و به این توجهاتی که شما به خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی دارید، و به این عزم راسخ شما و این شجاعت بی نظیر شما، چطور‏‎ ‎‏من می توانم از شما ستایش کنم؟(23)‏

15 / 9 / 59

*  *  *

‏ ‏

تشکر امام از زحمات قوای مسلح 

‏از تمام قوای مسلحه ـ چه ارتش و چه سپاه پاسداران و چه ژاندارمری و‏‎ ‎‏چه شهربانی و چه بسیج و همه ـ تشکر کنم که در این موقع حساس همۀ‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 12

‏آنها با هم مشغول فداکاری هستند، و برای اسلام خدمتگزار هستند. و‏‎ ‎‏من امید این را دارم که همۀ اینها از جنود اسلام و امام زمان ـ سلام الله ‏‎ ‎‏علیه ـ باشند.(24)‏

22 / 9 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نوید پیروزی لشکر حق 

‏من به شما عزیزان، به شما ارتشیان، به شما سپاه پاسداران، به‏‎ ‎‏شما ژاندارمریها، به شما ملت، سرتاسر، نوید می دهم که پیروزی با‏‎ ‎‏شماست، پیروزی با حقّ است. من کراراً این را گفته ام که ما چه کشته‏‎ ‎‏بشویم و چه بکشیم پیروزیم. شما که در میدان جنگ رفتید و معلول‏‎ ‎‏شدید و الآن در منظر من هستید و من متأثرم برای شما، شما پیروزید.‏‎ ‎‏شما در نظر اسلام پیروز هستید. شما در نظر خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏لشکرهای پیروزمندی هستید.(25)‏

4 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعلام حمایت امام از قوای مسلح 

‏اینجانب پشتیبانی خود و ملت شجاع مبارز را از تمام قوای مسلح تکرار‏‎ ‎‏می کنم و به آنان اطمینان می دهم که فداکاری آنان مورد قدردانی و‏‎ ‎‏افتخار ملت است، و فرماندهان قوای مذکور در زیر پرچم پر افتخار اسلام‏‎ ‎‏و مورد حمایت ملت بزرگ ایران می باشند و من عهده دار حمایت آنان‏‎ ‎‏می باشم.(26)‏

29 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی امام از تمامی نیروها

‏من از همۀ ارتش، چه نیروهای هوایی، چه نیروهای زمینی، و چه‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 13

‏نیروهای دیگر، دریایی، از همۀ قوای مسلح، همیشه پشتیبانی کرده ام‏‎ ‎‏ومی کنم واز قول ملت هم همین عمل را انجام داده و می دهم و شما را‏‎ ‎‏سزاوار این می دانم که ملت همه پشت سر شما وپشتیبان شماها‏‎ ‎‏باشند.‏‏(27)‏

18 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقدیر از عملیات قوای مسلح 

‏و من باز هم تقدیر می کنم از این طرحی که دادید، از این اجرایی‏‎ ‎‏که کردید، از این امر بزرگی‏‎[1]‎‏ که شما انجام دادید تقدیر می کنم، چنانچه از‏‎ ‎‏همۀ قوای مسلحه تقدیر می کنم که مشغول اند به فداکاری و مشغول اند‏‎ ‎‏به کارهایی که محول به آنهاست. ان شاءالله ، همه موفق ومؤید ومنصور‏‎ ‎‏باشید و پیروز باشید ان شاءالله .(28)‏

18 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدردانی از همفکری نیروها

‏من از همۀ قوای مسلح، چه نیروی دریایی، که بسیاریشان در اینجا‏‎ ‎‏تشریف دارند، و چه نیروی هوایی و چه نیروی زمینی، واز پاسداران‏‎ ‎‏متعهد، واز عشایر نیرومند، و از جهاد، واز همۀ نیروهایی که ملی هستند‏‎ ‎‏واز ملت جوشیده اند، واز همۀ سازمانها تشکر می کنم. خدای تبارک‏‎ ‎‏وتعالی پشتیبان همۀ شما هست. و شما باید با همکاری هم، همفکری‏‎ ‎‏هم، با توجه به اینکه نظام به طور صحیح ملحوظ بشود و مراتب ملحوظ‏‎ ‎‏باشد، با هم به جنگ کفار می روید.(29)‏

28 / 2 / 60


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 14

تشکر از رزمندگان نبرد 

‏آقایان محترم، از پایگاه وحدت دزفول و بسیج اصفهان، و سایر آقایان‏‎ ‎‏دیگر که تشریف دارند من از همه تشکر می کنم. واین تشکر برای همۀ‏‎ ‎‏رزمندگان جبهه هاست و همۀ رزمندگان پشت جبهه هاست.(30)‏

1 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدردانی از تلاش قوای مسلح 

‏اینجانب به اسم ملت بزرگ ایران از رزمندگان دلیر ارتش و سپاه و دیگر‏‎ ‎‏قوای مسلح ـ ایّدهم الله تعالی ـ تقدیر و تشکر می کنم. از خداوند متعال‏‎ ‎‏توفیق، نصرت و عظمت اسلام و مسلمین و بخصوص نیروهای مسلح‏‎ ‎‏اسلامی را خواستار است.(31)‏

5 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبریک پیروزی عملیات مطلع الفجر

‏اینجانب به پیروی از ملت عظیم الشأن ایران این پیروزی‏‎[2]‎‏ بزرگ را به‏‎ ‎‏رزمندگان و فرماندهان محور غرب و سرپل ذهاب تبریک عرض نموده و‏‎ ‎‏از خداوند متعال پیروزی نهایی اسلام را بر کفر جهانی خواستارم.‏

‏     سلام و درود بر همۀ رزمندگان در تمام جبهه ها و آفرین بر رزمندگان‏‎ ‎‏محور غرب و سرپل ذهاب.(32)‏

21 / 9 / 60

*  *  *

 

 

آرزوی پیروزی نهایی رزمندگان

‏امیدوارم خبر پیروزی نهایی را به خواست خداوند تعالی به زودی‏‎ ‎‏دریافت دارم.‏‎[3]‎‏ سلامت جنابعالی و رزمندگان عزیز و فرماندهان و افسران‏‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 15

‏و درجه داران و پاسداران و بسیج و شبه نظامیان و تمامی نیروهای مسلح‏‎ ‎‏و نیروهای مردمی که ستون فقرات انقلاب اسلامی ما می باشند از‏‎ ‎‏خداوند تعالی خواستارم.(33)‏

15 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

افتخار و مباهات امام به رزمندگان 

‏من همانطوری که گفتید دعا کنم، من همیشه به شما دعا می کنم، من‏‎ ‎‏دعاگوی شما هستم و من شما را دوست می دارم شما برادران من‏‎ ‎‏هستید، فرزندان من هستید و من در محضر خدای تبارک و تعالی به این‏‎ ‎‏پیروزیهای شما که پیروزیهایی است که با تعهد اسلامی، برای اسلام‏‎ ‎‏است من افتخار می کنم. مباهات می کنم به درگاه خدا که در یک همچو‏‎ ‎‏مقطع از زمان واقع شدم که جوانان ما این طور هستند.(34)‏

18 / 12 / 60

*  *  *

 

 

بوسه بر بازوان رزمندگان

إِنْ تَنْصُرُواالله َ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ اَقْدٰامَکُمْ‎[4]‎

‏    ‏‏اخبار غرورآفرین جبهه های نبرد علیه قوای شیطانی را یکی پس از‏‎ ‎‏دیگری دریافت نمودم. قلم قاصر است که احساسات خویش را ابراز کنم.‏‎ ‎‏به قوای مسلح اسلامی ـ که خدایشان نصرت آخرین را نصیب فرماید ـ‏‎ ‎‏تبریک عرض می کنم. مبارک باد بر شما عزیزان افتخارآفرین پیروزی‏‎ ‎‏بزرگی را که با یاری ملائکة الله و نصرت ملکوت اعلیٰ نصیب اسلام و کشور‏‎ ‎‏عزیز ایران، کشور بقیة الله الاعظم ـ اروحناله الفداء ـ نمودید. رحمت‏‎ ‎‏واسعۀ خداوند برآن مادران و پدرانی که شما شجاعان نبرد در میدان‏‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 16

‏کارزار و مجاهدان با نفس در شبهای نورانی را در دامن پاکشان تربیت‏‎ ‎‏نمودند. مژده باد به شما جوانان برومند در تحصیل رضای پروردگار که از‏‎ ‎‏بالاترین سنگرهای روحانی و جسمانی ظاهری و باطنی پیروزید. مبارک‏‎ ‎‏باد بر بقیة الله ـ ارواحناله الفداءـ وجود چنین رزمندگان ارزشمند و‏‎ ‎‏مجاهدان فی سبیل الله که آبروی اسلام را حفظ و ملت ایران را روسپید و‏‎ ‎‏مجاهدان راه خدا را سرافراز نمودید. ملت بزرگ ایران و فرزندان اسلام به‏‎ ‎‏شما سلحشوران افتخار می کنند. آفرین بر شما که میهن خود را بر بال‏‎ ‎‏ملائکة الله نشاندید و در میان ملل جهان سرافراز نمودید. مبارک باد بر‏‎ ‎‏ملت چنین جوانان رزمنده ای، و بر شما چنین ملت قدردانی که به مجرد‏‎ ‎‏فتح و پیروزی توسط رزمندگان به دعا و شادی برخاستند. اینجانب از‏‎ ‎‏دور دست و بازوی قدرتمند شما را که دست خداوند بالای آن است‏‎ ‎‏می بوسم و بر این بوسه افتخار می کنم.(35)‏

2 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدردانی از زحمات رزمندگان 

‏جوانان عزیزم و فرماندهان محترم، شما توقع نداشته باشید که من بتوانم از‏‎ ‎‏عهدۀ ثنای شما و شکر عمل شما برآیم. شما را همان بس که محبوب خدای‏‎ ‎‏تعالی هستید، و خدای شما فرموده که شما را که چون سدی محکم و بنیانی‏‎ ‎‏مرصوص در مقابل دشمنان خدا و برای رضای او ایستاده اید دوست‏‎ ‎‏می دارد. و این است جزای شما و این است عاقبت عمل شما. پس، از این‏‎ ‎‏مرحله بگذرم و از گروههایی که از جهات مختلف در جبهه ها با آن حال‏‎ ‎‏جنگ و نزدیکی خطر، شما را کمک کرده و می کنند و در خدمت شما بوده و‏‎ ‎‏هستند باید تشکر کنم. خدایتان یار و مددکار و رحمت حق بر شهدای‏‎ ‎‏عزیزتان و خاندان محترمشان که با شجاعت و شهامت به شهادت فرزندان و‏‎ ‎‏نزدیکانشان افتخار می کنند، خود را و فرزندان خود را از اسلام و برای اسلام‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 17

‏می دانند. سلام خدا و بزرگان دین بر شهدا و خاندانشان و بر رزمندگان در‏‎ ‎‏راه اسلام و ایران.‏‏(36)‏

10 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توصیف صبر و استقامت رزمندگان جبهه ها

‏شما ببینید امروز این سپاه پاسداران، این ارتش، این نظامیها، این‏‎ ‎‏بسیج، این ملت در آن هوای گرم60 ،70 درجۀ خوزستان و در آن بیابانها،‏‎ ‎‏که انسان اگر برود خفه می شود، این جوانهای عزیز ما به مدد الهی در آنجا‏‎ ‎‏دارند زحمت می کشند، آخ هم نمی گویند، یک کدام شکایت نمی کنند.‏‎ ‎‏من تاکنون که اینجا نشسته ام، یکی که شکایت بکند از اینکه ما در جنگ‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ نرویم، چطور شد، من ندیده ام همچو چیزی. لکن هر روز می آیند‏‎ ‎‏با چهرۀ گشاده، هر روز می آیند و تقاضا می کنند که ما برویم شهید‏‎ ‎‏بشویم.(37)‏

9 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبریک به رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا

‏از قول من به کلیۀ رزمندگان اسلام بویژه رزمندگانی که در منطقۀ‏‎ ‎‏عملیات قرارگاه حمزه سیدالشهداء ـ علیه السلام ـ با دشمنان اسلام‏‎ ‎‏مبارزه می کنند تبریک بگویید. اسلام و مسلمانان متعهد، به این‏‎ ‎‏پیروزیهای چشمگیر شما چشم دوخته اند، و از یاد هیچ یک از ما‏‎ ‎‏نخواهید رفت. شما فرزندان عزیز ملت هستید. فتحی که به دست شما‏‎ ‎‏صورت گرفت، برای ملت سرافرازی بود. امیدوارم این پیروزی تا آخرین‏‎ ‎‏مرحله موفق باشد. سلامت و سعادت تمام رزمندگان را از خداوند‏‎ ‎‏خواهانم و از دعا شما را فراموش نخواهم کرد.(38)‏

25 / 8 / 61


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 18

قوای مسلح، شایستۀ توصیف امام زمان (عج)

‏من الفاظ را و گفتار را ناقصتر از این می دانم که در ستایش از شما جوانان‏‎ ‎‏عزیز و همۀ ارگانهایی که در ایران خدمت می کنند، از ارتش و سپاهی و‏‎ ‎‏کمیته و بسیج و همۀ اینها، الفاظ کوتاه هستند که از شما برادران و از این‏‎ ‎‏چهره های نورانی مستعد برای شهادت مدیحه بگویند. شما آبروی‏‎ ‎‏اسلام را و آبروی رسول خدا را در پیشگاه مقدس حق تعالی حفظ کردید.‏‎ ‎‏و شما برادران موجب سرفرازی حضرت امام زمان ـ سلام الله علیه ـ در‏‎ ‎‏پیشگاه خدای تبارک و تعالی شدید. حماسه هایی که شماها در‏‎ ‎‏کردستان و نیز دوستان شما در جاهای دیگر و از قبیل «جبهه مسلم» و‏‎ ‎‏«محرم» و سایر جبهه ها آفریدید، قابل توصیف نیست. و شما مستعد این‏‎ ‎‏باشید که امام زمان ـ سلام الله علیه ـ از شما توصیف کند و خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی به شما عنایات خاصۀ خودش را بکند و ان شاءالله ، خواهد کرد.‏‎ ‎‏شمایی که از جان خودتان در راه اسلام گذشته اید و در میدانهای نبرد‏‎ ‎‏حق با باطل پیشقدم شده اید و سرکوبی کرده اید از این دشمنان اسلام و‏‎ ‎‏دشمنان ملت و دشمنان ملت کرد و غیرکرد، شماها موجب سرافرازی‏‎ ‎‏همۀ ملت شدید ما به وجود شما افتخار می کنیم. و من از خداوند تعالی‏‎ ‎‏سعادت شما را در این دنیا و آن دنیا و سلامت شما را و رحمت بر شهیدان‏‎ ‎‏شما را خواستارم. و امیدوارم خدای تبارک و تعالی به شما عزیزان‏‎ ‎‏پیروزی عنایت کند و ثواب شهدا را به شما مرحمت فرماید. خداوند تمام‏‎ ‎‏رزمندگان ما را در همۀ جبهه ها از بلیات حفظ کند  و پیروزی آنها را که‏‎ ‎‏پیروزی اسلام است، پیروزی ‏‏قرآن‏‏ مجید است، ثبت کند در لوح‏‎ ‎‏محفوظ.(39)‏

3 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قوای مسلح، امید و افتخار اسلام 

‏امروز شما بسیج و پاسداران و کمیته ها و ارتش و قوای نظامی و انتظامی‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 19

‏و عشایر، و آنها یک جور دیگری بودند؛ حالا یک جور دیگری شده اند.‏‎ ‎‏همۀ شما امید اسلام هستید. اسلام به وجود شما افتخار می کند. بگذار‏‎ ‎‏هر چه می خواهند در خارج بگویند.(40)‏

28 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبریک و قدردانی از سلحشوری رزمندگان

‏اینجانب با عذر تقصیر، به فرماندهان ارتش و سپاه و تمام فرماندهان‏‎ ‎‏نیروهای نظامی و انتظامی و تمامی همرزمان آنان که با دفاع سلحشورانۀ‏‎ ‎‏خود از اسلام و کشور برای اسلام و مسلمین و هم میهنان عزیز در صحنۀ‏‎ ‎‏خودشان سرافرازی کسب نمودند، تبریک عرض، و برای شهدای بزرگوار‏‎ ‎‏و آزادۀ آنان و میهن اسلامی که به سعادت ابدی رسیدند، رحمت‏‎ ‎‏بی انتهای خداوندی، و برای مادران و پدران و همسران و سایر بستگان و‏‎ ‎‏بازماندگان آنان آرزوی سعادت ابدی و صبر جمیل و اجر جزیل‏‎ ‎‏می نمایم. درود بر سپاهیان و ارتشیان ایران اسلامی. سلام بر فرماندهان‏‎ ‎‏محترم آنان. درود بر همۀ مجاهدان و رزمندگان در راه هدف. پیروز باد‏‎ ‎‏فرماندهان و رزمندگان ژاندارمری و شهربانی و کمیته و بسیج و نیروهای‏‎ ‎‏مردمی و عشایری. بر افراشته باد پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران. و صلوات و سلام بر پشتیبان عظیم الشأن مستضعفان جهان،‏‎ ‎‏حضرت بقیة الله ـ ارواحنا فداه.(41)‏

5 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توجه به نظامیان به خاطر احیای اسلام

‏امروز ارتش و سپاه، هر دو، خوب و خدمتگزار به اسلام و انقلاب هستند. و‏‎ ‎‏چون ما می خواهیم مملکت را از اساس درست کنیم و آن مسائل اسلامی‏‎ ‎‏از بین رفته را احیا و زنده نماییم، باید در فکر سپاه و ارتش باشیم و بدانیم‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 20

‏که اینها تا آخر تاریخ به ما ارتباط دارند. و اگر خدای ناکرده، پنجاه سال‏‎ ‎‏دیگر هم انحرافی پیش آید، ما مسئول آن هستیم.(42)‏

24 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت تجلیل هنرمندان از سلحشوری رزمندگان

‏اکنون که «هفتۀ جنگ» است و هفتۀ جنگ امسال با سال گذشته فرقهای‏‎ ‎‏بسیاری دارد، اینجانب به ملت ایران برای داشتن چنین جوانان برومند و‏‎ ‎‏متعهد و فداکاری که نظیر آنان را در جهان سراغ ندارم و تاریخ هم نشان‏‎ ‎‏نداده است تبریک و تهنیت عرض می کنم؛ و به اسلام بزرگ برای داشتن‏‎ ‎‏این جانبازان در راه حق، که برای اسلام و میهن اسلامی خود از همه چیز‏‎ ‎‏خویش می گذرند، تبریک تقدیم می کنم؛ که اینان نه تنها ایران را در‏‎ ‎‏جهان و نسلهای آینده آبرو دادند. که اسلام بزرگ، که با تعلیمات و‏‎ ‎‏الهامات خود چنین تحول بزرگی را به وجود آورده است، سرافراز نمودند.‏‎ ‎‏امروز همه از تصویر این صحنه های معنوی ـ انسانی عاجزند. و اینجانب‏‎ ‎‏که به نویسندگان و گویندگان و تحلیلگران و هنرمندان و نقاشان و همه و‏‎ ‎‏همه پیشنهاد می کنم تا همیشه و بخصوص در این هفته آنچه در توان‏‎ ‎‏دارند در طبق اخلاص گذاشته و تقدیم این سلحشوران عظمت آفرین و‏‎ ‎‏ملت ایران و اسلام بزرگ نمایند، برای آن است که به گوشه ای از وظیفۀ‏‎ ‎‏اسلامی، انسانی، ملی، میهنی، هرچند کوچک خود عمل نمایند.(43)‏

31 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نترس بودن جنود خداوند

‏آن روزی که انقلاب شروع شد ما هیچ نداشتیم، پیروزی ما با دست خالی‏‎ ‎‏به دست آمد و بحمدالله تا بدین جا رسیده ایم که امروز مورد توجه تمام‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ هستیم، و تمام قدرتها در این فکرند که با این انقلاب‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 21

‏چگونه برخورد کنند. مطمئن باشید از قدرتها کاری ساخته نیست، هیچ‏‎ ‎‏نگرانی به خودتان راه ندهید. شما جنود خدا هستید و پیروزید. آنهایی‏‎ ‎‏که در ابتدا، حرکت خودشان را شروع کردند، با طمأنینۀ قلبی شروع‏‎ ‎‏کردند و از هیچ نترسیدند.(44)‏

6 / 12 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبلیغات منفیِ دنیا

‏شما بدانید، هرچه تبلیغات دنیا و شیاطین دنیا بر ضد شما می گویند،‏‎ ‎‏دلیل بر قدرت شماست.(45)‏

4 / 2 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعای امام برای رزمندگان 

‏من هم که وظیفه ام دعاگویی است به شما، و من بی اشکال هر شب به‏‎ ‎‏شماها دعا می کنم، بدون استثنا یک شب نیست که من به شما قوای‏‎ ‎‏مسلحه دعا نکنم، همه تان را؛ و کسانی که بر ضد شما هستند نفرینشان‏‎ ‎‏نکنم.(46)‏

2 / 10 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشکر امام از فداکاری رزمندگان[5]

‏با تشکر از ایثار و فداکاریهای این عزیزان شجاع و با تأیید و تصویب‏‎ ‎‏جناب آقای رئیس جمهور‏‎[6]‎‏ موافقت می شود.(47)‏

31 / 1 / 65

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 22

فراموش نکردن پیشکسوتان شهادت

‏من در میان شما باشم و یا نباشم به همۀ شما وصیت و سفارش می کنم‏‎ ‎‏که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. نگذارید‏‎ ‎‏پیشکسوتانِ شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمرۀ خود به‏‎ ‎‏فراموشی سپرده شوند.(48)‏

29 / 4 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت و دعای خیر امام برای قوای مسلح 

‏من که وظیفه ام دعاگویی و سپاس و تشکر از همۀ سپاهیان و بسیجیان و‏‎ ‎‏ارتشیان است، باید به همۀ نیروهای مسلح کشور و به شما اطمینان‏‎ ‎‏بدهم که تا من زنده هستم و تا رَمق در جسم و جان دارم از حمایت و‏‎ ‎‏دعای خیر برای شما دریغ نخواهم کرد؛ و شما را از بهترین عزیزان و‏‎ ‎‏همراهان خود می دانم؛ و همان گونه که در ایام جنگ در کنار شما بوده ام،‏‎ ‎‏و شاید یکایک شما محبت و ارادتم را به خود احساس کرده اید، بعد از این‏‎ ‎‏نیز چنین خواهم بود.(49)‏

26 / 6 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حرمت تضعیف قوای مسلح

‏من تا آخر پشتیبان ارتش و سپاه و بسیج خواهم بود و تضعیف آنان را‏‎ ‎‏حرام می دانم.(50)‏

28 / 1 / 68

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 23

  • )) در پانزدهم فروردین 1360 نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران به چهار پایگاه هوایی در خاک عراق (مانند پایگاه بزرگ H3 واقع در مرز عراق و اردن) حمله کرد و خساراتی سنگین بر هواپیماهای نظامی دشمن وارد آورد. این گروه پیروزمندانه بعد از عملیات در تاریخ 18 / 1 / 60 خدمت حضرت امام رسیدند.
  • )) عملیات مطلع الفجر در تاریخ 20 / 9 / 60 با رمز یا مهدی(عج) در محور کرمانشاه ـ گیلانغرب و با همکاری مشترک سپاه و ارتش صورت گرفت.
  • )) پیام امام خمینی در پاسخ به تلگراف 15 / 10 / 59 رئیس جمهور وقت، ابوالحسن بنی صدر، و به مناسبت بریک پیروزی سپاهیان اسلام در جبهه های جنگ صادر شده است.
  • )) «اگر خدا را یاری کنید، خدا شما را یاری می کند و گامهایتان را استوار می گرداند»؛ (محمد / 7).
  • 1. پاسخ حضرت امام به نامه آقای حسن روحانی، در مورد تشویق رزمندگان در عملیات والفجر 8.
  • 2. مراد رهبر فعلی انقلاب، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای است که در آن زمان سمت ریاست جمهوری و ریاست شواری عالی دفاع را بر عهده داشتند.